sh.sePublications
Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
Project grant
Title [sv]
Kemikalier och textilier: hantering av miljö- och hälsorisker från produkter med komplexa produktkedjor.
Title [en]
Chemicals in textiles: managing environmental and health risks from products with complex product chains.
Abstract [sv]
Projektet har ett analytiskt och ett normativt/konstruktivt syfte. Det analytiska syftet är att fördjupa förståelsen för privata och offentliga inköparorganisationers svårigheter och möjligheter att hantera miljö - och hälsorisker i olika delar av en komplex produktkedja, tillämpat på området textilier. Det normativa/konstruktiva syftet är att, på basis av projektets vetenskapliga resultat, föreslå åtgärder för att förbättra (i) kunskapsläget kring dessa miljörisker, (ii) samverkan och kommunikation mellan viktiga aktörer samt (iii) styrmedel och strategier med syfte att minska riskerna. Projektet kommer att organiseras utifrån tre inbördes relaterade delprojekt/teman: 1) Kunskap om miljö- och hälsorisker i olika delar av produktkedjan samt prioritering och beslutsfattande; 2) Konstruktion och kommunikation av kunskap kring kemikalierisker; samt 3) Upprättande, användning och tolkning av tvingande och frivilliga styrmedel och strategier av relevans för hantering av kemikalierisker. I projektet kommer vi att jämföra förutsättningarna för privata och offentliga inköpande organisationer samt små och stora organisationer. Projektet har ett innovativt angreppssätt av två skäl: 1) ett utpräglat tvärvetenskapligt angreppssätt med deltagare från disciplinerna ekotoxikologi, sociologi, kommunikationsvetenskap och miljövetenskap. 2) ett utpräglat transvetenskapligt angreppssätt pga starka samverkande inslag med aktörer från civilsamhälle, stat och näringsliv. Metodologiskt utgår projektet från en fallstudieorienterad ansats, med halvstrukturerade intervjuer (av aktörer i och kring produktkedjor), dokumentstudier och studieresor (till Indien och Baltikum). Teoretiskt bygger projektet på litteratur kring ”commodity chains”, ”environmental risk governance”, ”riskidentifiering och riskhantering” samt ”riskkommunikation”. Projektets tre delprojekt kommer att arbeta i nära samverkan med varandra under projektets samtliga tre faser. Fas 1 består av en första kartläggning av bedömning, hantering och kommunikation av kemikalierisker över en vidare grupp produkter och organisationer. Under fas 2 ska en jämförande fallstudie genomföras av ett par specificerade produkter eller produktgrupper inom olika organisationer. Under fas 3 ska resultaten publiceras och kommuniceras i olika fora (vetenskapliga och andra) och rekommendationer på förbättrad riskhantering av kemikalier kopplade till textilier och andra varor ska sammanställas och kommuniceras.
Abstract [en]
The project aims at increased understanding of private and public purchasing organizations’ conditions, difficulties and opportunities to manage environmental and health risk in different parts of a complex product chain. The project focuses on chemical risks in the area of textiles. Based on this understanding the project will suggest how to improve learning, communication and management of chemical risks in purchasing activities. The approach is cross-disciplinary and it includes collaboration with actors from civil-society, the state and business. It uses the comparative case study approach including semi-structured interviews, document studies, and field trips. We will, first, map assessment, management and communication of chemical risks over a wider group of products and organizations in the textile area, and second, conduct more focused case studies of two specific products within a few selected organizations (private/public and big/small). These studies include analysis on (i) actors’ knowledge about chemical risks in different parts of the production chain; (ii) the communicate strategies and channels of purchasing organizations and other actors, and (iii) how purchasing organizations use and interpret existing regulatory framework as well as why and how self-regulation are developed and used. Theoretically, the project relates to literature on commodity chains, environmental risk governance, risk assessment and management, as well as risk communication.
Publications (4 of 4) Show all publications
Börjeson, N. (2017). Toxic Textiles: Towards Responsibility in Complex Supply Chains. (Doctoral dissertation). Huddinge: Södertörns högskola
Open this publication in new window or tab >>Toxic Textiles: Towards Responsibility in Complex Supply Chains
2017 (English)Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
Abstract [en]

The governance of the environmental and health problems that follow in the wake of globalised trade is one of the great contemporary challenges. One of these challenges is the management of chemical pollution and associated risks, and one sector facing this challenge is the textile industry, which has complex supply chains spread across continents. At the same time the role of actors on the playing field are changing and market actors are being called on to responsibly manage the issue of chemical risks and associated challenges. However, governance and control are often obstructed due to complexity and considerable knowledge uncertainty. This situation complicates responsibility-taking and makes it difficult to ascribe liabilities to specific actors, as it is not obvious who is responsible for what. This thesis is concerned with the process of how a group of market actors – private and public textile buyers – assume responsibility of chemical risks in their supply chains in a situation that is characterized by uncertainty and complexity. This thesis aims to contribute to an understanding of what happens when market actors are called on to manage the negative side effects of globalisation. The focus is on Swedish textile-buying private and public organisations. The thesis constructs an analytical model based on the key concepts responsible governance, responsibilisation, and responsible supply chain management (RSCM). The thesis explores the barriers, challenges and opportunities that exist for buyers seeking to assume RSCM and whether a process of responsibilisation can be observed in the textile sector. The thesis uses an exploratory approach and interviews, participatory observations and literature studies, as well as case studies to understand the process and to investigate barriers, challenges, opportunities. In summary, the thesis shows that a process of responsibilisation is ongoing on the organisational and sector levels. Further, it is shown that due to the complex structures of the chains, there are more barriers and challenges than opportunities for buyers striving for RSCM. However, it is argued that cooperation, stronger public and private policy, and a reflexive approach could be ways forward towards RSCM and increased responsibilisation in the textile sector.

Abstract [sv]

En av våra samtida stora utmaningar är hanteringen av de miljö- och hälsoproblem som följer i svallvågorna av en globaliserad handel. En av dessa utmaningar rör hanteringen av kemikalierisker. Inom textilbranschen är produktionen kemikalieintensiv och handelsmönstren karakteriseras av komplexa varukedjor som inte sällan sträcker sig över flera kontinenter. Samtidigt pågår en förändring av inblandade aktörers roller, där marknadsaktörer uppmanas att på ett ansvarstagande sätt hantera frågan om kemikalierisker och de utmaningar som hör därtill. Denna process försvåras ofta till följd av ett komplext samhälle präglat av kunskapsbrister. Detta komplicerar ansvarstagande och gör det svårt att hålla specifika aktörer, såsom företag och inköpande organisationer, ansvariga, då det inte är uppenbart vem som är ansvarig för vad. Denna avhandling undersöker hur en grupp marknadsaktörer – privata och offentliga textilinköpare – tar ansvar för kemikalierisker längs med sina varukedjor i en situation som karaktäriseras av osäkerhet och komplexitet. Avhandlingen syftar till att fördjupa förståelsen för vad som händer när marknadsaktörer uppmanas att hantera miljö- och hälsorisker från till exempel kemikalier i textil. Fokus ligger på svenska privata och offentliga textilinköpare, som exempelvis kläd- och textilföretag, offentlig förvaltning och andra inköpande organisationer. I avhandlingen konstrueras en analytisk modell baserad på nyckelbegreppen responsible governance, responsibilisation och responsible supply chain management. Avhandlingen är explorativ och genom intervjuer, deltagande observationer och litteraturstudier samt fallstudier undersöks en potentiell process av ansvarstagande samt de hinder, utmaningar och möjligheter som de inköpande organisationerna möter i sitt arbete med kemikalierisker längs med sina varukedjor. Resultaten belyser en pågående process av ansvarsförfarande på både organisations och sektornsivå. Avhandlingen visar också att på grund av kedjans komplexa struktur så förekommer större hinder och utmaningar än möjligheter för de textilinköpare som strävar efter ansvarstagande. Trots detta pekar resultaten på att samarbete, kraftfullare styrmedel och ett reflexivt tillvägagångssätt skulle kunna vara en väg mot ökat ansvarstagande inom textilsektorn.

Place, publisher, year, edition, pages
Huddinge: Södertörns högskola, 2017. p. 164
Series
Södertörn Doctoral Dissertations, ISSN 1652-7399 ; 145
Keywords
Responsibility, Sustainability, Supply Chain Management, Governance, Responsibilisation, CSR, Complexity, Uncertainty, Chemicals, Textiles
National Category
Environmental Sciences
Research subject
Environmental Studies; Baltic and East European studies
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-33670 (URN)1744/42/2008 (Local ID)978-91-88663-17-7 (ISBN)978-91-88663-18-4 (ISBN)1744/42/2008 (Archive number)1744/42/2008 (OAI)
Public defence
2017-12-08, MB 416, Alfred Nobels allé 7, Huddinge, 10:00 (English)
Opponent
Supervisors
Funder
The Foundation for Baltic and East European Studies
Available from: 2017-11-17 Created: 2017-11-07 Last updated: 2019-08-29Bibliographically approved
Boström, M., Gilek, M., Hedenström, E. & Jönsson, A. M. (2015). How to achieve sustainable procurement for “peripheral” products with significant environmental impacts. Sustainability: Science, Practice, & Policy, 11(1), 21-31
Open this publication in new window or tab >>How to achieve sustainable procurement for “peripheral” products with significant environmental impacts
2015 (English)In: Sustainability: Science, Practice, & Policy, ISSN 1548-7733, E-ISSN 1548-7733, Vol. 11, no 1, p. 21-31Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Departing from previous theoretical and empirical studies on sustainable supply-chain management, we investigate organizational commitment (drivers and motivations) and capabilities (resources, structures, and policy instruments) in sustainable procurement of “noncore” products. By focusing on chemicals in textiles, the article explores the activi-ties of differently sized organizations and discusses the potentials and limitations of sustainable procurement measures. The study is based on a qualitative and comparative approach, with empirical findings from 26 case stud-ies of Swedish public and private procurement organizations. These organizations operate in the sectors of hotels/ conference venues, transport, cinema, interior design, and hospitals/daycare. While this work demonstrates major challenges for buyers to take into account peripheral items in sustainable procurement, it also identifies constructive measures for moving forward. A general sustainability/environmental focus can, as an effect, spill over to areas per-ceived as peripheral. © 2014 Boström et al.

Keywords
Business, Consumer protection, Environmental impact, Resource management, Social responsibility, Standards
National Category
Environmental Sciences Social and Economic Geography
Research subject
Environmental Studies; Baltic and East European studies
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-27475 (URN)10.1080/15487733.2015.11908136 (DOI)2-s2.0-84928992337 (Scopus ID)1744/42/2008 (Local ID)1744/42/2008 (Archive number)1744/42/2008 (OAI)
Funder
The Foundation for Baltic and East European Studies, 1744/42/2008
Available from: 2015-05-18 Created: 2015-05-18 Last updated: 2019-08-29Bibliographically approved
Boström, M., Börjeson, N., Gilek, M., Jönsson, A. M. & Karlsson, M. (2012). Responsible procurement and complex product chains: the case of chemical risks in textiles. Journal of Environmental Planning and Management, 55(1), 95-111
Open this publication in new window or tab >>Responsible procurement and complex product chains: the case of chemical risks in textiles
Show others...
2012 (English)In: Journal of Environmental Planning and Management, ISSN 0964-0568, E-ISSN 1360-0559, Vol. 55, no 1, p. 95-111Article in journal (Refereed) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Routledge, 2012
Keywords
responsible procurement; product chains; complexity; textiles;
National Category
Environmental Sciences Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-15109 (URN)10.1080/09640568.2011.581885 (DOI)000302021600006 ()2-s2.0-84855456426 (Scopus ID)1744/42/2008 (Local ID)1744/42/2008 (Archive number)1744/42/2008 (OAI)
Funder
The Foundation for Baltic and East European StudiesKnowledge Foundation
Available from: 2012-01-29 Created: 2012-01-29 Last updated: 2020-04-01Bibliographically approved
Börjeson, N. & Karlsson, M.Green Chemistry, the REACH Regulation and Textile Companies.
Open this publication in new window or tab >>Green Chemistry, the REACH Regulation and Textile Companies
(English)Manuscript (preprint) (Other academic)
National Category
Environmental Sciences
Research subject
Environmental Studies; Baltic and East European studies
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-33684 (URN)1744/42/2008 (Local ID)1744/42/2008 (Archive number)1744/42/2008 (OAI)
Funder
The Foundation for Baltic and East European Studies
Note

As manuscript in dissertation

Available from: 2017-11-07 Created: 2017-11-07 Last updated: 2019-08-29Bibliographically approved
Principal InvestigatorGilek, Michael
Co-InvestigatorBoström, Magnus
Co-InvestigatorKarlsson, Mikael
Co-InvestigatorJönsson, Anna Maria
Coordinating organisation
Södertörn University
Funder
Period
2009-01-01 - 2011-12-31
Keywords [sv]
Östersjö- och Östeuropaforskning
Keywords [en]
Baltic and East European studies
National Category
Environmental SciencesSociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)
Identifiers
DiVA, id: project:1750Project, id: A035-2008_OSS