sh.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Ekman, Joakim
Publications (10 of 106) Show all publications
Ekman, J., Duvold, K. & Berglund, S. (2023). Baltic Barometer 2014: (Public opinion data: representative samples of the adult population in Estonia, Latvia and Lithuania, including the Russian-speaking and Polish minorities). SND
Open this publication in new window or tab >>Baltic Barometer 2014: (Public opinion data: representative samples of the adult population in Estonia, Latvia and Lithuania, including the Russian-speaking and Polish minorities)
2023 (English)Data set, Primary data
Abstract [en]

Baltic Barometer 2014. Public opinion data: representative samples of the adult population in Estonia, Latvia and Lithuania, including the Russian-speaking and Polish minorities.

The dataset provides important information about the mood in the three Baltic countries almost 25 years after the restoration of their independence and 10 years after their accession as full members of the European Union. It covers attitudes towards the past, current events and to some extent hopes for the future.

Abstract [sv]

Baltic Barometer 2014. Opinionsdata: Representativa urval av den vuxna befolkningen i Estland, Lettland och Litauen (inklusive de rysktalande och de polska minoritetsgrupperna i dessa länder).

Datasetet ger viktig information om stämningen i de tre baltiska staterna nästan 25 år sedan de åter blivit självständiga och tio år efter att de blivit fullvärdiga medlemmar i EU. Det innehåller attityder till det förflutna, aktuella händelser, och i viss mån förhoppningar om framtiden.

Place, publisher, year
SND, 2023
Keywords
public opinion, allmän opinion
National Category
Political Science (excluding Public Administration Studies and Globalisation Studies)
Research subject
Baltic and East European studies
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-52705 (URN)10.5878/vam5-jw90 (DOI)
Funder
The Foundation for Baltic and East European Studies, A024-2012
Available from: 2023-11-17 Created: 2023-11-17 Last updated: 2024-03-26Bibliographically approved
Ekman, J., Duvold, K. & Berglund, S. (2023). Baltic Barometer 2021: 30 Years after the fall of the Soviet Union (Public opinion data: representative samples of the adult population in Estonia, Latvia and Lithuania). SND
Open this publication in new window or tab >>Baltic Barometer 2021: 30 Years after the fall of the Soviet Union (Public opinion data: representative samples of the adult population in Estonia, Latvia and Lithuania)
2023 (English)Data set, Primary data
Abstract [en]

Representative samples of populations in Estonia, Latvia and Lithuania. This is our follow-up survey (from 2014) in the three Baltic countries but without additional sampling of their respective Russian speaking minorities. Special focus is on the handling of the covid pandemic in the Baltic countries, but the survey also covers attitudes towards the EU, migration, democracy, and Russia against the backdrop of its aggression in Ukraine.

Abstract [sv]

Representativa urval av befolkningen i Estland, Lettland och Litauen. Detta är vår uppföljande undersökning (från 2014) i de tre baltiska länderna, men denna gång utan ytterligare urval från de rysktalande minoriteterna i respektive land. Särskilt fokus ligger på hanteringen av covid-pandemin i de baltiska länderna, men undersökningen omfattar även attityder till EU, migration, demokrati samt Ryssland mot bakgrund av landets aggression i Ukraina.

Place, publisher, year
SND, 2023
Keywords
public opinion, allmän opinion
National Category
Political Science (excluding Public Administration Studies and Globalisation Studies)
Research subject
Baltic and East European studies; Baltic and East European studies
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-52716 (URN)10.5878/hk6s-pm71 (DOI)
Funder
The Foundation for Baltic and East European Studies, 22/2015
Available from: 2023-11-20 Created: 2023-11-20 Last updated: 2023-11-20Bibliographically approved
Ekman, J., Linde, J., Sedelius, T. & Uhlin, A. (2023). Demokratiseringsprocesser: Nya perspektiv och utmaningar (3ed.). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Demokratiseringsprocesser: Nya perspektiv och utmaningar
2023 (Swedish)Book (Refereed)
Abstract [sv]

Varför utvecklas vissa länder men inte andra till väl fungerande demokratier? Är det ekonomisk utveckling, en viss uppsättning institutioner, en gynnsam medborgarkultur, civilsamhället, stödjande internationella förutsättningar eller samarbetande politiska eliter som avgör? Kan alla länder i världen bli demokratier, eller är vissa stater dömda att för alltid styras av auktoritära regimer?

I denna uppdaterade tredje upplaga av Demokratiseringsprocesser presenteras och granskas de viktigaste teoretiska och empiriska bidragen inom forskningen om demokratiseringsprocesser. Författarna introducerar centrala begrepp som demokrati, modernisering, transition, konsolidering och diffusion, samt visar hur forskningen har utvecklats från den tidiga efterkrigstiden fram till idag. Även demokratins tillbakagång och olika varianter av samtida auktoritära styrelseskick diskuteras. Boken inleds med ett förord av professor Li Bennich-Björkman.

Demokratiseringsprocesser är särskilt lämplig för kurser i statsvetenskap, sociologi, internationella relationer, utvecklingsstudier, Europastudier samt freds- och konfliktforskning.

Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2023. p. 275 Edition: 3
Keywords
Demokrati, demokratisering
National Category
Political Science
Research subject
Politics, Economy and the Organization of Society
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-52891 (URN)9789144159263 (ISBN)
Available from: 2023-12-19 Created: 2023-12-19 Last updated: 2023-12-22Bibliographically approved
Gherghina, S., Ekman, J. & Podolian, O. (2023). Introduction to the Special Issue on Political Participation in Post-Communist Europe during the COVID-19 Pandemic. Communist and post-communist studies, 56(4), 1-10
Open this publication in new window or tab >>Introduction to the Special Issue on Political Participation in Post-Communist Europe during the COVID-19 Pandemic
2023 (English)In: Communist and post-communist studies, ISSN 0967-067X, E-ISSN 1873-6920, Vol. 56, no 4, p. 1-10Article in journal, Editorial material (Other academic) Published
Abstract [en]

The COVID-19 pandemic altered the functioning of societies and people’s behavior in many areas of daily life. Studies of political participation during the pandemic do not constitute an extensive body of research, focusing mainly on Western European countries. Under these circumstances, we know very little about political participation in post-communist countries during the pandemic. This special issue aims to understand the dynamics of political participation in post-communist Europe through both qualitative and quantitative analyses. It proposes several innovative concepts and analytical frames that can be used to understand who participated, why, and with what consequences. This topic has often been surrounded by discussions referring to empirical matters much more than around general arguments and theoretical explanatory models. One of the special issue’s aims is to enrich the theoretical debate about political participation in new democracies and transition countries during the pandemic.

Place, publisher, year, edition, pages
University of California Press, 2023
Keywords
political participation, pandemic, citizens, political parties, elections
National Category
Political Science (excluding Public Administration Studies and Globalisation Studies)
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-52907 (URN)10.1525/cpcs.2023.2106175 (DOI)001117757500001 ()2-s2.0-85180342299 (Scopus ID)
Available from: 2023-12-20 Created: 2023-12-20 Last updated: 2024-01-12Bibliographically approved
Ekman, J., Duvold, K. & Berglund, S. (2023). Multi-country Social-Political Survey 2016: (Public opinion data: representative samples of the adult population in Hungary, Poland, Czech Republic, Slovakia, Slovenia, Bulgaria, Romania and Croatia). SND
Open this publication in new window or tab >>Multi-country Social-Political Survey 2016: (Public opinion data: representative samples of the adult population in Hungary, Poland, Czech Republic, Slovakia, Slovenia, Bulgaria, Romania and Croatia)
2023 (English)Data set, Primary data
Abstract [en]

Public opinion data. Surveys were carried out in representative samples of inhabitants between 15 and 74 in the following countries: Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Hungary, Poland, Romania, Slovakia, Slovenia. Questions include trust in political institutions, support for democracy, attitudes to immigrants and refugees, attitudes to socioeconomic conditions.

Abstract [sv]

Opinionsdata. Undersökningar genomfördes i ett representativt urval av befolkningen i åldern 15–74 år i följande länder: Bulgarien, Kroatien, Tjeckien, Ungern, Polen, Rumänien, Slovakien, Slovenien. Frågorna handlar bland annat om tillit till politiska institutioner, stöd till demokrati, attityder till invandrare och flyktingar, attityder till socioekonomiska förhållanden.

Place, publisher, year
SND, 2023
Keywords
public opinion, allmän opinion
National Category
Political Science (excluding Public Administration Studies and Globalisation Studies)
Research subject
Baltic and East European studies
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-52715 (URN)10.5878/jr5z-c660 (DOI)
Funder
The Foundation for Baltic and East European Studies, 22/2015
Available from: 2023-11-20 Created: 2023-11-20 Last updated: 2023-11-20Bibliographically approved
Ekman, J., Duvold, K. & Berglund, S. (2023). Post-Crimea Barometer: (Public opinion data: representative samples of the adult population in Hungary, Bulgaria and Latvia, including the Russian-speaking minority). SND
Open this publication in new window or tab >>Post-Crimea Barometer: (Public opinion data: representative samples of the adult population in Hungary, Bulgaria and Latvia, including the Russian-speaking minority)
2023 (English)Data set, Primary data
Abstract [en]

Opinion data from Hungary, Bulgaria and Latvia (including the Russian-speaking minority).

This survey focuses on relations with and attitudes towards Russia in three East European countries with a record of close ties with Russia – Latvia, Hungary, and Bulgaria. The survey was carried out against the backdrop of Russia´s annexation of Crimea and Eastern Ukraine. It may be the very first survey to tap East European reactions to Russia’s drastic attempt to redraw the map of post-war Eastern Europe. The 2015 Post-Crimea Survey asks many of the key questions in the Baltic Barometer questions about identity, democracy, and the European Union (Baltic Barometer 2014).

Abstract [sv]

Opinionsdata från Ungern, Bulgarien och Lettland (inklusive den rysktalande minoriteten).

Denna undersökning fokuserar på relationen med och attityder till Ryssland i tre östeuropeiska länder som historiskt haft nära band till Ryssland, nämligen Lettland, Ungern och Bulgarien. Undersökningen gjordes mot bakgrund av Rysslands annektering av Krim och östra Ukraina. Det kan vara den första undersökningen som tar del av östeuropeiska reaktioner på Rysslands drastiska försök att rita om kartan för efterkrigstidens Östeuropa. 2015 års undersökningen Post-Crimea, tar upp många av nyckelfrågorna i Baltic Barometer, så som identitet, demokrati och Europeiska unionen (Baltic Barometer 2014).

Place, publisher, year
SND, 2023
Keywords
public opinion, allmän opinion
National Category
Political Science (excluding Public Administration Studies and Globalisation Studies)
Research subject
Baltic and East European studies
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-52710 (URN)10.5878/x25t-5c46 (DOI)
Funder
The Foundation for Baltic and East European Studies, A024-2012
Available from: 2023-11-17 Created: 2023-11-17 Last updated: 2023-11-17Bibliographically approved
Gherghina, S., Ekman, J. & Podolian, O. (2023). When promises reach boundaries: political participation in post-communist countries. European Societies, 25(2), 268-280
Open this publication in new window or tab >>When promises reach boundaries: political participation in post-communist countries
2023 (English)In: European Societies, ISSN 1461-6696, E-ISSN 1469-8307, Vol. 25, no 2, p. 268-280Article in journal, Editorial material (Refereed) Published
Abstract [en]

Political participation increased and diversified in the post-communist world in the last decade. This may create great expectations in terms of societal impact. This Special Section seeks to understand the complexity of this picture by analyzing instances in which the promises of political participation reach boundaries in post-communist countries. It aims to achieve two theoretical and empirical objectives. It outlines several theoretical frameworks that can be used to understand who participates and why they do so, and to identify and explain various ways in which individuals engage in politics, what are their reasons and with what expectations. The articles in this Special Section cover a range of post-communist countries in the form of comparative perspectives across countries with contextualized case studies (Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Georgia and Hungary) and use both qualitative and quantitative analyses. 

Place, publisher, year, edition, pages
London: Taylor & Francis, 2023
Keywords
citizens, institutions, online, Political participation, post-communism
National Category
Political Science (excluding Public Administration Studies and Globalisation Studies)
Research subject
Baltic and East European studies
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-51140 (URN)10.1080/14616696.2023.2178187 (DOI)000933529300001 ()2-s2.0-85148338289 (Scopus ID)
Available from: 2023-03-06 Created: 2023-03-06 Last updated: 2023-06-13Bibliographically approved
Ekman, J. & Amnå, E. (2022). Civic Engagement. In: Marco Giugni; Maria Grasso (Ed.), The Oxford Handbook of Political Participation: (pp. 381-395). Oxford: Oxford University Press
Open this publication in new window or tab >>Civic Engagement
2022 (English)In: The Oxford Handbook of Political Participation / [ed] Marco Giugni; Maria Grasso, Oxford: Oxford University Press, 2022, p. 381-395Chapter in book (Other academic)
Abstract [en]

The chapter focuses specifically on civic engagement as a distinct mode of political activity among citizens in contemporary democracies. In the first section, we review existing definitions of “civic engagement” in the literature, noting in particular the lack of common notions of what it entails, as well as the critique against too wide or all-encompassing definitions. In the second section, we develop a conceptual discussion about civic engagement and political participation, and suggest a thin notion of civic engagement that may be measured in a straightforward way in empirical studies. In the third section, we turn to an overview of recent empirical works on civic engagement and democracy, highlighting key findings and suggesting avenues for further research.

Place, publisher, year, edition, pages
Oxford: Oxford University Press, 2022
Series
Oxford Handbooks
Keywords
civic engagement, civil participation, political activity, political participation, democracy
National Category
Political Science
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-50175 (URN)10.1093/oxfordhb/9780198861126.013.23 (DOI)9780191893094 (ISBN)9780198861126 (ISBN)
Funder
The Foundation for Baltic and East European Studies, 22/2015
Available from: 2022-11-01 Created: 2022-11-01 Last updated: 2023-09-22Bibliographically approved
Ekman, J. & Lane, T. (2022). Far Right Politics and National Identity in Central and Eastern Europe. In: Ninna Mörner (Ed.), The Many Faces of the Far Right in the Post-Communist Space: A Comparative Study of Far-Right Movements and Identity in the Region (pp. 9-14). Huddinge: Södertörns högskola
Open this publication in new window or tab >>Far Right Politics and National Identity in Central and Eastern Europe
2022 (English)In: The Many Faces of the Far Right in the Post-Communist Space: A Comparative Study of Far-Right Movements and Identity in the Region / [ed] Ninna Mörner, Huddinge: Södertörns högskola, 2022, p. 9-14Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Huddinge: Södertörns högskola, 2022
Series
CBEES State of the Region Report ; 2021
National Category
Political Science
Research subject
Baltic and East European studies
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-48532 (URN)978-91-85139-13-2 (ISBN)
Available from: 2022-03-07 Created: 2022-03-07 Last updated: 2022-03-07Bibliographically approved
Ekman, J. & Pilo, L. (2022). Koll på demokrati. Lund: Nypon förlag
Open this publication in new window or tab >>Koll på demokrati
2022 (Swedish)Book (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Nypon förlag, 2022. p. 59
Series
Koll på
National Category
Political Science
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-50572 (URN)9789179874155 (ISBN)9789179876692 (ISBN)
Note

Lättläst faktabok för barn och ungdom

Available from: 2023-01-09 Created: 2023-01-09 Last updated: 2023-01-10Bibliographically approved
Projects
European Values under Attack? Democracy, Disaffection and Minority Rights in the Baltic states [A024-2012_OSS]; Södertörn University; Publications
Ekman, J., Duvold, K. & Berglund, S. (2023). Baltic Barometer 2014: (Public opinion data: representative samples of the adult population in Estonia, Latvia and Lithuania, including the Russian-speaking and Polish minorities). SNDEkman, J., Duvold, K. & Berglund, S. (2023). Post-Crimea Barometer: (Public opinion data: representative samples of the adult population in Hungary, Bulgaria and Latvia, including the Russian-speaking minority). SNDDuvold, K., Berglund, S. & Ekman, J. (2019). Political culture in the Baltic states: between national and european integration. Cham: Palgrave MacmillanDuvold, K. (2015). Beyond borders: the return of kin-state politics in Europe. Baltic Worlds, VIII(1-2), 19-32Ekman, J. (2015). Popular support for democracy in the Baltic states. Baltic Rim Economies (4), 16Ekman, J. (2015). Systemstöd och demokratiattityder i Baltikum. Nordisk Østforum (2), 143-165Duvold, K. & Berglund, S. (2014). Democracy between Ethnos and Demos: Territorial Identification and Political Support in the Baltic States. East European Politics and Societies, 28(2), 341-365Duvold, K. & Jurkynas, M. (2013). Lithuania (3rded.). In: Sten Berglund, Joakim Ekman, Kevin Deegan-Krause and Terje Knutsen (Ed.), The Handbook of Political Change in Eastern Europe: (pp. 125-166). Aldershot: Edward Elgar PublishingDuvold, K. & Aalia, I. (2012). Fear and Loathing in Lithuania. Baltic Worlds, V(2), 40-47
The effects of educational system reforms on students´ civic competences [2013-01205_VR]; Södertörn UniversityReturning to Europe and Turning Away From "Europe"? Post-Accession Attitudes in Central and Eastern Europe [22/2015_OSS]; Södertörn University; Publications
Ekman, J., Duvold, K. & Berglund, S. (2023). Baltic Barometer 2021: 30 Years after the fall of the Soviet Union (Public opinion data: representative samples of the adult population in Estonia, Latvia and Lithuania). SNDEkman, J., Duvold, K. & Berglund, S. (2023). Multi-country Social-Political Survey 2016: (Public opinion data: representative samples of the adult population in Hungary, Poland, Czech Republic, Slovakia, Slovenia, Bulgaria, Romania and Croatia). SNDEkman, J. & Amnå, E. (2022). Civic Engagement. In: Marco Giugni; Maria Grasso (Ed.), The Oxford Handbook of Political Participation: (pp. 381-395). Oxford: Oxford University PressGherghina, S., Ekman, J. & Podolian, O. (2021). Anti-Establishment Parties and Voters' Responses in Post-Communist Europe. Problems of Post-Communism, 68(4), 261-263Gherghina, S., Ekman, J. & Podolian, O. (Eds.). (2019). Democratic Innovations in Central and Eastern Europe. Abingdon: RoutledgeGherghina, S., Ekman, J. & Podolian, O. (2019). Democratic innovations in Central and Eastern Europe: expanding the research agenda. Contemporary Politics, 25(1), 1-10Ekman, J. (2019). Political culture in the baltic states. In: Беларусь в современном мире = Беларусь у сучасным свеце: материалыXVIII Междунар. науч. конф., посвящ. 98-летию образования Белорус. гос. ун-та,Минск, 30 окт. 2019 г.. Paper presented at XVIII Международной научной конференции, посвященной 98-летию образования Белорусского государственного университета, Minsk, October 30, 2019. (pp. 489-493). Minsk: Belarusian State UniversityDuvold, K., Berglund, S. & Ekman, J. (2019). Political culture in the Baltic states: between national and european integration. Cham: Palgrave MacmillanEkman, J. & Duvold, K. (2018). Ethnic divides in the Baltic states: Political orientations after the Russian–Ukrainian crisis. In: Felix Jaitner, Tina Olteanu, Tobias Spöri (Ed.), Crises in the Post‐Soviet Space: From the dissolution of the Soviet Union to the conflict in Ukraine (pp. 121-136). London: RoutledgeEkman, J. & Schartau, M.-B. (2017). Politics. In: Zurück Bestellen Henningsen, Bernd; Etzold, Tobias; Hanne, Krister (Ed.), The Baltic Sea Region: A Comprehensive Guide: History, Politics, Culture and Economy of a European Role Model (pp. 115-168). Berlin: Berliner Wissenschafts-Verlag GmbH
Conscription as Political Socialization in Divided Societies? Evidence from post-Soviet Estonia and post-independence Finland [S2-20-0011_OSS]; Södertörn University; Publications
Käihkö, I. (2023). “Slava Ukraini!”: Strategy and the Spirit of Ukrainian Resistance 2014–2023. Helsinki: Helsinki University PressBerglund, C., Kasearu, K. & Kivirähk, J. (2022). Fighting for the (Step)motherland? Predictors of Defense Willingness in Estonia’s Post-Soviet Generation. Journal of Political & Military Sociology, 49(2), 146-169
Organisations

Search in DiVA

Show all publications