sh.sePublications
Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
Project grant
Title [sv]
Mellan hav och land: historieskrivning och identitet på Bornholm, Dagö, Gotland, Åland och Ösel ca 1800-2000
Title [en]
Islands of Identity: Identity Building on Bornholm, Gotland, Åland, Saaremaa and Hiiumaa, 1800–2000
Abstract [sv]
Efter järnridåns fall blev Östersjön återigen en förenande länk mellan de omkringliggande staterna istället för att vara en åtskiljande vallgrav. Nya möjligheter till samarbete öppnades, vilket ledsagades av att nya eller nygamla identitetsprojekt sjösattes. Ingenstans har dessa processer märkts tydligare än på Östersjöns stora öar. För att förstå dessa samtida processer måste ett längre historiskt perspektiv anläggas. Därför vill vi studera hur olika territoriella identitetskategorier vävts samman under 1800- och 1900-talen på Bornholm, Dagö, Gotland, Åland och Ösel. De övergripande frågorna är: Hur har den regionala historieskrivningen förändrats och vilka skillnader finns i detta avseende mellan öarna? Hur har respektive ö relaterats till andra geografiska begrepp, såsom mindre lokala enheter, nationalstater, Norden, Östersjöregionen, Baltikum och Europa? Historieskrivningens betydelse på subnationell nivå är ett relativt outforskat fält, även inom Östersjöforskningen. Vi avser att problematisera både relationen mellan centrum och periferi inom nationalstaterna, hur öarna förhållit sig till övernationella enheter och begrepp och eventuella spänningar mellan lokala och regionala historietolkningar. Öar är ett intressant undersökningsobjekt, då havet utgör såväl en förenande länk som något som ger ”naturliga gränser”. De öar som ingår i projektet befinner sig inom samma hav, men har inte desto mindre haft högst olika historiska och geografiska förutsättningar för regionalt identitetsskapande. I projektet kombineras ett processperspektiv, där historieskrivningens förändring över tid undersöks, med ett komparativt perspektiv, där öarna relateras till varandra. Undersökningen sker i två steg: en inledande inventering som ger överblick, följt av djupare idéanalys där öarnas historia och eventuella särart i relation till varandra och andra geografiska begrepp står i centrum. Källmaterialet omfattar framställningar inom flera ämnen och genrer, även om utgångspunkten är att historieskrivningen är vårt primära undersökningsobjekt. Den djupare analysen kommer att utgå från de mest centrala verken om respektive öars historia. För att kunna göra jämförelser över tid och mellan öarna låter vi ett antal specifika frågor vara styrande för delundersökningarna. Projektets resultat avser vi att publicera i en gemensam publikation.
Abstract [en]
The project will study regional identity making on five large Baltic islands – Bornholm, Gotland, Åland, Saaremaa, and Hiiumaa – during the 19th and 20th centuries. The interplay between subnational identity ideologies on the one hand and nationalism and supranational projects on the other will be examined. Thereby we will contribute to the still developing field of analysing identity making in other settings than purely ethnical or national ones. The overall outline is comparative: what differences are there between the islands, in various epochs and political settings? The source material mainly consists of topographical and historical literature of many kinds, scholarly as well as popular. We make extensive inventories for quantitative analysis, as well as in-depth ideological analyses of selected works. In the comparison of the identity projects, we ask a number of questions. Who are the authors? For whom are the books written? In what major geographical contexts are the islands placed: e.g. the respective nation-states, Europe, or the Baltic Region? What in the past is remembered, and what is forgotten? In the research fields of identity making and uses of history, in depth studies of subnational and supranational identity ideologies are still underrepresented. Regional identity making has mostly been analysed in relation to the national level, while the linkages to supranational categories are scarcer. Especially, there is a lack of research on identity projects where these two levels are joined together.
Publications (3 of 3) Show all publications
Edquist, S. & Holmén, J. (2015). Islands of Identity: History-writing and identity formation in five island regions in the Baltic Sea (1ed.). Huddinge: Södertörns högskola
Open this publication in new window or tab >>Islands of Identity: History-writing and identity formation in five island regions in the Baltic Sea
2015 (English)Book (Refereed)
Abstract [en]

Gotland, Åland, Saaremaa, Hiiumaa and Bornholm are five island regions in the Baltic Sea which constitute, or have until recently constituted, provinces or counties of their own. Combining perspectives from two disparate academic fields, uses of history and island studies, this book investigates how regional history writing has contributed to the formation of regional identity on these islands since the year 1800. The special geographic situation of the islands-somewhat secluded from the mainland but also connected to important waterways-has provided their inhabitants with shared historical experiences. Due to varying geographic and historical circumstances, the relationship between regional and national identity is however different on each island. While regional history writing has in most cases aimed at integrating the island into the nation state, it has on Åland in the second half of the 20th century been used to portray its inhabitants as a separate nation. Dramatic political upheavals as the World Wars has also caused shifts in how regional history writing has represented the relationship to the mainland nation state, and has sometimes also resulted in altered national loyalties.

Place, publisher, year, edition, pages
Huddinge: Södertörns högskola, 2015. p. 418 Edition: 1
Series
Södertörn Academic Studies, ISSN 1650-433X ; 59
National Category
History
Research subject
Baltic and East European studies
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-26161 (URN)1741/42/2008 (Local ID)978-91-86069-98-8 (ISBN)978-91-86069-99-5 (ISBN)1741/42/2008 (Archive number)1741/42/2008 (OAI)
Funder
The Foundation for Baltic and East European Studies, A041-2008
Available from: 2015-01-28 Created: 2015-01-28 Last updated: 2023-04-04Bibliographically approved
Holmén, J. (2014). A small separate fatherland of our own: regional history writing and regional identity on islands in the Baltic Sea. Island Studies Journal, 9(1), 135-154
Open this publication in new window or tab >>A small separate fatherland of our own: regional history writing and regional identity on islands in the Baltic Sea
2014 (English)In: Island Studies Journal, E-ISSN 1715-2593, Vol. 9, no 1, p. 135-154Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Gotland, Åland, Saaremaa, Hiiumaa and Bornholm are five islands in the Baltic Sea which constitute, or have until recently constituted, provinces or counties. Combining perspectives from the fields of island studies and history, this article investigates how regional history writing has contributed to the formation of regional identity on each island since the year 1800. The special geographic situation of the islands somewhat secluded from the mainland but also connected to important waterways has provided their inhabitants with shared historical experiences. Due to varying geographic and historical circumstances, the relationship between regional and national identity is however different on each island. While regional history writing has often aimed at integrating the island into the nation state, it has on Åland in the 20th century been used to portray its inhabitants as a separate nation.

Keywords
Åland, Bornholm, Gotland, Hiiumaa, island studies, regional identity, Saaremaa, uses of history
National Category
History
Research subject
Historical Studies; Baltic and East European studies
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-24067 (URN)000335719000010 ()2-s2.0-84901653098 (Scopus ID)1741/42/2008 (Local ID)1741/42/2008 (Archive number)1741/42/2008 (OAI)
Funder
The Foundation for Baltic and East European Studies, A041-2008
Available from: 2014-06-12 Created: 2014-06-12 Last updated: 2024-03-06Bibliographically approved
Holmén, J. (2014). Fluctuating Dynastic and National Affiliation: The Impact of War and Unrest on Bornholm, Åland, and Saaremaa. In: Götz, Norbert (Ed.), The Sea of Identities: A Century of Baltic and East European Experiences with Nationality, Class, and Gender (pp. 31-52). Huddinge: Södertörns högskola
Open this publication in new window or tab >>Fluctuating Dynastic and National Affiliation: The Impact of War and Unrest on Bornholm, Åland, and Saaremaa
2014 (English)In: The Sea of Identities: A Century of Baltic and East European Experiences with Nationality, Class, and Gender / [ed] Götz, Norbert, Huddinge: Södertörns högskola, 2014, p. 31-52Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Huddinge: Södertörns högskola, 2014
Series
Södertörn Academic Studies, ISSN 1650-433X ; 60Samtidshistoriska frågor, ISSN 1650-450X ; 31
Keywords
Baltic Sea, Island Studies, uses of history, regional identity, national identity, war
National Category
History
Research subject
Historical Studies; Baltic and East European studies
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-24621 (URN)1741/42/2008 (Local ID)978-91-87843-00-6 (ISBN)978-91-87843-01-3 (ISBN)1741/42/2008 (Archive number)1741/42/2008 (OAI)
Funder
The Foundation for Baltic and East European Studies, A041-2008
Available from: 2014-09-19 Created: 2014-09-19 Last updated: 2021-03-31Bibliographically approved
Co-InvestigatorEdquist, Samuel
Co-InvestigatorHolmén, Janne
Principal InvestigatorAxelsson, Erik
Coordinating organisation
Södertörn University
Funder
Period
2009-01-01 - 2011-12-31
Keywords [sv]
Östersjö- och Östeuropaforskning
Keywords [en]
Baltic and East European studies
National Category
History
Identifiers
DiVA, id: project:1688Project, id: A041-2008_OSS

Search in DiVA

History

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar