sh.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Schultz Nybacka, PamelaORCID iD iconorcid.org/0000-0001-7636-8846
Publications (10 of 43) Show all publications
Schultz Nybacka, P. (2023). Konstruktion pågår: Från gårdagens till morgondagens arbetsplatsbibliotek. In: Jenny Lindberg, Jenny Nilsson, Maria Ringbo (Ed.), Bibliotekarie. Då. Nu. Sen: Papers från konferensen Mötesplats Profession – Forskning, Borås 9-10 november 2022. Paper presented at Mötesplats Profession – Forskning, Borås 9-10 november 2022 (pp. 78-99). Stockholm: Svensk Biblioteksförening
Open this publication in new window or tab >>Konstruktion pågår: Från gårdagens till morgondagens arbetsplatsbibliotek
2023 (Swedish)In: Bibliotekarie. Då. Nu. Sen: Papers från konferensen Mötesplats Profession – Forskning, Borås 9-10 november 2022 / [ed] Jenny Lindberg, Jenny Nilsson, Maria Ringbo, Stockholm: Svensk Biblioteksförening , 2023, p. 78-99Conference paper, Published paper (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Svensk Biblioteksförening, 2023
Keywords
arbetsplatsbibliotek, uppsökande, interaktiv, läsombud, böcker på jobbet, välfärdstjänstearbete
National Category
Information Studies
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-51310 (URN)
Conference
Mötesplats Profession – Forskning, Borås 9-10 november 2022
Available from: 2023-04-10 Created: 2023-04-10 Last updated: 2024-01-22Bibliographically approved
Schultz Nybacka, P., Rahman Olsson, M. & Aldammad, B. (2023). Prata om orättvisa på bibliotek?: Ett filosofiskt ramverk inför framtiden. In: Jenny Lindberg, Jenny Nilsson, Maria Ringbo (Ed.), Bibliotekarie. Då. Nu. Sen: Papers från konferensen Mötesplats Profession – Forskning, Borås 9-10 november. Paper presented at Mötesplats Profession – Forskning, Borås 9-10 november 2022 (pp. 72-77). Stockholm: Svensk Biblioteksförening
Open this publication in new window or tab >>Prata om orättvisa på bibliotek?: Ett filosofiskt ramverk inför framtiden
2023 (Swedish)In: Bibliotekarie. Då. Nu. Sen: Papers från konferensen Mötesplats Profession – Forskning, Borås 9-10 november / [ed] Jenny Lindberg, Jenny Nilsson, Maria Ringbo, Stockholm: Svensk Biblioteksförening , 2023, p. 72-77Conference paper, Published paper (Other academic)
Abstract [sv]

Biblioteksprofessionen har på senare tid uppmärksammats för att vara en homogen kår, som inte längre speglar befolkningen i Sverige. Trots att medvetenheten om problemen finns, saknas fortfarande kunskap (Jones 2012), tydliga mottagare av kunskapen (Karam 2013), liksom konkreta åtgärder på biblioteken (Meier 2016). Detta får konsekvenser för relationerna och bemötandet mellan medarbetare, liksom mellan medarbetare och besökare. Bibliotekarier med annan bakgrund än normen har vittnat om erfarenheter av särbehandling och diskriminering som bottnar i strukturell och institutionell rasism (Rahman-Olsson 2022), det har i sin tur långtgående inverkan på rekrytering och retention av individer som tillhör synliga minoriteter, till utbildningar såväl som till bibliotekarietjänster. Detta har nu uppmärksammats av tunga aktörer som Kulturrådet (2022) i sammanhanget kring läsande förebilder och Svensk Biblioteksförening utifrån en diskussion om representation. En återkommande synpunkt i paneldiskussionerna har varit föreställningen att bibliotekarier räknas till “de goda” i samhället och därför inte kan hållas ansvariga för rasismen på bibliotek (Schlesselman-Tarango, 2016). 

Det finns flera fruktbara teoretiska perspektiv och ramverk för att kritiskt belysa dessa problem. Postkoloniala perspektiv blottlägger de sociohistoriska maktförhållanden som råder inom den västerländska normen och där “den andre” exotifieras och förfrämligas (hooks, 1992). Kritisk rasteori (Critical Race Theory, CRT) granskar hur hudfärg och vithetsnormen spelar in även inom bibliotekarieprofessionens arbetsområden (Hall 2012; Schlesselman-Tarango 2017.) Studier utifrån ett socialt rättviseperspektiv bidrar med kritisk analys av hur samhället kan agera för att jämna ut villkoren för medborgarna, till exempel genom disciplinen biblioteks- och informationsvetenskap: dess läroplaner och lärande (Kumasi & Manlove 2015; Cooke & Sweeney 2017). Dessa teoretiska ramverk är ytterst givande och angelägna för bibliotekarieprofessionen, men riskerar att avfärdas av såväl professionen som intressenter av politiska skäl. 

Ett annat fruktbart perspektiv adresserar de problem som drabbar minoriteter utifrån dygdetisk kunskapsteori. Filosofen Miranda Fricker (2018) diskuterar hur samhällelig orättvisa drabbar människor i egenskap av kunskapssubjekt. Minoriteter möter enligt Fricker epistemisk orättvisa på två sätt: dels genom tolkningsorättvisa när normsamhällets begreppsliggörande systematiskt skymmer minoriteters erfarenheter, dels genom vittnesorättvisa när de inte erkänns som bärare av kunskap i egen rätt. Dygdetisk kunskapsteori torde vara relevant för biblioteksprofessionen givet bibliotekens lagstadgade ändamålsparagraf, som har bäring på demokrati genom bland annat fri kunskapsförmedling. Ett dygdetiskt perspektiv kan också kritiskt granska på vilket sätt bibliotekarieprofessionen agerar för det dygdiga och goda, samt liksom de tidigare nämnda perspektiven, diskutera vad som behöver förändras. 

Denna artikel syftar till att belysa hur epistemisk orättvisa i samhället reproduceras på biblioteken och verkar inom bibliotekarieprofessionen. Särskild tonvikt läggs vid vittnesorättvisan, som ligger till grund för konsekvenser som kan härledas till tolkningsorättvisa. Artikeln bidrar till Bibliotek- och informationsvetenskaplig teori och praktik med hjälp av ett dygdetiskt kunskapsteoretiskt perspektiv på strukturell orättvisa och rasism på bibliotek. 

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Svensk Biblioteksförening, 2023
Keywords
Fricker, epistemisk orättvisa, rasism, bibliotekarieprofession, dygdetik
National Category
Information Studies
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-51311 (URN)
Conference
Mötesplats Profession – Forskning, Borås 9-10 november 2022
Available from: 2023-04-10 Created: 2023-04-10 Last updated: 2023-04-14Bibliographically approved
Schultz Nybacka, P. (2023). The Renegotiation of Care: Contemporary Art and Research on a New Care Environment. In: Håkan Nilsson (Ed.), Renegotiations: The Role of Public Art in the New Millenium (pp. 156-179). Huddinge: Södertörns högskola
Open this publication in new window or tab >>The Renegotiation of Care: Contemporary Art and Research on a New Care Environment
2023 (English)In: Renegotiations: The Role of Public Art in the New Millenium / [ed] Håkan Nilsson, Huddinge: Södertörns högskola, 2023, p. 156-179Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Huddinge: Södertörns högskola, 2023
Series
Södertörn Academic Studies, ISSN 1650-433X ; 91Södertörn Studies in Art History and Aesthetics ; 8
National Category
Art History
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-52642 (URN)978-91-89504-09-7 (ISBN)978-91-89504-10-3 (ISBN)
Available from: 2023-11-08 Created: 2023-11-08 Last updated: 2023-11-08Bibliographically approved
Schultz Nybacka, P. (2022). Arbete och fritid pågår: Om gårdagens och morgondagens arbetsplatsbibliotek. Uppsala: Region Uppsala
Open this publication in new window or tab >>Arbete och fritid pågår: Om gårdagens och morgondagens arbetsplatsbibliotek
2022 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Arbetsplatsbiblioteken ingår i en historisk bibliotekstradition och syftar i grunden tillatt ge människor i arbete möjlighet att läsa och folkbildas på fritiden. Sedan 1980-talet har arbetsplatsbiblioteken minskat i omfattning. ”Arbete och fritid pågår” är enrapport som utforskar fenomenet arbetsplatsbibliotek. Vilken relevans har de idagoch i framtiden för bibliotekens uppdrag? Vilken betydelse kan de ha för regionalaoch kommunala intressen som tillväxt, välfärd, kultur och hälsa?

Ett centralt ställningstagande i rapporten är att relatera frågan om arbetsplatsbibliotektill utvecklingen inom arbete, arbetskompetenser och arbetsliv. Digitaliseringenoch det ökande behovet av bibliotekens kompetens inom medie- och informationskunnighet (MIK) är här kritiska faktorer.

Place, publisher, year, edition, pages
Uppsala: Region Uppsala, 2022. p. 83
National Category
Information Studies
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-50171 (URN)978-91-984597-4-6 (ISBN)
Funder
Region Uppsala
Available from: 2022-11-01 Created: 2022-11-01 Last updated: 2022-11-02Bibliographically approved
Schultz Nybacka, P. (2022). Brist på skolbibliotek kan hota demokratin. Forskning och framsteg, 7
Open this publication in new window or tab >>Brist på skolbibliotek kan hota demokratin
2022 (Swedish)In: Forskning och framsteg, E-ISSN 2002-5076, Vol. 7Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Abstract [sv]

Bara knappt fyra av tio skolelever har tillgång till ett bemannat skolbibliotek. Det är ett brott mot skollagen och ett hot mot demokratin, skriver Pamela Schultz Nybacka, universitetslektor som arbetar med Bibliotekarieprogrammet vid Södertörns högskola.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Stiftelsen Forskning och Framsteg, 2022
National Category
Information Studies
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-51301 (URN)
Available from: 2023-04-09 Created: 2023-04-09 Last updated: 2023-07-04Bibliographically approved
Schultz Nybacka, P. & Stoenescu, A. (Eds.). (2022). Förlagshandboken: Den underbara konsten att driva förlag. Stockholm: NOFF - Nordiska Oberoende Förlags Förening
Open this publication in new window or tab >>Förlagshandboken: Den underbara konsten att driva förlag
2022 (Swedish)Collection (editor) (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [sv]

Bokutgivning är i mångt och mycket ett lagarbete - oberoende av om man arbetar självständigt eller i ett team. Under de möten som sker mellan medlemmarna i Nordiska oberoende förlags förening, NOFF, väcks alltid intressanta diskussioner och frågor: Hur fungerar upphovsrätten? Vilka distributörer finns? Hur söker jag litteraturstöd? Hur marknadsför jag mina böcker? Så växte tanken fram att vi skulle kunna samla svaren på dessa frågor i en handbok som kan utvecklas och uppdateras i takt med tiden. Vi har länge önskat en kärnfull och aktuell introduktion till professionellt förlagsarbete och här är den - Förlagshandboken som guidar dig i bokutgivningens underbara värld! 

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: NOFF - Nordiska Oberoende Förlags Förening, 2022. p. 155
Keywords
Förlag, Förlagsindustri, Bokutgivning, Bokproduktion, Marknadsföring, Bokmarknaden, Starta eget
National Category
Other Humanities
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-51312 (URN)9789152731055 (ISBN)
Available from: 2023-04-11 Created: 2023-04-11 Last updated: 2023-04-13Bibliographically approved
Centerwall, U., Schultz Nybacka, P. & Ringbo, M. (2022). Skolbibliotek för demokrati, lärande och kultur. In: Johan Sundeen; Katarina Michnik; Roger Blomgren (Ed.), Biblioteksgeografin: en antologi om biblioteksväsende och biblioteksforskning (pp. 325-357). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Skolbibliotek för demokrati, lärande och kultur
2022 (Swedish)In: Biblioteksgeografin: en antologi om biblioteksväsende och biblioteksforskning / [ed] Johan Sundeen; Katarina Michnik; Roger Blomgren, Lund: Studentlitteratur AB, 2022, p. 325-357Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2022
National Category
Information Studies
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-48701 (URN)9789144159485 (ISBN)
Available from: 2022-04-04 Created: 2022-04-04 Last updated: 2022-05-11Bibliographically approved
Schultz Nybacka, P. (2022). Vad ska boken kosta? (1ed.). In: Natur & Kultur 100 år: En jubileumsskrift (pp. 56-65). Stockholm: Natur och kultur
Open this publication in new window or tab >>Vad ska boken kosta?
2022 (Swedish)In: Natur & Kultur 100 år: En jubileumsskrift, Stockholm: Natur och kultur, 2022, 1, p. 56-65Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Natur och kultur, 2022 Edition: 1
Keywords
bokmarknad, bokprissättning, fasta priser, fria priser, marknadslogik, momssänkning
National Category
Other Humanities not elsewhere specified Business Administration
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-48638 (URN)
Available from: 2022-03-22 Created: 2022-03-22 Last updated: 2022-07-11Bibliographically approved
Schultz Nybacka, P. (2021). Brevsvar (1ed.). In: Martin Svendsen (Ed.), Vade mecum: Nio brev om företagsekonomins obegripliga gripenhet plus novem responsa (pp. 92-103). Göteborg: Korpen
Open this publication in new window or tab >>Brevsvar
2021 (Swedish)In: Vade mecum: Nio brev om företagsekonomins obegripliga gripenhet plus novem responsa / [ed] Martin Svendsen, Göteborg: Korpen , 2021, 1, p. 92-103Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Göteborg: Korpen, 2021 Edition: 1
Keywords
Tolkien, Lotman, consumer culture, consumer culture theory, brand, brand culture, counter culture, co-author, Tolkien, Lotman, konsumentkultur, konsumentkulturteori, varumärke, märkeskultur, varublivande, varumärkande, populärkultur, motkultur
National Category
Business Administration General Literature Studies Cultural Studies
Research subject
Baltic and East European studies
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-47864 (URN)9789189401044 (ISBN)
Funder
The Foundation for Baltic and East European Studies, 50/2015
Available from: 2021-12-16 Created: 2021-12-16 Last updated: 2023-07-11Bibliographically approved
Lund, A. & Schultz Nybacka, P. (2021). Digital Library Platforms’ Democracy Building Between Instrumental Education and Web 2.0 Sharing: A Swedish Case Study. tripleC: Communication, Capitalism & Critique, 19(2), 392-423
Open this publication in new window or tab >>Digital Library Platforms’ Democracy Building Between Instrumental Education and Web 2.0 Sharing: A Swedish Case Study
2021 (English)In: tripleC: Communication, Capitalism & Critique, E-ISSN 1726-670X, Vol. 19, no 2, p. 392-423Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Digital platforms are a primary means of communication in society. Public libraries play an empowering role in these processes, strengthening citizens’ digital competences. This raises questions about what democratic processes the digital technology is made to enable. The study investigates how a Swedish Digital Library (DL) is envisioned and organised within a national digitalisation strategy. Qualitative methods are used, and a theoretical democracy framework is developed and used together with the concepts of education and Bildung in the analysis. Four empirical themes are identified. The analysis centres on tensions related to horizontality and hierarchy, and Bildung and sociality. The DL vision is dominated by a hierarchical and instrumental educational vision that connects to representative democracy. A subordinated social and pedagogical vision of inner motivational drives and partial forms of sharing, connected to deliberative and semi-participatory democracy forms, exists, mostly in the form of some cherry-picked Web 2.0 discourses.

Place, publisher, year, edition, pages
TripleC: Communication, Capitalism & Critique, 2021
Keywords
digital libraries, public libraries, regional libraries, digital platforms, Web 2.0, gamification, peer production, collaborative production, digital sharing, Bildung, direct democracy, participatory democracy, deliberative democracy, representative democracy
National Category
Information Studies
Identifiers
urn:nbn:se:sh:diva-46680 (URN)10.31269/triplec.v19i2.1275 (DOI)000711455700001 ()2-s2.0-85122065217 (Scopus ID)
Projects
Digital First with the User in Focus
Funder
National Library of Sweden (KB)
Available from: 2021-11-04 Created: 2021-11-04 Last updated: 2023-06-30Bibliographically approved
Projects
Brands resonating co-authors [50/2015_OSS]; Södertörn University; Publications
Schultz Nybacka, P. (2021). Brevsvar (1ed.). In: Martin Svendsen (Ed.), Vade mecum: Nio brev om företagsekonomins obegripliga gripenhet plus novem responsa (pp. 92-103). Göteborg: KorpenSvendsen, J. M. (2021). Vade mecum: nio brev om företagsekonomins obegripliga gripenhet : plus novem responsa. Göteborg: Bokförlaget KorpenSchultz Nybacka, P. & Östberg, J. (2020). Cultural Approaches (1ed.). In: Ulla Eriksson-Zetterquist, Magnus Hansson & Fredrik Nilsson (Ed.), Theories and Perspectives in Business Administration: (pp. 297-324). Lund: Studentlitteratur ABWinroth, K. (2020). Fashionabla varumärken och passionerade entreprenörer. Stockholm: Ekerlids förlagWinroth, K. (2020). Russian fashionistas and international politics. Baltic Worlds, XIII(2-3), 131-135Winroth, K. (2019). Besatta av varumärken. Organisation & Samhälle (2), 50-55Winroth, K., Larsson Segerlind, T. & Lönnborg, M. (2019). Co-authors of branding processes intertwined with entrepreneurial processes: cases from the digital world. In: : . Paper presented at 23rd McGill International Entrepreneurship Conference at the University of Southern Denmark, 28-30th August 2019. Schultz Nybacka, P. (2019). Dark, Difficult and Depressing: Nordic Crime Novels in the Eyes of the Beholder (1ed.). In: Søren Askegaard & Jacob Östberg, Eds. (Ed.), Nordic Consumer Culture: State, Market and Consumers (pp. 193-212). Cham: Palgrave MacmillanSchultz Nybacka, P. (2018). Samtidskänslan i samtidernas tidevarv. Svenska Dagbladet (7 mars), pp. 18Svendsen, J. M. & Preiholt, H. (2018). Towards a Conceptualization of Recidivism and Repetitive Behavior. International Journal of Criminology and Sociological Theory, 10(2)
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0001-7636-8846

Search in DiVA

Show all publications