sh.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Bodén, Daniel, PhD.ORCID iD iconorcid.org/0000-0001-5870-7541
Publications (10 of 15) Show all publications
Bodén, D. (2020). Efterord. In: Daniel Bodén & Michael Godhe (Ed.), AI, robotar och föreställningar om morgondagens arbetsliv: (pp. 267-274). Lund: Nordic Academic Press
Open this publication in new window or tab >>Efterord
2020 (Swedish)In: AI, robotar och föreställningar om morgondagens arbetsliv / [ed] Daniel Bodén & Michael Godhe, Lund: Nordic Academic Press, 2020, p. 267-274Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Robotisering och utvecklingen av artificiell intelligens, AI, upptar en central plats i debatten om framtidens samhälle. Den tekniska förändringen kommer att påverka våra vardagsliv alltifrån hur fabriksgolvet organiseras till hur vi interagerar på internet. Prognoserna om framtiden lyfts ständigt fram i media, men är de egentligen rimliga? I AI, robotar och föreställningar om morgondagens arbetsliv studerar en grupp forskare idéer och föreställningar kring automationen, såväl historiskt som i ljuset av dagens diskussioner om artificiell intelligens. Hur tänker vi och pratar om den tekniska utvecklingen? Den kommer att ingripa i våra liv på olika nivåer, men har vi möjlighet att välja en framtid utan AI? I framtiden kan antalet arbetstillfällen komma att minska vilket möjligen innebär en utveckling mot större ekonomiska och sociala klyftor. Men kanske ger skiftet istället möjligheter att arbeta mindre och dela på jobben? Författarna kommer från olika humanvetenskapliga discipliner och belyser diskussionen om AI i alla dess skepnader. De utforskar hur samtalet förs i dagspress och på arbetsplatser, men också hur det uttrycks i konst och språk.

Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Nordic Academic Press, 2020
Keywords
Artificial intelligence, robots, economy, culture, science fiction, Artificiell intelligens, robotar, framtiden, arbetsliv, populärkultur
National Category
History Ethnology
Research subject
Historical Studies; Politics, Economy and the Organization of Society
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-40760 (URN)9789188909527 (ISBN)
Available from: 2020-05-25 Created: 2020-05-25 Last updated: 2020-05-28
Bodén, D. (2020). Från klass till klass – frågor runt klassamhällets återkomst. Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, 29(1-2), 4-14
Open this publication in new window or tab >>Från klass till klass – frågor runt klassamhällets återkomst
2020 (Swedish)In: Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, ISSN 1102-7908, Vol. 29, no 1-2, p. 4-14Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

This is an introduction to a thematic issue on the concept of class, in celebration of Professor Mats Lindqvist, who unfailingly and successfully has argued the relevance of including the social organisation of economic practice and class into Swedish ethnology. In the text, two basic tenets of general class theory are laid out. One drawing from the "historical materialist" and "dialectical", marxist tradition, and the other from a more "scalar" and "situational", weberian canon. These are then used as analytical tools to understand the development of class studies within the discipline of ethnology. While illustrating how Swedish ethnological studies, with their preoccupation with the situational social construction of meaning has come to prioritise the scalar before the dialectical, the author provokingly argues that any substantial critique of the current socio-economical formation that might have existed within the discipline before, has seemingly diminished.

Place, publisher, year, edition, pages
Föreningen Kulturella Perspektiv, 2020
Keywords
class, Marx, Weber, capitalism, historical materialism, cultural turn, ethnography
National Category
Ethnology
Research subject
Critical and Cultural Theory
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-40084 (URN)
Available from: 2020-02-04 Created: 2020-02-04 Last updated: 2020-05-26Bibliographically approved
Bodén, D. & Godhe, M. (2020). Inledning. In: Daniel Bodén, Michael Godhe (Ed.), AI, robotar och föreställningar om morgondagens arbetsliv: (pp. 7-21). Lund: Nordic Academic Press
Open this publication in new window or tab >>Inledning
2020 (Swedish)In: AI, robotar och föreställningar om morgondagens arbetsliv / [ed] Daniel Bodén, Michael Godhe, Lund: Nordic Academic Press, 2020, p. 7-21Chapter in book (Refereed)
Abstract [sv]

Robotisering och utvecklingen av artificiell intelligens, AI, upptar en central plats i debatten om framtidens samhälle. Den tekniska förändringen kommer att påverka våra vardagsliv alltifrån hur fabriksgolvet organiseras till hur vi interagerar på internet. Prognoserna om framtiden lyfts ständigt fram i media, men är de egentligen rimliga?

Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Nordic Academic Press, 2020
Keywords
Artificiell intelligens, robotar, ekonomi, kultur, framtiden, science fiction
National Category
History and Archaeology Ethnology
Research subject
Politics, Economy and the Organization of Society; Historical Studies
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-40746 (URN)9789188909527 (ISBN)
Available from: 2020-05-23 Created: 2020-05-23 Last updated: 2020-05-28
Bodén, D. (2020). Lagerarbetets robotar?: En etnografisk redogörelse för automationen i arbetslivet. In: Daniel Bodén & Michael Godhe (Ed.), AI, robotar och föreställningar om morgondagens arbetsliv: (pp. 69-92). Lund: Nordic Academic Press
Open this publication in new window or tab >>Lagerarbetets robotar?: En etnografisk redogörelse för automationen i arbetslivet
2020 (Swedish)In: AI, robotar och föreställningar om morgondagens arbetsliv / [ed] Daniel Bodén & Michael Godhe, Lund: Nordic Academic Press, 2020, p. 69-92Chapter in book (Refereed)
Abstract [sv]

Det har idag blivit något av en vedertagen sanning att Sverige och världen står inför en annalkande robotrevolution. Det här kapitlet griper tag i framställningen av automationen inom arbetslivet som ett plötsligt språng. Istället visar kapitlet genom etnografiska arbetslivsstudier att automationen är en lång utdragen process  som präglas an hur relationen mellan arbete och kapital kommer till uttryck i arbetets konkreta vardagspraktiker och relationer. Det visar att automationsprocessen kan gå fram och tillbaka, beroende på styrkeförhållanet mellan kapitalet och arbetarnas fackliga organisationer och reser frågor om huruvida det är maskinerna som med tiden blir mer mänskliga, eller om det är  de arbetande människorna som allt mer reduceras till maskiner.

Abstract [en]

Today it has become something of an accepted "truth" that Sweden and the world are facing a pending robotic revolution. This chapter questions the commonplace portrayal of automation as a sudden leap. Instead, the chapter ethnographically shows that automation is a long drawn-out process characterised by how the relation between work and capital is expressed in the everyday practices and relations in the workplace - the relations in production. It shows that the automation process can go back and forth, depending on the strength ratio between capital and workers' unions, and raises important questions about whether it is the machines that become more human over time, or whether workers are increasingly reduced to machines due to the degradation of work.

Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Nordic Academic Press, 2020
Keywords
Warehouses, work, robots, capitalism, degradation, Lagerarbete, robotar, kapitalism, degradering
National Category
History of Technology History Ethnology
Research subject
Politics, Economy and the Organization of Society; Historical Studies
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-40759 (URN)9789188909527 (ISBN)
Available from: 2020-05-25 Created: 2020-05-25 Last updated: 2020-05-28
Bodén, D. (2019). Ungas Digitala Minnen: En rapport om att bevara webbaserade handlingar. Eskilstuna: Arkiv Sörmland, Kulturrådet och Region Sörmland
Open this publication in new window or tab >>Ungas Digitala Minnen: En rapport om att bevara webbaserade handlingar
2019 (Swedish)Report (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, edition, pages
Eskilstuna: Arkiv Sörmland, Kulturrådet och Region Sörmland, 2019. p. 43
Keywords
Arkiv, Enskilda, Digitalisering, Bevarande, Insamling
National Category
History
Research subject
Historical Studies
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-37788 (URN)
Note

Arkivsverige förändras. De enskilda arkiven står idag inför en rad utmaningar som bottnar i ett föränderligt föreningsliv, digitalisering och nya ekonomiska förutsättningar. Denna rapport diskuterar möjligheterna för enskilda arkiv att verka i en digital samtid.

Available from: 2019-03-01 Created: 2019-03-01 Last updated: 2019-03-21Bibliographically approved
Bodén, D. (2019). Ymnighetshornets baksida - den adliga matsmältningen: En apoteksbok berättar. Eskilskällan: lokalhistorisk tidskrift (1), 11-13
Open this publication in new window or tab >>Ymnighetshornets baksida - den adliga matsmältningen: En apoteksbok berättar
2019 (Swedish)In: Eskilskällan: lokalhistorisk tidskrift, ISSN 2000-9003, no 1, p. 11-13Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Abstract [sv]

En oansenlig bok med rosamarmorerad pärm och bleknad handskrift blir i den här artikeln ett titthål till en svunnen tid. Vad kan då en tunn liten apoteksbok berätta om dåtidens aristokratiska livsstil? I den här artikeln diskuterar jag relationen mellan en serie läkemedelsinköp och den adliga livsstilens sociala funktion.

Place, publisher, year, edition, pages
Eskilstuna kommun, 2019
Keywords
adel, 1700-tal, konsumtion, matvanor, dryckesvanor, hälsa
National Category
Ethnology
Research subject
Historical Studies
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-38685 (URN)
Available from: 2019-10-03 Created: 2019-10-03 Last updated: 2019-10-04Bibliographically approved
Bodén, D. (2018). Inspektor Hane: Plikter, privilegier och ansvar i den sörmländska herrgårdsmiljön. In: Eriksson, Elin (Ed.), Eskilstuna - en annan historia: (pp. 136-159). Eskilstuna: Eskilstuna kommun
Open this publication in new window or tab >>Inspektor Hane: Plikter, privilegier och ansvar i den sörmländska herrgårdsmiljön
2018 (Swedish)In: Eskilstuna - en annan historia / [ed] Eriksson, Elin, Eskilstuna: Eskilstuna kommun , 2018, p. 136-159Chapter in book (Refereed)
Abstract [sv]

Skörda, mjölka, så, gräva, slakta, kärna smör, hugga is. Arbetsfolk, torpare och bönder utförde en mängd uppgifter varje år vid Biby sätesgård. Den som planerade och övervakade arbetet var gårdens inspektor. År 1786 flyttade Carl Hane från Vingåker in i inspektorsbostaden. Kapitlet handlar om arbetet på godset, tjänsten som inspektor och om livet på de sörmländska herrgårdarna.

Place, publisher, year, edition, pages
Eskilstuna: Eskilstuna kommun, 2018
Keywords
arbete, kontroll, plikt, privilegium, inspektor, godsdrift, Södermanland
National Category
History Ethnology
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-36923 (URN)978-91-639-9637-5 (ISBN)
Available from: 2018-12-10 Created: 2018-12-10 Last updated: 2019-01-14Bibliographically approved
Bodén, D. (2018). On the Pending Robot Revolution and the Utopia of Human Agency. Culture Unbound. Journal of Current Cultural Research, 10(2), 208-225
Open this publication in new window or tab >>On the Pending Robot Revolution and the Utopia of Human Agency
2018 (English)In: Culture Unbound. Journal of Current Cultural Research, ISSN 2000-1525, E-ISSN 2000-1525, Vol. 10, no 2, p. 208-225Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

A hallmark of modernist thought is the belief in science and technology as a socially revolutionary force. Consequently, new technologies have often been sequenced by pictures of another world to be. The birth of electronic data processing (EDP) was no exception. Provoking both hopes and anxieties, EDP and its subsequent process of automation has, ever since the launch of the first electronic data processing machines in the early 1950’s, been a cornerstone for countless extravagant visions of the future, such as the thought of an ever so impending “Robot Revolution”. This article builds from the basic assumption that visions of the future draw on notions of what at a given time is considered socially and politically desirable, unwanted or at all possible. It thus argues that the robot revolution could be studied as a form of reified anticipation through which possible social trajectories are made symbolically comprehensible. Focusing on the automation debate of the Swedish 1950’s, I argue that the robot revolution serves as a symbolic articulation of the social experiences of Swedish welfare society, and that it carries both ideological and utopian dimensions worth examining.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköping University Electronic Press, 2018
Keywords
robots, modernity, automation, capitalism, ideology, utopia
National Category
Ethnology
Research subject
Historical Studies
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-36669 (URN)10.3384/cu.2000.1525.2018102208 (DOI)2-s2.0-85062384817 (Scopus ID)
Available from: 2018-10-31 Created: 2018-10-31 Last updated: 2019-03-25Bibliographically approved
Bodén, D. (2018). Sommaren, årets tuffaste tid: En artikel om det förindustriella jordbrukets arbetscykler. Sörmlandsbygden, 91(27)
Open this publication in new window or tab >>Sommaren, årets tuffaste tid: En artikel om det förindustriella jordbrukets arbetscykler
2018 (Swedish)In: Sörmlandsbygden, ISSN 1400-237X, Vol. 91, no 27Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Abstract [sv]

Artikel om jordbrukets arbetscykler vid Biby säteri under slutet av 1700-talet

Place, publisher, year, edition, pages
Katrineholm: , 2018
Keywords
Jordbruk, arbete, förindustriell, 1700-tal
National Category
Other Humanities
Research subject
Ethnology
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-36644 (URN)
Available from: 2018-10-31 Created: 2018-10-31 Last updated: 2018-12-20Bibliographically approved
Bodén, D. (2018). Vatten: En förenande kraft [Review]. Sörmlandsbygden, 91(21), 8-8
Open this publication in new window or tab >>Vatten: En förenande kraft
2018 (Swedish)In: Sörmlandsbygden, ISSN 1400-237X, Vol. 91, no 21, p. 8-8Article, book review (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Katrineholm: , 2018
National Category
Ethnology
Research subject
Ethnology
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-36646 (URN)
Available from: 2018-10-31 Created: 2018-10-31 Last updated: 2018-11-01Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0001-5870-7541

Search in DiVA

Show all publications