sh.sePublications
Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
Project grant
Title [sv]
Överhetens odödliga beröm. Rojalistisk hyllningslitteratur som politisk kommunikation i stormaktstidens svenska Östersjövälde
Abstract [sv]
Syftet med projektet, som är flerdisciplinärt, är att undersöka hur den omfattande tryckta hyllningslitteratur som riktades till de svenska regenterna ca 1620–1720 fungerade som medium för politisk kommunikation inom det svenska Östersjöväldet. I den tidigmoderna periodens litterära system intog hyllningsskrifter till bröllop, begravningar och andra tillfällen en central plats, och de svenska kungligheterna uppvaktades under stormaktstiden med en stor mängd dikter och orationer i samband med dynastiska och politiska tilldragelser. Dessa producerades över hela riket, och i svenska bibliotek finns hyllningsskrifter till de svenska regenterna bevarade från hela Östersjöregionen. Språkligt präglades genren till en början starkt av latinet, men under periodens lopp blev svenska och tyska de dominerande språken. I forskningen har dessa skrifter – i den mån de har uppmärksammats – vanligen uppfattats som ett led i statens propagandaverksamhet. Skrifterna låter sig dock inte tolkas enbart som uttryck för de styrandes intressen, och i projektet vill vi studera hyllningsgenren som ett medium för politisk kommunikation mellan överhet och undersåtar: samtidigt som hyllningsskrifterna gjorde kungamakten närvarande på lokalplanet gav de författaren och den sociala grupp han representerade möjlighet att artikulera värden och normer gentemot de styrande. Särskilt vill vi fokusera hyllningarnas ambivalenta ställning mellan propaganda och folklig opinionsyttring och analysera hur de fyllde en förmedlande funktion mellan centrum och periferi i det svenska stormaktsväldet. Teoretiskt tar projektet avstamp bl.a. i Jürgen Habermas teori om det feodala samhällets representativa offentlighet, i retorikvetenskaplig diskussion om genus demonstrativum samt i historisk forskning om politisk kultur i 1600-talets Sverige. Projektet anknyter även till en internationellt livaktig forskning om maktlegitimering och politisk kommunikation, vars perspektiv vi vill tillämpa för att belysa villkoren för politiskt meningsskapande i Östersjöområdet under 16- och 1700-talen. I projektet medverkar Elisabeth Wåghäll Nivre, professor i tyska vid Stockholms universitet, Nils Ekedahl, docent i retorik vid Södertörns högskola, Annika Ström, docent i latin vid Södertörns högskola, Nina Johansson, fil.dr. i tyska vid Stockholms universitet samt en doktorand i retorik vid Södertörns högskola. Projektledare är Nils Ekedahl.
Publications (5 of 5) Show all publications
Wåghäll Nivre, E. (2013). Att skriva ett liv: Drottning Kristina som litterär och historisk figur. In: Sandin, Per (Ed.), Bilder av Kristina: Drottning av Sverige – Drottning i Rom = Images of Christina, Queen of Sweden - queen in Rome (pp. 247-262). Stockholm: Livrustkammaren
Open this publication in new window or tab >>Att skriva ett liv: Drottning Kristina som litterär och historisk figur
2013 (Swedish)In: Bilder av Kristina: Drottning av Sverige – Drottning i Rom = Images of Christina, Queen of Sweden - queen in Rome / [ed] Sandin, Per, Stockholm: Livrustkammaren , 2013, p. 247-262Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Livrustkammaren, 2013
Keywords
Drottning Kristina, svenskt och europeiskt 1600-tal
National Category
General Literature Studies
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-21338 (URN)1169/42/2007:9 (Local ID)978-91-87594-50-2 (ISBN)1169/42/2007:9 (Archive number)1169/42/2007:9 (OAI)
Funder
The Foundation for Baltic and East European Studies
Available from: 2014-01-14 Created: 2014-01-14 Last updated: 2019-08-29Bibliographically approved
Karlström, N. (2013). Praising a Queen and a New Era?: Gender and Rhetoric in One German-Language Panegyrical Text Written in Connection With the Coronation of Ulrika Eleonora the Younger of Sweden. In: Elisabeth Wåghäll Nivre, Beate Schirmacher & Claudia Egerer (Ed.), (Re-)Contextualizing Literary and Cultural History: The Representation of the Past in Literary and Material Culture (pp. 189-206). Stockholm: Acta Universitatis Stockholmiensis
Open this publication in new window or tab >>Praising a Queen and a New Era?: Gender and Rhetoric in One German-Language Panegyrical Text Written in Connection With the Coronation of Ulrika Eleonora the Younger of Sweden
2013 (English)In: (Re-)Contextualizing Literary and Cultural History: The Representation of the Past in Literary and Material Culture / [ed] Elisabeth Wåghäll Nivre, Beate Schirmacher & Claudia Egerer, Stockholm: Acta Universitatis Stockholmiensis, 2013, p. 189-206Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Acta Universitatis Stockholmiensis, 2013
Series
Stockholmer germanistische Forschungen, ISSN 0491-0893 ; 77
Keywords
Ulrica Eleonora the Younger of Sweden (1688-1741), gender, female rulers, rhetoric, coronation, panegyrics, 18th century, German, literature, Ulrika Eleonora d.J. von Schweden (1688-1741), Geschlecht, Regentschaft, Rhetorik, Krönung, Panegyrik, 18. Jahrhundert, Germanistik, Literaturwissenschaft, Ulrika Eleonora d.y. (1688-1741), genus, regentskap, retorik, kröningshyllning, panegyrik, 1700-talet, tyska, litteraturvetenskap
National Category
Languages and Literature Gender Studies
Research subject
Baltic and East European studies
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-18823 (URN)1169/42/2007:9 (Local ID)9789187235221 (ISBN)9789187235214 (ISBN)1169/42/2007:9 (Archive number)1169/42/2007:9 (OAI)
Funder
The Foundation for Baltic and East European Studies
Available from: 2013-04-29 Created: 2013-04-29 Last updated: 2019-08-29Bibliographically approved
Wåghäll Nivre, E. (2012). The King is Dead. Long Live … the Queen: Turning Points in Panegyric Writing – Queen Christina of Sweden (1626-1689). In: Ansgar Nünning and Kai Sicks (Ed.), Turning Points: Concepts and Narratives of Change in Literature and Other Media (pp. 337-350). Berlin: Walter de Gruyter
Open this publication in new window or tab >>The King is Dead. Long Live … the Queen: Turning Points in Panegyric Writing – Queen Christina of Sweden (1626-1689)
2012 (English)In: Turning Points: Concepts and Narratives of Change in Literature and Other Media / [ed] Ansgar Nünning and Kai Sicks, Berlin: Walter de Gruyter, 2012, p. 337-350Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Berlin: Walter de Gruyter, 2012
Series
Spectrum Literaturwissenschaft, ISSN 1860-210X ; 33
Keywords
Panegyric, Queen Christina of Sweden, Turning Points
National Category
General Literature Studies
Research subject
Baltic and East European studies
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-21337 (URN)1169/42/2007:9 (Local ID)978-3-11-029710-2 (ISBN)1169/42/2007:9 (Archive number)1169/42/2007:9 (OAI)
Funder
The Foundation for Baltic and East European Studies
Available from: 2014-01-14 Created: 2014-01-14 Last updated: 2019-08-29Bibliographically approved
Wåghäll Nivre, E. (2011). An Affair of Great Importance: Queen Christina of Sweden (1626–1689). Comunicação e Cultura (Communication and Culture), 9, 43-58
Open this publication in new window or tab >>An Affair of Great Importance: Queen Christina of Sweden (1626–1689)
2011 (English)In: Comunicação e Cultura (Communication and Culture), ISSN 1646-4877, Vol. 9, p. 43-58Article in journal (Refereed) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Lissabon: , 2011
Keywords
Queen Christina, Film, Biography, Greta Garbo
National Category
Media and Communications
Research subject
Baltic and East European studies
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-21335 (URN)1169/42/2007:9 (Local ID)1169/42/2007:9 (Archive number)1169/42/2007:9 (OAI)
Funder
The Foundation for Baltic and East European Studies
Available from: 2014-01-14 Created: 2014-01-14 Last updated: 2019-08-29Bibliographically approved
Ström, A. (2011). Dyra och dugliga dygder: Klassisk epideiktik i tidigmodern retorisk teori. Rhetorica Scandinavica (58), 34-56
Open this publication in new window or tab >>Dyra och dugliga dygder: Klassisk epideiktik i tidigmodern retorisk teori
2011 (Swedish)In: Rhetorica Scandinavica, ISSN 1397-0534, no 58, p. 34-56Article in journal (Other academic) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Retorikförlaget, 2011
Keywords
retorik, genus demonstrativum, epideiktik
National Category
Languages and Literature
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-14843 (URN)1169/42/2007:9 (Local ID)1169/42/2007:9 (Archive number)1169/42/2007:9 (OAI)
Available from: 2012-01-20 Created: 2012-01-20 Last updated: 2019-08-29Bibliographically approved
Co-InvestigatorWåghäll Nivre, Elisabeth
Co-InvestigatorStröm, Annika
Principal InvestigatorEkedahl, Nils
Coordinating organisation
Södertörn University
Funder
Period
2008-01-01 - 2010-12-31
Keywords [sv]
Östersjö- och Östeuropaforskning
Keywords [en]
Baltic and East European studies
National Category
General Language Studies and LinguisticsGeneral Literature Studies
Identifiers
DiVA, id: project:1714Project, id: A049-2007_OSS