sh.sePublications
Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
Project grant
Title [sv]
Shiitisk lärdom i en tid av förändring: Internationellt symposium med akademiker från Europa och Mellanöstern
Title [en]
Shiite academia in a time of change: International symposium with scholars from Europe and the Middle East
Abstract [sv]
Medel sökes för att finansiera ett symposium om samtida förändringar inom shiamuslimsk lärdomstradition. Ledande europeiska islamologer som specialiserat sig på detta område kommer sammanföras med traditionellt lärda akademiker från, framför allt, Irak. Bland deltagarna märks flera av de mest namnkunniga shiitiska tänkarna idag, till exempel Ayatollah Sayyed Riyadh al-Hakim.Under Saddam Husseins regim förtrycktes den shiitiska befolkningen i Irak svårt. Detta innebar att en akademisk tradition med tusenåriga anor inte kunde fortleva. Många lärda fängslades eller mördades av regimen. Sedan Saddams fall 2003 har detta förändrats och, så sakteliga, tar Najaf återigen plats som ett vitalt centrum för lärdom. Samtidigt har tiderna förändrats. Globalisering, migration, medialisering och konflikter utgör idag stora utmaningar och frågan om denna lärdomstraditions framtid står öppen. Detta symposium syftar till att skapa möten mellan två intellektuella miljöer som – trots att världsutvecklingen för oss allt närmare samman – i fråga om intellektuellt utbyte hittills stått mycket långt från varandra.Temat är shiitisk lärdom i en tid av förändring. På vilket sätt skiljer sig samhället och världsläget idag från situationen som rådde innan Saddam Hussein på 1960-talet hindrade de shiitiska akademierna från att verka fritt? Vilka utmaningar och möjligheter medför modernisering, internationell migration, medialisering och politisk oro för denna lärdomstradition?
Abstract [en]
Funding is sought for a symposium on contemporary challenges to Shiite Muslim academic tradition. Leading European scholars who specialize in this field and tra-ditionally trained shiite scholars, mostly from Iraq, will be brought together. The list of participants include several of the most prominent Shiite thinkers today, such as Ayatollah Sayyed Riyadh al-Hakim. During Saddam Hussein s regime the Shiite population in Iraq was severely opressed. This meant that a thousand-year-old academic tradition could not con-tinue. Many scholars were imprisoned or murdered by the regime. Since Saddams fall in 2003, the situation has changed and today Iraqi scholarship and the city of Najaf is yet again claiming its place as a vital center for learning. At the same time the world has changed. Globalization, migration, mediatization and new conflicts constitute major challenges and the future of the Shiite school of thought remains uncertain. This symposium aims to create a platform for meetings between two intellectual environments that – despite the fact that global developments push us all the closer together – hitherto have been very distant from each other. The theme is Shiite learning in a time of change. In what ways do the present situa-tion differ from the situation that prevailed before Saddam Hussein? What chal-lenges and opportunities are brought to this tradition by modernization, interna-tional migration, mediatization and political unrest?
Principal InvestigatorThurfjell, David
Coordinating organisation
Södertörn University
Funder
Period
2015-03-16 - 2015-03-17
National Category
History of ReligionsReligious StudiesInternational Migration and Ethnic Relations
Identifiers
DiVA, id: project:1675Project, id: F14-1481:1_RJ