sh.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Alternative names
Publications (10 of 38) Show all publications
Karlsson, N. & Kilborn, W. (2020). En hållbar matematikundervisning: Från addition till bråk. In: : . Paper presented at Matematikbiennalen 2020, Växjö, Linneuniversitet, Januari 16-17, 2020..
Open this publication in new window or tab >>En hållbar matematikundervisning: Från addition till bråk
2020 (Swedish)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Abstract [sv]

Vi har i flera år studerat hur undervisningen av multiplikation och tal i bråkform går till. Genom att analysera ett stort antal lektioner, från årskurs 2 till årskurs 8, har vi kunnat kartlägga orsaker till hur vanliga missuppfattningar om bråk, och operationer med tal i bråkform, har uppstått. Under vår föreläsning kommer vi inte bara att presentera detta utan även ge exempel på hur dessa missuppfattningar kan undvikas.

Keywords
Hållbar matematikundervisning, Addition och Bråktal i matematikundervisningen, Vanliga missförstånd i matematikundervisningen
National Category
Mathematics Didactics Educational Sciences
Research subject
Studies in the Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-39789 (URN)
Conference
Matematikbiennalen 2020, Växjö, Linneuniversitet, Januari 16-17, 2020.
Available from: 2020-01-11 Created: 2020-01-11 Last updated: 2020-01-13Bibliographically approved
Karlsson, N. & Kilborn, W. (2020). Vad ska eleverna lära sig och vad lär de sig?: Vanliga missförstånd i matematikunderviningen. Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Vad ska eleverna lära sig och vad lär de sig?: Vanliga missförstånd i matematikunderviningen
2020 (Swedish)Book (Refereed)
Abstract [sv]

Vanliga missförstånd i matematikundervisningen

Redan under de första skolåren bildar sig elever en uppfattning om matematik. Om denna uppfattning är mindre bra kan den kan skapa problem under senare skolår. Sådana problem återfinns även hos lärarstudenter och är ofta så väl befästa att de är svåra att förändra. Detta gäller inte minst hur elever och studenter uppfattar centrala begrepp som multiplikation, bråk och proportionalitet. 

Boken bygger på en studie om bråk och proportionalitet som genomförts i årskurserna 2, 4, 5 och 8, i vilken fem lärare under vardera fem lektioner har arbetat med bråk och proportionalitet. Vi har i vår studie kunnat följa hur det går till, när eleverna bygger upp de missuppfattningar som vi ser bland lärarstudenterna. 

I boken reflekterar vi över vad det innebär att undervisningen ska vila på vetenskaplig grund och vilka faktorer som är avgörande för att undervisningen ska gynna elevers lärande i matematik. 
Vi ger också en rad praxisnära exempel på hur man kan analysera och reflektera över sin undervisning i avsikt att höja dess kvalitet.

Boken vänder sig till aktiva lärare och lärarstudenter.

Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2020. p. 192
Keywords
Mathematics education in the Primary school, Teacher education, Theory of practice
National Category
Mathematics Didactics Educational Sciences
Research subject
Studies in the Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-39588 (URN)9789144134437 (ISBN)
Available from: 2019-12-13 Created: 2019-12-13 Last updated: 2019-12-13
Karlsson, N. (2019). Forskningsanktnytning i lärarutbildningen. In: : . Paper presented at Bokmässan, Forskartorget, Göteborg, September 27, 2019.. Göteborg
Open this publication in new window or tab >>Forskningsanktnytning i lärarutbildningen
2019 (Swedish)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [sv]

Presentation bygger på forskning som ligger till grund för kvalitets-och utvecklingsarbete i matematikämnets didaktik i lärarutbildningen på Södertörns högskola. Syftet är att koppla samman lärarstudenters behållning av högskolestudier med lärares praktik i syfte att samordna vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Place, publisher, year, edition, pages
Göteborg: , 2019
Keywords
Barn och ungdom, Samhälle och debatt, Skola, Populärvetenskap, Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
National Category
Mathematics Didactics Educational Sciences
Research subject
Studies in the Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-38973 (URN)
Conference
Bokmässan, Forskartorget, Göteborg, September 27, 2019.
Available from: 2019-09-12 Created: 2019-09-12 Last updated: 2019-09-13Bibliographically approved
Olteanu, L., Karlsson, N. & Olteanu, C. (2019). Programming and angles - patterns of variation. In: Mellony Graven, Hamsa Venkat, Anthony A Essien and Pamela Vale (Ed.), Proceedings of the 43rd Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education: . Paper presented at Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics education, Pretoria South Africa, July 8-11, 2019. (pp. 81). Pretoria, South Africa: PME, 4
Open this publication in new window or tab >>Programming and angles - patterns of variation
2019 (English)In: Proceedings of the 43rd Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education / [ed] Mellony Graven, Hamsa Venkat, Anthony A Essien and Pamela Vale, Pretoria, South Africa: PME , 2019, Vol. 4, p. 81-Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Pretoria, South Africa: PME, 2019
National Category
Mathematics Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-38005 (URN)978-0-6398215-6-6 (ISBN)978-0-6398215-7-3 (ISBN)
Conference
Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics education, Pretoria South Africa, July 8-11, 2019.
Available from: 2019-04-15 Created: 2019-04-15 Last updated: 2019-09-12Bibliographically approved
Karlsson, N. (2019). Studenters systematiska missuppfattningar av multiplikativa strukturer. In: : . Paper presented at ITN Seminar Series in Mathematics, Linköpings universitet, Maj 15, 2019..
Open this publication in new window or tab >>Studenters systematiska missuppfattningar av multiplikativa strukturer
2019 (Swedish)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Other academic)
Keywords
Multiplikativa strukturer, Didaktik, Matematik
National Category
Didactics
Research subject
Studies in the Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-38139 (URN)
Conference
ITN Seminar Series in Mathematics, Linköpings universitet, Maj 15, 2019.
Available from: 2019-05-16 Created: 2019-05-16 Last updated: 2019-05-23Bibliographically approved
Karlsson, N., Kilborn, W. & Olteanu, C. (2019). Teachers and student - teacher's challenges with addition and multiplication strategy problems. In: Mellony Graven, Hamsa Venkat, Anthony A Essien and Pamela Vale (Ed.), Proceedings 43rd Annual Meeting of the International Group for the Psychology of Mathematics Education: . Paper presented at Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (PME 43), Pretoria, South Africa, July 8-11, 2019. (pp. 53). Pretoria, South Africa: PME, 4
Open this publication in new window or tab >>Teachers and student - teacher's challenges with addition and multiplication strategy problems
2019 (English)In: Proceedings 43rd Annual Meeting of the International Group for the Psychology of Mathematics Education / [ed] Mellony Graven, Hamsa Venkat, Anthony A Essien and Pamela Vale, Pretoria, South Africa: PME , 2019, Vol. 4, p. 53-Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Pretoria, South Africa: PME, 2019
National Category
Mathematics Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-38004 (URN)978-0-6398215-6-6 (ISBN)978-0-6398215-7-3 (ISBN)
Conference
Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (PME 43), Pretoria, South Africa, July 8-11, 2019.
Available from: 2019-04-15 Created: 2019-04-15 Last updated: 2019-09-12Bibliographically approved
Karlsson, N. & Kilborn, W. (2018). Det räcker om de förstår den: En studie av lärares och elevers uppfattningar om multiplikation och multiplikationstabellen (1ed.). Huddinge: Södertörns högskola
Open this publication in new window or tab >>Det räcker om de förstår den: En studie av lärares och elevers uppfattningar om multiplikation och multiplikationstabellen
2018 (Swedish)Book (Refereed)
Abstract [sv]

För att bygga upp en matematikundervisning som utgår från aktuell forskning och skolans behov, krävs en hållbar lärarutbildning. Eftersom lärarutbildningen måste utgå från studenternas aktuella kunskaper i matematik, blir en central fråga hur de tillägnat sig sina kunskaper och uppfattningar. Mot denna bakgrund har vi genomfört en studie med fokus på multiplikation och dess invers division. Studien har i huvudsak genomförts i årskurserna 3 och 5.

Studien visar att undervisningen om multiplikation i årskurs 3 enbart handlar om upprepad addition. Undervisningen om multiplikationstabellen handlar inte om mönster i multiplikationstabellen utan enbart om att göra så kallade ”hopp” i tabellen. Detta gör det svårt för eleverna att senare förstå begrepp och mönster som är grundläggande för att kunna generalisera sina kunskaper till nya talområden och för att förstå den grundläggande algebran. Vi menar, att detta leder till problem som vi under senare år kunnat iaktta bland våra lärarstudenter.

Place, publisher, year, edition, pages
Huddinge: Södertörns högskola, 2018. p. 175 Edition: 1
Series
Södertörn Studies in Higher Education ; 8
National Category
Pedagogy Mathematics
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-36795 (URN)978-91-88663-55-9 (ISBN)
Available from: 2018-11-29 Created: 2018-11-29 Last updated: 2018-11-29Bibliographically approved
Karlsson, N. & Kilborn, W. (2018). Matematik och språk: Kommunikation och resonemangsförmåga. In: : . Paper presented at The 15th Nordic Conference on Teacher Education, Vasa, May 7-9, 2018.. Vasa
Open this publication in new window or tab >>Matematik och språk: Kommunikation och resonemangsförmåga
2018 (Swedish)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Vasa: , 2018
Keywords
Matematik, Språk och matematikundervisning, Kommunikation och resonemangsförmåga Språkutvecklande matematik
National Category
Educational Sciences Mathematics Didactics
Research subject
Studies in the Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-34745 (URN)
Conference
The 15th Nordic Conference on Teacher Education, Vasa, May 7-9, 2018.
Available from: 2018-03-11 Created: 2018-03-11 Last updated: 2018-06-08Bibliographically approved
Karlsson, N. & Kilborn, W. (2018). Teori, praktik och kontinuitet: Multiplikativa strukturer och lärares matematikdidaktiska kompetenser. In: : . Paper presented at The 15th Nordic Conference on Teacher Education, Vasa, May 7-9, 2018.. Vasa
Open this publication in new window or tab >>Teori, praktik och kontinuitet: Multiplikativa strukturer och lärares matematikdidaktiska kompetenser
2018 (Swedish)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Vasa: , 2018
Keywords
Undervisningens didaktik, Lärares matematikdidaktiska kompetenser och multiplikativa strukturer Lärarutbildningen
National Category
Educational Sciences Mathematics Didactics
Research subject
Studies in the Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-34744 (URN)
Conference
The 15th Nordic Conference on Teacher Education, Vasa, May 7-9, 2018.
Available from: 2018-03-11 Created: 2018-03-11 Last updated: 2018-06-08Bibliographically approved
Karlsson, N. & Kilborn, W. (2017). Formativ bedömning och didaktiskt stöd i matematik för lärarstudenter: Diagnoser med didaktisk uppföljning. Göteborg: Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM)
Open this publication in new window or tab >>Formativ bedömning och didaktiskt stöd i matematik för lärarstudenter: Diagnoser med didaktisk uppföljning
2017 (Swedish)Book (Other academic)
Abstract [sv]

Boken omfattar diagnoser som är ett utprövat material för att stärka det grundläggande matematikkunnande, främst riktat till blivande lärare inom lärarutbildning med inriktning på förskola och grundskolans tidiga år.

Place, publisher, year, edition, pages
Göteborg: Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM), 2017. p. 103
Series
Skriftserie om matematikutbildning. NCM
Keywords
Matematik, Matematikdidaktik, Formativ bedömning i matematik, Lärarutbildning
National Category
Mathematics Educational Sciences
Research subject
Studies in the Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-34348 (URN)9789185143337 (ISBN)
Available from: 2018-01-23 Created: 2018-01-23 Last updated: 2018-07-11Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-0417-2574

Search in DiVA

Show all publications