sh.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Ivarsson Westerberg, AndersORCID iD iconorcid.org/0000-0002-9631-6012
Publications (10 of 53) Show all publications
Castillo, D. & Ivarsson Westerberg, A. (2019). Ängsliga byråkrater eller professionella pragmatiker?: Administrativa effekter av statens indirekta styrning av kommunerna. Huddinge
Open this publication in new window or tab >>Ängsliga byråkrater eller professionella pragmatiker?: Administrativa effekter av statens indirekta styrning av kommunerna
2019 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Rapportens syfte är att undersöka och diskutera vilka administrativa effekter den indirekta statliga styrningen ger i den kommunala verksamheten. Kommunernas verksamheter styrs av en mängd olika styrsignaler, där styrningen sker i form av direkt, indirekt och efterhandsstyrning. Statliga myndigheter har i detta en roll som uttolkare, översättare och förmedlare av styrning. Studien visar att den komplexa styrbilden, mängden aktörer som är involverade i den indirekta styrningen, hörsammandet av efterhandsstyrningen och dominansen av ängsliga byråkrater och duktiga administratörer tillsammans bidrar till en överproduktion av administration inom skola, förskola och primärvård.

Place, publisher, year, edition, pages
Huddinge: , 2019. p. 108
Series
Förvaltningsakademin ; 17
National Category
Public Administration Studies
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-37534 (URN)978-91-88663-57-3 (ISBN)
Available from: 2019-02-14 Created: 2019-02-14 Last updated: 2019-02-15
Ivarsson Westerberg, A. (2018). Politiet som reformererende organisasjon: Politireformer i Sverige 1965-2015 (1ed.). In: Vanja Lundgren Sörli & Paul Larsson (Ed.), Politireformer: Idealer, realiteter, retorikk og praksis (pp. 73-85). Oslo: Cappelen Damm Akademisk
Open this publication in new window or tab >>Politiet som reformererende organisasjon: Politireformer i Sverige 1965-2015
2018 (Norwegian)In: Politireformer: Idealer, realiteter, retorikk og praksis / [ed] Vanja Lundgren Sörli & Paul Larsson, Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2018, 1, p. 73-85Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2018 Edition: 1
Keywords
Polis, reform, organisation, organisationsförändring
National Category
Public Administration Studies
Research subject
Politics, Economy and the Organization of Society
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-37052 (URN)978-82-02-60901-6 (ISBN)
Available from: 2018-12-18 Created: 2018-12-18 Last updated: 2018-12-19Bibliographically approved
Ivarsson Westerberg, A. (2018). Skolinspektion på vetenskaplig grund? (1ed.). In: Niclas Rönnström och Olof Johansson (Ed.), Att leda skolor med stöd i forskning: Exempel, analyser och utmaningar (pp. 233-262). Stockholm: Natur och kultur
Open this publication in new window or tab >>Skolinspektion på vetenskaplig grund?
2018 (Swedish)In: Att leda skolor med stöd i forskning: Exempel, analyser och utmaningar / [ed] Niclas Rönnström och Olof Johansson, Stockholm: Natur och kultur, 2018, 1, p. 233-262Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Natur och kultur, 2018 Edition: 1
Keywords
Skolinspektion, styrning, skola, organisation
National Category
Public Administration Studies
Research subject
Politics, Economy and the Organization of Society
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-37053 (URN)978-91-27-81952-8 (ISBN)
Available from: 2018-12-18 Created: 2018-12-18 Last updated: 2018-12-19Bibliographically approved
Ivarsson Westerberg, A. (Ed.). (2017). Det finns ett kaos mellan verkligheten och kartan: Rapport från Förvaltningsakademins seminarium om den stora polisreformen (1ed.). Huddinge: Södertörns högskola
Open this publication in new window or tab >>Det finns ett kaos mellan verkligheten och kartan: Rapport från Förvaltningsakademins seminarium om den stora polisreformen
2017 (Swedish)Collection (editor) (Other academic)
Abstract [sv]

Den första januari 2015 sjösattes den kanske största organisationsreform som genomförts i Sveriges statsförvaltning – omorganisationen där de 21 länspolismyndigheterna slogs ihop till en enda nationell polismyndighet. Syftet med reformen var att komma närmare medborgarna samtidigt som förmågan att fatta beslut på en samordnad central nivå skulle stärkas.

I november 2016 arrangerade Förvaltningsakademin ett seminarium om denna reform. I panelen deltog forskare, poliser, journalister och rikspolischef Dan Eliasson. Första delen av seminariet handlade om hur själva reformen blev till. Den andra delen var ett panelsamtal där deltagarna utifrån sina olika perspektiv diskuterade kring frågor som: Vilka negativa och positiva effekter kan vi se så här långt? Hur ser vi på framtiden?

I denna skrift presenteras en utskrift av seminariet. Här ges även ett teoretiskt perspektiv samt en översikt över de reformer den svenska polisen genomgått sedan mitten av 1960-talet.

Anders Ivarsson Westerberg är docent i företagsekonomi och verksam vid Förvaltningsakademin, Södertörns högskola.

Place, publisher, year, edition, pages
Huddinge: Södertörns högskola, 2017. p. 88 Edition: 1
Series
Förvaltningsakademin ; 11
National Category
Business Administration
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-33101 (URN)978-91-88663-06-1 (ISBN)
Available from: 2017-08-22 Created: 2017-08-22 Last updated: 2017-09-22Bibliographically approved
Ljung, M. & Ivarsson Westerberg, A. (2017). När målstyrning blev detaljstyrning: Arbetsvillkor och administrativa rutiner i hemtjänsten. Huddinge: Södertörns högskola
Open this publication in new window or tab >>När målstyrning blev detaljstyrning: Arbetsvillkor och administrativa rutiner i hemtjänsten
2017 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Genom en rad reformer har hemtjänsten förändrats från att vara en kommunal verksamhet till att idag omfatta både privata bolag och olika kommunala enheter. Grundidén med förändringarna var att verksamheten skulle målstyras och effektiviseras.

Denna studie visar att det administrativa arbetet ökat avsevärt, främst högre upp i organisationen. För vårdbiträdena har däremot tidspressen och detaljstyrningen ökat och det finns skäl att ifrågasätta om verksamheten har kostnadseffektiviserats.

Slutsatsen blir att ekonomi prioriteras framför omsorg. Sättet som hemtjänsten är organiserad på har lett till tidsbrist, bristande kontinuitet och att omsorgsarbetet med de äldre får stå tillbaka.

Mikael Ljung är masterstudent och forskningsassistent och Anders Ivarsson Westerberg är docent i företagsekonomi och verksam vid Förvaltningsakademin, Södertörns högskola.

Place, publisher, year, edition, pages
Huddinge: Södertörns högskola, 2017. p. 62
Series
Förvaltningsakademin ; 12
National Category
Business Administration
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-33364 (URN)978-91-88663-11-5 (ISBN)
Available from: 2017-09-21 Created: 2017-09-21 Last updated: 2017-09-22Bibliographically approved
Ivarsson Westerberg, A. & Nilsson, T. (2016). Den mångsidiga staten (1ed.). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Den mångsidiga staten
2016 (Swedish)Book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2016. p. 203 Edition: 1
Keywords
Staten, organisation, förändring
National Category
Public Administration Studies
Research subject
Politics, Economy and the Organization of Society
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-30724 (URN)9789144115092 (ISBN)
Available from: 2016-08-15 Created: 2016-08-15 Last updated: 2017-10-30Bibliographically approved
Ivarsson Westerberg, A. (2016). Dåligt samvete [Review]. Organisation & Samhälle (1), 42-43
Open this publication in new window or tab >>Dåligt samvete
2016 (Swedish)In: Organisation & Samhälle, ISSN 2001-9114, no 1, p. 42-43Article, book review (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Umeå: , 2016
Keywords
Bokkrönika
National Category
Economics and Business Media and Communications
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-30475 (URN)
External cooperation:
Available from: 2016-06-23 Created: 2016-06-23 Last updated: 2017-10-30Bibliographically approved
Forssell, A. & Ivarsson Westerberg, A. (2016). Granskningens (glömda) kostnader. Statsvetenskaplig Tidskrift, 118(1), 19-37
Open this publication in new window or tab >>Granskningens (glömda) kostnader
2016 (Swedish)In: Statsvetenskaplig Tidskrift, ISSN 0039-0747, Vol. 118, no 1, p. 19-37Article in journal (Refereed) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: , 2016
Keywords
Granskning, administration, tillit, kostnader
National Category
Public Administration Studies
Research subject
Politics, Economy and the Organization of Society
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-29777 (URN)
Available from: 2016-03-23 Created: 2016-03-23 Last updated: 2017-11-30Bibliographically approved
Ivarsson Westerberg, A. (2016). På vetenskaplig grund: Program och teknologi inom skolinspektion. Huddinge: Södertörns högskola
Open this publication in new window or tab >>På vetenskaplig grund: Program och teknologi inom skolinspektion
2016 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Skolinspektion förväntas enligt offentliga policydokument leda till en rad positiva effekter för både skolor och elever. Men om man skrapar på ytan – vilka är de bakomliggande idéerna, hur ser strukturerna ut och vad leder egentligen skolinspektion till?

I denna rapport presenteras en studie av skolinspektion där företrädare för både Skolinspektionen, skolhuvudmän och skolor intervjuats.

Studien visar bland annat att

  • den vetenskapliga grund skolinspektion vilar på är i flera led tolkningar och sammanfattningar av delvis helt motstridiga forskningsresultat,
  • skolinspektion tar tid, kraft och resurser från den löpande skolverksamheten,
  • för att bli granskningsbar reduceras skolans komplexa verklighet till kortfattade presentationer och måldokument.

Och inget av detta ger mätbara positiva effekter på verksamheten i klassrummet. Som möjlig väg framåt föreslås att skolinspektionens verksamhet vrids mer mot skolutveckling och främjande granskning.

Anders Ivarsson Westerberg är docent i företagsekonomi och verksam vid Förvaltningsakademin, Södertörns högskola.

Place, publisher, year, edition, pages
Huddinge: Södertörns högskola, 2016. p. 106
Series
Förvaltningsakademin ; 7
National Category
Political Science
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-30821 (URN)978-91-87843-57-0 (ISBN)
Available from: 2016-09-19 Created: 2016-09-02 Last updated: 2017-03-03Bibliographically approved
Ivarsson Westerberg, A. & Walczak, B. (2016). The Organizational Field Of School Review In Sweden And Poland. In: Edulearn16 proceedings: 8th International Conference on Education and New Learning Technologies : Barcelona, Spain, 4-6 July, 2016. Paper presented at 8th International Conference on Education and New Learning Technologies, EDULEARN 16, Barcelona, July 4-6, 2016. (pp. 7202-7208). Valencia: IATED Academy
Open this publication in new window or tab >>The Organizational Field Of School Review In Sweden And Poland
2016 (English)In: Edulearn16 proceedings: 8th International Conference on Education and New Learning Technologies : Barcelona, Spain, 4-6 July, 2016, Valencia: IATED Academy , 2016, p. 7202-7208Conference paper, Published paper (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Valencia: IATED Academy, 2016
Keywords
Review, school inspection, organizational field
National Category
Political Science
Research subject
Politics, Economy and the Organization of Society; Baltic and East European studies
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-30474 (URN)10.21125/edulearn.2016.0568 (DOI)978-84-608-8860-4 (ISBN)
Conference
8th International Conference on Education and New Learning Technologies, EDULEARN 16, Barcelona, July 4-6, 2016.
Projects
Schools under scrutiny
Available from: 2016-06-23 Created: 2016-06-23 Last updated: 2017-12-06Bibliographically approved
Projects
Administrative society [2008-01214_Forte]; Södertörn UniversityAuditing the school sector - a comparative study of systems of school inspection in Sweden, Finland and Poland [15/2014_OSS]; Södertörn UniversityOrganizing for Auditing [SGO14-1174:1_RJ]; Södertörn University
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-9631-6012

Search in DiVA

Show all publications