sh.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Alternative names
Publications (10 of 63) Show all publications
Rytkönen, P., Tunón, H. & Bele, B. (2019). Affärsutvecklingsmanual för fäbodbrukare och mathantverkare. Uppsala: Centrum för biologisk mångfald
Open this publication in new window or tab >>Affärsutvecklingsmanual för fäbodbrukare och mathantverkare
2019 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Affärsutvecklingsmanual för fäbodbrukare och mathantverkare kan användas av alla företagare som har en verksamhet som är baserad på natur- och kulturvärden, men särskilt livsmedelsproducenter av olika slag. Den beskriver affärsutveckling utgående från koncept som sensoriska egenskaper, terroir, koppling till natur- och kulturvärden, historia och tradition samt frågor om lokala allianser. Målet är att trycka på konsten att värdera en vara utifrån dess unika egenskaper och att föra den insikten vidare till konsumenten. Denna manual har tillkommit inom ramen för interregprojektet Biologiskt kulturarv som hållbar värdeskapare (2016–2019) som hade som mål att gynna företagande baserat på traditionellt nyttjande av utmarken, främst i form av utmarksbete av olika slag.

Place, publisher, year, edition, pages
Uppsala: Centrum för biologisk mångfald, 2019. p. 69
Series
CBM Skriftserie, ISSN 1403-6568 ; 114
National Category
Business Administration
Research subject
Politics, Economy and the Organization of Society
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-39444 (URN)3299/3.1.1/2016 (Local ID)978-91-88083-22-7 (ISBN)3299/3.1.1/2016 (Archive number)3299/3.1.1/2016 (OAI)
Projects
Biologiskt kulturarv som hållbar värdeskapare
Funder
Interreg Sweden-Norway
Available from: 2019-11-26 Created: 2019-11-26 Last updated: 2019-11-27Bibliographically approved
Rytkönen, P. (2019). Before the invention of the “New World” Argentinean and Chilean wines in Sweden before 1950. New York: American Association of Wine Economists
Open this publication in new window or tab >>Before the invention of the “New World” Argentinean and Chilean wines in Sweden before 1950
2019 (English)Report (Other academic)
Abstract [en]

Before the new world became a concept related to the upswing of wines from Australia, Latin America, New Zealand, South Africa and the United States, occasionally, wines from these countries could be sold in countries like Sweden. One such point in time was during WWII, when importing wines from Europe became impossible and a very short window of trade opened-up between Argentina, Chile and Sweden. This paper partially describes this story, based on the scarce sources found at the archive of the former Museum of Wines and Spirits in Stockholm. The purpose of the paper is to shed light on the amount of wine imports from Argentina and Chile during the trade window between Sweden, Argentina and Chile caused by WWII. Some sources analyzed are sales statistics of the Swedish wholesale and import monopoly Aktiebolaget Vin & Spritcentralen, price lists of the regional alcohol monopoly in Stockholm (Stockholmssystemet) and by analyzing the labels of the wines found in the archive. Some of the questions to be answered are: How much wine from Argentina and Chile was sold during the studied period? Who were the exporters? Why was this trade window opened and closed?

Place, publisher, year, edition, pages
New York: American Association of Wine Economists, 2019. p. 33
Series
AAWE WORKING PAPER ; 241
Keywords
Swedish wine imports, wine labels, Argentinean wines, Chilean wines
National Category
Social Sciences
Research subject
Politics, Economy and the Organization of Society
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-38235 (URN)
Available from: 2019-06-03 Created: 2019-06-03 Last updated: 2019-06-04Bibliographically approved
Tunón, H., Bele, B. & Rytkönen, P. (2019). Biologiskt kulturarv som som hållbar värdeskapare - slutrapport. Uppsala: Sveriges Lantbruksuniversitet
Open this publication in new window or tab >>Biologiskt kulturarv som som hållbar värdeskapare - slutrapport
2019 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Detta är slutrapporten från interregprojektet med samma namn (Interregprojekt 20200961 / IR2016.04). Projektet genomfördes mellan mars 2016 och september 2019. Avsikten har varit att undersöka på vilket sätt natur- och kulturvärden och särskilt biologiskt kulturarv kan användas för att skapa mervärde i företagandet för fäbodbrukare och andra som använder utmarkens resurser. Målet har därmed varit att visa på sätt som skulle kunna skapa bättre ekonomiska förutsättningar för brukarna att fortsätta bedriva utmarksbruk utan att detta på ett negativt sätt påverkar dessa verksamheters bidrag till bevarande av exempelvis biologisk mångfald, kulturvärden och annat som går under benämningen biologiskt kulturarv. Under projektets gång har vi därför fokuserat på koncept som biologisk mångfald, biologiskt kulturarv, immateriellt kulturarv, terroir och sensorisk utvärdering i syfte att peka på värden som upprätthålls genom ett fortsatt bruk av utmarken, som numera till stor del handlar om en igenväxande resurs för framtiden. Projektet har till största delen varit deltagarstyrt och med inslag av återkommande workshopar med brukare för att kunna bidra till att utveckla deras företag. 

Abstract [en]

This is the final report from the interreg project with the same name (Interreg project 20200961 / IR2016.04). The project was carried out between March 2016 and September 2019. The intention was to investigate how natural and cultural values ​​and especially biological cultural heritage can be used to create value through economic business development in the enterprise for livestock farmers and others who utilize resources from the outlying land. The aim has thus been to show ways to create better financial conditions for the farmer to continue to practice customary use without influencing the contribution of transhumance to biodiversity, cultural heritage and other aspects of biological heritage in a negative way. During the course of the project, we have consequently focused on concepts such as biodiversity, biological cultural heritage, intangible cultural heritage, terroir and sensory evaluation in order to show values ​​that are maintained through continued use of the outfield, which is now largely a growing resource for the future. The project has mostly been participatory and with elements of recurring workshops with farmers to help them develop their companies.

Place, publisher, year, edition, pages
Uppsala: Sveriges Lantbruksuniversitet, 2019. p. 40
Series
CBM:s skriftserie / Centrum för biologisk mångfald, ISSN 1403-6568 ; 117
National Category
Agricultural Science, Forestry and Fisheries Economics and Business
Research subject
Politics, Economy and the Organization of Society
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-40409 (URN)978-91-88083-25-8 (ISBN)
Projects
Biologiskt kulturarv som hållbar värdeskapare
Funder
Interreg Sweden-Norway, 20200961 / IR2016.04
Available from: 2020-03-20 Created: 2020-03-20 Last updated: 2020-03-23Bibliographically approved
Rytkönen, P., Larsson Segerlind, T., Onn, G., Degerstedt, L. & Kaipainen, M. (2019). Facing business challenges with the Stockholm Archipelago as a context: A comparative study of entrepreneurial responses and local development on three islands. Baltic Worlds, XII(2), 74-86
Open this publication in new window or tab >>Facing business challenges with the Stockholm Archipelago as a context: A comparative study of entrepreneurial responses and local development on three islands
Show others...
2019 (English)In: Baltic Worlds, ISSN 2000-2955, E-ISSN 2001-7308, Vol. XII, no 2, p. 74-86Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

By conducting a comparative qualitative and systematic study of the local (island) pre-conditions for creating sustainable socio-economic development through entrepreneurship, here defined as a process of identifying, evaluating, and exploiting entrepreneurial opportunities, this study aims to shed light on entrepreneurial responses to challenges and opportunities on three islands in the Stockholm Archipelago and how context influences these responses.

Place, publisher, year, edition, pages
Södertörns högskola, 2019
Keywords
entrepreneurship, archipelago, business challenges, local development
National Category
Business Administration Social and Economic Geography
Research subject
Baltic and East European studies
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-38740 (URN)
Available from: 2019-08-16 Created: 2019-08-16 Last updated: 2020-01-07Bibliographically approved
Rytkönen, P., Vigerland, L. & Borg, E. A. (2019). Georgia Tells its Story: Wine Marketing Through Storytelling. New York: American Association Of Wine Economists
Open this publication in new window or tab >>Georgia Tells its Story: Wine Marketing Through Storytelling
2019 (English)Report (Other academic)
Abstract [en]

Storytelling is a powerful marketing tool. It represents a form of content marketing that appeals to the imagination of the consumer. We have studied the use of storytelling by Georgian wine makers. As a wine country, the former Soviet republic of Georgia has a compelling story to tell. The country represents the cradle of wine and has an unbroken 8000 year old history of wine production. In addition to the story of the origin of Georgian wine, the country is still producing wine in a tradition that dates from the antiquity. The Qvevry production method is still in use in Georgia and produces wine with a very characteristic taste. Furthermore, some of the vineyards in Georgia has a long history and is related to historical buildings often depicted on the label of the wine bottle. Finally, the grapes are originally from Georgia and has been grown here for thousands of years. We have followed four vineyards and their history in order to depict how storytelling is used the wine industry in Georgia.

Place, publisher, year, edition, pages
New York: American Association Of Wine Economists, 2019. p. 15
Series
AAWE Working Paper ; 240
Keywords
Georgia, Storytelling, Vintages, Wine Marketing
National Category
Economics and Business
Research subject
Politics, Economy and the Organization of Society
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-38141 (URN)
Available from: 2019-05-17 Created: 2019-05-17 Last updated: 2019-05-17Bibliographically approved
Rytkönen, P. (2019). Hur vinet blev populärt i Sverige: en historia om välstånd, nya tider och alkoholpolitik. In: Strömberg, Helén (Ed.), 1959 års ekonomiska historia: en festskrift i samband med professor Lena Andersson-Skogs 60-årsdag 2019 (pp. 60-65). Umeå: Enheten för ekonomisk historia, Umeå universitet
Open this publication in new window or tab >>Hur vinet blev populärt i Sverige: en historia om välstånd, nya tider och alkoholpolitik
2019 (Swedish)In: 1959 års ekonomiska historia: en festskrift i samband med professor Lena Andersson-Skogs 60-årsdag 2019 / [ed] Strömberg, Helén, Umeå: Enheten för ekonomisk historia, Umeå universitet , 2019, p. 60-65Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Idag är vin en ganska vanlig dryck i Sverige. Men det var först under 1900–talets andra hälft som vinkonsumtionen ökade. Varför blev vin så populärt i Sverige? Och vilken roll spelade 1950–talets samhällsförändringar i nämnda utveckling? Tidigare forskning brukar lyfta två huvudförklaringar till att det konsumeras vin i Sverige. Den första betonar att vinet blev ett substitut till brännvin under motbokstiden (1919–1955). Den andra hävdar att den ökade vinkonsumtionen berodde på den vinpropaganda som lanserades av Systembolaget under 1958 med syfte att minska alkoholkonsumtionen genom att förmå befolkningen att ersätta konsumtion av brännvin, med konsumtion av drycker med lägre alkoholhalt. Båda hypoteserna verkar rimliga, men förklaringarna förenklar bilden av det som skedde eftersom de bortser från de stora sociala, ekonomiska och kulturella förändringar som ägde rum i Sverige, särskilt efter andra världskrigets slut. I ekonomisk neoklassisk teori behandlas förändringar i konsumtion i relation till de marknadsförutsättningar som konsumenten upplever vid en viss tidpunkt. I teorin antas konsumenten kunna fatta rationella beslut och variabler som pris anses vara centrala för konsumentens köpbeslut, därför antas exempelvis skatter kunna påverka den mängd alkohol som konsumeras i ett land. Men det finns många andra faktorer som påverkar konsumtion av alkohol. Under de senaste decennierna har exempelvis sambandet mellan modernisering och vinkonsumtion uppmärksammats i en rad empiriska studier om EU:s vinproducerande länder. Men även kulturella faktorer och dolda samhällsstrukturer rörande vad som är accepterat beteende liksom socialt och kulturellt inbäddade normer som påverkar konsumtionen av alkohol har alltmer betonats. Därtill kopplas alkohol ofta till skapandet och firandet av olika typer av traditioner och kulturuttryck. Denna artikel syftar till att ge en vidgad förklaring till orsakerna bakom ökningen av vinkonsumtion i Sverige efter andra världskriget genom att belysa ett bredare socialt och kulturellt perspektiv. Artikelns fokus ligger på ”lättviner”, dvs. den produkt som vi idag till vardags benämner som vin. Källorna utgörs av årsböcker, offentliga rapporter, samtida tidningsartiklar, tidigare forskning, samt intervjuer. I så stor utsträckning som möjligt har triangulering av källor tillämpats.

Place, publisher, year, edition, pages
Umeå: Enheten för ekonomisk historia, Umeå universitet, 2019
Series
Occasional Papers in Economic History, ISSN ISSN 1653-7475 ; 21
Keywords
konsumtionsutveckling, modernisering, alkoholpolitik, vin, Sverige
National Category
Economic History
Research subject
Politics, Economy and the Organization of Society
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-39449 (URN)
Available from: 2019-11-27 Created: 2019-11-27 Last updated: 2019-11-29Bibliographically approved
Rytkönen, P. & Kinossian, N. (Eds.). (2019). Life in the Archipelago: The Baltic Sea Region Archipelagos and Islands: Conditions and challenges (Vol XII:2ed.). Huddinge: Södertörns högskola
Open this publication in new window or tab >>Life in the Archipelago: The Baltic Sea Region Archipelagos and Islands: Conditions and challenges
2019 (English)Collection (editor) (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Huddinge: Södertörns högskola, 2019. p. 53 Edition: Vol XII:2
National Category
Business Administration
Research subject
Baltic and East European studies
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-39445 (URN)
Projects
Archipelago Business Development
Funder
Interreg Central Baltic
Available from: 2019-11-26 Created: 2019-11-26 Last updated: 2019-12-13Bibliographically approved
Rytkönen, P., Larsson Segerlind, T., Degerstedt, L., Kaipainen, M. & Onn, G. (2019). Utmaningar och möjligheter för små och medelstora företag i Stockholms skärgård. Huddinge: Södertörns högskola
Open this publication in new window or tab >>Utmaningar och möjligheter för små och medelstora företag i Stockholms skärgård
Show others...
2019 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Denna rapport syftar till att inventera de utmaningar och möjligheter som före­tagarna i Stockholms skärgård står inför. Rapporten har skrivits inom ramen för Interreg-projektet Archipelago Business Development och omfattar en inventering av skärgårdsföretagarnas behov, utmaningar och möjligheter i Stockholms skär­gård.

Undersökningen har bland annat gjorts genom gruppintervjuer med företagare på Dalarö, Ornö, Sandhamn och Utö. Därutöver har enskilda in­ter­vjuer genomförts med företagare i fem olika kommuner. Geo­grafiskt fördelas urvalet på Stockholms södra och mellersta skärgård.

Place, publisher, year, edition, pages
Huddinge: Södertörns högskola, 2019. p. 32
Series
Working Paper, ISSN 1404-1480 ; 2019:3
National Category
Business Administration
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-38152 (URN)
Projects
Archipelago Business Development
Funder
Interreg Central Baltic
Available from: 2019-05-21 Created: 2019-05-21 Last updated: 2019-06-20Bibliographically approved
Rytkönen, P., Bonow, M., Girard, C. & Tunón, H. (2018). Bringing the Consumer Back in—The Motives, Perceptions, and Values behind Consumers and Rural Tourists’ Decision to Buy Local and Localized Artisan Food—A Swedish Example. Agriculture, 8(4), Article ID 58.
Open this publication in new window or tab >>Bringing the Consumer Back in—The Motives, Perceptions, and Values behind Consumers and Rural Tourists’ Decision to Buy Local and Localized Artisan Food—A Swedish Example
2018 (English)In: Agriculture, E-ISSN 2077-0472, Vol. 8, no 4, article id 58Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

This article highlights the motivational factors behind consumers’ and tourists’ decisions to buy local artisan cheese in Jämtland (Sweden). Empirically, the case itself diverts from the typical Franco-Mediterranean case in which both the actions of producers and consumers are embedded in historical, long-term culinary traditions and territorial features, nor is it the typical farmers’ market or another market-driven direct produce system. The main purpose is to shed light on the motivational factors behind the purchasing decision of consumers and tourists by studying the attributes that consumers embody in the products. The article is based on two consumer surveys/short interviews, the first conducted in June 2012 and the second in February 2017. The results were tested against/related to the wider local food discussion conceptualized through four types of attributes. Namely, intrinsic and extrinsic attributes; post-modernity and environmental attributes; geographical and territorial attributes; and local and rural development attributes. The results in this article clearly show that consumers value a combination of different attributes from both market-driven direct produce systems and close typicity systems. Therefore, the construction of proximity from the point of view of the consumer can be derived from a complex set of attributes and motivational factors not normally highlighted in the localized food discussion

Place, publisher, year, edition, pages
Basel: MDPI, 2018
Keywords
proximity; consumers’ motivational factors; local food systems; localized food systems; typicity; food attributes; close typicity food system
National Category
Social and Economic Geography
Research subject
Politics, Economy and the Organization of Society
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-34922 (URN)10.3390/agriculture8040058 (DOI)000435176500014 ()2-s2.0-85046441253 (Scopus ID)3299/3.1.1/2016 (Local ID)3299/3.1.1/2016 (Archive number)3299/3.1.1/2016 (OAI)
Projects
Biologiskt kulturarv som bärkraftig värdeskapareBland getter och kor - lokala produktionssystem av mervärdesostar i europa - en komparation
Funder
Swedish Research CouncilInterreg Sweden-Norway
Available from: 2018-05-02 Created: 2018-05-02 Last updated: 2020-03-23Bibliographically approved
Rytkönen, P., Larsson Segerlind, T. & Onn, G. (2018). Development in the Stockholm Archipelago: institutions, traditions and responses to local development initiatives. In: Hanne W. Tanvig and Lise Herslund (Ed.), Challenged Ruralities: Welfare States under Pressure : Conference Book – Fifth Nordic Rural Research Conference. Paper presented at 5th Nordic Rural Research Conference,Vingsted, May 14-16, 2018.. Frederiksberg: Department of Geosciences and Natural Resource Management, University of Copenhagen
Open this publication in new window or tab >>Development in the Stockholm Archipelago: institutions, traditions and responses to local development initiatives
2018 (English)In: Challenged Ruralities: Welfare States under Pressure : Conference Book – Fifth Nordic Rural Research Conference / [ed] Hanne W. Tanvig and Lise Herslund, Frederiksberg: Department of Geosciences and Natural Resource Management, University of Copenhagen , 2018Conference paper, Oral presentation with published abstract (Other academic)
Abstract [en]

The Stockholm Archipelago is classified as one of the less developed rural areas in Sweden. Although the Archipelago is located close to Stockholm, local inhabitants and businesses live in the shadow of the capital city. Over the last decades, a number of policy initiatives and development projects have been launched to support a sustainable socio-economic development in the Stockholm Archipelago, not the least by trying to decrease the dependence on the summer season for the creation of local income. But results have not been as positive as expected. In addition, it seems that inhabitants in some islands have managed to create a more dynamic environment and have achieved some successes, while inhabitants in other islands are still struggling with the same problems as they were 20 years ago. These differences cannot easily be dismissed as a result of differences in physical infrastructure.

By conducting a comparative qualitative and systematic study of the conditions for creating a sustainable socio-economic development in various islands in the Stockholm Archipelago this study will answer the following questions: What makes some communities in the archipelago vibrant and resilient and others less so? Which are the variations in pre-conditions for a vibrant and resilient development? What have previous policy initiatives and projects succeeded with? And when have they failed?

The article is based in an on-going case study in which project and policy evaluation reports have been analysed. In addition, a large number of in-depth interviews with business owners in the Archipelago, with policy officers in various involved municipalities and project coordinators have been conducted.

Place, publisher, year, edition, pages
Frederiksberg: Department of Geosciences and Natural Resource Management, University of Copenhagen, 2018
National Category
Business Administration
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-36951 (URN)978-87-7903-791-5 (ISBN)978-87-7903-792-2 (ISBN)
Conference
5th Nordic Rural Research Conference,Vingsted, May 14-16, 2018.
Available from: 2018-12-12 Created: 2018-12-12 Last updated: 2018-12-12Bibliographically approved
Projects
Rural development, traditional goods, territories and local production systems in the Swedish countryside [2007-2036_Formas]; Södertörn UniversityRural development, traditional goods, territories and local production systems in Europe - a comparative study [2008-02005_VR]; Södertörn UniversityA Contemporary Business History of the Dairy Industry – Processes of Entrepreneurship, Strategy and Internationalization in the Baltic Sea Region, 1989-2018 [41/2016_OSS]; Södertörn University; Publications
Box, M., Lönnborg, M. & Rytkönen, P. (2017). From the Baltic rim to growth markets: Contextual issues and market strategies of dairy companies in the Baltic rim – the case of Arla. In: : . Paper presented at 21th Annual European Business History Association (EBHA), 24-27 August, Vienna, Austria.
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0001-8939-1105

Search in DiVA

Show all publications