sh.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Wramner, Per
Alternative names
Publications (10 of 16) Show all publications
Nygård, O. & Wramner, P. (2019). Bevara den värdefulla naturen: Del I: Utvecklingen av naturvårdsarbetet i Sverige. Huddinge: Södertörns högskola
Open this publication in new window or tab >>Bevara den värdefulla naturen: Del I: Utvecklingen av naturvårdsarbetet i Sverige
2019 (Swedish)Book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Huddinge: Södertörns högskola, 2019. p. 286
Series
COMREC Studies in Environment and Development, ISSN 1652-2877 ; 13
National Category
Environmental Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-40042 (URN)978-91-980607-2-0 (ISBN)
Available from: 2020-01-24 Created: 2020-01-24 Last updated: 2020-01-24Bibliographically approved
Wramner, P. & Nygård, O. (2019). Bevara den värdefulla naturen: Del II: Resultatet av ett sekels naturvårdsarbete i Sverige. Huddinge: Södertörns högskola
Open this publication in new window or tab >>Bevara den värdefulla naturen: Del II: Resultatet av ett sekels naturvårdsarbete i Sverige
2019 (Swedish)Book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Huddinge: Södertörns högskola, 2019. p. 233
Series
COMREC Studies in Environment and Development, ISSN 1652-2877 ; 14
National Category
Environmental Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-40043 (URN)978-91-980607-3-7 (ISBN)
Available from: 2020-01-24 Created: 2020-01-24 Last updated: 2020-01-24Bibliographically approved
Rytkönen, P., Wramner, P. & Bonow, M. (Eds.). (2013). Från matproduktion till gastronomi (1ed.). Huddinge: Södertörns högskola
Open this publication in new window or tab >>Från matproduktion till gastronomi
2013 (Swedish)Collection (editor) (Other academic)
Abstract [sv]

Antologin Från matproduktion till gastronomi belyser aktuella frågor kring livsmedel och måltider. Förändringarna inom detta område illustrerar på flera sätt dagens samhällsutveckling. Boken består av tre tematiska delar.

”Strukturella förändringar och aktuella trender” tar upp efterfrågemönster, institutionella förhållanden, interaktion mellan olika aktörer och varumärkesstrategier. Fokus ligger på småskalig livsmedelsproduktion.

”Måltider och måltidskultur” tar upp kulturella och sociala faktorer bakom förändringar av popularitet, status etc. hos olika livsmedel. Här behandlas också betydelsen av miljön kring måltiden och av restaurangsektorns utveckling.

”Maten och naturen” tar upp hur lokalproducerade livsmedel påverkas av naturmiljön på produktionsplatsen och hur deras lokala identitet kan användas i marknadsföringen. Vidare behandlas hur lokal produktion kan gynna naturvården i odlingslandskapet.

Place, publisher, year, edition, pages
Huddinge: Södertörns högskola, 2013. p. 239 Edition: 1
Series
COMREC Studies in Environment and Development, ISSN 1652-2877 ; 7
National Category
Food Science Social and Economic Geography
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-18391 (URN)978-91-975017-7-4 (ISBN)
Available from: 2013-02-06 Created: 2013-02-06 Last updated: 2019-02-14Bibliographically approved
Wramner, P. & Nygård, O. (2013). Småskalig livsmedelsproduktion som ett instrument för att främja naturvården i odlingslandskapet. In: Paulina Rytkönen, Madeleine Bonow, Per Wramner (Ed.), Från matproduktion till gastronomi: (pp. 181-200). Huddinge: Södertörns högskola
Open this publication in new window or tab >>Småskalig livsmedelsproduktion som ett instrument för att främja naturvården i odlingslandskapet
2013 (Swedish)In: Från matproduktion till gastronomi / [ed] Paulina Rytkönen, Madeleine Bonow, Per Wramner, Huddinge: Södertörns högskola , 2013, p. 181-200Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Huddinge: Södertörns högskola, 2013
Series
COMREC Studies in Environment and Development, ISSN 1652-2877 ; 7
National Category
Food Science Environmental Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-18469 (URN)978-91-975017-7-4 (ISBN)
Available from: 2013-02-08 Created: 2013-02-08 Last updated: 2016-10-11Bibliographically approved
Nygård, O. & Wramner, P. (2013). Terroir - ett nyckelbegrepp för att ge lokalproducerade livsmedel geografisk identitet. In: Paulina Rytkönen, Madeleine Bonow, Per Wramner (Ed.), Från matproduktion till gastronomi: (pp. 201-235). Huddinge: Södertörns högskola
Open this publication in new window or tab >>Terroir - ett nyckelbegrepp för att ge lokalproducerade livsmedel geografisk identitet
2013 (Swedish)In: Från matproduktion till gastronomi / [ed] Paulina Rytkönen, Madeleine Bonow, Per Wramner, Huddinge: Södertörns högskola , 2013, p. 201-235Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Huddinge: Södertörns högskola, 2013
Series
COMREC Studies in Environment and Development, ISSN 1652-2877 ; 7
National Category
Food Science
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-18470 (URN)978-91-975017-7-4 (ISBN)
Available from: 2013-02-08 Created: 2013-02-08 Last updated: 2016-10-11Bibliographically approved
Wramner, P. & Nygård, O. (2012). Godset Almnäs i Norra Fågelås socken: natur- och naturvårdsförhållanden. Huddinge: Södertörns högskola
Open this publication in new window or tab >>Godset Almnäs i Norra Fågelås socken: natur- och naturvårdsförhållanden
2012 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Huddinge: Södertörns högskola, 2012. p. 78
Series
COMREC Studies in Environment and Development, ISSN 1652-2877 ; 4
National Category
Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-16748 (URN)978-91-975017-3-6 (ISBN)
Available from: 2012-07-02 Created: 2012-07-02 Last updated: 2019-07-10Bibliographically approved
Nygård, O. & Wramner, P. (2012). Godset Almnäs i Norra Fågelås socken: odlingshistoria och markanvändning. Huddinge: Södertörns högskola
Open this publication in new window or tab >>Godset Almnäs i Norra Fågelås socken: odlingshistoria och markanvändning
2012 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Huddinge: Södertörns högskola, 2012. p. 109
Series
COMREC Studies in Environment and Development, ISSN 1652-2877 ; 3
National Category
Food Science
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-16747 (URN)548/42/2008 (Local ID)978-91-975017-6-7 (ISBN)978-91-975017-2-9 (ISBN)548/42/2008 (Archive number)548/42/2008 (OAI)
Projects
Landsbygdsutveckling, traditionella varor, territorier och lokala produktionssystem på den svenska landsbygden.Wrångbäck Sweden - en fallstudie för att samla knowhow och stärka konkurrenskraften för producenter av traditionell ost
Funder
Swedish Research Council Formas, 2007-2036
Available from: 2012-07-02 Created: 2012-07-02 Last updated: 2019-07-10Bibliographically approved
Gratzer, K., Rytkönen, P. & Wramner, P. (2011). Landsbyggdsutveckling, entreprenörer och varumärkesstrategier - en pilotstudie om gårdsmejerier i Sverige. In: Mikael Lönnborg and Paulina Rytkönen (Ed.), Business History in Sweden: Näringslivshistoria i Sverige (pp. 382-404). Möklinta: Gidlunds förlag
Open this publication in new window or tab >>Landsbyggdsutveckling, entreprenörer och varumärkesstrategier - en pilotstudie om gårdsmejerier i Sverige
2011 (Swedish)In: Business History in Sweden: Näringslivshistoria i Sverige / [ed] Mikael Lönnborg and Paulina Rytkönen, Möklinta: Gidlunds förlag, 2011, p. 382-404Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Möklinta: Gidlunds förlag, 2011
Keywords
entreprenörskap, varumärken
National Category
Business Administration
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-14557 (URN)978-91-7844-828-9 (ISBN)
Funder
Swedish Research CouncilFormas
Available from: 2012-01-10 Created: 2012-01-10 Last updated: 2013-09-30Bibliographically approved
Wramner, P. & Nygård, O. (2010). Från naturskydd till bevarande av biologisk mångfald: Utvecklingen av naturvårdsarbetet i Sverige med särskild inriktning på områdesskyddet. Huddinge: Comrec, Södertörns högskola
Open this publication in new window or tab >>Från naturskydd till bevarande av biologisk mångfald: Utvecklingen av naturvårdsarbetet i Sverige med särskild inriktning på områdesskyddet
2010 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Boken beskriver och analyserar utvecklingen av naturvårdsarbetet i Sverige under dess första sekel. Tonvikten ligger på områdesskyddet och de naturvetenskapliga, naturvårdsideologiska och naturvårdspolitiska grunderna för detta. Tyngdpunkten ligger på den senare delen av naturskyddets utveckling i Sverige, en period som hittills endast tilldragit sig begränsat forskningsintresse.

I en kommande bok kommer skeendena i samband med införandet av EU:s naturvårdsdirektiv i Sverige att behandlas mer ingående.

Place, publisher, year, edition, pages
Huddinge: Comrec, Södertörns högskola, 2010. p. 253
Series
COMREC Studies in Environment and Development, ISSN 1652-2877 ; 2
National Category
Biological Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-3592 (URN)978-91-975017-1-2 (ISBN)
Available from: 2010-06-17 Created: 2010-06-17 Last updated: 2019-07-10Bibliographically approved
Wramner, P., Ackefors, H. & Cullberg, M. (Eds.). (2009). Fisheries, sustainability and development: fifty-two authors on coexistence and development of fisheries and aquaculture in developing and developed countries. Stockholm: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Open this publication in new window or tab >>Fisheries, sustainability and development: fifty-two authors on coexistence and development of fisheries and aquaculture in developing and developed countries
2009 (English)Collection (editor) (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, 2009. p. 478
National Category
Biological Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-6169 (URN)
Available from: 2011-02-11 Created: 2011-02-11 Last updated: 2011-02-11Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications