sh.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Publications (10 of 98) Show all publications
Thurfjell, D. (2023). En lockton i ödemarken: om människans förmåga att besjäla världen. Stockholm: Norstedts Förlag
Open this publication in new window or tab >>En lockton i ödemarken: om människans förmåga att besjäla världen
2023 (Swedish)Book (Other academic)
Abstract [sv]

Vad är detta märkliga som jag känner igen som religion? Varför tycks det spela en så stor roll i mänsklig kultur? Och varför skrämmer och lockar det mig på samma gång?

Genom historien har religion format världsbilder, livshållningar och samhällen, gjort tillvaron svårtolkad, mångbottnad och motsägelsefull för människor, men också levande och meningsfull. Och oavsett vad vi tycker om den, visar religionen inga tecken på att försvinna. Varför är det så? Vad är det för längtan den svarar mot?

Tillvaron är full av sådant vars orsaker och verkningar vi kan överblicka och förstå. Men för många rymmer den också dimensioner som inte lika lätt låter sig fångas, sådant som bryter mot vardagens profana ordning: stämningar, känslor och upplevelser som tycks peka mot något bortom det vanliga, något förtrollat och besjälat.

I En lockton i ödemarken fortsätter David Thurfjell att utforska och upplösa gränsen mellan religiösa och sekulära uttryck. Det blir en personlig berättelse som rör sig mellan olika världsdelar, tidsepoker och perspektiv, med nedslag i författarens egna erfarenheter såväl som i myter, riter och maktstrategier i världens olika religiösa traditioner.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Norstedts Förlag, 2023. p. 317
Keywords
Religionssociologi, Religion och samhälle, Religion och kultur
National Category
Religious Studies
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-51030 (URN)9789113121628 (ISBN)
Available from: 2023-02-15 Created: 2023-02-15 Last updated: 2023-02-15Bibliographically approved
Thurfjell, D. & Remmel, A. (2023). 'The forest is my church': Christianity, secularisation and love of nature in a northern European existential field. Religion
Open this publication in new window or tab >>'The forest is my church': Christianity, secularisation and love of nature in a northern European existential field
2023 (English)In: Religion, ISSN 0048-721X, E-ISSN 1096-1151Article in journal (Refereed) Epub ahead of print
Abstract [en]

This article employs ethnographic material from Sweden and Estonia to examine the relationship between religion and the love of nature in Northern Europe - a region known for its widespread secularisation. We propose that the existential depth that is often ascribed to nature experiences in this part of the world points to a facet of the secularisation process, indicating that love of nature among today's Northern Europeans is deeply entangled with the processes of modernisation. The article provides a historical analysis of how this phenomenon arose and explores ways of approaching it that move beyond the religious-secular dichotomy. It concludes by construing love of nature as belonging to an 'existential field' in the Northern European cultural landscape.

Place, publisher, year, edition, pages
Routledge, 2023
Keywords
Nature, secularisation, existential field, secular-religious dichotomy, nature religion, environmentalism, >
National Category
Religious Studies
Research subject
Baltic and East European studies
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-52136 (URN)10.1080/0048721X.2023.2234364 (DOI)001024159400001 ()2-s2.0-85165155412 (Scopus ID)
Funder
The Foundation for Baltic and East European Studies, 24/2016
Note

This work was supported by the Baltic Sea Foundation's grant, ‘Relocation of Transcendence: the Sacred of the Seculars around the Baltic Sea’; the Estonian Research Council grant, ‘Estonian Environmentalism in the 20th Century: Ideology, Discourses, Practices’ (PRG 908), Templeton Foundation grant ‘Understanding Unbelief in Estonia’, and the EEA Financial Mechanism Baltic Research Programme in Estonia (EMP340).

Available from: 2023-08-23 Created: 2023-08-23 Last updated: 2023-08-25Bibliographically approved
Thurfjell, D. (2022). Ett utmanat religionsmonopol: Religion och religionskritik i Sverige 1947–1967. In: Christian Abrahamsson; Torbjörn Elensky (Ed.), Radikalism och avantgarde: Sverige 1947-1967. Stockholm: Timbro förlag
Open this publication in new window or tab >>Ett utmanat religionsmonopol: Religion och religionskritik i Sverige 1947–1967
2022 (Swedish)In: Radikalism och avantgarde: Sverige 1947-1967 / [ed] Christian Abrahamsson; Torbjörn Elensky, Stockholm: Timbro förlag , 2022Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Timbro förlag, 2022
National Category
Religious Studies
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-52270 (URN)9789177033103 (ISBN)9789177033325 (ISBN)
Funder
Riksbankens Jubileumsfond, P17-0858:1
Available from: 2023-09-01 Created: 2023-09-01 Last updated: 2023-09-01Bibliographically approved
Thurfjell, D. & Willander, E. (2022). Muslimer och postmuslimer i Svenska kyrkan. Svensk teologisk kvartalskrift, 97(4), 297-317
Open this publication in new window or tab >>Muslimer och postmuslimer i Svenska kyrkan
2022 (Swedish)In: Svensk teologisk kvartalskrift, ISSN 0039-6761, Vol. 97, no 4, p. 297-317Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The demographical changes during the last decades have created a sit­uation where Sweden has become one of the most secular and one of the most multireligious countries at the same time. This situation stands in stark contrast to the country's modern history in which its population have been largely homogeneous, and its religious landscape almost completely dominated by state-church Lutheranism. The growth of Sweden's Muslim population is what has caused most debate. According to calculations made by the Pew Research Center, one fifth of the country's total population is likely to be Muslim by 2050. This change also has consequences for the former state church, which now finds that also Muslims take part in its activities. In this article we present and analyze a novel survey-investigation on Muslims who self-identify as members of the Church of Sweden. In our analysis we differentiate between Muslims and what we call post-Muslims. While the former of these categories refers to those who self-identify as Muslims, the latter refers to people who do not refer to themselves as Muslims but who come from a Muslim family. These categories are mirrored by the Christians and post-Christians, who are selected by equivalent criteria. We conclude that most Muslims and post-Muslims have no affiliation to organized religious communities in Sweden and that among those who do, Christian churches are as important as the Muslim congregations. Among the churches, the Church of Sweden is the one in which most Muslims and post-Muslims are members. The Muslim and post-Muslim members of this church, we find, differ from each other. The Muslims are mostly Swedish-born 50–65-year-old women. They do not take part in any religious activities, and they celebrate Christian, but not Muslim, holidays. In terms of beliefs, they believe in a life after death, but mostly not in God or hell. The post-Muslims are mostly 30–49-year-old men who have come relatively recently to Sweden from the Middle East. They take part in congregational activities and celebrate both Muslim and Christian holidays. They also largely believe in God, a life after death, and hell. In terms of representation, they feel represented, primarily, by Muslim communities.

Place, publisher, year, edition, pages
Lunds universitet, 2022
National Category
Religious Studies
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-49554 (URN)10.51619/stk.v97i4.23712 (DOI)
Funder
Riksbankens Jubileumsfond, P17-0858:1
Available from: 2022-07-12 Created: 2022-07-12 Last updated: 2022-11-03Bibliographically approved
Thurfjell, D. & Willander, E. (2022). Ärvd eller erövrad sekularitet?: Sekulär identitet bland postmuslimer och postkristna i Sverige. Sociologisk forskning, 59(4), 417-446
Open this publication in new window or tab >>Ärvd eller erövrad sekularitet?: Sekulär identitet bland postmuslimer och postkristna i Sverige
2022 (Swedish)In: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, E-ISSN 2002-066X, Vol. 59, no 4, p. 417-446Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Inherited or acquired secularity? Secular identity among post-Muslims and post -Christians in Sweden Sweden is both secularised and multi-religious. This article analyses the secularity of Swedes with Muslim and Christian family backgrounds. Survey data were collected from people living in Sweden with a family background in Iraq, Iran, Yugoslavia, or Turkey, as well as from a control group of Swedish origin. We first present the extent to which respondents agree with the statement "I see myself as secular (non-religious)". This is followed by an exploratory regression analysis of what is associated with self-identification as secular. Country of origin and secularity in the immediate family were the variables that correlate most clearly with a secular self-image. Length of residence in Sweden, exposure to majority Swedish culture and socio-economic factors also have some influence. We conclude that secularity is mainly something that Swedes with a Muslim family background bring with them from their countries of origin, rather than something that they acquire in Sweden. The article concludes with a discussion that opens up the results for further theorising in the field of secularisation studies.

Abstract [sv]

Sverige är samtidigt sekulariserat och mångreligiöst. Föreliggande studie bidrar till förståelsen av denna situation genom att diskutera sekularitet bland svenskar med muslimsk respektive kristen familjebakgrund. Materialet i undersökningen kommer från en enkät som skickades till i Sverige bosatta personer födda i, eller med föräldrar som föddes i, Irak, Iran, Jugoslavien eller Turkiet, samt till en kontrollgrupp (personer med familjebakgrund i Sverige). Inledningsvis presenteras i vilken utsträckning de svarande instämmer i påståendet ”jag ser på mig själv som sekulär (icke-religiös)”. Därefter följer en explorativ regressionsanalys av vad som sammanfaller med att beskriva sig som sekulär. Analysen visar att ursprungsland och graden av sekularitet i den närmsta familjen är det som tydligast samvarierar med en sekulär självbild. Viss betydelse har också vistelsetid i landet, exponering för svensk majoritetskultur och socioekonomiska faktorer. Vår slutsats är att sekularitet bland svenskar med muslimsk familjebakgrund huvudsakligen är något de har med sig från sina anknytningsländer och inte något de förvärvar i Sverige. Detsamma gäller svenskättade svarspersoner utan migrationsbakgrund. Artikeln avslutas med en diskussion som öppnar för vidare teoretisering inom sekulariseringsfältet.

Place, publisher, year, edition, pages
Sveriges Sociologiförbund, 2022
Keywords
secular identity, Islam, secular Muslims and Christians, family background, religion, secularization, RELIGIOUS CHANGE, GENERATIONS, SOCIETY, STATE, sekulär identitet, Islam, sekulära muslimer och kristna, familjebakgrund, religion, sekularisering
National Category
Religious Studies
Research subject
Historical Studies
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-51480 (URN)10.37062/sf.59.23768 (DOI)000959363400004 ()2-s2.0-85151527322 (Scopus ID)
Funder
Swedish Research Council, 2017-03138Riksbankens Jubileumsfond, P17-0858:1
Available from: 2023-05-12 Created: 2023-05-12 Last updated: 2024-01-08Bibliographically approved
Sorgenfrei, S. & Thurfjell, D. (2021). Förord. In: Vera Ericsson von Bahr (Ed.), Offentlig förvaltning i ett mångreligiöst Sverige: - en inventering av kunskapsbehoven (pp. 5-6). Södertörns högskola
Open this publication in new window or tab >>Förord
2021 (Swedish)In: Offentlig förvaltning i ett mångreligiöst Sverige: - en inventering av kunskapsbehoven / [ed] Vera Ericsson von Bahr, Södertörns högskola, 2021, p. 5-6Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Södertörns högskola, 2021
Series
IMS Rapportserie 2
National Category
Religious Studies
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-44613 (URN)
Available from: 2021-03-23 Created: 2021-03-23 Last updated: 2021-10-19Bibliographically approved
Thurfjell, D. (2021). Med ödmjuk hemortsrätt: det heliga landet för världens mest sekulariserade folk. In: Kurt Almqvist; Louise Belfrage; Nathan Shachar (Ed.), Svenskarna och det heliga landet: . Stockholm: Bokförlaget Stolpe
Open this publication in new window or tab >>Med ödmjuk hemortsrätt: det heliga landet för världens mest sekulariserade folk
2021 (Swedish)In: Svenskarna och det heliga landet / [ed] Kurt Almqvist; Louise Belfrage; Nathan Shachar, Stockholm: Bokförlaget Stolpe , 2021Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Bokförlaget Stolpe, 2021
National Category
Religious Studies
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-49551 (URN)9789189069954 (ISBN)
Funder
Riksbankens Jubileumsfond, P17-0858:1
Available from: 2022-07-12 Created: 2022-07-12 Last updated: 2022-07-12Bibliographically approved
Thurfjell, D. & Willander, E. (2021). Muslims by ascription: On post-Lutheran secularity and muslim immigrants. Numen, 68(4), 307-335
Open this publication in new window or tab >>Muslims by ascription: On post-Lutheran secularity and muslim immigrants
2021 (English)In: Numen, ISSN 0029-5973, E-ISSN 1568-5276, Vol. 68, no 4, p. 307-335Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

This article empirically explores the interplay between the secular, post-Lutheran majority culture and Muslim immigrants in Sweden. It presents the ambiguous role of religion in the country's mainstream discourse, the othering of religion that is characteristic to this, and the expectations of Muslims to be strongly religious that follows as its consequence. Four results of a web-panel survey with Swedes of Muslim and Christian family background are then presented: (1) Both groups largely distance themselves from their own religious heritage - the Muslims do this in a more definite way; (2) the Muslim respondents have more secular values and identities than the Christians; (3) contrary expectations, Christian respondents show more affinity to their religious heritage than the Muslims do to theirs; and (4) the fusion between the groups is prominent. The article concludes that equating religious family heritage with religious identity is precipitous in the case of Swedish Muslims. 

Place, publisher, year, edition, pages
Brill Academic Publishers, 2021
Keywords
Cultural Christians, Migration, Religious family background, Secular Muslims, State-church Lutheranism, Sweden
National Category
Religious Studies
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-46027 (URN)10.1163/15685276-12341626 (DOI)000658860600001 ()2-s2.0-85107970782 (Scopus ID)
Funder
Riksbankens Jubileumsfond, P17-0858:1
Available from: 2021-06-30 Created: 2021-06-30 Last updated: 2022-07-11Bibliographically approved
Sorgenfrei, S., Thurfjell, D., Bergdahl, L., Bergkvist, M., Berglund, J., Borevi, K., . . . Åström, K. (2021). Mångreligiositet och sekularitet i svenskt polisväsende, vård, skola och offentlig förvaltning: en forskningsöversikt. Huddinge: Södertörns högskola
Open this publication in new window or tab >>Mångreligiositet och sekularitet i svenskt polisväsende, vård, skola och offentlig förvaltning: en forskningsöversikt
Show others...
2021 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Under de senaste decennierna har Sverige genomgått stora demografiska och politiska förändringar. Tillsammans har dessa inneburit att Sverige idag samtidigt är ett av Europas mest sekulariserade och mest mångreligiösa länder. Den snabba demografiska förändring Sverige har genomgått har ställt många inför nya, stora och i vissa fall skyndsamma kunskapsbehov samtidigt är forskningen om situationen delvis eftersatt. I denna rapport identifieras hur den nya situationen relaterar till det lagstadgade uppdrag som svenskt polisväsende, vård, skola och offentlig förvaltning har. Den forskning som gjorts inom dessa områden sammanfattas och de viktigaste forskningsbehoven identifieras.

Place, publisher, year, edition, pages
Huddinge: Södertörns högskola, 2021. p. 67
Series
IMS rapportserie ; 1
Keywords
Religion, mångreligiositet, mångkultur, sekularitet, IMS, polis, skola, vård, förvaltning
National Category
Religious Studies
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-44285 (URN)
Available from: 2021-02-18 Created: 2021-02-18 Last updated: 2023-02-21Bibliographically approved
Thurfjell, D. (2021). The Heyʾati Movement: Charismatic Preachers, Politics and Youth Culture. In: Muhammad Afzal Upal; Carole M. Cusack (Ed.), Handbook of Islamic Sects and Movements: (pp. 305-327). Leiden: Brill Academic Publishers
Open this publication in new window or tab >>The Heyʾati Movement: Charismatic Preachers, Politics and Youth Culture
2021 (English)In: Handbook of Islamic Sects and Movements / [ed] Muhammad Afzal Upal; Carole M. Cusack, Leiden: Brill Academic Publishers, 2021, p. 305-327Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Leiden: Brill Academic Publishers, 2021
Series
Brill Handbooks on Contemporary Religion, ISSN 1874-6691 ; 21
National Category
Religious Studies
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-49552 (URN)10.1163/9789004435544_017 (DOI)978-90-04-42525-5 (ISBN)978-90-04-43554-4 (ISBN)
Available from: 2022-07-12 Created: 2022-07-12 Last updated: 2022-11-22Bibliographically approved
Projects
Religious ambiguities on the urban scene: Strategies of coping with religious diversity around the Balic Sea [A030-2007_OSS]; Södertörn University; Publications
Thurfjell, D. (2015). Det gudlösa folket: De postkristna svenskarna och religionen (1ed.). Stockholm: Molin & Sorgenfreiaf Burén, A. (2015). Living Simultaneity: On religion among semi-secular Swedes. (Doctoral dissertation). Huddinge: Södertörns högskolaThurfjell, D. (2011). Varför är det lite pinsamt att vara kristen?. DIN: tidsskrift for religion og kultur (3-4), 7-26
Alternatives to Khomeinist Theocracy: Negotiating Authority in Contemporary Shi´ite Thought and Practice [2012-00822_VR]; Södertörn UniversityThe relocation of transcendence: The sacred of the seculars around the Baltic sea [24/2016_OSS]; Södertörn University; Publications
Thurfjell, D. & Remmel, A. (2023). 'The forest is my church': Christianity, secularisation and love of nature in a northern European existential field. ReligionOhlsson, H. (2022). Facing Nature: Cultivating Experience in the Nature Connection Movement. (Doctoral dissertation). Huddinge: Södertörns högskolaOhlsson, H. (2020). Att närma sig en återbesjälad natur: Om helighet och ritualiseringar i terapeutisk naturkontakt. In: Daniel Lindmark ; Anders Persson (Ed.), Rituella rum och heliga platser: Historiska, samtida och litterära studier (pp. 159-187). Skellefteå: Artos & Norma bokförlagThurfjell, D., Rubow, C., Remmel, A. & Ohlsson, H. (2019). The Relocation of Transcendence Using Schutz to Conceptualize the Nature Experiences of Secular People. Nature and Culture, 14(2), 190-214
The Muslim mainstream: co-producing secularity in Sweden [2017-03138_VR]; Södertörn UniversityThe Muslim mainstream: co-producing secularity in Sweden [P17-0858:1_RJ]; Södertörn University; Publications
Thurfjell, D. (2022). Ett utmanat religionsmonopol: Religion och religionskritik i Sverige 1947–1967. In: Christian Abrahamsson; Torbjörn Elensky (Ed.), Radikalism och avantgarde: Sverige 1947-1967. Stockholm: Timbro förlagThurfjell, D. & Willander, E. (2022). Muslimer och postmuslimer i Svenska kyrkan. Svensk teologisk kvartalskrift, 97(4), 297-317Thurfjell, D. & Willander, E. (2022). Ärvd eller erövrad sekularitet?: Sekulär identitet bland postmuslimer och postkristna i Sverige. Sociologisk forskning, 59(4), 417-446Thurfjell, D. (2021). Med ödmjuk hemortsrätt: det heliga landet för världens mest sekulariserade folk. In: Kurt Almqvist; Louise Belfrage; Nathan Shachar (Ed.), Svenskarna och det heliga landet: . Stockholm: Bokförlaget StolpeThurfjell, D. & Willander, E. (2021). Muslims by ascription: On post-Lutheran secularity and muslim immigrants. Numen, 68(4), 307-335af Burén, A. (2021). Sinnlig religion under covid-19-pandemin. Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, 30(2-3)af Burén, A. (2021). Var uppmärksam. Förundras. Berätta om det.: Om innehåll och form. Religion, 4-7af Burén, A. (2021). Vem kan vara muslim?. In: Emma Hall; Bodil Liljefors Persson (Ed.), Levd religion: praktiker i vardagen och didaktiska perspektiv (pp. 103-116). Lomma: Föreningen Lärare i religionskunskap (FLR)af Burén, A. (2020). En känsla av samhörighet. In: Simon Sorgenfrei & David Thurfjell (Ed.), Kvinnligt religiöst ledarskap: En vänbok till Gunilla Gunner (pp. 279-288). Huddinge: Södertörns högskolaSorgenfrei, S. & Thurfjell, D. (Eds.). (2020). Kvinnligt religiöst ledarskap: En vänbok till Gunilla Gunner (1ed.). Huddinge: Södertörns högskola
Digitalisation and European Religious Communities Responding to the Pandemic [2021-01688_Forte]; Södertörn University; Publications
Roos, L. (2023). Practices During the Pandemic as a Glimpse of the Future.
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-6976-8435

Search in DiVA

Show all publications