sh.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Jacobsson, Bengt
Publications (10 of 55) Show all publications
Jacobsson, B. (2019). Den svåra samordningen: Regeringen och Agenda 2030. Huddinge: Södertörns högskola
Open this publication in new window or tab >>Den svåra samordningen: Regeringen och Agenda 2030
2019 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Den här rapporten handlar om Regeringskansliet och dess förmåga att hantera de krav på långsiktigt, samordnat handlande som aktualiseras av den FN-policy som går under namnet Agenda 2030.

Intresset riktas mot Regeringskansliet och dess förutsättningar att bli organiserat på ett sätt som gör att den samlade expertis som finns i staten kan komma till nytta. Ambitionerna med Agenda 2030 är högt ställda, och implementeringen innebär onekligen utmaningar för den svenska staten. Genomförandet tycks förutsätta en betydande kapacitet för styrning och samordning.

Finns det några särskilda egenskaper hos det svenska Regeringskansliet som är viktiga att ha i åtanke när man diskuterar förverkligandet av Agenda 2030? Eftersträvas det en kapacitet som förmår att initiera förändring, eller en som förmår att visa att förändring redan är på gång?

Place, publisher, year, edition, pages
Huddinge: Södertörns högskola, 2019. p. 66
Series
Förvaltningsakademin ; 18
National Category
Business Administration
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-37731 (URN)978-91-88663-61-0 (ISBN)
Available from: 2019-03-06 Created: 2019-03-06 Last updated: 2019-03-12
Jacobsson, B. (2017). Den moderna myndigheten. In: Bengt Jacobsson; Göran Sundström (Ed.), En modern myndighet: Trafikverket som ett förvaltningspolitiskt mikrokosmos (pp. 173-194). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Den moderna myndigheten
2017 (Swedish)In: En modern myndighet: Trafikverket som ett förvaltningspolitiskt mikrokosmos / [ed] Bengt Jacobsson; Göran Sundström, Lund: Studentlitteratur AB, 2017, p. 173-194Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2017
National Category
Public Administration Studies
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-33974 (URN)978-91-44-12172-7 (ISBN)
Available from: 2017-12-22 Created: 2017-12-22 Last updated: 2017-12-22Bibliographically approved
Jacobsson, B. & Sundström, G. (Eds.). (2017). En modern myndighet: Trafikverket som ett förvaltningspolitiskt mikrokosmos. Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>En modern myndighet: Trafikverket som ett förvaltningspolitiskt mikrokosmos
2017 (English)Collection (editor) (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2017. p. 204
Keywords
Statliga myndigheter, Förvaltning
National Category
Public Administration Studies
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-33966 (URN)978-91-44-12172-7 (ISBN)
Available from: 2017-12-22 Created: 2017-12-22 Last updated: 2017-12-22Bibliographically approved
Jacobsson, B. & Sundström, G. (2017). Ett förvaltningspolitiskt mikrokosmos. In: Bengt Jacobsson; Göran Sundström (Ed.), En modern myndighet: Trafikverket som ett förvaltningspolitiskt mikrokosmos (pp. 15-30). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Ett förvaltningspolitiskt mikrokosmos
2017 (Swedish)In: En modern myndighet: Trafikverket som ett förvaltningspolitiskt mikrokosmos / [ed] Bengt Jacobsson; Göran Sundström, Lund: Studentlitteratur AB, 2017, p. 15-30Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2017
National Category
Public Administration Studies
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-33972 (URN)978-91-44-12172-7 (ISBN)
Available from: 2017-12-22 Created: 2017-12-22 Last updated: 2017-12-22Bibliographically approved
Jacobsson, B. & Mujkic, L. (2017). Historien bakom Trafikverket. In: Bengt Jacobsson; Göran Sundström (Ed.), En modern myndighet: Trafikverket som ett förvaltningspolitiskt mikrokosmos (pp. 31-56). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Historien bakom Trafikverket
2017 (Swedish)In: En modern myndighet: Trafikverket som ett förvaltningspolitiskt mikrokosmos / [ed] Bengt Jacobsson; Göran Sundström, Lund: Studentlitteratur AB, 2017, p. 31-56Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2017
National Category
Public Administration Studies
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-33973 (URN)978-91-44-12172-7 (ISBN)
Available from: 2017-12-22 Created: 2017-12-22 Last updated: 2017-12-22Bibliographically approved
Jacobsson, B. & Svensson, J. (2017). Rektorer: Om konsten att hantera motstridiga krav. Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Rektorer: Om konsten att hantera motstridiga krav
2017 (Swedish)Book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2017. p. 208
Keywords
School management and organization
National Category
Economics and Business Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-32771 (URN)978-91-44-12060-7 (ISBN)
Available from: 2017-06-12 Created: 2017-06-12 Last updated: 2017-06-13Bibliographically approved
Jacobsson, B. & Sundström, G. (2016). Governing the State. In: Jon Pierre (Ed.), The Oxford Handbook of Swedish Politics: (pp. 347-361). Oxford: Oxford University Press
Open this publication in new window or tab >>Governing the State
2016 (English)In: The Oxford Handbook of Swedish Politics / [ed] Jon Pierre, Oxford: Oxford University Press, 2016, p. 347-361Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Oxford: Oxford University Press, 2016
National Category
Public Administration Studies
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-34177 (URN)978-0-19-966567-9 (ISBN)
Available from: 2018-01-15 Created: 2018-01-15 Last updated: 2018-01-15Bibliographically approved
Jacobsson, B. & Sundström, G. (2016). The Europeanization of the Swedish State. In: Jon Pierre (Ed.), The Oxford Handbook of Swedish Politics: (pp. 515-528). Oxford: Oxford University Press
Open this publication in new window or tab >>The Europeanization of the Swedish State
2016 (English)In: The Oxford Handbook of Swedish Politics / [ed] Jon Pierre, Oxford: Oxford University Press, 2016, p. 515-528Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Oxford: Oxford University Press, 2016
National Category
Public Administration Studies
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-34179 (URN)978-0-19-966567-9 (ISBN)
Available from: 2018-01-15 Created: 2018-01-15 Last updated: 2018-01-15Bibliographically approved
Jacobsson, B. & Mujkic, L. (2016). Trafikverket: En förvaltningspolitisk historia. Huddinge: Södertörns högskola
Open this publication in new window or tab >>Trafikverket: En förvaltningspolitisk historia
2016 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Styrningen av transportpolitiken avspeglar generella trender i samhällsstyrningen. Precis som i andra delar av samhället, har idéer om konkurrens, marknader, management, renodling och samverkan väglett utvecklingen inom detta politikområde.

Tre faser kan urskiljas i styrningens historia. Först den organisering som skedde i slutet av 1980-talet – framförallt uppdelningen av SJ – där förutsättningar för konkurrens skapades. Därefter en mellanperiod där det skapades interna marknader inom Banverket och Vägverket. I en tredje fas inrättades Trafikverket som en marknadsskapande myndighet.

Place, publisher, year, edition, pages
Huddinge: Södertörns högskola, 2016. p. 53
Series
Förvaltningsakademin ; 8
National Category
Business Administration
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-30967 (URN)56/3.1.1/2013 (Local ID)978-91-87843-63-1 (ISBN)56/3.1.1/2013 (Archive number)56/3.1.1/2013 (OAI)
Projects
Trafikverket, en modern myndighet
Funder
Swedish Transport Administration
Available from: 2016-10-21 Created: 2016-10-10 Last updated: 2017-03-03Bibliographically approved
Jacobsson, B. (2015). Fotnoter till förvaltningspolitiken: Lärande, styrning and all that jazz... (1ed.). Huddinge: Södertörns högskola
Open this publication in new window or tab >>Fotnoter till förvaltningspolitiken: Lärande, styrning and all that jazz...
2015 (Swedish)Book (Other academic)
Abstract [sv]

"Det systematiska lärandet har aldrig riktigt fått fotfäste i staten. Politiska logiker är mestadels framåtblickande, och inriktade mot hur man genom reformer och andra åtgärder ska kunna uppnå önskvärda framtider. Trots expansionen av granskning under senare år är reflektioner kring den existerande organiseringens ändamålsenlighet en bristvara."

Bengt Jacobsson diskuterar i denna essä hur man kan förstå den styrning som förekommer i staten, hur styrningen i dagens statsförvaltning har utvecklats över tiden och hur mål och resultatstyrningen kommit att dominera i svensk statsförvaltning. Avslutningsvis ger han förslag på hur regeringen både skulle kunna stimulera myndigheternas men också sin egen förmåga att på ett systematiskt sätt lära av erfarenheter.

Bengt Jacobsson är professor i företagsekonomi och verksam vid Förvaltningsakademin, Södertörns högskola.

Förvaltningsakademin är en mångvetenskaplig centrumbildning vid Södertörns högskola som bedriver uppdragsutbildning och forskar om statsförvaltning samt verkar för kvalificerade möten mellan forskning och praktik.

Place, publisher, year, edition, pages
Huddinge: Södertörns högskola, 2015. p. 64 Edition: 1
Series
Förvaltningsakademin ; 3
National Category
Political Science Public Administration Studies
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-26961 (URN)978-91-87843-20-4 (ISBN)
Available from: 2015-04-22 Created: 2015-04-22 Last updated: 2016-01-11Bibliographically approved
Projects
Conflicts about culture. Entrepreneurship, translation and power struggles. [2010-01999_VR]; Södertörn University; Publications
Köping Olsson, A.-S. (2016). Från fri teatergrupp till institution?: Oktoberteaterns väg genom kulturpolitikens landskap. (1ed.). In: Jenny Svensson & Klara Tomson (Ed.), Kampen om kulturen: Idéer och förändring på det kulturpolitiska fältet. (pp. 167-201). Lund: Studentlitteratur AB
Organisations

Search in DiVA

Show all publications