sh.sePublications
Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
Project grant
Title [sv]
Konstutställningar i en Europeisk periferi? Internationell konst i Sverige under kalla kriget
Title [en]
Exhibiting Art in a European Periphery? International Art in Sweden During the Cold War
Abstract [sv]
Det här projektet undersöker betydelsen av internationell i Sverige under kalla kriget 1945-1989. Titeln speglar hur det inom konstvetenskap funnits en införstådd riktning där influenser strömmat från centrum som Paris eller New York till t.ex. en nordisk periferi. Arkiv på konstmuseer och konsthallar avslöjar en annan historia. Det visar sig att konstnärer från hela Europa med hög frekvens visades i Sverige. Denna slags upptäckter utarmar den till synes självklara hierarkin mellan Väst- och Östeuropa, liksom mellan centrum och periferi. Syftet med projektet är att utforska en heterogen betydelse av internationell konst i Sverige, ett land som med sina konstscener balanserar mellan en Väst- och Östeuropeisk gräns. Den övergripande avsikten är att presentera en komplex historia angående de konstnärliga relationer, utbyten och beroenden som möjliggjort internationell konst i Sverige. Vår arbetshypotes är att rörelser mellan Nice-Lund, Warszawa-Göteborg eller Zakopane-Södertälje kommer avslöjas som lika relevanta som New York-Stockholm. Projektet genomförs med hjälp av en komparativ metod och strukturerad analys av empirin utifrån ett diakront och synkront perspektiv. Det utvecklar internationell forskning om betydelsen av det perifera i ett konstvetenskapligt sammanhang. Preliminära analyser indikerar att när det internationella problematiseras så skapas en motkolonial förståelse av vad internationellt inbegriper. Det gäller såväl historiska perioder som vår samtid.
Abstract [en]
This project investigates the meaning of international in a Swedish art context during the Cold War 1945-1989. The project title refers to key concepts for how art has been narrated, where influences emanate from Western capitals such as Paris or New York to a Northern periphery. When revisiting archives of museum and public art galleries across Sweden another history unfolds. It turns out artists from across Europe exhibited frequently in Sweden. The seemingly self-evident hierarchies of Western/Eastern Europe and centre/periphery dichotomies disappear.The aim of this project is to explore the heterogenic nature of international art in Sweden, a country with art scenes poised between an Western/Eastern European divide. The overall purpose is to present a complex history on the relations, exchanges and dependencies that support the presence of international art in Sweden and to challenge a centre-periphery dichotomy. Our hypothesis is that Nice-Lund, Warsaw-Gothenburg or Zakopane-Södertälje will be revealed to be just as important an axis as New York-Stockholm.The project is based on comparative methods and structured analysis of empirical data in a diachronic and synchronic perspective. It will develop international research on the meaning of peripheral in an art historical context. Preliminary analysis indicates that problematizing the idea of international art will present a counter-colonial understanding of international, both in historical periods and in our present.
Principal InvestigatorWadstein MacLeod, Katarina
Co-InvestigatorEdling, Marta
Research StudentMyrstener, Pella
Coordinating organisation
Södertörn University
Funder
Period
2018-01-01 - 2020-12-31
Keywords [sv]
Östersjö- och Östeuropaforskning
Keywords [en]
Baltic and East European studies
National Category
Art History
Identifiers
DiVA, id: project:1782Project, id: 2017-01072_VR

Search in DiVA

Art History

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar