sh.sePublications
Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
Project grant
Title [sv]
Tätortsnära kulturlandskap i förvandling - implikationer för ekosystemtjänster i lokal planering
Title [en]
Transforming cultural landscapes in expansive peri-urban areas implications for ecosystem services in local planning
Abstract [sv]
Detta tvärvetenskapliga forskningsprojekt analyserar utmaningar för en hållbar planering och ekosystemförvaltning av expansiva multifunktionella tätortsnära landskap ur ett social-ekologiskt perspektiv. Tätortsnära områden mellan det rent urbana och rurala karaktäriseras av en diversifierad och fragmenterad markanvändning med starka kopplingar till en urban, mobil livsstil. En stark trend i Europa och Nordamerika är den snabba ökningen av sporthästar i dessa områden, nu framförallt som förmedlare av kulturella ekosystemtjänster. Hästhållning får allt större betydelse för att upprätthålla ett ruralt kulturlandskap i tätortsnära områden, men påverkar också ekosystemstatus och biologisk mångfald på olika sätt. Syftet med detta projekt är att öka kunskap och förståelse för implikationerna av förändringen från ett traditionellt jordbrukslandskap till hästhållning för en hållbar ekosystemförvaltning i tätortsnära områden. Projektet vill bidra till utvecklingen av nya former för planerings- och förvaltningsprocesser på lokal nivå där ekosystemtjänster som ett verktyg kan bidra till att visualisera och identifiera länkar synergier och konflikter mellan olika nyttjanden. Projektet fokuserar på hästhållningen i tre tätortsnära kommuner i Stockholmsregionen och kombinerar fältinventering, GIS-kartläggning av markanvändning och fågeldiversitet kombinerat med intervjuer och dialogworkshopar med olika aktörer.
Abstract [en]
This interdisciplinary project addresses challenges for sustainable ecosystem planning and governance linked to expansive, multifunctional peri-urban landscapes from an integrated social-ecological perspective. The peri-urban landscape as a transition zone between urban and rural areas is characterized by a diversified and fragmented land-use with strong relations to functions belonging to an urbanized society with urban mobile life-styles. A specific trend is the rapid increase of sport horses in Europe and North America, but now primarily as providers of cultural ecosystem services. Horse keeping is increasingly important for maintaining a cultural agricultural landscape. However, the large number of horses affect ecosystem functions and biodiversity in different ways that needs more attention in planning and management. The overall aim of this project is to increase the knowledge for sustainable ecosystem management of the transition from a traditional agricultural landscape to horse keeping. The project aims to develop innovative forms for participation and stakeholder collaboration in planning where ecosystem services can be a useful tool to visualize and identify different synergies and trade-offs to support decision-making. The project focuses on horse keeping in three selected peri-urban municipalities in the Stockholm region and combines field work, GIS-mapping of land use practices, and bird diversity together with interviews and stakeholder dialogue workshops.
Principal InvestigatorHammer, Monica
Co-InvestigatorDinnétz, Patrik
Co-InvestigatorGrahn, Mats
Co-InvestigatorPetersson, Mona
Co-InvestigatorKumblad, Linda
Co-InvestigatorBalfors, Berit
Coordinating organisation
Södertörn University
Funder
Period
2018-01-01 - 2020-12-31
National Category
Environmental Sciences
Identifiers
DiVA, id: project:2520Project, id: 2017-01078_Formas

Search in DiVA

Environmental Sciences

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar