sh.sePublications
Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
Project grant
Title [sv]
Samvetets röst; Shakespeare, fantasin och omdömet.
Title [en]
The voice of conscience; Shakespeare, imagination and judgment
Abstract [sv]
Föreställningen att vi kan drabbas av samvetets röst i vårt inre har avhandlats i litteraturen och filosofin under århundraden. Detta bokprojekt, som bygger på artiklar och föreläsningar som jag skrivit under de senaste åren, erbjuder ett nytt perspektiv på hur samvetet kan förstås. Studien observerar den nära relationen mellan erfarenheten av att en inre röst gör sig hörd och estetisk gestaltning, och pekar på fantasins roll för utvecklingen av det etiska och politiska omdömet. Studien undersöker samvetets gestaltning under auktoritära tider under 1900-talet, efterkrigstidens Europa, och samtiden. Shakespeares monologer erbjuder ett fokus som ger mångskiftande perspektiv på den inre röstens funktion, inte minst då det gäller kritiska teorins förståelse av det politiska omdömet. Samvetet är ett etiskt, politiskt och religiöst begrepp, men det kan inte bara förstås i termer av empati. Det finns ett radikaliserat samvete som lyder absoluta lagar och normer. Handlingar av radikaliserat våld, som bokbål, kan vara uttryck för samvete. Jag föreslår att samvetet inte måste lyda en instinkt eller en lag, det kan ses som ett komplext bearbetande av olika synvinklar, som också använder fantasin, genom en inre dialog. Studien syftar till att bli färdigställd som en bok, och materialet är till stor del sammanställt. Ett slutligt kapitel som syntetiserar argumentet återstår att skriva. Jag söker tolv månader forskningsvistelse varav tre kommer att spenderas vid Freie Universtät i Berlin.
Abstract [en]
The idea that we may be beset by an inner voice of conscience has been negotiated in philosophy and literature over the centuries. This book project, which builds on articles and lectures written by myself during the last few years, offers a new perspective on this notion. The study observes the close relation between the experience of conscience and aesthetic expression, pointing to the role of imagination for the development of ethical and political judgment. Observing the impact of theater and literature for the negotiation of ethical and political judgment in critical theory, the study looks at 20th century authoritarian times, postwar Europe, and the present. Shakespeare’s monologues offer a locus of multiple perspectives on the function of the inner voice. Conscience is an ethical, political and religious notion, but it cannot be regarded merely in terms of empathy. There is, also, a radicalized conscience that obeys absolute laws and norms. Acts of radicalized violence, such as the burning of books, may express a form of conscience. I propose that conscience must not be seen as either instinct or law. It can be regarded as a complex elaboration of points of view, through an inner dialogue. The study aims towards the completion of a book, and a large part of the material is collected. A final chapter which synthesizes the argument remains to be written. I seek twelve months of sabbatical leave, three of which will be spent at Freie Universität, Berlin.
Publications (3 of 3) Show all publications
Sjöholm, C. (2023). Arendt, Poetry and Music: On Sounding. In: Jonathan De Souza; Benjamin Steege; Jessica Wiskus (Ed.), The Oxford Handbook of the Phenomenology of Music: (pp. C25S1-C25N52). Oxford: Oxford University Press
Open this publication in new window or tab >>Arendt, Poetry and Music: On Sounding
2023 (English)In: The Oxford Handbook of the Phenomenology of Music / [ed] Jonathan De Souza; Benjamin Steege; Jessica Wiskus, Oxford: Oxford University Press, 2023, p. C25S1-C25N52Chapter in book (Other academic)
Abstract [en]

This chapter focuses on Hannah Arendt’s concept of sounding. It explores Arendt’s focus on music and poetry producing the phenomena of aesthetics and politics. Arendt’s assertion of an intrinsic relationship between music and poetry offers a way of interpreting musical and poetic works as inherently political. Mood, tone, and sounding belong to the world of appearances that hold inherent political capacity by displaying an explosive ability to give voice to the dispossessed. The chapter then considers Arendt’s basic assumption that music and poetry, as artworks, uphold an ontological status of permanence, while also referencing an immersion in emotions and radical subjectivity.

Place, publisher, year, edition, pages
Oxford: Oxford University Press, 2023
Series
Oxford Handbooks
Keywords
Hannah Arendt, sounding, music, poetry, artworks, emotions, radical subjectivity, politics, aesthetics
National Category
Philosophy Musicology
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-52269 (URN)10.1093/oxfordhb/9780197577844.013.25 (DOI)9780197577875 (ISBN)9780197577844 (ISBN)
Funder
Riksbankens Jubileumsfond, SAB19-1007:1
Available from: 2023-09-01 Created: 2023-09-01 Last updated: 2023-09-01Bibliographically approved
Sjöholm, C. (2021). Images Do Not Take Sides: The Forensic Turn of Images. Nordic Journal of Aesthetics, 30(61-62), 166-170
Open this publication in new window or tab >>Images Do Not Take Sides: The Forensic Turn of Images
2021 (English)In: Nordic Journal of Aesthetics, ISSN 2000-1452, E-ISSN 2000-9607, Vol. 30, no 61-62, p. 166-170Article in journal (Refereed) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Nordic Society of Aesthetics, 2021
National Category
Arts Philosophy
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-49573 (URN)10.7146/nja.v30i61-62.127896 (DOI)2-s2.0-85131864874 (Scopus ID)
Funder
Riksbankens Jubileumsfond, SAB19-1007:1
Available from: 2022-07-13 Created: 2022-07-13 Last updated: 2022-07-13Bibliographically approved
Sjöholm, C. (2021). Thought's Last Chances: On Being Bound and Free. Krisis: Journal for Contemporary Philosophy, 41(2), 91-92
Open this publication in new window or tab >>Thought's Last Chances: On Being Bound and Free
2021 (English)In: Krisis: Journal for Contemporary Philosophy, E-ISSN 1875-7103, Vol. 41, no 2, p. 91-92Article in journal (Refereed) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Boom Uitgevers, 2021
Keywords
Adorno, Minima Moralia
National Category
Arts Philosophy
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-48816 (URN)10.21827/krisis.41.2.38249 (DOI)2-s2.0-85127613823 (Scopus ID)
Funder
Riksbankens Jubileumsfond, SAB19-1007:1
Available from: 2022-04-22 Created: 2022-04-22 Last updated: 2024-01-19Bibliographically approved
Principal InvestigatorSjöholm, Cecilia
Coordinating organisation
Södertörn University
Funder
Period
2020-07-01 - 2021-07-01
National Category
General Literature StudiesEthicsPhilosophy
Identifiers
DiVA, id: project:2072Project, id: SAB19-1007:1_RJ

Search in DiVA

General Literature StudiesEthicsPhilosophy

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar