sh.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Wojahn, Daniel
Alternative names
Publications (10 of 11) Show all publications
Seiler Brylla, C., Westberg, G. & Wojahn, D. (2018). C som i kritik: Kritiska perspektiv inom text- och diskursstudier. In: Daniel Wojahn, Charlotta Seiler Brylla, Gustav Westberg (Ed.), Kritiska text- och diskursstudier: (pp. 9-36). Huddinge: Södertörns högskola (6)
Open this publication in new window or tab >>C som i kritik: Kritiska perspektiv inom text- och diskursstudier
2018 (Swedish)In: Kritiska text- och diskursstudier / [ed] Daniel Wojahn, Charlotta Seiler Brylla, Gustav Westberg, Huddinge: Södertörns högskola, 2018, no 6, p. 9-36Chapter in book (Refereed)
Abstract [en]

This article deals with the concept of critique by discussing and tracing theoretical definitions and epistemological implications of critique within three influential fields of discourse studies: Critical Linguistics, Critical Discourse Studies and Discourse Linguistics (Diskurslingvistik). The intention of the article stems from an observation regarding how discourse studies – at least in a Swedish context – tend to align with a critical perspective, yet without explicating it. Consequently, the article examines the following questions: What does it mean to conduct critical studies as a linguist? What traditions and theoretical contexts are the understandings of critique anchored in? What critical traditions have inspired discourse studies in Sweden? Drawing on the conceptual conflict between postmodern notions of knowledge on the one hand and populist and post-truth views on the other, the article concludes by arguing for the contemporary importance of linguistic critique. 

Place, publisher, year, edition, pages
Huddinge: Södertörns högskola, 2018
Series
Text- och samtalsstudier från Södertörns högskola ; 6
Keywords
kritik, diskursanalys, diskurslingvistik, kritisk diskursanalys, kritisk lingvistik
National Category
General Language Studies and Linguistics
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-34768 (URN)978-91-88663-34-4 (ISBN)
Available from: 2018-03-16 Created: 2018-03-16 Last updated: 2018-03-16Bibliographically approved
Wojahn, D., Seiler Brylla, C. & Westberg, G. (2018). Förord. In: Daniel Wojahn, Charlotta Seiler Brylla, Gustav Westberg (Ed.), Kritiska text- och diskursstudier: (pp. 5-7). Huddinge: Södertörns högskola
Open this publication in new window or tab >>Förord
2018 (Swedish)In: Kritiska text- och diskursstudier / [ed] Daniel Wojahn, Charlotta Seiler Brylla, Gustav Westberg, Huddinge: Södertörns högskola , 2018, p. 5-7Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Huddinge: Södertörns högskola, 2018
Series
Text- och samtalsstudier från Södertörns högskola ; 6
National Category
General Language Studies and Linguistics
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-34770 (URN)978-91-88663-34-4 (ISBN)
Available from: 2018-03-16 Created: 2018-03-16 Last updated: 2018-03-16Bibliographically approved
Wojahn, D., Seiler Brylla, C. & Westberg, G. (Eds.). (2018). Kritiska text- och diskursstudier. Huddinge: Södertörns högskola
Open this publication in new window or tab >>Kritiska text- och diskursstudier
2018 (Swedish)Collection (editor) (Refereed)
Abstract [sv]

Hur kan kritik förstås i ett språkvetenskapligt sammanhang? Vad innebär det att inta en kritisk forskarposition som språkvetare? Vad kan man som text- och diskursanalytiker rikta sin kritik mot?

Denna antologi tar ett samlat och bredare grepp om konceptet kritik inom språkvetenskaplig text- och diskursanalys med ett särskilt fokus på en svenskspråkig kontext. Boken innehåller såväl teoretiska diskussioner av kritikbegreppet som kritiska empiriska analyser. De teoretiska diskussionerna tar sig an kritikbegreppets innebörd, dess historia och vetenskapliga implikationer. Här bidrar bokens artiklar också med teoretiska utvecklingar av kritikbegreppet i relation till exempelvis genre, motdiskurser, tystnad och frånvaro. I de empiriska bidragen analyseras sociala och samhällsrelevanta fenomen såsom feminism, nyliberalism, rasism och propaganda utifrån kritiska perspektiv. De empiriska analyserna bygger på vitt skilda skriftspråkliga såväl som multimodala material. Bland annat presenteras kritiska analyser av nationella prov för gymnasiet, reklam för banker, IKEA-kataloger, vårdprogram för ätstörningar och synen på samiska barns språkundervisning. Boken ger en samlad bild av aktuell kritisk text- och diskursanalytisk forskning och avser även att bidra till den teoretiska utvecklingen av fältet.

Place, publisher, year, edition, pages
Huddinge: Södertörns högskola, 2018. p. 253
Series
Text- och samtalsstudier från Södertörns högskola ; 6
National Category
General Language Studies and Linguistics
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-34677 (URN)978-91-88663-34-4 (ISBN)
Available from: 2018-03-09 Created: 2018-03-09 Last updated: 2018-07-18Bibliographically approved
Hornscheidt, L. & Wojahn, D. (2017). Aktivistisk språkvetenskap (1ed.). In: David Håkansson, Anna-Malin Karlsson (Ed.), Varför språkvetenskap?: Kunskapsintressen, studieobjekt och drivkrafter (pp. 269-290). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Aktivistisk språkvetenskap
2017 (Swedish)In: Varför språkvetenskap?: Kunskapsintressen, studieobjekt och drivkrafter / [ed] David Håkansson, Anna-Malin Karlsson, Lund: Studentlitteratur AB, 2017, 1, p. 269-290Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2017 Edition: 1
Keywords
språkvetenskap, aktivistisk språkforskning, forskarposition, att positionera sig som forskare, att välja forskningsfrågor, att välja analysmaterial och analysmetod, transparens i forskningen, objektivitet, subjektivitet
National Category
Specific Languages
Research subject
Other research area
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-33579 (URN)978-91-44-10890-2 (ISBN)
Available from: 2017-10-11 Created: 2017-10-11 Last updated: 2018-01-13Bibliographically approved
Wojahn, D. (2015). Språkaktivism: Diskussioner om feministiska språkförändringar i Sverige från 1960-talet till 2015. (Doctoral dissertation). Uppsala: Uppsala universitet
Open this publication in new window or tab >>Språkaktivism: Diskussioner om feministiska språkförändringar i Sverige från 1960-talet till 2015
2015 (Swedish)Doctoral thesis, monograph (Other academic)
Alternative title[en]
Language Activism : Discussions on Feminist Language Change in Sweden from the 1960s until 2015
Abstract [sv]

Målet med språkaktivism är att förändra samhället genom att förändra språket. Språkaktivism bedrivs ”underifrån” i syfte att utmana och på lång sikt upphäva diskriminerande samhällsstrukturer.

I den här avhandlingen undersöks diskussioner om feministisk språkaktivism som förts i Sverige från 1960-talet till 2015. Under denna period har kvinnorörelsen, homo- och bisexuella, trans*aktivister och queera personer skapat en mängd nya ord för att ifrågasätta och förändra rådande normer kring kön och sexualitet; ombudskvinna, hen, hoan, h@n, kvinniskor, intergender, cisperson och pansexuell är bara några av dem.

Aktivistiska språkförändringar ger upphov till re_aktioner av olika slag. Dessa är inte sällan uttryck för ett försvar av rådande sociala och samhälleliga könsnormer. När det till exempel gäller det omdiskuterade pronomenet hen så är det inte kombinationen av bokstäverna h, e och n i sig som upprör, utan det är de normkritiska intentionerna bakom bruket av ordet som skapar debatt. Att vissa grupper aktivt förändrar språket och att andra re_agerar så starkt på dessa förändringar visar att språket tillskrivs betydelse för upprätthållandet av samhälleliga normer och maktstrukturer.

I avhandlingen analyseras, utifrån en diskursanalytisk ansats, diskussioner om feministisk språkförändring som har förts i tre kontexter: inom aktivistiska grupper, i kommentarsfält på nätet och inom den institutionaliserade språkvården. Avhandlingens centrala forskningsintresse är inriktat på relationen mellan språk och kön och relationen mellan språkförändringar och förändringar i den utomspråkliga, sociala världen och hur dessa relationer förstås i de tre kontexterna.

Abstract [en]

The aim of this thesis is to analyze discussions on feminist language change focusing on the period 1960–2015. The data comprises discussions from three different contexts: feminist communities, public forums for discussion on the internet and official language organizations.

The analyzed data from the feminist communities consists of a range of different sources of text, for example newspapers, magazines, novels from the women’s movement, lesbian poetry, queer and trans*activist blogs, biographies, comics and plays, to name but a few. In addition to this two focus group discussions were conducted with five teenaged and five adult activists, each with a queer and/or trans*activist background. The data for the analyses of the discussions in public internet forums consists of 1 865 negative reactions to feminists’ language interventions. For the analyses of the reactions from the official language organizations, data was culled from 16 handbooks with language recommendations from the Language Council of Sweden and the Swedish Academy.

My central research interest is how the actors in these three contexts understand and describe the relation between language and gender, and between strategic language change and changes in the social, non-linguistic world. Furthermore I investigate in which forms of gender-related discrimination the language changes are supposed to intervene. I adopt a critical discourse analytic and interdisciplinary approach that combines linguistic theories and methods with those from Gender Studies.

The results show that Swedish language activists from the 1960s to the 1990s focused on linguistic interventions aimed at challenging patriarchal norms. In the 1980s homosexual activists, especially lesbian activists, began to intervene in heteronormative concepts. Until around the middle of the 1990s feminists acted from a binary concept of gender. From then on, queer and trans*activists have tried to challenge the idea of two, stable and natural gender categories. Language activists have seen language as performative and a tool for constructing reality. Even those who react negatively in forums on the internet to feminist language change assume that language has performative effects on the conceptualization of gender. The official language organizations, on the other hand, describe language in their recommendations mostly as something unpolitical that reflects rather than constructs society.

Place, publisher, year, edition, pages
Uppsala: Uppsala universitet, 2015. p. 273
Series
Skrifter utgivna av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet, ISSN 0083-4661 ; 92Södertörn doctoral dissertations, ISSN 1652-7399 ; 108
Keywords
language and gender, gender neutral language, feminist language change, feminist activism, transgender activism, language policy, language planning
National Category
Specific Languages Gender Studies
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-27460 (URN)978-91-506-2459-5 (ISBN)
Public defence
2015-06-05, MA 636, Södertörns högskola, Huddinge, 10:00 (Swedish)
Opponent
Supervisors
Note

The thesis is written in Swedish

Available from: 2015-05-13 Created: 2015-05-13 Last updated: 2018-09-24Bibliographically approved
Wojahn, D. (2015). Språkaktivism, språkvård och språksyn: Respons till Olle Josephson samt Maria Bylin, Lena Lind Palicki & Susanna Karlsson. Språk & Stil, 25, 194-201
Open this publication in new window or tab >>Språkaktivism, språkvård och språksyn: Respons till Olle Josephson samt Maria Bylin, Lena Lind Palicki & Susanna Karlsson
2015 (Swedish)In: Språk & Stil, ISSN 1101-1165, Vol. 25, p. 194-201Article in journal (Refereed) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Uppsala: , 2015
Keywords
språkaktivism, språkvård, språksyn, Språkrådet
National Category
Specific Languages
Research subject
Other research area
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-29631 (URN)
Available from: 2016-03-01 Created: 2016-03-01 Last updated: 2018-07-06Bibliographically approved
Wojahn, D. (2013). De personliga pronomenens makt: En studie av hur pronomen styr våra föreställningar om personer. In: Björn Bihl, Peter Andersson & Lena Lötmarker (Ed.), Svenskans beskrivning 32: Förhandlingar vid trettioandra sammankomsten för svenskans beskrivning, Karlstad den 13-14 oktober 2011. Paper presented at Svenskans beskrivning 32 (pp. 356-367). Karlstad: Institutionen för språk, litteratur och interkultur, Karlstads universitet
Open this publication in new window or tab >>De personliga pronomenens makt: En studie av hur pronomen styr våra föreställningar om personer
2013 (Swedish)In: Svenskans beskrivning 32: Förhandlingar vid trettioandra sammankomsten för svenskans beskrivning, Karlstad den 13-14 oktober 2011 / [ed] Björn Bihl, Peter Andersson & Lena Lötmarker, Karlstad: Institutionen för språk, litteratur och interkultur, Karlstads universitet , 2013, p. 356-367Conference paper, Published paper (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Institutionen för språk, litteratur och interkultur, Karlstads universitet, 2013
Series
Svenskans beskrivning, ISSN 1102-3619 ; 32
Keywords
pronomen, kön, perception, han eller hon, den, hen
National Category
Specific Languages
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-20921 (URN)978-91-7063-490-1 (ISBN)
Conference
Svenskans beskrivning 32
Available from: 2013-12-19 Created: 2013-12-19 Last updated: 2018-01-11Bibliographically approved
Hållsten, S., Rehnberg, H. S. & Wojahn, D. (2013). Sex nordiska studier i systemisk- funktionell lingvistik: En introduktion. In: Stina Hållsten, Hanna Sofia Rehnberg, Daniel Wojahn (Ed.), Text, kontext och betydelse: Sex nordiska studier i systemisk-funktionell lingvistik (pp. 5-10). Huddinge: Södertörns högskola
Open this publication in new window or tab >>Sex nordiska studier i systemisk- funktionell lingvistik: En introduktion
2013 (Swedish)In: Text, kontext och betydelse: Sex nordiska studier i systemisk-funktionell lingvistik / [ed] Stina Hållsten, Hanna Sofia Rehnberg, Daniel Wojahn, Huddinge: Södertörns högskola , 2013, p. 5-10Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Systemisk-funktionell lingvistik (SFL) är idag en av de mest livaktiga teoribildningarna inom tillämpad språkvetenskap i Norden. Denna volym, där sex språkforskare medverkar med var sitt bidrag, är ett led i det pågående arbetet med en systemisk-funktionell beskrivning av de nordiska språken.

Volymen innehåller både allmän teoriutveckling och empiriska analyser. Bland annat föreslås en modell som visar hur det är möjligt att analysera texters deltagande i praktiker och aktiviteter. Det ges också konkreta exempel på hur registeranalys kan användas inom språkundervisning och skrivkurser. Även en multimodal analys av bloggar finns bland volymens artiklar.

Text, kontext och betydelse bygger på den Sjunde nordiska SFL-workshoppen, som hölls 2011 vid Södertörns högskola.

Place, publisher, year, edition, pages
Huddinge: Södertörns högskola, 2013
Series
Text- och samtalsstudier från Södertörns högskola ; 2
Keywords
systemisk-funktionell lingvistik
National Category
Specific Languages
Research subject
Other research area
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-19925 (URN)978-91-86069-71-1 (ISBN)
Available from: 2013-10-15 Created: 2013-10-15 Last updated: 2018-06-04Bibliographically approved
Hållsten, S., Rehnberg, H. S. & Wojahn, D. (Eds.). (2013). Text, kontext och betydelse: Sex nordiska studier i systemisk-funktionell lingvistik (1ed.). Huddinge: Södertörns högskola
Open this publication in new window or tab >>Text, kontext och betydelse: Sex nordiska studier i systemisk-funktionell lingvistik
2013 (Swedish)Collection (editor) (Other academic)
Abstract [sv]

Systemisk-funktionell lingvistik (SFL) är idag en av de mest livaktiga teoribildningarna inom tillämpad språkvetenskap i Norden. Denna volym, där sex språkforskare medverkar med var sitt bidrag, är ett led i det pågående arbetet med en systemisk-funktionell beskrivning av de nordiska språken.

Volymen innehåller både allmän teoriutveckling och empiriska analyser. Bland annat föreslås en modell som visar hur det är möjligt att analysera texters deltagande i praktiker och aktiviteter. Det ges också konkreta exempel på hur registeranalys kan användas inom språkundervisning och skrivkurser. Även en multimodal analys av bloggar finns bland volymens artiklar.

Text, kontext och betydelse bygger på den Sjunde nordiska SFL-workshoppen, som hölls 2011 vid Södertörns högskola.

Place, publisher, year, edition, pages
Huddinge: Södertörns högskola, 2013. p. 127 Edition: 1
Series
Text- och samtalsstudier från Södertörns högskola ; 2
National Category
Specific Languages
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-19915 (URN)978-91-86069-71-1 (ISBN)
Available from: 2013-10-14 Created: 2013-10-14 Last updated: 2018-09-05Bibliographically approved
Wojahn, D. (2011). "Jag förklarar er nu för äkta makar.": En jämförande analys av den borgerliga svenska vigseltexten och Svenska kyrkans vigseltext. In: Per Holmberg, Anna-Malin Karlsson, Andreas Nord (Ed.), Funktionell textanalys: (pp. 168-187). Norstedts Förlag
Open this publication in new window or tab >>"Jag förklarar er nu för äkta makar.": En jämförande analys av den borgerliga svenska vigseltexten och Svenska kyrkans vigseltext
2011 (Swedish)In: Funktionell textanalys / [ed] Per Holmberg, Anna-Malin Karlsson, Andreas Nord, Norstedts Förlag, 2011, p. 168-187Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Norstedts Förlag, 2011
Keywords
systemisk-funktionell lingvistik, textanalys, Svenska kyrkans vigseltext, borgerlig vigseltext
National Category
Languages and Literature
Research subject
Other research area
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-20920 (URN)978-91-1-303276-4 (ISBN)
Available from: 2013-12-19 Created: 2013-12-19 Last updated: 2015-01-12Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications