sh.sePublications
Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
Project grant
Title [sv]
International Society of Psychoanalysis & Philosophy: Psykoanalysens sanningar
Title [en]
International Society of Psychoanalysis & Philosophy: The Truths of Psychoanalysis
Abstract [sv]
The International Society of Psychoanalysis and Philosophy (ISPP) samlar deltagare från främst Europa (även forna Östeuropa) samt Nord- och Sydamerika. En grupp från Södertörns högskola, som samarbetar med medlemmar ur svenska psykanalytiska föreningen i Sverige, står värd för ISPPs årliga sammankomst i maj 2019. Det kommer att äga rum på Södertörns högskola och i Svenska Psykoanalytiska Föreningens lokaler. Ansvariga organisatörer är Cecilia Sjöholm, professor i estetik, och Jakob Staberg, docent i litteraturvetenskap och praktiserande psykoanalytiker. Syftet med konferensen är att integrera psykoanalytiska perspektiv på samtida sociala, politiska kulturella och/eller filosofiska frågeställningar. Många av medlemmarna i ISPP är praktiserande psykoanalytiker, likaväl som universitetslärare och forskare. Runt 45-60 deltagare väntas. Många av deltagarna kommer att vara återvändande deltagare i föreningen, men ett öppet Call for Papers har också sänts ut. Ett av syftena med att förlägga konferensen till Stockholm är att locka svenska och skandinaviska deltagare till ISPP, men också att göra den svenska och psykoanalytiska kulturen bekant inom en internationell kontext. Den uppskattade budgeten är 138 000 SEK.
Abstract [en]
The International Society of Psychoanalysis and Philosophy (ISPP) gathers members from Europe (including Eastern Europe), North- and South America.. A group from Södertörn University collaborating with members from the Psychoanalytical association in Sweden is hosting its yearly meeting in May 2019, at Södertörn University and at The Psychoanalytical Association.Main organizers are Cecilia Sjöholm, Prof. of Aesthetics and Jakob Staberg, Associate Professor of ComparativeLiterature and a practising psychoanalyst.The aim of the conference is to gather scholars working to integrate psychoanalytic perspectives on contemporary social, political, cultural and/or philosophical issues. Many of the members of ISPP are practicing analysts, as well as university lecturers and researchers. Around 45-60 participants are expected. Many participants will be returning members of the association, but an open Call for papers has also been launched. The organizers have placed the conference in Stockholm in the hope of engaging more Swedish and Scandinavian participants in the association, but also in order to make Swedish and Scandinavian psychoanalytical culture known. The total budget is 138 000 SEK.
Principal InvestigatorSjöholm, Cecilia
Coordinating organisation
Södertörn University
Funder
Period
2019-05-02 - 2019-05-04
National Category
Other Humanities not elsewhere specifiedPhilosophyPsychology (excluding Applied Psychology)
Identifiers
DiVA, id: project:1851Project, id: F18-1425:1_RJ