sh.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Publications (2 of 2) Show all publications
Jönhill, J. I. (2012). Inklusion och exklusion: en distinktion som gör skillnad i det mångkulturella samhället (1ed.). Stockholm: Liber
Open this publication in new window or tab >>Inklusion och exklusion: en distinktion som gör skillnad i det mångkulturella samhället
2012 (Swedish)Book (Other academic)
Abstract [sv]

Är social integration möjlig – eller ens önskvärd? I den offentliga debatten klagas ofta antingen på bristande insatser i samhället för integration eller att integrationen misslyckats på grund av fel insatser. Men hur ska då den nyanlände som inte anses vara ”tillräckligt” integrerad uppfatta sig själv? Lever denne bara i totalt utanförskap? Och gäller det likaså för den arbetslöse?

 

Vad som menas med integration eller vad vilka ska integreras till förblir oklart. Integrationstanken riskerar att stämpla och försvåra situationen för socialt utsatta, såsom nyanlända, arbetslösa, hemlösa, osv. och likaså för de som själva valt att vara ”utanför”, vare sig det t.ex. gäller religiösa eller politiska organisationer, sociala subkulturer eller nätverk. I boken argumenterar författaren för ett nytänkande, ett paradigmskifte inom samhällsvetenskaperna – från den hittills dominerande tanken om integration till en fokus på distinktionen inklusion/exklusion.

 

Med hjälp av ett inom svensk samhällsvetenskap nytt teoretiskt redskap och perspektiv, sociologisk systemteori, visar författaren att vi alla kontinuerligt ingår i samhället, men att vi samtidigt antingen är inkluderade eller exkluderade i samhällets olika delar eller system. I synnerhet står vi utanför alla de otaliga organisationer och grupper som vi inte lyckats få tillträde till eller önskar ingå i. Vårt samhälle skiljer sig från tidigare samhällen i flera avseenden. Det ger å ena sidan förutsättningar för flertalet att kunna välja att ingå i vissa sociala sammanhang och samtidigt stå utanför andra. Å andra sidan skapar nationsstater och andra organiserade system nya hinder för många enskilda och grupper.

 

Författaren visar att frågan om att vara innanför eller utanför samhällets olika delar i första hand handlar om kommunikation och kommunikationschanser. I boken ingår bland annat också en socialhistorisk studie av den i skönlitteraturen, filosofin och samhällsvetenskaperna mångomtalade främlingen. Andra teman som behandlas i boken är: Hur kan vi förstå likhet respektive olikhet på ett meningsfullt sätt? Hur kan vi förstå samhället som ett globalt samhälle som samtidigt präglas av kulturell mångfald? Vad menas egentligen med ”etnisk”? Och hur kan samhället hantera mångfaldsfrågor? 

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Liber, 2012. p. 216 Edition: 1
Keywords
etnicitet, etnisk identitet, nationell identitet, exklusion, exkludering, främling, inklusion, inkludering, integration, diskriminering, strukturell diskriminering, likabehandling, organisation, organisationskultur, organisation och ledning, management, komplexitet, mångfald, kulturell mångfald, mångkultur, funktionell differentiering, hierarki, likhet, olikhet, systemteori, Luhmanns systemteori, system, omvärld, struktur, sociologisk teori, formanalys, distinktionens metodologi, paradox, paradigm, integrationsparadigm, globalt samhälle, vi och dem, den andre, kommunikation, kommunikationsteori, utanförskap, autopoiesis, diversity management, lös koppling, fast koppling, rollfunktion, inklusionsroll, profession, Gemeinschaft, heterogenitet, homogenitet, kausalitet, kognition, norm, konflikt, kvotering, genus, rekrytering, protest, sorti, stämpling, stigma, person, grupp, publik, social semantik, distinktion
National Category
Sociology Media and Communications
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-17136 (URN)978-91-47-09574-2 (ISBN)
Note

Förf. även affilierad till Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.

Available from: 2012-09-11 Created: 2012-10-05 Last updated: 2017-06-22Bibliographically approved
Jönhill, J. I. (2010). Främlingen – den obekante andre som är både inkluderad och exkluderad: En studie ur ett historiskt sociologiskt och systemteoretiskt perspektiv. Huddinge: Södertörns högskola
Open this publication in new window or tab >>Främlingen – den obekante andre som är både inkluderad och exkluderad: En studie ur ett historiskt sociologiskt och systemteoretiskt perspektiv
2010 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Huddinge: Södertörns högskola, 2010. p. 29
Series
Working Paper, ISSN 1404-1480 ; 2010:1
National Category
Media and Communications
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-3817 (URN)
Available from: 2010-08-31 Created: 2010-08-31 Last updated: 2017-06-22Bibliographically approved
Projects
Hur diversity management gör skillnad. En jämförande studie om hur frågor om etnisk och nationell mångfald hanteras i massmedieorganisationer i Sverige och Tyskland [A035-2011_OSS]; Södertörn University; Publications
Schwarzenegger, C., Falböck, G., Graf, H., Ellefson, M., Agirreazkuenaga, I., Ferrández Ferrer, A. & Yanglyaeva, M. (2019). Ethnic Minorities and the Media – A Struggle for Voice, Self and Community?. In: K. Arnold, P. Preston & S. Kinnebrock (Ed.), The Handbook of European Communication History: (pp. 437-452). Hoboken: Wiley-Blackwell
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-0535-9261

Search in DiVA

Show all publications