sh.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Publications (10 of 38) Show all publications
Gullö, J.-O. & Hök, J. (2018). Journalism Students, Vocational Training And The Professional Ethics Of Mass Media. In: Chova, LG Martinez, AL Torres, IC (Ed.), 12Th International Technology, Education And Development Conference (Inted): . Paper presented at 12th International Technology, Education and Development Conference (INTED), Valencia, Spain, March 5-7, 2018. (pp. 5030-5035). Valencia: International Association for Technology, Education and Development
Open this publication in new window or tab >>Journalism Students, Vocational Training And The Professional Ethics Of Mass Media
2018 (English)In: 12Th International Technology, Education And Development Conference (Inted) / [ed] Chova, LG Martinez, AL Torres, IC, Valencia: International Association for Technology, Education and Development, 2018, p. 5030-5035Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

How are journalism students' basic perceptions of their future occupation influenced and changed during their education? This research question is the starting point for a survey based on current internship reports at Sodertorn University, the largest University journalist education Center in Sweden. At the heart of the Anglo-Saxon mass media tradition is the common normative concept of journalism as first and foremost a third estate; an independent professional reviewer of society's power groups and central institutions. As a pilot project we have chosen to focus on reflections on this basic value and how it is perceived during the first period of education in relation to the internship semester at the end of three years of education. Two research hypotheses are tested; H1: Students are influenced by a strong normative perception of the role of journalism prior to long-term practice. H2: Most of the students revise the perception of journalism's emphasis on critical inquiries during the three-year program foremost in connection to their internship during the last semester The survey is based on reading of student's internship reports from 2012 and 2013. In their reports nearly all pointed out that they were strongly influenced by an normative image of the profession as relatively free and focused on investigative journalism. Which suggests that hypothesis H1 is correct. During their courses and in connection to their internship during the last semester, the reports show that images of the profession have changed. In their reports students says that freedom within the profession is more limited, the financial framework tight and the scope for investigative work limited. The observations indicate that the hypothesis H2 is correct. As the observations are based on a limited number of reports, the project will continue with interviews of the students who got their degree five years ago, as well as interviews with teachers and supervisors.

Place, publisher, year, edition, pages
Valencia: International Association for Technology, Education and Development, 2018
Series
INTED Proceedings, ISSN 2340-1079
Keywords
journalistic internship, journalism ethics, social role of journalism
National Category
Media and Communications Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-39892 (URN)10.21125/inted.2018.0989 (DOI)000447408805011 ()978-84-697-9480-7 (ISBN)
Conference
12th International Technology, Education and Development Conference (INTED), Valencia, Spain, March 5-7, 2018.
Available from: 2020-01-15 Created: 2020-01-15 Last updated: 2020-01-15Bibliographically approved
Gullö, J.-O. (Ed.). (2017). Elva studier om kreativitet i musikproduktion: Till invigningen av Kungl. Musikhögskolans nya campus 2017. Stockholm: Kungl. Musikhögskolan
Open this publication in new window or tab >>Elva studier om kreativitet i musikproduktion: Till invigningen av Kungl. Musikhögskolans nya campus 2017
2017 (Swedish)Collection (editor) (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Kungl. Musikhögskolan, 2017. p. 142
National Category
Other Humanities
Research subject
Other research area
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-34159 (URN)978-91-983869-0-5 (ISBN)
Available from: 2018-01-14 Created: 2018-01-14 Last updated: 2018-01-15Bibliographically approved
Gullö, J.-O. & Goldenzwaig, G. (2017). How independent are journalism students in the course of their individiual work?: Representations of independence in two academic contexts.. In: Journalism education across borders: . Paper presented at European Journalism Training Association’s Teachers’ Conference 2017 & 9th International Media Readings in Moscow, Mass Media and Communications, Moskow, October 19-20, 2017.. Moskva
Open this publication in new window or tab >>How independent are journalism students in the course of their individiual work?: Representations of independence in two academic contexts.
2017 (English)In: Journalism education across borders, Moskva, 2017Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Moskva: , 2017
National Category
Educational Sciences
Research subject
Baltic and East European studies
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-34156 (URN)2015/3.1.1/1423 (Local ID)2015/3.1.1/1423 (Archive number)2015/3.1.1/1423 (OAI)
Conference
European Journalism Training Association’s Teachers’ Conference 2017 & 9th International Media Readings in Moscow, Mass Media and Communications, Moskow, October 19-20, 2017.
Funder
The Foundation for Baltic and East European Studies
Available from: 2018-01-14 Created: 2018-01-14 Last updated: 2019-08-12Bibliographically approved
Gullö, J.-O., Magnusson, J. & Goldenzwaig, G. (2016). Hur självständiga är studenter när de genomför sina självständiga arbeten?: En jämförelse mellan journalist- och lärarutbildning i Ryssland och Sverige. In: NU2016 Högskolan i samhället - samhället i högskolan: . Paper presented at NU2016 Högskolan i samhället - samhället i högskolan, Malmö 2016, 15-17 juni 2016.. Malmö
Open this publication in new window or tab >>Hur självständiga är studenter när de genomför sina självständiga arbeten?: En jämförelse mellan journalist- och lärarutbildning i Ryssland och Sverige
2016 (Swedish)In: NU2016 Högskolan i samhället - samhället i högskolan, Malmö, 2016Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Abstract [sv]

Syftet med denna konferenspresentation är att redovisa erfarenheter från ett pågående forskningsprojekt som undersöker hur begreppet självständighet förstås och användas på olika nivåer, i olika utbildningsprogram i högre utbildning. Undersökningen är fokuserad till två utbildningsprogram: journalist- och lärarutbildning, i två olika länder: Ryssland och Sverige. Sedan Bolognadeklarationen 1999 har begreppet självständighet fått stor betydelse inom den högre utbildningen. Detta inte minst när det gäller det självständiga arbete som alla studenter på kandidat- och masterutbildningar måste genomföra för att kunna ta ut in examen. Självständighet är dock ett begrepp som kan tolkas på olika sätt i olika sammanhang. Eftersom självständighet är ett centralt begrepp i många styrdokument på olika nivåer är det rimligt att utbildningens praxis, alltså hur undervisningen genomförs, påverkas av hur självständighet som begrepp förstås och används. Tveksamheter i hur självständighet kan förstås och används i praktiken kan leda till osäkerhet och kan till och med vara ett hinder för studentutbyte och även försvåra internationell jämförbarhet i enlighet med intentionerna i Bolognadeklarationen. I projekts studeras hur studenters självständighet kommer till uttryck när de genomför sina självständiga arbeten. Projektet genomförs i tre delstudier: för det första genom att studera lokala styrdokument, för det andra genom att undersöka interaktionen mellan lärare och studenter i samband med handledning och för det tredje genom att undersöka tillsynsmyndigheters och studenter åsikter och uppfattningar om självständighet. Den teoretiska ramen för studien är sociokulturell, där sammanhanget för att skriva ett självständigt arbete är av särskild betydelse. Projektet studerar både makroperspektiv genom analys av styrdokument, och mikroperspektiv genom analys av interaktionen vid faktisk handledning. Dessutom har projektet en jämförande ansats, med fokus på skillnader i ideologiska eller värdebaserade perspektiv mellan de två länderna. En uttalad målsättning är att projektet ska bidra till att fylla kunskapsluckor och utveckla teoretiska ramar om just studenters självständighet i samband med handledning av självständiga arbeten. En annan målsättning är att projektet också ska bidra till att ge verksamma lärare i högre utbildning en teoretisk grund och ett meta-språk för att diskutera och lyfta iakttagelser från sin egen praxis i samband med handledning av självständiga arbeten, vilket i sin tur bör leda till pedagogisk utveckling. Ytterligare en målsättning är att projektet ska bidra med ny kunskap till forskningsområdet högre utbildning och internationalisering. Projektet är beräknat att pågå fram till 2018. 

Place, publisher, year, edition, pages
Malmö: , 2016
National Category
Educational Sciences
Research subject
Baltic and East European studies
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-34155 (URN)
Conference
NU2016 Högskolan i samhället - samhället i högskolan, Malmö 2016, 15-17 juni 2016.
Projects
Independence in higher education: A comparative study of Sweden and Russia
Funder
The Foundation for Baltic and East European Studies
Available from: 2018-01-14 Created: 2018-01-14 Last updated: 2018-07-18Bibliographically approved
Gullö, J.-O., Magnusson, J. & Goldenzwaig, G. (2016). Independence: Different Understandings and Meanings in Steering Documents in Higher Education in Sweden and Russia. In: ECER 2016 Leading Education: The Distinct Contributions of Educational Research and Researchers. Paper presented at ECER 2016, Dublin, August 22-26, 2016..
Open this publication in new window or tab >>Independence: Different Understandings and Meanings in Steering Documents in Higher Education in Sweden and Russia
2016 (English)In: ECER 2016 Leading Education: The Distinct Contributions of Educational Research and Researchers, 2016Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Abstract [en]

Since the Bologna Declaration in 1999, independence is a concept that has gained much importance in higher education. Within the Bologna cooperation, an overall European framework has been developed with general learning outcomes and competences for different examination levels. In this framework, independence is a central concept to describe progression. Concerning independence, the independent project on the undergraduate level, also called bachelor essay or degree project, has a special role in ensuring and maintaining the relevant learning outcomes (e.g. Prop. 2004/05, Prosser & Webb 1994), partly due to its pre-dominance as a means of assessing student performance (cf. Lillis 1999, Scott 1999, Turner 1999), and is therefore of special relevance here.

Consequently, independence has become increasingly important in higher education in Europe, in steering documents as well as assessment criteria. Due to different epistemologies in, as well as between, countries (e.g. Fox 1994, Cadman 1997), the different understandings of independence are both varying and complex and needs to be further examined. The complexities and variations also stem from a general problem of implicitness rather than explicitness in higher education (e.g. Lillis 1999, Scott 1999, Turner 1999), for instance regarding independence.

Independence is however a concept which could be understood in different ways in different contexts. Since independence appears to be a central concept in many steering documents on different levels it is reasonable that the higher education practice is influenced by how independence, as a concept, is understood and used. Ambiguities in how independence is understood and used in practice can lead to uncertainty and may even be a barrier to student exchange and hamper international comparability in accordance with the intentions of the Bologna Declaration. The aim of this paper is therefore to explore how the concept of independence is used in steering documents in different countries, Sweden and Russia more specifically, and by that capture different perspectives and meanings of the concept of independence.

In this study, a substudy of a three-year research project, we focus on steering documents since the national and local steering documents form the legal basis for the practice of producing independent projects. The steering documents consist of learning outcomes, assessment criteria, instructions and descriptions concerning the independent project. All national and local steering documents relating to the independent project are collected in a corpus, and then analyzed and compared.

The framework for our study is based on a socio-cultural and dialogical perspective (Bachtin 1981; Vygotskij 2001, Lea & Stierer 2000; Lillis 1997; 2003, Linell 2011), which proposes that learning and understanding develop in context, and that the role of language is important when it comes to constructing epistemologies and academic knowledge.

Bachtin, M. (1981). The dialogic imagination: four essays. Austin: Univ. of Texas P.

Cadman, K. (1997). Thesis writing for international students: A question of identity?. English for Specific Purposes, 16(1), 3-14.

Fox, H. (1994). Listening to the World: Cultural Issues in Academic Writing. National Council of Teachers of English: Urbana, IL.

Lea, M. R., & Stierer, B. (2000). Student writing in higher education: New contexts. Open University Press/Society for Research into Higher Education.

Lillis, T. (1997). New Voices in Academia? The Regulative Nature of Academic Writing Conventions. Language and Education, 11(3), 192-207.

Lillis, T. (1999). Whose common sense. I C. Jones, J. Turner. & BV Street (Eds.), Students writing in the university: Cultural and epistemological issues, 127-47.

Lillis, T. (2003). Student Writing as 'Academic Literacies': Drawing on Bakhtin to Move from Critique to Design. Language and Education, 17(3), 182–199. 

Lillis, T. (1999). Whose common sense. I C. Jones, J. Turner. & BV Street (Eds.), Students writing in the university: Cultural and epistemological issues, 127-47. Linell, P. (2011). Samtalskulturer: Kommunikativa verksamhetstyper i samhället. Institutionen för kultur och kommunikation, Linköpings universitet.

Prosser, M., & Webb, C. (1994). Relating the process of undergraduate essay writing to the finished product. Studies in Higher Education, 19(2), 125-138.

Regeringens proposition 2004/05:162 (2005). Ny värld – ny högskola. Prop. 2004/05:162.

Scott, M. (1999). Agency and subjectivity in student writing. In: Jones, Carys, Turner, Joan & Street, (Eds.). Students writing in the university: Cultural and epistemological issues (Vol. 8). John Benjamins Publishing.

Turner, J. (1999). Academic literacy and the discourse of transparency. Students writing in the university: Cultural and epistemological issues. Amsterdam: John Benjamins, 149-160.

Vygotskij, L. S. (2001). Tänkande och språk. Göteborg: Daidalos.

 

 

 

 

 

National Category
Educational Sciences
Research subject
Baltic and East European studies
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-34157 (URN)2015/3.1.1/1423 (Local ID)2015/3.1.1/1423 (Archive number)2015/3.1.1/1423 (OAI)
Conference
ECER 2016, Dublin, August 22-26, 2016.
Funder
The Foundation for Baltic and East European Studies, 73/2015
Available from: 2018-01-14 Created: 2018-01-14 Last updated: 2019-08-12Bibliographically approved
Gullö, J.-O. & Holgersson, P.-H. (2015). Attityder och förhållningssätt bland unga och oerfarna respektive etablerade och erfarna musikproducenter. In: Konferensbidrag Vidgade vyer över musiken: Stockholms universitet november 2015. Paper presented at Vidgade vyer över musiken, Stockholm, November, 2015. (pp. 13-14). Stockholm: Music focused interdisciplinary research & analysis center
Open this publication in new window or tab >>Attityder och förhållningssätt bland unga och oerfarna respektive etablerade och erfarna musikproducenter
2015 (Swedish)In: Konferensbidrag Vidgade vyer över musiken: Stockholms universitet november 2015, Stockholm: Music focused interdisciplinary research & analysis center , 2015, p. 13-14Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Music focused interdisciplinary research & analysis center, 2015
National Category
Musicology
Research subject
Other research area
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-29091 (URN)
Conference
Vidgade vyer över musiken, Stockholm, November, 2015.
Available from: 2016-01-11 Created: 2016-01-11 Last updated: 2016-01-14Bibliographically approved
Gullö, J.-O., Höglund, I., Jonas, J., Näslund, A. & Persson, J. (2015). Four studies on creativity in music production. In: : . Paper presented at The 10th Art of Record Production Conference: Cultural Intersections, Philadelphia, November 6-8, 2015..
Open this publication in new window or tab >>Four studies on creativity in music production
Show others...
2015 (English)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
National Category
Musicology
Research subject
Other research area
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-29095 (URN)
Conference
The 10th Art of Record Production Conference: Cultural Intersections, Philadelphia, November 6-8, 2015.
Available from: 2016-01-11 Created: 2016-01-11 Last updated: 2016-01-14Bibliographically approved
Gullö, J.-O. & Holgersson, P.-H. (2015). Konstnärliga och vetenskapliga kunskapsvärldar i högre musikutbildning: en beprövad erfarenhet?. In: : . Paper presented at The 19th conference of Nordic Network for Research in Music Education, Helsinki, March 3-5, 2015..
Open this publication in new window or tab >>Konstnärliga och vetenskapliga kunskapsvärldar i högre musikutbildning: en beprövad erfarenhet?
2015 (Swedish)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
National Category
Music Educational Sciences
Research subject
Other research area
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-29089 (URN)
Conference
The 19th conference of Nordic Network for Research in Music Education, Helsinki, March 3-5, 2015.
Available from: 2016-01-11 Created: 2016-01-11 Last updated: 2017-05-29Bibliographically approved
Gullö, J.-O. (2015). Leadership in live television broadcasts of sporting events. In: : . Paper presented at NordMedia conference 2015: Media Presence – Mobile Modernities, Copenhagen, August 13-15, 2015.. Copenhagen: University of Copenhagen
Open this publication in new window or tab >>Leadership in live television broadcasts of sporting events
2015 (English)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Copenhagen: University of Copenhagen, 2015
National Category
Musicology
Research subject
Other research area
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-29096 (URN)
Conference
NordMedia conference 2015: Media Presence – Mobile Modernities, Copenhagen, August 13-15, 2015.
Available from: 2016-01-11 Created: 2016-01-11 Last updated: 2016-01-14Bibliographically approved
Gullö, J.-O. & Holgersson, P.-H. (2015). Magic mirror in my hand, who is the coming producer in the land?. In: : . Paper presented at The 10th Art of Record Production Conference, Philadelphia, November 8-10, 2015..
Open this publication in new window or tab >>Magic mirror in my hand, who is the coming producer in the land?
2015 (English)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
National Category
Musicology
Research subject
Other research area
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-29090 (URN)
Conference
The 10th Art of Record Production Conference, Philadelphia, November 8-10, 2015.
Available from: 2016-01-11 Created: 2016-01-11 Last updated: 2016-01-14Bibliographically approved
Projects
Independence in higher education: A comparative study of Sweden and Russia [73/2015_OSS]; Södertörn University; Publications
Magnusson, J. (2021). Handledarens frågor: Att möjliggöra självständighet i ett handledningssamtal. Högre Utbildning, 11(1), 56-75Magnusson, J. & Zackariasson, M. (2021). Handledning i praktiken: Om studenters självständighet och akademiska litteracitet (1ed.). Lund: Studentlitteratur ABMagnusson, J. (2021). Positioning oneself in relation to sources and context – Enactments of independence in undergraduate supervision. Journal of Applied Linguistics and Professional Practice, 14(3), 351-373Zackariasson, M. & Magnusson, J. (2020). Academic literacies and international mobility. The organization and supervision of degree projects in Sweden and Russia. Cogent Education, 7(1), Article ID 1855770. Zackariasson, M. (2020). Encouraging student independence: Perspectives on scaffolding in higher education supervision. Journal of Applied Research in Higher Education, 12(3), 495-505Magnusson, J. (2020). ”Jättebra, men” - Handledares beröm i handledningssamtal. Språk och interaktion, 5(3), 45-68Zackariasson, M. (2020). Kris i högre utbildning? Skrivande, breddad rekrytering och förmågan att navigera mellan olika epistemologiska fält. Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, 29(1-2), 39-45Zackariasson, M. (2020). Kun kaikki ei menekään niin kuin piti: Syylisyyden tunne ja häpeä tutkielmaohjauksessa [När det inte blir som man tänkt sig: Skuld och skam i uppsatshandledning]. In: Jenni Rinne, Anna Kajander & Riina Haanpää (Ed.), Afektit ja tunteet kulttuurin tutkimuksessa [Affects and emotions in cultural research]: (pp. 275-309). Helsingfors: EthnosMagnusson, J. (2020). Oenighet i handledningssamtal: Att säga emot sin handledare. Språk och stil (30), 175-204Zackariasson, M. (2019). Balansen mellan att uppmuntra och ställa krav. En reflektion över studenters uppsatsskrivande i relation till stress och stöttning. Högre Utbildning, 9(2), 15-24
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-4939-0938

Search in DiVA

Show all publications