sh.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Granstedt, Artur
Publications (2 of 2) Show all publications
Granstedt, A. (2012). Farming for the Future: with a focus on the Baltic Sea Region (1ed.). Huddinge: Södertörns högskola
Open this publication in new window or tab >>Farming for the Future: with a focus on the Baltic Sea Region
2012 (English)Book (Other academic)
Abstract [en]

In this book Artur Granstedt - Ph.D. in Agronomics and Associate Professor at Södertörn University, and Coordinator of the BERAS project (Baltic Ecological Recycling Agriculture and Society) - describes how ecologically adapted farming based on local recycling and renewable energy sources can reduce the eutrophication of the Baltic Sea and even help to reduce global warming. Widespread conversion to organic farming methods would furthermore stop the spread of toxic chemicals on farmland, benefit biodiversity and stimulate social and economic development in rural areas in the Baltic Sea region.

The book starts with a description of the ecosystems that support the health of the biosphere - terrestrial and marine, the climate, and global food production. Granstedt also gives a historical overview of agricultural practices, noting the various ways in which human activity alters the natural order of things and, if we are not mindful, can deplete the resources that support our existence. But he also gives examples of how we can turn negative trends to the better, how we can restore fertility to the soil and bring depleted land to bloom once again and produce nourishing food that can feed the world.

Artur Granstedt writes on the basis of decades of experience as an organic farmer, researcher, adviser and teacher of ecologically sustainable agriculture. The book reports the results of field trials and evaluation on farms in eight countries around the Baltic Sea that were conducted in the BERAS project. This comprehensive project, which was supported in part by funding from the European Union, is now continuing in an implementation phase, focusing on how agriculture throughout the region can be converted to profitable and ecologically sustainable methods of production.

The publication of this book has been made possible through a grant from the European Regional Development Fund (ERDF) to the BERAS project at Södertörn University and the Biodynamic Research Institute in Järna, and funding from the Swedish Government and the Swedish Research Council, Formas.

 

Place, publisher, year, edition, pages
Huddinge: Södertörns högskola, 2012. p. 133 Edition: 1
Series
COMREC Studies in Environment and Development, ISSN 1652-2877 ; 6
Series
BERAS Implementation Reports ; 2
National Category
Environmental Sciences
Research subject
Environmental Studies
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-16524 (URN)978-91-975017-5-0 (ISBN)
Available from: 2012-06-18 Created: 2012-06-18 Last updated: 2019-07-09Bibliographically approved
Granstedt, A. (2012). Morgondagens jordbruk: med fokus på Östersjön (1ed.). Huddinge: Södertörns högskola
Open this publication in new window or tab >>Morgondagens jordbruk: med fokus på Östersjön
2012 (Swedish)Book (Other academic)
Abstract [sv]

Artur Granstedt, agronomie doktor, docent vid Södertörns högskola och koordinator för Östersjöprojektet BERAS beskriver här hur ett ekologiskt jordbruk, baserat på lokala kretslopp och förnyelsebar energi, kan minska övergödningen av Östersjön och även bidra till att minska den globala uppvärmningen. Det kan dessutom förhindra spridningen av kemiska bekämpningsmedel, gynna den biologiska mångfalden och stimulera social och ekonomisk landsbygdsutveckling i Östersjöområdet.

Boken inleds med en beskrivning av de livsuppehållande ekosystemen och deras betydelse för jorden, havet, klimatet och vår mat. Författaren ger också en överblick över odlandets historia: hur vi människor griper in och förändrar det naturgivna och hur vi på kort tid kan förbruka det som naturen byggt upp. Han visar också på hur vi kan odla jord, skapa ökad bördighet, få jorden att blomstra och ge närande mat åt alla.

Till grund för boken ligger Artur Granstedts mångåriga arbete med odling, forskning, rådgivning och undervisning i ekologiskt jordbruk. Här redovisas också resultat från studier av det rent praktiska arbetet på ett antal gårdar, dokumenterade och utvärderade i åtta länder i det av EU delfinansierade Östersjöprojektet BERAS (Baltic Ecological Recycling Agriculture and Society). Detta arbete drivs nu vidare med fokus på hur en omläggning av jordbruket kan ske i hela Östersjöregionen i fortsättningsprojektet BERAS Implementation.

Bokens utgivning har finansierats av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) inom ramen för Östersjöprojektet BERAS vid Södertörns högskola samt Biodynamiska Forskningsinstitutet i Järna med bidrag från den svenska regeringen via det statiliga forskningsrådet Formas.

 

Place, publisher, year, edition, pages
Huddinge: Södertörns högskola, 2012. p. 135 Edition: 1
Series
COMREC Studies in Environment and Development, ISSN 1652-2877 ; 6
Series
BERAS Implementation Reports ; 2
National Category
Environmental Sciences
Research subject
Environmental Studies
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-16523 (URN)978-91-975017-2-9 (ISBN)
Available from: 2012-06-18 Created: 2012-06-18 Last updated: 2019-07-09Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications