sh.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Nygård, Odd
Publications (10 of 26) Show all publications
Nygård, O. & Wramner, P. (2019). Bevara den värdefulla naturen: Del I: Utvecklingen av naturvårdsarbetet i Sverige. Huddinge: Södertörns högskola
Open this publication in new window or tab >>Bevara den värdefulla naturen: Del I: Utvecklingen av naturvårdsarbetet i Sverige
2019 (Swedish)Book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Huddinge: Södertörns högskola, 2019. p. 286
Series
COMREC Studies in Environment and Development, ISSN 1652-2877 ; 13
National Category
Environmental Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-40042 (URN)978-91-980607-2-0 (ISBN)
Available from: 2020-01-24 Created: 2020-01-24 Last updated: 2020-01-24Bibliographically approved
Wramner, P. & Nygård, O. (2019). Bevara den värdefulla naturen: Del II: Resultatet av ett sekels naturvårdsarbete i Sverige. Huddinge: Södertörns högskola
Open this publication in new window or tab >>Bevara den värdefulla naturen: Del II: Resultatet av ett sekels naturvårdsarbete i Sverige
2019 (Swedish)Book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Huddinge: Södertörns högskola, 2019. p. 233
Series
COMREC Studies in Environment and Development, ISSN 1652-2877 ; 14
National Category
Environmental Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-40043 (URN)978-91-980607-3-7 (ISBN)
Available from: 2020-01-24 Created: 2020-01-24 Last updated: 2020-01-24Bibliographically approved
Nygård, O. (2013). Etableringen av EU:s ekologiska nätverk Natura 2000 i Sverige: ett möte mellan två naturvårdskulturer. Huddinge: COMREC, Södertörns högskola
Open this publication in new window or tab >>Etableringen av EU:s ekologiska nätverk Natura 2000 i Sverige: ett möte mellan två naturvårdskulturer
2013 (Swedish)Book (Other academic)
Abstract [sv]

Sveriges anslutning till EU i januari 1995 innebar att gemenskapens regler för bevarande av biologisk mångfald skulle genomföras i Sverige. Enligt dessa regler skulle ett ekologiskt nätverk av skyddade områden kallat Natura 2000 skapas för att garantera gynnsam bevarandestatus för ett urval av Europas arter och naturtyper. Hur nätverk skulle upprättas och vilka typer av objekt som skulle ingå i detta fanns angivet i art- och habitatdirektivet samt i fågeldirektivet.

De båda direktiven hade arbetats fram inom EG vilket betydde att de baserades på en Centraleuropeisk naturvårdstradition samt att de i allt väsentligt var anpassade till de dåvarande medlemsstaternas behov och prioriteringar.

I och med Sveriges inträde i unionen ställdes gemenskapens syn på naturvård mot en tradition som successivt vuxit fram under närmare ett sekels arbete med att bevara värdefull svensk natur. Denna tradition var bland annat anpassad till annorlunda naturförhållanden och baserades på andra förvaltningstraditioner, bevarandestrategier och naturvårdsprioriteringar.

I boken beskrivs arbetet med att genomföra de båda naturvårdsdirektiven i Sverige: från medlemskapsförhandlingarna fram till dess att direktiven slutligen hade inkorporerats i svensk lagstiftning och huvudparten av de objekt som i dag ingår i Natura-nätverket hade identifierats och rapporterats till EU.I bokens avslutande kapitel diskuteras utfallet av det svenska arbetet med Natura 2000.

Place, publisher, year, edition, pages
Huddinge: COMREC, Södertörns högskola, 2013. p. 229
Series
COMREC Studies in Environment and Development, ISSN 1652-2877 ; 9
National Category
Environmental Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-21959 (URN)9789175751405 (ISBN)
Funder
The Foundation for Baltic and East European Studies
Available from: 2014-02-07 Created: 2014-02-07 Last updated: 2019-07-09Bibliographically approved
Wramner, P. & Nygård, O. (2013). Småskalig livsmedelsproduktion som ett instrument för att främja naturvården i odlingslandskapet. In: Paulina Rytkönen, Madeleine Bonow, Per Wramner (Ed.), Från matproduktion till gastronomi: (pp. 181-200). Huddinge: Södertörns högskola
Open this publication in new window or tab >>Småskalig livsmedelsproduktion som ett instrument för att främja naturvården i odlingslandskapet
2013 (Swedish)In: Från matproduktion till gastronomi / [ed] Paulina Rytkönen, Madeleine Bonow, Per Wramner, Huddinge: Södertörns högskola , 2013, p. 181-200Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Huddinge: Södertörns högskola, 2013
Series
COMREC Studies in Environment and Development, ISSN 1652-2877 ; 7
National Category
Food Science Environmental Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-18469 (URN)978-91-975017-7-4 (ISBN)
Available from: 2013-02-08 Created: 2013-02-08 Last updated: 2016-10-11Bibliographically approved
Nygård, O. & Wramner, P. (2013). Terroir - ett nyckelbegrepp för att ge lokalproducerade livsmedel geografisk identitet. In: Paulina Rytkönen, Madeleine Bonow, Per Wramner (Ed.), Från matproduktion till gastronomi: (pp. 201-235). Huddinge: Södertörns högskola
Open this publication in new window or tab >>Terroir - ett nyckelbegrepp för att ge lokalproducerade livsmedel geografisk identitet
2013 (Swedish)In: Från matproduktion till gastronomi / [ed] Paulina Rytkönen, Madeleine Bonow, Per Wramner, Huddinge: Södertörns högskola , 2013, p. 201-235Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Huddinge: Södertörns högskola, 2013
Series
COMREC Studies in Environment and Development, ISSN 1652-2877 ; 7
National Category
Food Science
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-18470 (URN)978-91-975017-7-4 (ISBN)
Available from: 2013-02-08 Created: 2013-02-08 Last updated: 2016-10-11Bibliographically approved
Nygård, O. (2012). Att söka skyddad geografisk- eller ursprungsbeteckning. Huddinge: Södertörns högskola
Open this publication in new window or tab >>Att söka skyddad geografisk- eller ursprungsbeteckning
2012 (English)Book (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, edition, pages
Huddinge: Södertörns högskola, 2012. p. 80
National Category
Agricultural Science, Forestry and Fisheries
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-17477 (URN)1479/42/2009 (Local ID)978-91-979560-0-0 (ISBN)1479/42/2009 (Archive number)1479/42/2009 (OAI)
Projects
Wrångbäck Sweden: en fallstudie för att samla knowhow och stärka konkurrenskraften för producenter av traditionell ost
Funder
Knowledge Foundation, 2009/0225
Available from: 2012-12-13 Created: 2012-12-13 Last updated: 2013-11-14Bibliographically approved
Wramner, P. & Nygård, O. (2012). Godset Almnäs i Norra Fågelås socken: natur- och naturvårdsförhållanden. Huddinge: Södertörns högskola
Open this publication in new window or tab >>Godset Almnäs i Norra Fågelås socken: natur- och naturvårdsförhållanden
2012 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Huddinge: Södertörns högskola, 2012. p. 78
Series
COMREC Studies in Environment and Development, ISSN 1652-2877 ; 4
National Category
Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-16748 (URN)978-91-975017-3-6 (ISBN)
Available from: 2012-07-02 Created: 2012-07-02 Last updated: 2019-07-10Bibliographically approved
Nygård, O. & Wramner, P. (2012). Godset Almnäs i Norra Fågelås socken: odlingshistoria och markanvändning. Huddinge: Södertörns högskola
Open this publication in new window or tab >>Godset Almnäs i Norra Fågelås socken: odlingshistoria och markanvändning
2012 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Huddinge: Södertörns högskola, 2012. p. 109
Series
COMREC Studies in Environment and Development, ISSN 1652-2877 ; 3
National Category
Food Science
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-16747 (URN)548/42/2008 (Local ID)978-91-975017-6-7 (ISBN)978-91-975017-2-9 (ISBN)548/42/2008 (Archive number)548/42/2008 (OAI)
Projects
Wrångbäck Sweden - en fallstudie för att samla knowhow och stärka konkurrenskraften för producenter av traditionell ost
Funder
Swedish Research Council Formas, 2007-2036
Available from: 2012-07-02 Created: 2012-07-02 Last updated: 2021-02-16Bibliographically approved
Wramner, P. & Nygård, O. (2010). Från naturskydd till bevarande av biologisk mångfald: Utvecklingen av naturvårdsarbetet i Sverige med särskild inriktning på områdesskyddet. Huddinge: Comrec, Södertörns högskola
Open this publication in new window or tab >>Från naturskydd till bevarande av biologisk mångfald: Utvecklingen av naturvårdsarbetet i Sverige med särskild inriktning på områdesskyddet
2010 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Boken beskriver och analyserar utvecklingen av naturvårdsarbetet i Sverige under dess första sekel. Tonvikten ligger på områdesskyddet och de naturvetenskapliga, naturvårdsideologiska och naturvårdspolitiska grunderna för detta. Tyngdpunkten ligger på den senare delen av naturskyddets utveckling i Sverige, en period som hittills endast tilldragit sig begränsat forskningsintresse.

I en kommande bok kommer skeendena i samband med införandet av EU:s naturvårdsdirektiv i Sverige att behandlas mer ingående.

Place, publisher, year, edition, pages
Huddinge: Comrec, Södertörns högskola, 2010. p. 253
Series
COMREC Studies in Environment and Development, ISSN 1652-2877 ; 2
National Category
Biological Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-3592 (URN)978-91-975017-1-2 (ISBN)
Available from: 2010-06-17 Created: 2010-06-17 Last updated: 2019-07-10Bibliographically approved
Simoff, I., Moradi, H. & Nygård, O. (2009). Functional characterization of ribosomal protein L15 from Saccharomyces cerevisiae. Current Genetics, 55(2), 111-125
Open this publication in new window or tab >>Functional characterization of ribosomal protein L15 from Saccharomyces cerevisiae
2009 (English)In: Current Genetics, ISSN 0172-8083, E-ISSN 1432-0983, Vol. 55, no 2, p. 111-125Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

In this study we provide general information on the little studied eukaryotic ribosomal protein rpL15. Saccharomyces cerevisiae has two genes, YRPL15A and YRPL15B that could potentially code for yeast rpL15 (YrpL15). YRPL15A is essential while YRPL15B is dispensable. However, a plasmid-borne copy of the YRPL15B gene, controlled by the GAL1 promoter or by the promoter controlling expression of the YRPL15A gene, can functionally complement YrpL15A in yeast cells, while the same gene controlled by the authentic promoter is inactive. Analysis of the levels of YrpL15B-mRNA in yeast cells shows that the YRPL15B gene is inactive in transcription. The function of YrpL15A is highly resilient to single and multiple amino acid substitutions. In addition, minor deletions from both the N- and C-terminal ends of YrpL15A has no effect on protein function, while addition of a C-terminal tag that could be used for detection of plasmid-encoded YrpL15A is detrimental to protein function. YrpL15A could also be replaced by the homologous protein from Arabidopsis thaliana despite almost 30% differences in the amino acid sequence, while the more closely related protein from Schizosaccharomyces pombe was inactive. The lack of function was not caused by a failure of the protein to enter the yeast nucleus.

National Category
Genetics
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-13904 (URN)10.1007/s00294-009-0228-z (DOI)000265092000002 ()2-s2.0-67349272028 (Scopus ID)
Available from: 2011-12-14 Created: 2011-12-14 Last updated: 2017-12-08Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications