sh.sePublications
Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
Project grant
Title [sv]
Världens slut
Title [en]
The End of the World
Abstract [sv]
Det här är en ansökan om medel för en konferens med titeln ”Världens slut”. Konferensen kommer att hållas i Paris den 25-27 September 2015, på initiativ av svenska forskare. Syftet är att samla tongivande teoretiska röster från såväl Väst- som Östeuropa och Afrika, Nord- och Sydamerika som har arbetat med frågor kring mening i världen idag när tankefiguren ”världens slut” allt oftare dyker upp i teoretiska, ideologiska och konstnärliga diskurser. Personerna som kommer att samlas på konferensen har alla på ett eller annat sätt berört denna figur, men det är första gången som de samlas på en konferens där världens slut är ett uttalar tema. Konferensen vill upprätta kontakter mellan betydande forskare som arbetar i olika delar av världen och som har möjlighet att träffas i Paris vid den här tidpunkten. Eftersom det finns ett växande intresse för ämnet just nu, kommer också konferensen att undersöka utvecklingen av ett nytt betydande forskningsområde som är relaterat till frågan om mening i världen idag. Det är ett ämne som röner stort intresse i Sverige idag och i synnerhet på Södertörns Högskola där studierna inom humaniora fokuserar på samtiden. Det är också därför just forskare från Södertörn har tagit det här initiativet och de kommer att spela en ledande roll som organisatörer av konferensen och i redigeringsarbetet av en konferensvolym. Konferensen kommer att resultera i en publikation på Engelska av de enskilda bidragen och av inspelade och valda delar av diskussionerna.
Abstract [en]
This application concerns a conference on the topic “The End of the World”. It is to be held in Paris 25-27 September 2015. This is a Swedish initiative with the aim to gather influential theoretical voices from Western and Eastern Europe as well as from Africa, America and Latin America that have being working with the meaning of the world today when the figure of “the end of the world” becomes more and more present in theoretical and ideological discourses. The notion of the End of the World has been present in the works of the people to be gathered for the first time at a conference at which this theme is explicitly explored. Thereby it intends to develop the contact among significant researchers working in different parts of the world and that would have, for different contingent reasons, the possibility to get together in Paris at this specific date. Because the topic is a growing topic of interest at the present moment, the conference would make possible the development of new research areas and fields related to the question about the meaning of the world today. This is a topic of big interest in Sweden and particularly at Södertörn University where research in the humanities focus mainly on the contemporary world. Therefore researchers form Södertörn have taken this initiative and will assume a key role in organising the conference and in editing a volume. A main outcome will be the publication in English of the lectures and discussions held at the Conference.
Principal InvestigatorSá Cavalcante Schuback, Marcia
Coordinating organisation
Södertörn University
Funder
Period
2015-09-25 - 2015-09-27
National Category
PhilosophyGlobalization StudiesSocial Sciences Interdisciplinary
Identifiers
DiVA, id: project:1796Project, id: F15-1147:1_RJ