sh.sePublications
Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
Project grant
Title [sv]
Abort, politik och medicin i Sverige 1938 - 1965
Title [en]
Abortion, politics and medicine in Sweden 1938 - 1965
Abstract [sv]
Projektets syfte är att analysera politik och medicinsk teori respektive praktik relaterad till abort i Sverige åren 1938 till 1965. Perioden utmärks av ökade lagliga möjligheter för kvinnor att få abort, framför allt genom införandet av den socialmedicinska indikationen i abortlagen år 1946, samtidigt som de reella möjligheterna att erhålla abort synes ha minskat kraftigt under 1950-talet. 1950-talet var en tid av ökad restriktivitet; antalet beviljade aborter halverades under decenniet. Av särskilt intresse är abort som konfliktfråga mellan gynekologer och psykiatriker. Psykiatrins inflytande över ansökningar om legal abort ökade starkt under perioden. Central blir studiet av kvinnosynen, det vill säga de idéer och föreställningar om kvinnors uppgifter i familj och samhälle liksom om kvinnors eventuella natur som kommer till uttryck i källmaterialet. Målet är att ge ny kunskap om och nya perspektiv på abortens historia, gynekologins och psykiatrins historia liksom på de socialpolitiska strävandena i det svenska folkhemmet.
Abstract [en]
The aim of the project is to analyze politics and medical theory as well as practice related to abortion in Sweden 1938 -1965. During the period, women´s access to legal abortion increased, in particular from 1946 when a socio-medical indication was added to the law. In the 1950´s though, access seems to have decreased; the numbers of legal abortions were halved. Abortion was an issue of conflict between gynecologists and psychiatrists, and the impact of psychiatry grew. In the project, ideas and beliefs on women and women s role in family and society will be discussed. The aim is to provide new knowledge and perspectives on the history of abortion, the history of gynecology and psychiatry and of the social policy of the Swedish welfare state.
Principal InvestigatorLennerhed, Lena
Coordinating organisation
Södertörn University
Funder
Period
2014-01-01 - 2016-12-31
National Category
History of IdeasHistory
Identifiers
DiVA, id: project:1721Project, id: P13-1126:1_RJ

Search in DiVA

History of IdeasHistory

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar