sh.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Publications (10 of 32) Show all publications
Ferlander, S. & Karlberg, E. (2023). Social hållbarhet i Flemingsbergs fysiska miljö: Sammanställning och analys av medborgardialoger i Flemingsberg, 2010–2022. Huddinge: Södertörns högskola
Open this publication in new window or tab >>Social hållbarhet i Flemingsbergs fysiska miljö: Sammanställning och analys av medborgardialoger i Flemingsberg, 2010–2022
2023 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Huddinge: Södertörns högskola, 2023. p. 54
Keywords
Flemingsberg, medborgardialoger, social hållbarhet, stadsplanering, stadsutveckling, trygghet
National Category
Sociology
Research subject
Politics, Economy and the Organization of Society
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-51631 (URN)
Projects
Inkluderande stadsutveckling i Flemingsberg
Funder
Vinnova, 2021-02870
Available from: 2023-06-08 Created: 2023-06-08 Last updated: 2023-06-13Bibliographically approved
Wrangsten, C., Ferlander, S. & Borgström, S. (2022). Feminist urban living labs and social sustainability: lessons from Sweden. Urban Transformations, 4, Article ID 5.
Open this publication in new window or tab >>Feminist urban living labs and social sustainability: lessons from Sweden
2022 (English)In: Urban Transformations, E-ISSN 2524-8162, Vol. 4, article id 5Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

A debate about emerging models of urban living labs (ULLs) 2.0 is taking place in the literature, highlighting the importance of social aspects. The aim of this paper is to examine feminist ULLs as a potential source of social sustainability. This is conducted through a case study of a feminist ULL in Sweden, where girls and young women, together with multiple professional stakeholders, used Minecraft to redesign a public square in their neighbourhood - a marginalised suburban area of Stockholm. Data was collected through participant observations of six experimental labs during 1 year, surveys of the ULL participants, and an analysis of the fnal Minecraft designs. The empirical fndings reveal a process of mutual learning between girls and professional stakeholders, where the girls were viewed as place experts. The fndings also reveal that the girls’ visions include a socially sustainable transition of the urban square: from patriarchal to inclusive, from grey to green, and from a transit area to a meeting-place. There were some diferences between girls and professional stakeholders. Whereas the professionals tended to emphasise security in their visions, the girls emphasised liveability. Although more research is needed, this paper concludes that feminist ULLs can be a possible source of social sustainability. However, the ULL process must both be inclusive, and at the same time unlock long-term transformation in the physical environment.

Place, publisher, year, edition, pages
BioMed Central, 2022
Keywords
Feminist urban living labs, Intersectionality, Livability, Marginal suburban areas, Minecraft, Public space, Social sustainability, Sweden, Urban squares, Young women
National Category
Sociology
Research subject
Politics, Economy and the Organization of Society
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-48784 (URN)10.1186/s42854-022-00034-8 (DOI)
Funder
Vinnova, 2017-04732Swedish Research Council Formas, 2016-0331Swedish Research Council, 2018-02173
Available from: 2022-04-20 Created: 2022-04-20 Last updated: 2022-04-20Bibliographically approved
Anneroth, E., Jukkala, T. & Ferlander, S. (2022). Feministisk stadsplanering som social innovation. In: Karl Johan Bonnedahl; Annika Egan Sjölander; Malin Lindberg (Ed.), Social innovation för hållbar utveckling: (pp. 149-163). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Feministisk stadsplanering som social innovation
2022 (Swedish)In: Social innovation för hållbar utveckling / [ed] Karl Johan Bonnedahl; Annika Egan Sjölander; Malin Lindberg, Lund: Studentlitteratur AB, 2022, p. 149-163Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2022
National Category
Sociology
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-48541 (URN)9789144151465 (ISBN)
Available from: 2022-03-07 Created: 2022-03-07 Last updated: 2022-03-08Bibliographically approved
Jukkala, T., Ferlander, S., Aytar, O., Engdahl, E., Hristova, A., Hopstadius, M., . . . Misheva, V. (2021). Att leva med en världsomfattande pandemi: En studie om människors oro kopplat till covid-19 i Sverige. Sociologisk forskning, 58(1-2), 103-131
Open this publication in new window or tab >>Att leva med en världsomfattande pandemi: En studie om människors oro kopplat till covid-19 i Sverige
Show others...
2021 (Swedish)In: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, E-ISSN 2002-066X, Vol. 58, no 1-2, p. 103-131Article in journal (Refereed) Published
Abstract [sv]

Covid-19 började som en hälsokris och växte snabbt till en omfattande samhällskris – i det privata och offentliga livet, nationellt och internationellt, lokalt och globalt. Syftet med denna artikel är att bidra med kunskap om människors oro under covid-19-pandemins första fas i Sverige. Oro studeras utifrån sociodemografiska faktorer, socialt kapital samt människors bedömningar av nationella åtgärder och potentiella hot. Studiens teoretiska ramverk utgår från begrepp och teorier om oro och socialt kapital. Data samlades in i Sverige under april–maj 2020 med hjälp av en webbaserad enkät om människors erfarenheter av covid-19-pandemin. Genom multipel regressionsanalys och multipel korrespondensanalys fann vi att graden av oro är nära kopplad till bedömningen av nationella åtgärder som felaktiga, samt till uppfattningen att själva viruset covid-19 är det största hotet (i jämförelse med ekonomiska eller sociala konsekvenser av pandemin). Dessa faktorer var även relaterade till högre ålder, kronisk sjukdom samt lågt socialt kapital. Artikeln pekar på ett behov av mer sociologisk forskning – både kvantitativ och kvalitativ – om pandemins olika konsekvenser i vardagslivet.

Place, publisher, year, edition, pages
Sveriges sociologförbund, 2021
Keywords
covid-19, hot, nationella åtgärder, socialt kapital, oro, coronakrisen
National Category
Sociology
Research subject
Politics, Economy and the Organization of Society
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-45573 (URN)10.37062/sf.58.22256 (DOI)000659474600007 ()2-s2.0-85111118987 (Scopus ID)
Funder
Swedish Research Council, 2018-02173
Available from: 2021-06-07 Created: 2021-06-07 Last updated: 2022-11-03Bibliographically approved
Jukkala, T., Ferlander, S., Bogren, A. & Ejigu, A. (2021). Det sociala kapitalets rumslighet: En studie om kvinnors upplevelser av mötesplatser i Flemingsberg (1ed.). In: Malin Gawell; Apostolis Papakostas (Ed.), Att göra stad i Stockholms urbana periferi: (pp. 231-260). Stockholm: Stockholmia förlag
Open this publication in new window or tab >>Det sociala kapitalets rumslighet: En studie om kvinnors upplevelser av mötesplatser i Flemingsberg
2021 (Swedish)In: Att göra stad i Stockholms urbana periferi / [ed] Malin Gawell; Apostolis Papakostas, Stockholm: Stockholmia förlag, 2021, 1, p. 231-260Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Stockholmia förlag, 2021 Edition: 1
National Category
Sociology
Research subject
Politics, Economy and the Organization of Society
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-44544 (URN)9789170313301 (ISBN)
Funder
Knowledge FoundationSwedish Research Council, 2018-02173
Available from: 2021-03-16 Created: 2021-03-16 Last updated: 2022-01-12Bibliographically approved
Ferlander, S. (2021). En stad för alla i spåren av pandemin?: En studie om unga kvinnors liv i en föränderlig förort. In: Ann Legeby (Ed.), Ann Legeby (Ed.), Kris och transformation: Nationellt möte Tillämpad Stadsbyggnad 2020. Paper presented at Nationellt möte Tillämpad Stadsbyggnad 2020: Kris och transformation, Stockholm, oktober 14, 2020. (pp. 45-52). Stockholm: Kungliga tekniska högskolan
Open this publication in new window or tab >>En stad för alla i spåren av pandemin?: En studie om unga kvinnors liv i en föränderlig förort
2021 (Swedish)In: Kris och transformation: Nationellt möte Tillämpad Stadsbyggnad 2020 / [ed] Ann Legeby, Stockholm: Kungliga tekniska högskolan, 2021, p. 45-52Conference paper, Published paper (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Kungliga tekniska högskolan, 2021
Series
TRITA-ABE-RPT ; 2134
Keywords
COVID-19, Kris, Transformation, Ojämlikhet, Pandemi, Social hållbarhet, Stockholm, Urbansociolog
National Category
Sociology
Research subject
Politics, Economy and the Organization of Society
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-48007 (URN)978-91-8040-063-3 (ISBN)
Conference
Nationellt möte Tillämpad Stadsbyggnad 2020: Kris och transformation, Stockholm, oktober 14, 2020.
Funder
Swedish Research Council, 2018-02173
Available from: 2022-01-11 Created: 2022-01-11 Last updated: 2022-01-28Bibliographically approved
Behtoui, A., Ferlander, S., Forkby, T., Hertzberg, F. & Neergaard, A. (2020). Barn som deltar i organiserad idrott lyckas bättre i skolan. Dagens nyheter (31 maj), pp. 7
Open this publication in new window or tab >>Barn som deltar i organiserad idrott lyckas bättre i skolan
Show others...
2020 (Swedish)In: Dagens nyheter, ISSN 1101-2447, no 31 maj, p. 7-Article in journal, News item (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Dagens nyheter, 2020
National Category
Sociology
Research subject
Politics, Economy and the Organization of Society
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-40802 (URN)
Note

DN Debatt

Available from: 2020-06-02 Created: 2020-06-02 Last updated: 2022-01-13Bibliographically approved
Ferlander, S. & Behtoui, A. (2020). Fritidsaktiviteter och ungdomars välbefinnande. In: Alireza Behtoui, Fredrik Hertzberg & Anders Neergaard (Ed.), Ungdomars fritidsaktiviteter: deltagande, möjligheter och konsekvenser (pp. 185-204). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Fritidsaktiviteter och ungdomars välbefinnande
2020 (Swedish)In: Ungdomars fritidsaktiviteter: deltagande, möjligheter och konsekvenser / [ed] Alireza Behtoui, Fredrik Hertzberg & Anders Neergaard, Lund: Studentlitteratur AB, 2020, p. 185-204Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2020
National Category
Sociology
Research subject
Politics, Economy and the Organization of Society
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-40615 (URN)9789144129242 (ISBN)
Available from: 2020-05-04 Created: 2020-05-04 Last updated: 2022-08-23Bibliographically approved
Lindström, J. & Ferlander, S. (2020). Mitt i krisen brinner bilar – fortsätt förebygg!. Dagens samhälle (30 mars)
Open this publication in new window or tab >>Mitt i krisen brinner bilar – fortsätt förebygg!
2020 (Swedish)In: Dagens samhälle, ISSN 1652-6511, no 30 marsArticle in journal, News item (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Dagens samhälle, 2020
National Category
Social Work
Research subject
Politics, Economy and the Organization of Society
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-40442 (URN)
Projects
Reinventing the suburb in fragmented landscapes
Funder
Swedish Research Council, 2018-02173
Available from: 2020-03-30 Created: 2020-03-30 Last updated: 2022-01-13Bibliographically approved
Andersdotter Fabre, E., Anneroth, E., Behtoui, A., Borgström, S., Ejigu, A., Escobar, V., . . . Wrangsten, C. (2019). Mötesplatser för unga läggs ner. Är det hållbart?. Samhällsbyggaren, 2, 26-28
Open this publication in new window or tab >>Mötesplatser för unga läggs ner. Är det hållbart?
Show others...
2019 (Swedish)In: Samhällsbyggaren, ISSN 2002-956X, Vol. 2, p. 26-28Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Abstract [sv]

Stockholmsregionen växer och utvecklas. Regionen förväntas växa med ytterligare cirka en miljon invånare fram till år 2050. Fler människor måste dela på stadens utrymmen och resurser. Stockholms ytterområden – där de flesta bor och kommer att bo – förtätas och rustas upp. Hur bygger vi då ett hållbart Stockholm, ett samhälle där alla kan få plats, delta, trivas och må bra?

National Category
Sociology
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-38210 (URN)
Funder
Swedish Research Council, 2018-02173
Available from: 2019-05-27 Created: 2019-05-27 Last updated: 2022-11-03Bibliographically approved
Projects
A city for everyone? A study about young women´s lives in a transforming suburb. [2018-02173_VR]; Södertörn University; Publications
Wrangsten, C., Ferlander, S. & Borgström, S. (2022). Feminist urban living labs and social sustainability: lessons from Sweden. Urban Transformations, 4, Article ID 5. Anneroth, E., Jukkala, T. & Ferlander, S. (2022). Feministisk stadsplanering som social innovation. In: Karl Johan Bonnedahl; Annika Egan Sjölander; Malin Lindberg (Ed.), Social innovation för hållbar utveckling: (pp. 149-163). Lund: Studentlitteratur ABJukkala, T., Ferlander, S., Aytar, O., Engdahl, E., Hristova, A., Hopstadius, M., . . . Misheva, V. (2021). Att leva med en världsomfattande pandemi: En studie om människors oro kopplat till covid-19 i Sverige. Sociologisk forskning, 58(1-2), 103-131Jukkala, T., Ferlander, S., Bogren, A. & Ejigu, A. (2021). Det sociala kapitalets rumslighet: En studie om kvinnors upplevelser av mötesplatser i Flemingsberg (1ed.). In: Malin Gawell; Apostolis Papakostas (Ed.), Att göra stad i Stockholms urbana periferi: (pp. 231-260). Stockholm: Stockholmia förlagFerlander, S. (2021). En stad för alla i spåren av pandemin?: En studie om unga kvinnors liv i en föränderlig förort. In: Ann Legeby (Ed.), Ann Legeby (Ed.), Kris och transformation: Nationellt möte Tillämpad Stadsbyggnad 2020. Paper presented at Nationellt möte Tillämpad Stadsbyggnad 2020: Kris och transformation, Stockholm, oktober 14, 2020. (pp. 45-52). Stockholm: Kungliga tekniska högskolanLindström, J. & Ferlander, S. (2020). Mitt i krisen brinner bilar – fortsätt förebygg!. Dagens samhälle (30 mars)Andersdotter Fabre, E., Anneroth, E., Behtoui, A., Borgström, S., Ejigu, A., Escobar, V., . . . Wrangsten, C. (2019). Mötesplatser för unga läggs ner. Är det hållbart?. Samhällsbyggaren, 2, 26-28Behtoui, A., Carlson, P., Ferlander, S., Heber, A., Jukkala, T. & Lindström, J. (2019). Politiskt färgad undersökning med dålig representativitet: Replik DN Debatt 19/2. Dagens Nyheter
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-7736-4465

Search in DiVA

Show all publications