sh.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Stiernstedt, FredrikORCID iD iconorcid.org/0000-0002-5247-8212
Publications (10 of 37) Show all publications
Jakobsson, P. & Stiernstedt, F. (Eds.). (2019). Fritt från fältet: Om medier, generationer och värden. Festskrift till Göran Bolin (1ed.). Huddinge: Södertörns högskola
Open this publication in new window or tab >>Fritt från fältet: Om medier, generationer och värden. Festskrift till Göran Bolin
2019 (Swedish)Collection (editor) (Other academic)
Abstract [sv]

Den tionde april 2019 fyllde professor Göran Bolin 60 år. Vänner och kollegor inom medie- och kommunikationsvetenskapen i Sverige och utomlands tog tillfället i akt och förärade honom denna bok.

Bidragen i boken tar upp en rad olika teman och ämnen som på olika sätt anknyter till Görans gärning: Här återfinns texter om mediegenerationer, medialisering, fält och kulturell produktion och vår förhoppning är att den återger något av den spännvidd som finns i dagens medievetenskapliga forskning. Vi hoppas också att bokens kapitel i någon mening fångar den slags medievetenskap som vi uppfattar att Göran står för: En medievetenskap som kombinerar samhällsvetenskapliga och humanistiska traditioner, en empirisk, kritisk forskning som närmar sig tidens stora frågor med ett historiskt grundat och teoretiskt välinformerat perspektiv.

Place, publisher, year, edition, pages
Huddinge: Södertörns högskola, 2019. p. 245 Edition: 1
Series
Mediestudier vid Södertörns högskola, ISSN 1650-6162 ; 2019:1
National Category
Media and Communications
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-37913 (URN)978-91-88663-62-7 (ISBN)
Available from: 2019-04-24 Created: 2019-04-24 Last updated: 2019-04-26Bibliographically approved
Stiernstedt, F. (2019). Fängelse, arbete, medier. In: Peter Jakobsson; Fredrik Stiernstedt (Ed.), Fritt från fältet: Om medier, generationer och värden. Festskrift till Göran Bolin (pp. 187-206). Huddinge: Södertörns högskola
Open this publication in new window or tab >>Fängelse, arbete, medier
2019 (Swedish)In: Fritt från fältet: Om medier, generationer och värden. Festskrift till Göran Bolin / [ed] Peter Jakobsson; Fredrik Stiernstedt, Huddinge: Södertörns högskola, 2019, p. 187-206Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Huddinge: Södertörns högskola, 2019
Series
Mediestudier vid Södertörns högskola, ISSN 1650-6162 ; 2019:1
National Category
Media and Communications
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-38061 (URN)978-91-88663-62-7 (ISBN)
Available from: 2019-04-25 Created: 2019-04-25 Last updated: 2019-04-25Bibliographically approved
Jakobsson, P. & Stiernstedt, F. (2018). Arbetarklassens symboliska utplåning i medelklassens medier. Stockholm: Katalys – Institut för facklig idéutveckling
Open this publication in new window or tab >>Arbetarklassens symboliska utplåning i medelklassens medier
2018 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

I denna rapport redovisas resultat från den existerande forskningen – både i Sverige och internationellt – kring relationerna mellan samhällsklass och medier. Bland annat ser vi att arbetarklassen är kraftigt underrepresenterad och osynliggjord – den undanhålls både röst och erkännande – i svenska medier och att avsaknaden av representation i medierna kan leda till en (berättigad) känsla av osynliggörande som i sin tur kan ligga till grund för ett avståndstagande från medierna. Vidare ser vi att klasserna är betydligt mer ”segregerade” i televisionens genresystem i dag än vad som var fallet för 35 år sedan; arbetarklassen har i det närmaste försvunnit från nyheter och faktaprogram och återfinns istället huvudsakligen i film, drama och reality-program. Just reality-tv ger dramatisk form till dominerande ideologier som på samma gång exploaterar klass – för att skapa narrativ dramatik – och förnekar eller undertrycker frågan om klass och klasskonflikter. Inte minst gestaltas personer från arbetarklassen på ett stereotypt, nedsättande och hånfullt sätt. Avsaknad av röst och erkännande kan blockera formeringen av klassidentitet och minska arbetarrörelsens möjligheter att organisera sig och formera sig för politisk kamp. Vad gör dagens svenska arbetarrörelse på detta område?

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Katalys – Institut för facklig idéutveckling, 2018. p. 35
Series
Katalys ; 42
National Category
Media and Communications
Research subject
Critical and Cultural Theory
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-34964 (URN)
Available from: 2018-05-16 Created: 2018-05-16 Last updated: 2018-05-16Bibliographically approved
Stiernstedt, F. & Jakobsson, P. (2018). Defusing the male working class: Populist politics and reality television. European Journal of Cultural Studies
Open this publication in new window or tab >>Defusing the male working class: Populist politics and reality television
2018 (English)In: European Journal of Cultural Studies, ISSN 1367-5494, E-ISSN 1460-3551Article in journal (Refereed) Epub ahead of print
Abstract [en]

This article presents an analysis of the makeover reality show Real Men, which was broadcast on Swedish television in 2016. The analysis shows that Real Men – like other shows of its genre – functions as a form of ‘governmentality’ through which forms of neoliberal subjectivity are propagated and pedagogically enforced on ‘bad subjects’. However, the show surpasses the genre conventions by questioning the authority of the norms and values (i.e. middle-class, cosmopolitan and urban values) that are being propagated and in letting the values held by the working-class men on the show eventually be victorious and accepted within the narrative. The purpose of this article is to try to make sense of a popular cultural artefact such as Real Men against the background of the crisis of legitimacy for the neoliberal ideology and the rise of (right-wing) populism, and to try to understand how the forms and genres of popular culture transform and respond to this changing political context. © The Author(s) 2018.

Place, publisher, year, edition, pages
Sage Publications, 2018
Keywords
Cosmopolitanism, masculinity, neoliberalism, populism, reality TV, social class
National Category
Media and Communications
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-36508 (URN)10.1177/1367549418786423 (DOI)2-s2.0-85053397637 (Scopus ID)
Funder
Swedish Research Council, 2014-1204
Available from: 2018-10-09 Created: 2018-10-09 Last updated: 2019-08-29Bibliographically approved
Jakobsson, P. & Stiernstedt, F. (2018). Naturalizing Social Class as a Moral Category on Swedish Mainstream Television. Nordicom Review, 39(1), 81-94
Open this publication in new window or tab >>Naturalizing Social Class as a Moral Category on Swedish Mainstream Television
2018 (English)In: Nordicom Review, ISSN 1403-1108, E-ISSN 2001-5119, Vol. 39, no 1, p. 81-94Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

This paper presents an analysis of how social class is constructed as a moral category on Swedish mainstream television. Practices of categorisation by the media is an important area of study since these practices are part of a process of co-construction of social categories that are offered to media users as cognitive tools and frames for navigating the social landscape. Based on a content analysis of television in Sweden, we show that the medium of television categorises people appearing on television along the social divisions of class and constructs class as a moral category, with a lower moral value assigned to the working class in comparison to the middle and upper class

Keywords
class, ideology, categorisation, valuation, content analysis
National Category
Media Studies
Research subject
Critical and Cultural Theory
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-34337 (URN)10.2478/nor-2018-0003 (DOI)000433247600006 ()2-s2.0-85047100927 (Scopus ID)
Funder
Swedish Research Council, 2014-01204
Available from: 2018-01-23 Created: 2018-01-23 Last updated: 2018-11-15Bibliographically approved
Kaun, A., Stiernstedt, F. & Jakobsson, P. (2018). Politisera, sociologisera, historisera AI! (1ed.). In: Daniel Akenine & Jonas Stier (Ed.), Människor och AI: En bok om artificiell intelligens och oss själva (pp. 48-56). Stockholm: Books on Demand
Open this publication in new window or tab >>Politisera, sociologisera, historisera AI!
2018 (Swedish)In: Människor och AI: En bok om artificiell intelligens och oss själva / [ed] Daniel Akenine & Jonas Stier, Stockholm: Books on Demand , 2018, 1, p. 48-56Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Books on Demand, 2018 Edition: 1
National Category
Media and Communications
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-36934 (URN)9789178517213 (ISBN)
Note

Specialutgåva för Internetdagarna 2018

Available from: 2018-12-11 Created: 2018-12-11 Last updated: 2018-12-12Bibliographically approved
Jakobsson, P. & Stiernstedt, F. (2018). Voice, silence and social class on television. European Journal of Communication, 33(5), 522-539
Open this publication in new window or tab >>Voice, silence and social class on television
2018 (English)In: European Journal of Communication, ISSN 0267-3231, E-ISSN 1460-3705, Vol. 33, no 5, p. 522-539Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The question of voice is a central and timeless political issue. Who gets to speak? Who is silenced? Who is listening? One of the main arenas for voice in modern, advanced democracies is the media. Media infrastructures, technologies, institutions and organizations are a precondition for political voice in large-scale societies, but are also an important factor in distributing the possibilities for voice among different groups and sectors of the population. In this article, we take on the question of voice in relation to social class and aim to analyse how the medium of television gives voice to people from different social classes. This study operationalizes the theoretical notion of voice by asking the following questions: who has the opportunity to appear and speak on television, to whom do they speak and under what circumstances does this communication occur? Based on a content analysis of television in Sweden, the results from this study show that voice is distributed in a highly unequal manner. It also shows that the relations enacted by television appearances conform to the social hierarchy. Whereas people from the ruling class frequently speak to people from the working and middle classes, they are rarely spoken to by members of a class that is positioned below their own. Television thus constructs a social hierarchy of voice and authority that reproduces and legitimizes already existing social hierarchies.

Keywords
Content analysis, democracy, social class, television, voice
National Category
Media Studies
Research subject
Critical and Cultural Theory
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-36032 (URN)10.1177/0267323118784819 (DOI)000446530000004 ()2-s2.0-85049682256 (Scopus ID)
Funder
Swedish Research Council, 2014-01204
Available from: 2018-08-07 Created: 2018-08-07 Last updated: 2018-11-01Bibliographically approved
Stiernstedt, F. & Jakobsson, P. (2017). Ghettos and gated communities in the social landscape of television: Representations of class in 1982 and 2015. In: Reconsidering class: Theory, Culture and the Media in the 21st century (pp. 255-272). Brill Academic Publishers
Open this publication in new window or tab >>Ghettos and gated communities in the social landscape of television: Representations of class in 1982 and 2015
2017 (English)In: Reconsidering class: Theory, Culture and the Media in the 21st century, Brill Academic Publishers, 2017, p. 255-272Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Brill Academic Publishers, 2017
Series
Studies in Critical Social Sciences, ISSN 1573-4234 ; 3
National Category
Media and Communications
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-33813 (URN)10.1163/9789004319523_016 (DOI)9789004319516 (ISBN)9789004319523 (ISBN)
Available from: 2017-12-06 Created: 2017-12-06 Last updated: 2017-12-06Bibliographically approved
Stiernstedt, F. (2017). Labor market policy and media work in Sweden. Medijska Istrazivanja, 23(2), 133-153
Open this publication in new window or tab >>Labor market policy and media work in Sweden
2017 (English)In: Medijska Istrazivanja, ISSN 1330-6928, E-ISSN 1846-6605, Vol. 23, no 2, p. 133-153Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The purpose of this article is to analyze some recent changes in labor market policy and labor law in order to show how changes in this kind of regulation have had consequences for work in the media industries. Even though a considerable amount of research has been performed on media work during the last decade, it is quite uncommon within critical media studies to relate such research to policy and regulation. The point I want to make with this article is that the increasing precariousness and de-professionalization that are occurring within media work, as documented in previous research, must be understood against a background of policy change and political decisions, rather than only being seen as an effect of economic or technological shifts within the media industry. This article hence contributes to the current knowledge of the relationship between labor market policy and the media industry in Sweden; as such, it more generally contributes to the current knowledge of such a relationship in a Nordic welfare state, with all its specifi cities and differences from other parts of Europe and the world. Nevertheless, the results and discussions in this article are related – and relevant – to more general European tendencies in the area of labor market policy as it relates to the media.

Abstract [hr]

Cilj ovog rada je analizirati neke nedavne promjene u politici tržišta rada i radnog prava kako bi se pokazalo kako su promjene te vrste regulative imale posljedice za rad u medijskim industrijama. Iako je tijekom posljednjeg desetljeća proveden značajni broj istraživanja o medijskom radu, prilično je neuobičajeno u kritičnim medijskim studijama povezati takvo istraživanje s politikom i regulacijom. Ono što želim naglasiti ovim člankom jest da se povećani prekarni rad i deprofesionalizacija koja se događa unutar medijskog rada, kao što je dokumentirano u ranijem istraživanju, moraju razumijevati u skladu s politič- kim promjenama i političkim odlukama, a ne da se na njih gleda samo kao na ekonomske ili tehnološke pomake unutar medijske industrije. Ovaj rad stoga doprinosi trenutnom znanju o odnosima između politike tržišta rada i medijske industrije u Švedskoj te kao takav doprinosi trenutnom znanju o tim odnosima u nordijskoj socijalnoj državi, sa svim svojim posebnostima i razlikama od drugih dijelova Europe i svijeta. Međutim, rezultati i rasprava u ovom članku povezani su i općenito važni za europska nastojanja u području politike tržišta rada, kao i medija.

Keywords
media work;media production;labor market policy;unpaid labor;free labor;internships
National Category
Media Studies
Research subject
Critical and Cultural Theory
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-34336 (URN)2-s2.0-85043360817 (Scopus ID)
Funder
Forte, Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare, 2014-00784
Available from: 2018-01-23 Created: 2018-01-23 Last updated: 2018-04-27Bibliographically approved
Stiernstedt, F. (2017). The Sustainability of Native Advertising: Organizational Perspectives on the Blurring of the Boundary Between Editorial and Commercial Content in Contemporary Media.. In: Peter Berglez, Ulrika Olausson & Mart Ots (Ed.), What is Sustainable Journalism?: Integrating the Environmental, Social and Economic Challenges of Journalism (pp. 277-295). New York: Peter Lang Publishing Group
Open this publication in new window or tab >>The Sustainability of Native Advertising: Organizational Perspectives on the Blurring of the Boundary Between Editorial and Commercial Content in Contemporary Media.
2017 (English)In: What is Sustainable Journalism?: Integrating the Environmental, Social and Economic Challenges of Journalism / [ed] Peter Berglez, Ulrika Olausson & Mart Ots, New York: Peter Lang Publishing Group, 2017, p. 277-295Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
New York: Peter Lang Publishing Group, 2017
National Category
Media Studies
Research subject
Critical and Cultural Theory
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-33587 (URN)978-1-4331-3441-8 (ISBN)978-1-4331-4386-1 (ISBN)978-1-4331-3440-1 (ISBN)
Available from: 2017-10-16 Created: 2017-10-16 Last updated: 2017-10-16Bibliographically approved
Projects
Boarderlands: Experiences and Organising of Internships in the Swedish Media Industry. [2014-00784_Forte]; Södertörn UniversityClass on Television [2014-01204_VR]; Södertörn University; Publications
Stiernstedt, F. & Jakobsson, P. (2018). Defusing the male working class: Populist politics and reality television. European Journal of Cultural StudiesStiernstedt, F. & Jakobsson, P. (2017). Watching reality from a distance: Class, genre and reality television. Media Culture and Society, 39(5), 697-714
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-5247-8212

Search in DiVA

Show all publications