sh.sePublications
Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
Project grant
Title [sv]
Privata Sverige. Svensk privatisering från ett östeuropeiskt perspektiv.
Title [en]
Private Ownership in Sweden – Swedish Privatisation from an East European Perspective.
Abstract [sv]
Det övergripande syfte med denna studie är att beskriva och analysera två svenska faser av privatisering genom en explicit komparation med de insikter och modeller som växte fram i samband med de östeuropeiska privatiseringarna. Projektet erbjuder sålunda ett perspektivskifte vad gäller s.k.”östersjöoch östeuropaforskning” genom att analysera den svenska omvandlingen mot bakgrund av de östeuropeiska erfarenheterna. Tidigare forskning har framför allt analyserat transformationen i de forna planekonomierna med utgångspunkt från utvecklingen i de ”utvecklade” ekonomier i västra Europa. Enligt föreliggande forskningsprojekt kan omvandlingen i östra Europa och dess utfall emellertid ge oss ett helt nytt perspektiv på utvecklingen i Sverige. Fokus ligger på de processer och metoder som valts för privatisering respektive den debatt och diskurs som framkommit i samband med privatiseringspolitiken. Empiriskt består projektet av tre delstudier där den första behandlar framväxten av det omfattande statliga ägandet, den andra de privatiseringar som genomfördes under 1990-talet och som leddes av den s.k. privatiseringskommissionen, och den tredje de nu föreslagna och pågående utförsäljningarna. Metoden är komparativ med explicita jämförelser med de insikter och den ”best practice” som vuxit fram i samband med de östeuropeiska privatiseringarna. Teoretiskt utgår projektet från ett institutionellt perspektiv med fokus på ”corporate governance”, ”property rights”, agent- och transaktionskostnader. För att fokusera på “process” och “diskurs” utgörs det empiriska materialet av dels offentligt material, exempelvis utredningar, årsredovisningar, riksdagstryck, press- och debattmaterial, dels internt material, som tidigare hemligstämplat arkivmaterial (privatiseringskommissionen), intervjuer och företagsarkiv. Forskningsfrågorna rör både genomförandet av privatiseringarna (t.ex. beslutsfattarstruktur, metodval, värdering och prissättning) och den debatt och argumentation som förts fram som orsaker till densamma. Projektets slutresultat kommer att presenteras i flera artiklar och en internationellt publicerad monografi med det svenska arbetsnamnet “Privata Sverige”.
Abstract [en]
Why was state ownership initiated and how was it so widely extended during the 20th century? Why has state owned property during different periods been privatised and how was these operations conducted? In this project we seek to advance the story about central issues of state ownership and privatisation in Sweden from a long-term perspective. In short, the purpose of the project is three-folded. First, analysing the driving forces behind state ownership since the mid-1800s and in particular highlight periods when state ownership has increased widely. The driving forces behind nationalisation has rarely been based on ideological grounds, instead the main reason, among others, has been in the wake of economic crises, and the government has acted as “owner-of-last-resort”. Second, the project will analyse the first privatisation process that occurred in the end of the 1980s and early 1990s, with help of an earlier classified source material (the minutes of the so-called “Privatisation Committee”). Third, the project will highlight the privatisation occurring right now where the conservative-liberal government intended to sell 6 state-owned companies, for instance the bank Nordea and the mortgage institute SBAB. So far the government have sold parts of the Telecom company Telia-Sonera, and the entire liquor company Vin & Sprit). In the wake of the current financial crisis the privatisation process has stopped and in one case even been reversed (the financial institute Carnegie). These issues will be analysed in the light of the experiences gathered during the privatisation process in the previous planned economies in Central and Eastern Europe the last two decades. During these operations a lot of new knowledge about different modes of privatisation and their outcomes has been generated, and the point of departure for this project is to analyze the privatisation in Sweden from an international perspective, which can give us new insight about this processes. Still, major questions remain open in the case of Swedish privatisations.
Co-InvestigatorLönnborg, Mikael
Principal InvestigatorGratzer, Karl
Coordinating organisation
Södertörn University
Funder
Period
2009-01-01 - 2011-12-31
Keywords [sv]
Östersjö- och Östeuropaforskning
Keywords [en]
Baltic and East European studies
National Category
Business Administration
Identifiers
DiVA, id: project:1808Project, id: A049-2008_OSS

Search in DiVA

Business Administration

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar