sh.sePublications
Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
Project grant
Title [sv]
Tid, minne, representation: ett mångdisciplinärt forskningsprogram om historiemedvetandets förvandlingar
Title [en]
Time, Memory, and Representation – A Multidisciplinary Program on Transformations in Historical Consciousness
Abstract [sv]
Programmet samlar 24 företrädare från 13 olika ämnen och 7 universitet i ett gemensamt utforskande av historiemedvetandets aktuella förvandlingar. Det syftar till att utveckla ett kritiskt-reflexivt historiemedvetande för de humanistisk-historiska vetenskaperna. Vad är historia och historiskt vetande? Vad är dess förhållande till minne, glömska, gemenskap och framtid? Hur och med vilka tekniker och institutioner skapas våra kronologiska rum? För vem, om vem och av vem görs historia? Historiens problem spelar idag en allt större roll inom forskningen. De stora berättelserna har brutits upp liksom tron på en fast kunskapsteoretisk punkt från vilken historiskt vetande produceras. Inom många ämnen omprövas hur kanon, traditioner och kronologier skapas. Samtidigt letar man i historien för att finna en hållpunkt i nuet. Många discipliner historiserar, men utan att ställa frågor kring det historiska som sådant. Programmet är strukturerat i tre sektioner utifrån ledorden: Tid, Minne och Representation. Den första utvecklar begreppshistorisk och postkolonial kritik av vedertagna historiska kategorier, den andra utforskar minnespolitik, historiebruk, och historiemedvetandets existentiella grundvalar, den tredje hur historiemedvetande skapas och påverkas av olika förmedlingsformer (historieskrivning, litteratur, film). Metodologiskt förenas hermeneutiska, genealogiska, genusteoretiska, dekonstruktiva, narratologiska, och post-koloniala analysmetoder.
Abstract [en]
The post-war period has witnessed an increased preoccupation with the relation between present, past, and future in both knowledge and practice. With the linguistic and hermeneutic turn in philosophy, cultural theory, feminist critique of science, conceptual analysis, and post-colonial questioning of culturally biased narratives, the way history is studied, interpreted, and produced, has become a central academic concern. This concern also mirrors a more general growing preoccupation in Western culture with history, with politics of memory, with the cultural heritage, the construction and destruction of memorials. The program explores this new common territory in three general sections: Time, Memory and Representation. The first explores the conceptual historical critique of fundamental historical categories, including established chronologies, the second how politics of memory and uses of history shape the relation to the past and it seeks to develop the existential foundations for historical consciousness, and the third explores how different mediums (literature, film, language) shape and influence historical narratives and representations. The program gathers 25 researchers from 13 disciplines, philosophy, intellectual history, gender studies, cultural studies, global studies, history, archaeology, art history, aesthetics, literature, film, political science, theology. It is organized from Södertörn University in Stockholm, but researchers are recruited from all six major universities in Sweden
Co-InvestigatorFareld, Victoria
Co-InvestigatorHelgesson, Stefan
Co-InvestigatorKarlholm, Dan
Co-InvestigatorSá Cavalcante Schuback, Marcia
Co-InvestigatorBartelson, Jens
Co-InvestigatorLundemo, Trond
Co-InvestigatorLettevall, Rebecka
Co-InvestigatorHegardt, Johan
Co-InvestigatorRuin, Hans
Principal InvestigatorRuin, Hans
Co-InvestigatorHornborg, Alf
Coordinating organisation
Södertörn University
Funder
Period
2010-01-01 - 2015-12-30
Identifiers
DiVA, id: project:1705Project, id: M09-0158:1-E_RJ

Search in DiVA

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar