sh.sePublications
Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
Project grant
Title [sv]
Skeppsvrak i norra Europa. -Ett marinarkeologiskt perspektiv på samhälle och förändring 1000-1900 e.Kr.
Title [en]
Shipswrecks of the Northern Seas -Society, Innovation and Change in Northern Europe 1000 - 1900 AD. A Maritime Archaeological Perspective.
Abstract [sv]
Under de senaste drygt 30 åren har marinarkeologin förändrats från en relativt snäv disciplin, fokuserat på tekniska aspekter av undervattensutforskning och skeppsteknologi, till ett ämnesområde som är integrerat i allmän arkeologiska, historiska och humanistisk forskning (se Adams & Rönnby 2013, Rönnby 2014). Detta bokprojekt syftar till att sammanfatta denna period av intensiv forskning om skeppsvrak och deras sammanhang. Studiens utgångspunkt är ett arkeologiskt material bestående av olika skeppsvrak från norra Europa. Dessa skepp och deras kontext utgör grunden för en tolkande syntes om samhälle, innovation och förändring i ett långtidsperspektiv 1000-1900 AD. Projektet är ett samarbete mellan professor Johan Rönnby vid Södertörns högksola och professor Jon Adams vid Southamptons universitet. Vi har båda varit en del av utvecklingen av disciplin sedan början av 1980-talet, och är idag ledande internationellt kända forskare inom fältet som även leder marinarkeologiska forskningsinstitut vid våra respektive universiteten (MARIS och CMS). De flesta av exemplen i studien kommer att tas från Östersjön och i viss mån Nordsjön. Urvalet är baserat på tidigare studier och personliga erfarenheter. Inte minst Östersjöns världsunika egenskaper avseende bevaring av äldre träskepp har spelat en stor roll i urvalet av källmaterial. Den teoretiska och generella ambitionen att förstå människor, samhälle och förändring på lång sikt är dock bredare och inte geografiskt avgränsad.
Abstract [en]
Over the last 30 years maritime archaeology has changed from a rather narrow discipline, mostly focused on practical aspects of underwater exploring, to a field of study which is much more integrated in general archaeological, historical and humanistic research (Adams 2013, Adams & Rönnby 2013, Rönnby 2014). This book project aims to summarize this period of intensive research into shipwrecks and their contexts. Focused in northern Europe, the book integrates the analysis of a series of historically significant shipwrecks, providing the basis for an interpretive synthesis regarding society, innovation and change in a long term perspective over the period 1000-1900 AD. The project is a cooperation between professor Johan Rönnby, Södertörn University and professor Jon Adams, Southampton University. The two authors of the proposed study have been part of the development of the discipline since late 1970s and early 1980s, and are today senior professors with prominent international profiles, and are also Directors of their respective maritime archaeological research centers (MARIS ans CMS) Most of the examples and source material in the proposed study will be taken from the Baltic Sea, drawn from the authors’ personal experience in these waters and capitalizing on the Baltic’s outstanding conditions for the preservation of shipwrecks. However, the theoretical scope of the study, regarding the ambition to understand humans and society over the long term, is much broader
Co-InvestigatorRönnby, Johan
Principal InvestigatorRönnby, Johan
Coordinating organisation
Södertörn University
Funder
Period
2017-07-01 - 2017-12-31
National Category
ArchaeologyHistoryHistory of Technology
Identifiers
DiVA, id: project:1742Project, id: SAB16-0807:1_RJ

Search in DiVA

ArchaeologyHistoryHistory of Technology

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar