sh.sePublications
Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
Project grant
Title [sv]
Medieanvändning som värdeskapande arbete. Uppfattningar om medieanvändningens roll på digitala mediemarknader
Title [en]
Media use as value generating labour: Perceptions on the role of media use in digital media markets
Abstract [sv]
Alltmer av vår mediekonsumtion sker digitalt via internetuppkopplade datorer och mobiltelefoner. En ökad användning av mobila/personliga medier och web-baserade tjänster (sökmotorer, sociala nätverkssidor, portaler för distribution av medieinnehåll) har bidragit till utvecklandet av nya affärsmodeller inom medie- och kulturindustrin. Dessa bygger på ingående kunskaper om mediebrukarnas personuppgifter och/eller beteenden på nätet. I kölvattnet på denna utveckling har det uppkommit en diskussion om mediebrukarnas aktiviteter i termer av arbete. Delar av den internationella forskningen betonar de frigörande potentialer till medskapande och kreativitet detta medger. Andra ser mer kritiskt på förhållandena i termer av utnyttjande, övervakning och expropriering av gratisarbete. De empiriska kunskaperna om dessa aktiviteter är begränsade, speciellt de som rör vanliga mediebrukare (till skillnad från fans och mycket aktiva mediebrukare). Föreliggande studie syftar till att, mot bakgrund av teorier kring medieanvändning, digitala marknader, värdeskapande och arbete analysera medieanvändares bevekelsegrunder för användning och reflektioner kring sin roll i medie- och kulturindustriernas digitala produktionsprocesser. Metodiskt görs detta genom en intervjubaserad studie (fokusgrupper och individuella intervjuer) med avseende på att söka nå kunskaper om mediebrukarnas motiveringsgrunder och upplevelser av de nuvarande förhållandena mellan medieproducenter och -konsumenter.
Abstract [en]
Continuously more of our media consumption is conducted through digitised, web-based computer and mobile phone use. Such extensions of our media behaviour into the digital realms of mobile and personal media and web-based services (search engines, social networking sites, etc.) have brought with it the development of new business models within the media and culture industries. These models build on deep knowledge on the personal features and digital behaviours of media users. In the wake of this development a discussion on the role of media users in terms of labour has arisen. Parts of international research emphasise the emancipatory potentials for creativity and co-production. Others have a more critical attitude, emphasising exploitation, surveillance and expropriation of free labour. The empirical groundings of the debate are sparse, and most often build on very active users or fans. Against the background of theories on reception and use, digital markets, value creation and media work the project aims to analyse roles and justifications of media use in value creating processes related to those parts of the media and culture industries that build on participation and user activity (social networking sites, search engines, blogs, etc.).Methodologically this involves interviews (focus group and individual interviews), in order to seek knowledge on the media users’ own perceptions of their roles in relation to media production.
Co-InvestigatorBohlin, Göran
Principal InvestigatorBohlin, Göran
Coordinating organisation
Södertörn University
Funder
Period
2013-01-01 - 2015-12-31
National Category
Media StudiesCommunication Studies
Identifiers
DiVA, id: project:1679Project, id: P12-1278:1_RJ

Search in DiVA

Media StudiesCommunication Studies

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar