sh.sePublications
Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
Project grant
Title [sv]
Kroppen som gåva, resurs och vara: organtransplantationer i Östersjöområdet
Abstract [sv]
Syftet med projektet är att på flervetenskaplig grund undersöka en medicinsk teknologi stadd i snabbförändring: organtransplantation. Utifrån etnologiska, idéhistoriska och filosofiska perspektiv studeras enskilda människors och samhällets syn på kroppen i fallet organtransplantation – hur normer och värderingar om kroppen alstras och får konsekvenser för hur transplantationsverksamhet organiseras. Ambitionen är att genom fyra delstudier finna såväl kulturvetenskapliga förklaringar som filosofisktnormativa argument. Projektet tar avstamp i tre metaforer – kroppen som gåva, resurs och vara – i vilka relationen mellan person och kropp står på spel och konstitueras. Dessa metaforiska teman undersöks med utgångspunkt i dels de samarbetsprogram för utbyte av organ som finns mellan Skandinavien och Baltikum, och dels den illegala handel med organ som växer sig stark i Östeuropa. Även om gåvan är den sanktionerade metaforen för att donera organ, verkar det underliggandeperspektivet från stat och myndigheters sida ofta vara att kroppen skall uppfattas som en resurs. Den skriande bristen på organ, som skapar en desperat efterfrågan i relation till ett i lika stor utsträckning desperat utbud, leder lätt till att gåvan i realiteten blir till en vara. Är gåvometaforen lyckad och relevant för att beskriva relationen mellan en person och hennes kropp å enda sidan, och andra personer som behöver (önskar) delar av denna kropp å andra sidan? Hur tolkas gåvometaforen – och de andra möjliga metaforerna – i fallet organtransplantation av de som administrerar utbytet och av de som undergår det? Projektet avser att studera och besvara ovanstående frågor empiriskt, idémässigt och normativt genom fyra olika delprojekt. Särskilt fokuseras en empirisk jämförelse mellan Skandinavien (primärt Sverige) och Östeuropa (speciellt Lettland) som löper genom hela projektet. Forskargruppen består av en filosof (delstudie ett: Fredrik Svenaeus) och en idéhistoriker (delstudie två: Ulla Ekström von Essen) från Institutionen för kultur och kommunikation, Södertörns högskola; och två etnologer från Institutionen för etnologi, Lunds universitet (delstudie tre: Markus Idvall, delstudie fyra: Susanne Lundin); samt en doktorand. De teoretiska perspektiv som präglar och sammanbinder de olika disciplinära inriktningarna i respektive delprojekt består huvudsakligen av fenomenologiska, komparativa, och kulturanalytiska metoder.
Publications (1 of 1) Show all publications
Gunnarson, M. (2019). The Simultaneous Embedment and Disembedment of Biomedicine: Intercorporeality and Patient Interaction at Hemodialysis Units in Riga and Stockholm. In: Nils Hansson and Jonatan Wistrand (Ed.), Explorations in Baltic Medical History, 1850-2015: (pp. 229-248). Rochester, NY: University of Rochester Press
Open this publication in new window or tab >>The Simultaneous Embedment and Disembedment of Biomedicine: Intercorporeality and Patient Interaction at Hemodialysis Units in Riga and Stockholm
2019 (English)In: Explorations in Baltic Medical History, 1850-2015 / [ed] Nils Hansson and Jonatan Wistrand, Rochester, NY: University of Rochester Press , 2019, p. 229-248Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Rochester, NY: University of Rochester Press, 2019
Series
Rochester studies in medical history
National Category
Ethnology History Philosophy
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-39627 (URN)9781580469401 (ISBN)
Available from: 2019-12-19 Created: 2019-12-19 Last updated: 2019-12-19Bibliographically approved
Principal InvestigatorSvenaeus, Fredrik
Co-InvestigatorLundin, Susanne
Co-InvestigatorIdvall, Markus
Coordinating organisation
Södertörn University
Funder
Period
2008-01-01 - 2010-12-31
National Category
PhilosophyHistory of IdeasEthnology
Identifiers
DiVA, id: project:1686Project, id: A014-2007_OSS

Search in DiVA

PhilosophyHistory of IdeasEthnology

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar