sh.sePublications
Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
Project grant
Title [sv]
Datajournalistik
Title [en]
Data-driven journalism
Abstract [sv]
Syfte och mål: Projektets långsiktiga mål har varit att utveckla, testa och utvärdera metoder och verktyg för datajournalistik i Sverige. Detta har i hög grad uppfyllts genom projektets många aktiviteter. De senaste två åren har mindre resursstarka medieaktörer i Sverige börjat arbeta med datajournalistik och kompetensen kring datajournalistik har ökat nationellt, mycket tack vare den konferens som projektet anordnat. En prototyp kallad Resursbanken har tagits fram i samproduktion och partnerföretagen har testat att lägga in data och annan relaterad information. Förväntade effekter och resultat: Projektet har resulterat i att de ingående medieföretagen genomfört satsningar på datajournalistik i samverkan med övriga projektpartners. Alla medverkande medieföretag har under projekttiden genomfört organisatoriska förändringar. Vissa kan tillskrivas projektet, medan andra har en mer diffus koppling till projektet. Förändringarna har dock oavsett ursprung varit en del av hur projektet framskridit. Mer detaljerad beskrivning återfinns i bilaga 1, Slutrapport. Upplägg och genomförande: Projektet har genomfört åtta workshops, nio styrgruppsmöten, tre referensgruppsmöten, en större nordisk två-dagarskonferens inriktad på datajournalistik, tre hackathons, två studieresor till NICAR i USA, samt ett flertal till omfånget mindre aktiviteter mellan forskare och representanter från partnerföretagen. Till detta kommer möten med nordiska aktörer och presentationer i mer publika branschspecifika sammanhang. Men framför allt har arbete skett på redaktionerna hos de deltagande medieföretagen inom ramen för deras ordinarie publicistiska verksamhet.
Abstract [en]
Purpose and goal: The objectives of the project have been to develop, test and evaluate methods and tools for data journalism in Sweden. These objectives has largely been met through the project´s many activities. During course of the project, Swedish regional media companies with small resources have started working with data journalism and the expertise in data journalism has grown nationally much due to the Nordic data journalism conference organized by the project. A prototype called Resursbanken has been developed and tested as the partner companies have uploaded data and related information. Expected results and effects: The project has resulted in that the media companies have invested in data journalism initiatives and collaborated across companies. Furthermore, all of the participating media companies have implemented organizational changes. Some of these changes may have occurred as a result of the project, while others have a more diffuse connection to the project. The changes, however, regardless of their origin have been a part of how the project progressed. More detailed description can be found in the final report, attached as appendix 1. Approach and implementation: The project has carried out eight workshops, nine steering committee meetings, three reference group meetings, a Nordic two-day conference focused on data journalism, three hackathons, two study tours to NICAR in the United States, and smaller activities between researchers and the partner companies. A network has been built of Nordic actors, and presentations have been given in more traditional media-industry specific contexts. But above all, the most important work has been done in the newsrooms at the participating companies as part of their core journalistic activities.
Publications (4 of 4) Show all publications
Appelgren, E. & Nygren, G. (2014). Data Journalism In Sweden: Introducing new methods and genres of journalism into “old” organizations. Digital Journalism, 2(3), 394-405
Open this publication in new window or tab >>Data Journalism In Sweden: Introducing new methods and genres of journalism into “old” organizations
2014 (English)In: Digital Journalism, ISSN 2167-0811, E-ISSN 2167-082X, Vol. 2, no 3, p. 394-405Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Data journalism is an evolving form of investigative journalism. In previous research andhandbooks published on this topic, this form of journalism has been called computer-assistedreporting and data-driven journalism, as well as precision, computational or database journalism.In Sweden, data journalism is still fairly uncommon. The purpose of this paper is to providean overview of the development of data journalism at seven Swedish traditional mediacompanies, using action research methods. The content of this paper is based on an onlinesurvey of journalists and in-depth interviews with editors at these participating companies. Theresults indicate that, based on how this field is currently perceived by journalists in the interviews,there is a common definition of data journalism. Furthermore, the survey shows thatthe attitudes towards data journalism during the process of introducing new methods andgenres of journalism into “old” organizations are correlated with the level of perceived experiencein data journalism working methods. The main challenges facing the working methodsof data journalism today are a shortage of time and the need for training and developingdata journalism skills.

Place, publisher, year, edition, pages
Routledge, 2014
Keywords
action research, crowdsourcing, data analysis, data journalism, Sweden
National Category
Communication Studies
Research subject
Politics, Economy and the Organization of Society
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-22489 (URN)10.1080/21670811.2014.884344 (DOI)000214769700012 ()2-s2.0-84977073845 (Scopus ID)
Funder
Vinnova, 2012-01102
Available from: 2014-02-25 Created: 2014-02-25 Last updated: 2023-04-25Bibliographically approved
Appelgren, E. (2014). Datajournalistikens fem framgångsfaktorer: Analys. Stockholm: Medievärlden
Open this publication in new window or tab >>Datajournalistikens fem framgångsfaktorer: Analys
2014 (Swedish)Report (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [sv]

Valåret 2014 har inneburit att datajournalistik kommit igång på allvar inom desvenska medieföretagen. För att bli framgångsrik är fem områden centrala:datajournalistisk kompetens, nya organisatoriska lösningar på redaktionen,tillgång till data, användarupplevelsen och aff ärsmodellen.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Medievärlden, 2014. p. 6
Series
Medievärlden Premium
Keywords
datajournalistik organisation
National Category
Media Studies
Research subject
Other research area
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-24613 (URN)475/42/2012 (Local ID)475/42/2012 (Archive number)475/42/2012 (OAI)
Funder
Vinnova, 2012-01102
Note

Detta är en populärvetenskaplig rapport för Medievärlden Premium. 

Available from: 2014-09-18 Created: 2014-09-18 Last updated: 2023-04-25Bibliographically approved
Appelgren, E. (2014). Journalists' Using Facebook To Claim The Territory, Brag Or Cry In Desperation For Help: A Content Analysis Of A Nordic Journalistic Resource Group On Facebook. In: : . Paper presented at ECREA, Communication for Empowerment: Citizens, Markets, Innovations. Lisbon, Portugal, 12:e nov - 15:e nov, 2014,.
Open this publication in new window or tab >>Journalists' Using Facebook To Claim The Territory, Brag Or Cry In Desperation For Help: A Content Analysis Of A Nordic Journalistic Resource Group On Facebook
2014 (English)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Abstract [en]

On Facebook there are interest groups created by journalists, for journalists, that focus on the journalistic profession and work methods. One example is the Swedish group, "Datajournalistik" (in English, "Data Journalism") created in 2012. The group has grown to more than 1,000 Nordic members, most of whom are active data journalists working primarily at Swedish media companies. This article builds on Granovetter's theory on the strength of weak ties. A content analysis of all posts with comments has been carried out to discuss tie strength in relation to information sharing and addressivity in the group. The findings indicate that Datajournalistik forms a network where the individuals are mainly connected by weak ties. Another conclusion is that the group has a function in developing data journalistic competence, but it also functions as means for journalists to promote Nordic data journalistic work in their community giving others credit while at the same time taking some of the credit for oneself.

Keywords
data journalism, facebook, content analysis
National Category
Media Studies Communication Studies
Research subject
Other research area
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-25305 (URN)
Conference
ECREA, Communication for Empowerment: Citizens, Markets, Innovations. Lisbon, Portugal, 12:e nov - 15:e nov, 2014,
Funder
Vinnova, 2012-01102
Note

The paper was submitted as a full paper accessible for the conference attendants.

Available from: 2014-11-26 Created: 2014-11-26 Last updated: 2023-04-25Bibliographically approved
Nygren, G., Appelgren, E. & Hüttenrauch, H. (2012). Datajournalistik - ett växande område. Nordicom Information, 34(3-4), 81-88
Open this publication in new window or tab >>Datajournalistik - ett växande område
2012 (Swedish)In: Nordicom Information, ISSN 0349-5949, Vol. 34, no 3-4, p. 81-88Article in journal, Editorial material (Other academic) Published
Abstract [sv]

 

Computer assisted reporting (CAR). Datadriven journalism. Databasjournalistik. Datajournalistik.

Det finns många namn på den växande genre inom undersökande journalistik som använder statistisk analys, datorstödd textanalys och olika typer av grafisk visualisering. Detta område har varit föremål för ett samarbete mellan forskare vid Södertörns högskola och Pejlredaktionen vid Sveriges Television (SVT) under 2011/12. Syftet med samarbetet har varit att utveckla kunskap om arbetsmetoder inom datajournalistik och om publikens användning av den. Projektet har haft stöd från den statliga forskningsstiftelsen Vinnova, och går från hösten 2012 över i en ny fas där ytterligare sju medieföretag ska vara med under en tvåårsperiod.

Place, publisher, year, edition, pages
Göteborg: Nordicom, 2012
Keywords
Datajournalistik
National Category
Media Studies
Research subject
Politics, Economy and the Organization of Society
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-17838 (URN)475/42/2012 (Local ID)475/42/2012 (Archive number)475/42/2012 (OAI)
Funder
Vinnova, 2012-01102
Note

Artikeln presenterar ett pågående forsknings- och utvecklingsprojekt vid Södertörns högskola.

Available from: 2013-01-07 Created: 2013-01-07 Last updated: 2023-04-25Bibliographically approved
Principal InvestigatorAppelgren, Ester
Coordinating organisation
Södertörn University
Funder
Period
2012-09-01 - 2014-09-01
National Category
Media StudiesSocial Sciences InterdisciplinaryHuman Aspects of ICT
Identifiers
DiVA, id: project:1840Project, id: 2012-01102_VINNOVA