sh.sePublications
Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
Project grant
Title [sv]
Satellitstationer och datacenter: nätverksbyggnader som transnationella infrastrukturer och logistiska medier
Title [en]
Earth Stations and Data Centers: Network buildings as transnational infrastructures and logistical media
Abstract [sv]
Satelliter som svävar i rymden är avlägsna och osynliga, men deras signaler ger löfte om att kunna ta del av händelser i det närmaste var som helst på jorden. Datacenter är även dom oftast dolda, men knyter samman trafiken i det globala digitala nätverket. Den globala distributionen av audiovisuellt innehåll, och signalernas omedelbarhet, understryker nätverkens flyktiga karaktär. Samtidigt är såväl satellitnätverk som internet fast förankrade i specifika platser genom sina satellitstationer och datacenter. Det föreliggande projektet tar fasta på denna nätverkens lokalitet.Syftet med projektet är att analysera och jämföra satellitstationer och datacenter som noder i transnationella medieinfrastrukturer. Projektet önskar därigenom söka förstå hur maktformer och geopolitiska förutsättningar (re)produceras genom de transnationella nätverkens materiella infrastrukturer. Projektet studerar satellitstationer och datacenter på flera olika platser och källmaterialet hämtas från arkiv, intervjuer och fältarbete. Forskningen kring både satellitnätverk och Internet har de senaste åren präglats av ett intresse för s.k. kritiska studier av infrastruktur, men har också det gemensamt att det saknas forskning kring deras hem, de byggnader som länkar samman nätverkens signaltrafik. Det föreslagna projektet önskar fylla detta tomrum genom att studera satellitstationer och datacenter som en avgörande del av nätverkens infrastrukturer.
Abstract [en]
Satellites orbiting in space are imperceptible and remote, but the signals they carry promise instantaneous access to events occurring almost everywhere on the globe. Similarly, data centers located above ground, underground and under water produce and sustain the ephemerality of “the cloud”. The global distribution of audiovisual content, and the immediacy of signal traffic emphasizes communication networks as fluid and distributed. However, both satellite networks and the Internet are anchored in the specific locations of the earth stations and data centers. The proposed project takes this situatedness as its vantage point.The aim of the project is to analyze and compare earth stations and data centers as nodes in transnational media infrastructures and logistical media. The project thereby develops knowledge on ongoing claims for global power as expressed through transnational media infrastructure. The project studies earth stations and data centers in a number of locations, drawing on primary sources stemming from archives, oral history, fieldwork.Research into satellites and the Internet converge in a push toward the study of media infrastructures, as well as the near absence of studies concerning their “home”, the buildings serving as hubs and hosts of the networks. The proposed project strives toward filling that gap, studying earth stations and data centers in order to understand the media infrastructures of which they are part.
Principal InvestigatorLundgren, Lars
Co-InvestigatorEvans, Christine E.
Co-InvestigatorVelkova, Julia
Coordinating organisation
Södertörn University
Funder
Period
2019-01-01 - 2021-12-31
Keywords [sv]
Östersjö- och Östeuropaforskning
Keywords [en]
Baltic and East European studies
National Category
Media StudiesCommunication Studies
Identifiers
DiVA, id: project:1805Project, id: P18-0654:1_RJ

Search in DiVA

Media StudiesCommunication Studies

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar