sh.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Publications (10 of 15) Show all publications
Hållsten, S. & Malmbjer, A. (Eds.). (2018). Flerspråkiga elever smågruppsarbetar (1ed.). Huddinge: Södertörns högskola
Open this publication in new window or tab >>Flerspråkiga elever smågruppsarbetar
2018 (Swedish)Collection (editor) (Refereed)
Abstract [sv]

Smågruppsarbete erbjuder många möjligheter att använda språket på ett varierat och utmanande sätt. I smågrupparbeten måste elever på egen hand organisera sitt arbete. De måste planera och besluta tillsammans. De måste också diskutera, resonera, jämföra och sammanfatta för att lösa uppgifter. I idealfallet ger därför smågrupparbete många tillfällen till att tala och lyssna. Det är därför inte konstigt att smågruppsarbete rekommenderas som arbetsform i andraspråksundervisning.

Här presenteras studier om andraspråksutveckling i skolan som genomförts inom ramen för ett projekt som fokuserat på smågruppsarbete i årskurs 8 och 9 i klassrum med elever med olika grad av behärskning av undervisningsspråket. Genom att studera smågruppsarbete närmare vill författarna föra en mer nyanserad och balanserad diskussion om hur smågruppsarbete kan organiseras för att bli språkutvecklande på mest effektiva vis. I studierna undersöks vad olika former av smågruppsarbete erbjuder för möjligheter till interaktion, dvs. vilken interaktion smågruppsarbete i sig skapar och därmed vilka möjligheter till språkutveckling smågruppsarbete kan ge.

Place, publisher, year, edition, pages
Huddinge: Södertörns högskola, 2018. p. 144 Edition: 1
Series
Text- och samtalsstudier från Södertörns högskola ; 8
National Category
Languages and Literature Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-36843 (URN)978-91-88663-54-2 (ISBN)
Available from: 2018-12-03 Created: 2018-12-03 Last updated: 2019-02-06Bibliographically approved
Malmbjer, A. (2018). Skolspråk och diskursiv skolkompetens. In: Stina Hållsten & Anna Malmbjer (Ed.), Flerspråkiga elever smågruppsarbetar: (pp. 89-129). Huddinge: Södertörns högskola
Open this publication in new window or tab >>Skolspråk och diskursiv skolkompetens
2018 (Swedish)In: Flerspråkiga elever smågruppsarbetar / [ed] Stina Hållsten & Anna Malmbjer, Huddinge: Södertörns högskola, 2018, p. 89-129Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Huddinge: Södertörns högskola, 2018
Series
Text- och samtalsstudier från Södertörns högskola ; 8
National Category
Languages and Literature Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-37228 (URN)978-91-88663-54-2 (ISBN)
Available from: 2019-01-09 Created: 2019-01-09 Last updated: 2019-01-14Bibliographically approved
Malmbjer, A. (2018). Språk- och kunskapsutvecklande smågruppssamtal. In: Stina Hållsten & Anna Malmbjer (Ed.), Flerspråkiga elever smågruppsarbetar: (pp. 131-144). Huddinge: Södertörns högskola
Open this publication in new window or tab >>Språk- och kunskapsutvecklande smågruppssamtal
2018 (Swedish)In: Flerspråkiga elever smågruppsarbetar / [ed] Stina Hållsten & Anna Malmbjer, Huddinge: Södertörns högskola, 2018, p. 131-144Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Huddinge: Södertörns högskola, 2018
Series
Text- och samtalsstudier från Södertörns högskola ; 8
National Category
Languages and Literature Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-37229 (URN)978-91-88663-54-2 (ISBN)
Available from: 2019-01-09 Created: 2019-01-09 Last updated: 2019-01-14Bibliographically approved
Malmbjer, A. (2017). Ett dialogiskt perspektiv på undervisande och skrivande. In: Anna Malmbjer (Ed.), Studenters skrivande i humaniora och samhällsvetenskap: (pp. 73-91). Huddinge: Södertörns högskola
Open this publication in new window or tab >>Ett dialogiskt perspektiv på undervisande och skrivande
2017 (Swedish)In: Studenters skrivande i humaniora och samhällsvetenskap / [ed] Anna Malmbjer, Huddinge: Södertörns högskola, 2017, p. 73-91Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Huddinge: Södertörns högskola, 2017
Series
Södertörn Studies in Higher Education ; 7
National Category
Specific Languages Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-32602 (URN)978-91-87843-91-4 (ISBN)
Available from: 2017-05-24 Created: 2017-05-24 Last updated: 2018-01-13Bibliographically approved
Malmbjer, A. (2017). Skriva i alla ämnen: en forskningsöversikt. In: Anna Malmbjer (Ed.), Studenters skrivande i humaniora och samhällsvetenskap: (pp. 13-53). Huddinge: Södertörns högskola
Open this publication in new window or tab >>Skriva i alla ämnen: en forskningsöversikt
2017 (Swedish)In: Studenters skrivande i humaniora och samhällsvetenskap / [ed] Anna Malmbjer, Huddinge: Södertörns högskola, 2017, p. 13-53Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Huddinge: Södertörns högskola, 2017
Series
Södertörn Studies in Higher Education ; 7
National Category
Specific Languages Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-32600 (URN)978-91-87843-91-4 (ISBN)
Available from: 2017-05-24 Created: 2017-05-24 Last updated: 2018-01-13Bibliographically approved
Malmbjer, A. (2017). Skrivdidaktik i akademisk grundutbildning. In: Anna Malmbjer (Ed.), Studenters skrivande i humaniora och samhällsvetenskap: (pp. 5-11). Huddinge: Södertörns högskola
Open this publication in new window or tab >>Skrivdidaktik i akademisk grundutbildning
2017 (Swedish)In: Studenters skrivande i humaniora och samhällsvetenskap / [ed] Anna Malmbjer, Huddinge: Södertörns högskola, 2017, p. 5-11Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Huddinge: Södertörns högskola, 2017
Series
Södertörn Studies in Higher Education ; 7
National Category
Specific Languages Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-32599 (URN)978-91-87843-91-4 (ISBN)
Available from: 2017-05-24 Created: 2017-05-24 Last updated: 2018-01-13Bibliographically approved
Malmbjer, A. (Ed.). (2017). Studenters skrivande i humaniora och samhällsvetenskap (1ed.). Huddinge: Södertörns högskola
Open this publication in new window or tab >>Studenters skrivande i humaniora och samhällsvetenskap
2017 (Swedish)Collection (editor) (Refereed)
Abstract [sv]

För att lyckas i sina studier behöver studenter använda skrivande på flera olika sätt. Den här boken lyfter fram undervisningens betydelse och möjligheter att ge studenter bra förutsättningar för att lyckas med skrivandet. Utgångspunkten är att studenter både behöver skriva mycket och få genomtänkt och explicit skrivundervisning för att bli bra på att skriva. Fokus ligger på skrivande och skrivundervisning i humaniora och samhällsvetenskap.

Här diskuterar författarna, som alla är verksamma vid Södertörns högskola som lärare och forskare, skrivande och skrivundervisning utifrån sina respektive perspektiv. Boken innehåller både teoretiska skrivdidaktiska resonemang och praktiska exempel på skrivuppgifter och lektionsupplägg.

Place, publisher, year, edition, pages
Huddinge: Södertörns högskola, 2017. p. 239 Edition: 1
Series
Södertörn Studies in Higher Education ; 7
National Category
Specific Languages
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-32539 (URN)978-91-87843-91-4 (ISBN)
Available from: 2017-05-22 Created: 2017-05-22 Last updated: 2018-01-13Bibliographically approved
Malmbjer, A. (2012). Elevers skriftbruk i och utanför skolan. In: Synnøve Matre og Atle Skaftun (Ed.), Skriv!Les!: Artikler fra den første nordiske konferensen om skriving, lesing og literacy (pp. 15-28). Trondheim: Akademika forlag
Open this publication in new window or tab >>Elevers skriftbruk i och utanför skolan
2012 (Swedish)In: Skriv!Les!: Artikler fra den første nordiske konferensen om skriving, lesing og literacy / [ed] Synnøve Matre og Atle Skaftun, Trondheim: Akademika forlag, 2012, p. 15-28Chapter in book (Refereed)
Abstract [en]

Despite the widespread acknowledgement of the importance of high levels of literacy, national reports in Sweden show a decrease in all types of students' literacy abilities. Several studies also repost dysfunctional teaching in reading and writing. This article is based on the assumption that changing the way educators teach reading and writing requires changing the way they understand the context of reading and writing. The two studies discussed here examined a group of students' prefferd literacy practices and the literacy pracices promoted by the national curriculum. The article focuses on the potential benefical interaction between students' everyday literacy practices and the formal literacy practices promoted by schools. Additionally, classroom talk as an important part of constructing literacy is discussed.

Place, publisher, year, edition, pages
Trondheim: Akademika forlag, 2012
Keywords
Literacy practices, upper secondary school, Skriftbruk, skolans mellanår
National Category
Specific Languages
Research subject
Other research area
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-18049 (URN)1112/22/2009 (Local ID)978-82-519-2870-0 (ISBN)1112/22/2009 (Archive number)1112/22/2009 (OAI)
Projects
Skrift som resurs
Available from: 2013-01-20 Created: 2013-01-20 Last updated: 2018-01-11Bibliographically approved
Magnusson, J., Malmbjer, A. & Wojahn, D. (Eds.). (2011). Åttonde nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning: Språket, kroppen och rummet - multimodala och digitala perspektiv på lärande. Nationella nätverket för svenska med didaktisk inriktning
Open this publication in new window or tab >>Åttonde nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning: Språket, kroppen och rummet - multimodala och digitala perspektiv på lärande
2011 (Swedish)Conference proceedings (editor) (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Nationella nätverket för svenska med didaktisk inriktning, 2011. p. 145
Series
Texter om svenska med didaktisk inriktning, ISSN 1651-9132 ; 8
Keywords
multimodalitet, didaktik, literacy, svenskämnet, digitalt lärande
National Category
Didactics Learning
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-15768 (URN)978-91-637-0092-7 (ISBN)
Available from: 2012-03-07 Created: 2012-03-07 Last updated: 2018-07-18Bibliographically approved
Malmbjer, A. (2009). Att lära genom gruppsamtal. In: Päivi Juvonen (Ed.), Språk och lärande: rapport från ASLA:s höstsymposium, Stockholm, 7-8 november 2008. Paper presented at ASLA:s höstsymposium, Stockholm, 7-8 november 2008 (pp. 85-96). Uppsala: Svenska föreningen för tillämpad språkvetenskap
Open this publication in new window or tab >>Att lära genom gruppsamtal
2009 (Swedish)In: Språk och lärande: rapport från ASLA:s höstsymposium, Stockholm, 7-8 november 2008 / [ed] Päivi Juvonen, Uppsala: Svenska föreningen för tillämpad språkvetenskap , 2009, p. 85-96Conference paper, Published paper (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Uppsala: Svenska föreningen för tillämpad språkvetenskap, 2009
Series
ASLA:s skriftserie, ISSN 1100-5629 ; 22
National Category
Specific Languages
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-11375 (URN)978-91-87884-22-1 (ISBN)
Conference
ASLA:s höstsymposium, Stockholm, 7-8 november 2008
Available from: 2011-09-13 Created: 2011-09-13 Last updated: 2018-01-12Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-2786-4947

Search in DiVA

Show all publications