sh.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Castillo, Daniel
Publications (10 of 15) Show all publications
Castillo, D. (2019). Employer-oriented labour market policies in Sweden: Creating jobs and the division of labour in the public sector. International Social Security Review, 72(2), 75-95
Open this publication in new window or tab >>Employer-oriented labour market policies in Sweden: Creating jobs and the division of labour in the public sector
2019 (English)In: International Social Security Review, ISSN 0020-871X, E-ISSN 1468-246X, Vol. 72, no 2, p. 75-95Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

In many European countries, greater importance is accorded to labour market policies in which employers are involved in activating unemployed people. Such employer-oriented policies target employers’ demand for labour and attempt to influence their willingness to hire, train or guide (often disadvantaged) unemployed groups. Using data from a qualitative interview study of an employer-oriented programme in a medium-size city in Sweden, the present article aims to develop knowledge about how these policies are used to influence employers to hire unemployed workers and how jobs created in this context differ from regular jobs. The article argues that creating jobs through new arrangements for the division of labour, with the promise of relieving regular staff of unskilled tasks, may influence employers’ willingness to hire the unemployed when used alongside other kinds of policy instruments. However, the article also shows that this new division of labour, with programme participants performing mainly unskilled tasks, has been difficult to realize, as new staff gradually come to perform an increasing number of regular working tasks.

Place, publisher, year, edition, pages
Blackwell Publishing, 2019
Keywords
division of labour, employers participation, public sector, return to work, Sweden, unemployed
National Category
Work Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-38158 (URN)10.1111/issr.12200 (DOI)2-s2.0-85065102130 (Scopus ID)
Available from: 2019-05-22 Created: 2019-05-22 Last updated: 2019-05-22Bibliographically approved
Ahrne, G., Castillo, D. & Roumbanis, L. (2019). Queues: Tensions between Institution and Organization. In: Göran Ahrne & Nils Brunsson (Ed.), Organization outside Organizations: The Abundance Of Partial Organization In Social Life (pp. 177-188). New York: Cambridge University Press
Open this publication in new window or tab >>Queues: Tensions between Institution and Organization
2019 (English)In: Organization outside Organizations: The Abundance Of Partial Organization In Social Life / [ed] Göran Ahrne & Nils Brunsson, New York: Cambridge University Press, 2019, p. 177-188Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
New York: Cambridge University Press, 2019
Keywords
Queues, Seriality, Institution, Organization, Monitoring, Rules, Norms, Hierarchy, Decisions
National Category
Business Administration Sociology
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-38801 (URN)10.1017/9781108604994.008 (DOI)9781108474986 (ISBN)9781108696326 (ISBN)
Note

from Part 2 - Organization in and around Markets, Chapter 8.

Available from: 2019-08-29 Created: 2019-08-29 Last updated: 2019-08-29Bibliographically approved
Castillo, D. & Ivarsson Westerberg, A. (2019). Ängsliga byråkrater eller professionella pragmatiker?: Administrativa effekter av statens indirekta styrning av kommunerna. Huddinge
Open this publication in new window or tab >>Ängsliga byråkrater eller professionella pragmatiker?: Administrativa effekter av statens indirekta styrning av kommunerna
2019 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Rapportens syfte är att undersöka och diskutera vilka administrativa effekter den indirekta statliga styrningen ger i den kommunala verksamheten. Kommunernas verksamheter styrs av en mängd olika styrsignaler, där styrningen sker i form av direkt, indirekt och efterhandsstyrning. Statliga myndigheter har i detta en roll som uttolkare, översättare och förmedlare av styrning. Studien visar att den komplexa styrbilden, mängden aktörer som är involverade i den indirekta styrningen, hörsammandet av efterhandsstyrningen och dominansen av ängsliga byråkrater och duktiga administratörer tillsammans bidrar till en överproduktion av administration inom skola, förskola och primärvård.

Place, publisher, year, edition, pages
Huddinge: , 2019. p. 108
Series
Förvaltningsakademin ; 17
National Category
Public Administration Studies
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-37534 (URN)978-91-88663-57-3 (ISBN)
Available from: 2019-02-14 Created: 2019-02-14 Last updated: 2019-02-15
Castillo, D. (2018). Creating a market bureaucracy: The case of a railway market. In: Organizing and Reorganizing Markets: (pp. 32-45). Oxford: Oxford University Press
Open this publication in new window or tab >>Creating a market bureaucracy: The case of a railway market
2018 (English)In: Organizing and Reorganizing Markets, Oxford: Oxford University Press, 2018, p. 32-45Chapter in book (Other academic)
Abstract [en]

The EU expects European governments to abolish their old state railway monopolies and establish a market, with private companies competing for customers. We analyse the long process through which the Swedish state constructed a market for railway traffic in Sweden, by shaping such market elements as market actors; supply and demand; and the process of exchange, competition, and products. We identify extensive attempts at constructing and shaping market actors and organizing markets connected to the train transport market, such as the markets for maintenance and vehicles. The resulting market is similar to an elaborate bureaucracy, with a great number of organizational elements in the form of rules, hierarchy, membership, monitoring, and sanctions, in which the degree of organization is probably greater than in the former state monopoly firm.

Place, publisher, year, edition, pages
Oxford: Oxford University Press, 2018
Keywords
market organization, bureaucracy, competition, railway, Sweden
National Category
Business Administration
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-36505 (URN)10.1093/oso/9780198815761.003.0003 (DOI)2-s2.0-85053021146 (Scopus ID)9780191853289 (ISBN)9780198815761 (ISBN)
Available from: 2018-10-09 Created: 2018-10-09 Last updated: 2018-10-09Bibliographically approved
Castillo, D. (2018). State, monopoly and bribery. Market reforms and corruption in a Swedish State-owned enterprise. Economics & Sociology, 11(2), 64-79
Open this publication in new window or tab >>State, monopoly and bribery. Market reforms and corruption in a Swedish State-owned enterprise
2018 (English)In: Economics & Sociology, ISSN 2071-789X, E-ISSN 2306-3459, Vol. 11, no 2, p. 64-79Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Many studies of corruption have claimed that it is the size of the state and its bureaucratic apparatus that promote corruption. Other studies have suggested that it is the more recent New Public Management reforms that create opportunity for corrupt exchanges. Very few studies have investigated this issue systematically and empirically. The purpose of the present study is therefore to examine the relationship between market reforms and the conditions for corruption, using a qualitative case study of corrupt relations in the Swedish Alcohol Retailing Monopoly (SARM). The analysis shows that the market reforms increased the discretion of managers at SARM, established new informal relations between managers and private supplier companies and increased the demand for corrupt services among the suppliers. In contrast to earlier studies, the present study provides a better understanding of the complex interplay of the different organizational processes resulting from market reforms that may promote corruption.

Keywords
Corruption, Market reforms, New Public Management, Sweden
National Category
Economics and Business
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-36017 (URN)10.14254/2071-789X.2018/11-2/5 (DOI)000436937200006 ()2-s2.0-85049378652 (Scopus ID)
Available from: 2018-07-20 Created: 2018-07-20 Last updated: 2018-09-25Bibliographically approved
Castillo, D. (2017). Arbete för alla: Att skapa långsiktiga möjligheter i arbetslivet för personer med funktionsnedsättningar. Huddinge: Södertörns högskola
Open this publication in new window or tab >>Arbete för alla: Att skapa långsiktiga möjligheter i arbetslivet för personer med funktionsnedsättningar
2017 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

För personer med funktionsnedsättningar är chanserna att få och behålla en anställning betydligt sämre än för befolkningen i allmänhet.

Under 2015 initierade Sveriges Kommuner och Landsting ett nätverk av kommuner som tillsammans har arbetat för att utveckla och organisera lokala projekt i syfte att förbättra förutsättningarna på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättningar. Samtidigt har satsningen syftat till att förbättra möjligheterna till framtida kompetensförsörjning inom välfärdens organisationer, ett rekryteringsbehov som kommit att bli en allt viktigare fråga på senare år. I denna rapport har utvecklingsarbetet följts i fyra kommuner som deltagit i nätverket.

Place, publisher, year, edition, pages
Huddinge: Södertörns högskola, 2017. p. 163
Series
Förvaltningsakademin ; 9
National Category
Political Science
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-31493 (URN)978-91-87843-73-0 (ISBN)
Available from: 2017-01-05 Created: 2016-12-21 Last updated: 2017-09-22Bibliographically approved
Castillo, D. & Ljung, M. (2017). Arbetsdelning i praktiken: Satsning på nya avlastande tjänster i Skövde kommun. Huddinge: Södertörns högskola
Open this publication in new window or tab >>Arbetsdelning i praktiken: Satsning på nya avlastande tjänster i Skövde kommun
2017 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Arbetsmarknadsmodellen Breddad kompetensförsörjning i Skövde kommun syftar till att avlasta ordinarie kommunal personal och förbättra deras arbetssituation. Genom en ökad arbetsdelning övertar arbetslösa arbetsuppgifter som inte kräver någon formell kompetens, vilket gör att ordinarie personal kan fokusera på sitt kärnarbete.

Detta forskningsprojekt har undersökt praktiska förutsättningar för arbetsdelning vid fyra kommunala enheter. Studien visar att det överlag behövs mer personal och att förutsättningarna för arbetsdelning skiljer sig mellan verksamheterna. Avlastningen har trots detta främjat verksamhetens kvalitet, personalens arbetstillfredsställelse och minskat stressen. En framtida utmaning är dock finansieringen av de nya tjänsterna.

Daniel Castillo är fil. dr i sociologi och forskningsassistent Mikael Ljung är fil. master i sociologi, båda verksamma vid Förvaltningsakademin, Södertörns högskola.

Place, publisher, year, edition, pages
Huddinge: Södertörns högskola, 2017. p. 105
Series
Förvaltningsakademin ; 13
National Category
Sociology
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-33426 (URN)978-91-88663-14-6 (ISBN)
Available from: 2017-09-27 Created: 2017-09-27 Last updated: 2017-09-29Bibliographically approved
Castillo, D. (2015). Dela på jobben: En studie av "kompletterande arbetsliv" som arbetsmarknadsmodell. Huddinge: Södertörns högskola
Open this publication in new window or tab >>Dela på jobben: En studie av "kompletterande arbetsliv" som arbetsmarknadsmodell
2015 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Kan stressen i arbetslivet dämpas och arbetslösheten minskas genom att vi delar på jobben? Inom ett projekt i Västra Götalandsregionen har långtidsarbetslösa anställts för att utföra enklare arbetsuppgifter inom kommunal verksamhet. Syftet är att stödja och avlasta den kvalificerade personalen och samtidigt vidga arbetsmarknaden för att fler skall få ett arbete.

Med start 2014 har Daniel Castillo genomfört en följeforskningsstudie av utvecklingsarbetet med projektet. Syftet är att ge en bild av hur modellens initieringsfas fungerat, beskriva de frågor och problem som hanterats under processens gång samt att undersöka det konkreta arbetet med att införa särskilda tjänster som kan avlasta den ordinarie personalen.

Studien visar att den tillförda arbetskraften varit ett välkommet stöd på arbetsplatserna, samtidigt som det i praktiken varit svårt att införa tjänster som är tydligt avgränsade från den ordinarie personalens arbetsuppgifter.

Daniel Castillo är fil. dr i sociologi och verksam vid Förvaltningsakademin, Södertörns högskola.

Place, publisher, year, edition, pages
Huddinge: Södertörns högskola, 2015. p. 99
Series
Förvaltningsakademin ; 4
National Category
Political Science
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-28227 (URN)978-91-87843-29-7 (ISBN)
Available from: 2015-09-09 Created: 2015-09-09 Last updated: 2016-01-11Bibliographically approved
Castillo, D. (2014). Bland mutor och monopol: Marknadsreformer och korruption i det statliga Systembolaget. Statsvetenskaplig Tidskrift, 116(3), 293-320
Open this publication in new window or tab >>Bland mutor och monopol: Marknadsreformer och korruption i det statliga Systembolaget
2014 (Swedish)In: Statsvetenskaplig Tidskrift, ISSN 0039-0747, Vol. 116, no 3, p. 293-320Article in journal (Refereed) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: , 2014
Keywords
Korruption, NPM, marknadsreformer
National Category
Political Science
Research subject
Politics, Economy and the Organization of Society
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-25636 (URN)
Available from: 2014-12-22 Created: 2014-12-22 Last updated: 2017-12-05Bibliographically approved
Alexius, S., Castillo, D. & Rosenström, M. (2014). Contestation in transition: value configurations and market reform in the markets for gambling, coal and alcohol. In: Susanna Alexius, Kristina Tamm Hallström (Ed.), Configuring Value Conflicts in Markets: (pp. 178-204). Padstow: Edward Elgar Publishing
Open this publication in new window or tab >>Contestation in transition: value configurations and market reform in the markets for gambling, coal and alcohol
2014 (English)In: Configuring Value Conflicts in Markets / [ed] Susanna Alexius, Kristina Tamm Hallström, Padstow: Edward Elgar Publishing, 2014, p. 178-204Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Padstow: Edward Elgar Publishing, 2014
National Category
Business Administration
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-27210 (URN)978-1-78254-446-3 (ISBN)
Available from: 2014-03-13 Created: 2015-05-04 Last updated: 2015-05-04Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications