sh.sePublikationer
Ändra sökning
Länk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Publikationer (10 of 14) Visa alla publikationer
Aare, C. (2023). Barbro Alvings folkhemsblick exotiserar Norrland. Mediehistorisk tidsskrift, 20(1), 299-323
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Barbro Alvings folkhemsblick exotiserar Norrland
2023 (Svenska)Ingår i: Mediehistorisk tidsskrift, E-ISSN 2464-4277, Vol. 20, nr 1, s. 299-323Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
Abstract [sv]

När den legendariska svenska reportern Barbro Alving, signaturen Bang, 1951 åker på reportageresa till det svenska Norrland gör hon sig till talesperson för myndigheternas framväxande välfärdsprojekt. Detta innebär att norrlänningar ska uppfostras till bättre hygien, bättre matvanor och bättre läsvanor. Den här artikeln gör generaliserande värderingar synliga när narratologisk och medieretorisk analys samt stilanalys belyser ett samspel mellan berättarperspektiv och berättarröst i Bangs åtta reportage från Norrland. Analysen visar hur valet av källor återspeglar ett klassamhälle där högre samhällsföreträdare, tillsammans med den berättande reportern, får stå för artikelseriens problemformuleringar samtidigt som framför allt fattiga kvinnors livssituation skildras med medkänsla men sällan någon djupare inlevelse. Med en närmast filantropisk blick görs norrlänningar till föremål för ”folkhemmets” välfärdsförbättrande insatser, samtidigt som de själva inte inkluderas i det ”vi” där reportern och hennes Stockholmsläsare ingår.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Norsk Mediehistorisk Forening, 2023
Nyckelord
Barbro Alving, Norrland, folkhem, narratologi, medieretorik
Nationell ämneskategori
Medievetenskap
Identifikatorer
urn:nbn:se:sh:diva-51108 (URN)
Tillgänglig från: 2023-02-27 Skapad: 2023-02-27 Senast uppdaterad: 2023-02-27Bibliografiskt granskad
Aare, C. (2023). Den engagerade reportern: Svenska sociala reportage 1910–2010 (1ed.). Göteborg: Makadam Förlag
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Den engagerade reportern: Svenska sociala reportage 1910–2010
2023 (Svenska)Bok (Refereegranskat)
Abstract [sv]

Sociala reportage skrivs av reportrar som strider för de svaga och avslöjar missförhållanden. Så har det hetat inom yrket, i handböcker och bland genrens supportrar. Men vad döljer sig bakom idealet? Och hur ser engagemanget ut när det omvandlas till text? Den här boken lyfter fram reportage av några av 1900-talets mest hyllade svenska reportrar och synar på vilka sätt texterna förmedlar ett engagemang till läsaren. De narratologiskt grundade analyserna utförs mot en bakgrund av skiftande idéer om en reporters samhällsroll. Det visar sig att engagemanget ofta är tidsanknutet och kan motarbetas av generaliserande värderingar om porträtterade människor. Här blir skillnaden mellan inlevelse och medkänsla avgörande.

De valda reportrarna representerar det svenska sociala reportaget vid centrala brytpunkter inom traditionen. Ester Blenda Nordström och Gustaf Hellström har valts för 1910-talet, Ivar Lo-Johansson för åren kring 1930, Barbro Alving för 1950-talet, Jan Guillou för 1970-talet och Maciej Zaremba och Karen Söderberg för 1990- och 2000-talen.

Abstract [en]

Social reportages are written by reporters who fight for the weak and expose injustices. So it is said in the profession, in handbooks and among the genre’s supporters. But what is hidden behind the ideal? And what does the commitment look like when it is converted into text? This book highlights reportages by some of the 20th century’s most celebrated Swedish reporters and examines the ways in which their texts convey a commitment to the reader. The narratologically based analyses are performed against a background of changing ideas about a reporter’s role in society. It turns out that the commitment is often time-related and can be counteracted by generalizing values about the depicted people. Here, the difference between empathy and compassion becomes crucial.

The selected reporters represent Swedish social reportage at central turning points within the tradition. Ester Blenda Nordström and Gustaf Hellström have been chosen for the 1910s, Ivar Lo-Johansson for the years around 1930, Barbro Alving for the 1950s, Jan Guillou for the 1970s and Maciej Zaremba and Karen Söderberg for the 1990s and 2000s.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Göteborg: Makadam Förlag, 2023. s. 308 Upplaga: 1
Serie
Kriterium, E-ISSN 2002-2131 ; 51
Nyckelord
Journalistikhistoria, sociala reportage, narratologi, Ester Blenda Nordström, Gustaf Hellström, Ivar Lo-Johansson, Barbro Alving, Jan Guillou, Maciej Zaremba, Karen Söderberg
Nationell ämneskategori
Tvärvetenskapliga studier inom samhällsvetenskap
Forskningsämne
Annat forskningsområde
Identifikatorer
urn:nbn:se:sh:diva-53572 (URN)10.22188/kriterium.51 (DOI)978-91-7061-461-3 (ISBN)978-91-7061-961-8 (ISBN)
Forskningsfinansiär
Ridderstads Stiftelse för historisk grafisk forskning
Tillgänglig från: 2024-02-19 Skapad: 2024-02-19 Senast uppdaterad: 2024-02-20Bibliografiskt granskad
Aare, C. (2023). Skiftande berättarperspektiv och självkritisk reporter komplicerar bilden: Budskap och berättarteknik i tre svenska reportageböcker om gängkriminalitet. Journalistica, 17(1)
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Skiftande berättarperspektiv och självkritisk reporter komplicerar bilden: Budskap och berättarteknik i tre svenska reportageböcker om gängkriminalitet
2023 (Svenska)Ingår i: Journalistica, ISSN 1901-6220, E-ISSN 1904-7967, Vol. 17, nr 1Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
Abstract [en]

Hur ser berättelsen om svensk gängkriminalitet ut i tre aktuella reportageböcker och med vilken berättarteknik är den konstruerad? Med en blandning av narratologisk och medieretorisk analysmetod undersöker den här artikeln hur innehåll och form samspelar i Mammorna av Alexandra Pascalidou, Familjen av Johanna Bäck- ström Lerneby och Tills alla dör av Diamant Salihu. En slutsats är att skiftande berättarperspektiv kan motverka ensidighet, samtidigt som narrativ medkänsla utan parallell narrativ inlevelse kan hindra läsarens möjlighet att föreställa sig de skildrade människornas situation. Dramatiserade händelseförlopp kan öka närvarokänslan, medan en reporter som ifrågasätter sin egen auktoritet uppmuntrar läsaren till att undvika förenklande slutsatser. Till sist bidrar person- beskrivningar och urval av fakta i de tre böckerna till skilda budskap. Studien visar att reportagegenren tack vare sin narrativa form har potential att skildra samhällsproblem på komplexa sätt. Detta gäller särskilt när gestaltningen kombineras med gedigen faktaresearch. 

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Royal Danish Library, 2023
Nyckelord
Reportage/narrative journalism, criminal gangs, narratology, mediea rhetoric, narrative compassion, narrative empathy, reportage, gängkriminalitet, narratologi, medieretorik, narrativ inlevelse, narrativ medkänsla
Nationell ämneskategori
Litteraturvetenskap Medievetenskap
Forskningsämne
Annat forskningsområde
Identifikatorer
urn:nbn:se:sh:diva-52583 (URN)10.7146/journalistica.v17i1.136679 (DOI)
Forskningsfinansiär
Ridderstads Stiftelse för historisk grafisk forskning
Anmärkning

What messages do three recently published reportage books convey about Swedish gang criminality and what kinds of narrative techniques are used in the stories? With a mix of narratological and media rhetorical analysis methods, this article investigates how content and narrative form interact in Mammorna by Alexandra Pascalidou, Familjen by Johanna Bäckström Lerneby and Tills alla dör by Diamant Salihu. One conclusion is that varying narrative perspectives can counteract one-sidedness, while narrative compassion without parallel narrative empathy can block the reader’s ability to imagine the situation of the depicted people. Dramatized events heighten the reader’s sense of being present in the story, while a reporter questioning his own authority encourages the reader to avoid simplistic conclusions. Finally, descriptions of persons and selections of facts in the three books contribute to different messages. The study illustrates that the genre of reportage/narrative journalism, thanks to its narrative form, has the potential to depict social problems in complex ways. This is especially true when the depiction is combined with solid factual research.

Tillgänglig från: 2023-10-29 Skapad: 2023-10-29 Senast uppdaterad: 2023-10-30Bibliografiskt granskad
Aare, C. (2023). The Case of Literary Journalism: Rethinking Fictionality, Narrativity, and Imagination. Style, 57(4), 440-458
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>The Case of Literary Journalism: Rethinking Fictionality, Narrativity, and Imagination
2023 (Engelska)Ingår i: Style, ISSN 0039-4238, E-ISSN 2374-6629, Vol. 57, nr 4, s. 440-458Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
Abstract [en]

This article discusses the genre of literary journalism/reportage against a background of earlier assumptions on fictionality. At a local level in nonfiction, fic- tionality can be expressed through invented stories and scenarios that create a con- trast to the global, nonfictive context. However, fictionality can also be expressed through stylistic devices that traditionally have been associated with narrative fic- tion. A local contrast may appear, but only if the genre in itself is not narrative. If the focus is on the nonfictional and narrative genre of literary journalism/reportage, there will be no contrast. Here, the rhetoric will work just like in narrative fiction and should be considered to be part of the features of narrativity. Furthermore, the concept imagination should be perceived in close relation to Monika Fludernik’s understanding of narrative as experience. The conclusion is a call to partly rethink existing connections between fictionality, narrativity, and imagination in order to better understand the narrative nature of reportage. 

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Pennsylvania: Pennsylvania State University Press, 2023
Nyckelord
literary journalism, reportage, fictionality, narrativity, imagination
Nationell ämneskategori
Litteraturvetenskap
Identifikatorer
urn:nbn:se:sh:diva-52761 (URN)10.5325/style.57.4.0440 (DOI)001105455700002 ()2-s2.0-85178231205 (Scopus ID)
Tillgänglig från: 2023-11-21 Skapad: 2023-11-21 Senast uppdaterad: 2023-12-18Bibliografiskt granskad
Aare, C. (2022). A Poetry of Grayness: Stig Dagerman's German Autumn as Postwar Reportage from Germany. In: John S. Bak; Bill Reynolds (Ed.), The Routledge Companion to World Literary Journalism: (pp. 107-117). London: Routledge
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>A Poetry of Grayness: Stig Dagerman's German Autumn as Postwar Reportage from Germany
2022 (Engelska)Ingår i: The Routledge Companion to World Literary Journalism / [ed] John S. Bak; Bill Reynolds, London: Routledge, 2022, s. 107-117Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
Abstract [en]

Tysk höst (German Autumn) is perhaps the most famous Swedish reportage book from the twentieth century. It was written as a series of reportages by the young author Stig Dagerman and depicts the life of ordinary people in Germany in 1946. Themes such as suffering, guilt, and feelings of dejection are discussed, framed by an atmosphere of grayness. The reader is invited to empathize, not with certain individuals but rather with anyone who is cold, hungry, and bereaved of their beliefs. This chapter explores how these themes are made universally human by an advanced literary technique. Dagerman links the abstract to the concrete, the argumentation to what he has observed on the spot. This is achieved through figurative language, where key words are repeated, gradually transforming them in meaning and blurring the line between illustrated scenes and metaphors. The result becomes a paradoxical kind of gray expressiveness, where the power of the language seems to contradict the gloomy content.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
London: Routledge, 2022
Nationell ämneskategori
Litteraturstudier
Identifikatorer
urn:nbn:se:sh:diva-50390 (URN)10.4324/9780429331923-9 (DOI)2-s2.0-85143183290 (Scopus ID)9780429331923 (ISBN)9780367355241 (ISBN)
Tillgänglig från: 2022-12-16 Skapad: 2022-12-16 Senast uppdaterad: 2022-12-16Bibliografiskt granskad
Aare, C. (2021). Narrativt engagemang och komplex berättarteknik i Gustaf Hellströms krigsreportage. Samlaren: tidskrift för svensk litteraturvetenskaplig forskning, 142, 5-33
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Narrativt engagemang och komplex berättarteknik i Gustaf Hellströms krigsreportage
2021 (Svenska)Ingår i: Samlaren: tidskrift för svensk litteraturvetenskaplig forskning, ISSN 0348-6133, E-ISSN 2002-3871, Vol. 142, s. 5-33Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
Abstract [en]

The 1910s was a dynamic period in Swedish journalism when reporters became professionals and the largest newspapers engaged their own foreign correspondents. A prominent correspondent of the time was Gustaf Hellström, also a famous writer. His reports from France during the First World War, collected in the book 1 1/2 mil härifrån står världens största slag, are known for their dedicated attitude. An assumption in this essay is that such an attitude corresponds to a narrative commitment, which could be divided into narrative empathy and narrative compassion

Using tools from discourse narratology and cognitive narratology, I investigate narrative techniques and strategies at work when a narrative commitment is constructed in the reportages from France. A conclusion is that parallel perspectives and a multitude of voices within the narrative construction connect the individual to the general and convey empathy with all victims of the war, civilians as well as soldiers on both sides. 

In a final section, I place Hellström’s series of reportages from France within a broader context where I highlight similarites with Stig Dagerman’s series of reportages Tysk höst from 1946 and Svetlana Alexievich’s documentary books from the 1980s and onwards.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Uppsala: Svenska Litteratursällskapet, 2021
Nyckelord
Gustaf Hellström, reportage, narratology, narrative commitment
Nationell ämneskategori
Litteraturvetenskap
Identifikatorer
urn:nbn:se:sh:diva-50221 (URN)
Tillgänglig från: 2022-11-10 Skapad: 2022-11-10 Senast uppdaterad: 2022-11-10Bibliografiskt granskad
Aare, C. (2021). Reportaget som berättelse: En narratologisk undersökning av reportagegenren. (Doctoral dissertation). Stockholm: Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Reportaget som berättelse: En narratologisk undersökning av reportagegenren
2021 (Svenska)Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
Alternativ titel[en]
The Reportage as Narrative : A Narratological Investigation of the Genre­
Abstract [en]

This study ­is the first dissertation where the genre of reportage (in the U.S. classified as literary journalism) is systematically mapped with the help of narratology. Using tools primarily from structural discourse narratology, the thesis examines, describes and maps written reportages as narratives. Rhetorical and cognitive narratology complement the approach. 

The investigation rests on two assumptions. Firstly, a reporter’s professional purpose is to report about people and states of affairs outside the reporter herself. This results in a contextual commitment, which leaves traces in the narrative in the form of a textual commitment. The latter is in turn divided into narrative empathy and narrative compassion/sympathy. The thesis highlights the creation of narrative structures and stylistic features in reportages and the overall conclusion is that conceptions about a reporter’s professional purpose in fact do influence the narrativity of the text. 

Secondly, in contrast to news journalism, reportage is a personal genre that can be considered a directed reality: the content is taken from reality but the form is personal and a consequence of the writing reporter’s choices. The thesis presents a narratological model where the text develops in the interplay between three instances: a director, a narrator (in a first-person reportage a narrating reporter) and experiencing characters (in a first-person reportage including an experiencing reporter). The director should be regarded as a structuring property of the text itself. 

Part 1 provides a historical background to the reportage genre and the social side of the reporter role. In part 2, narrative characteristics of the genre are explored and defined together with the common roots of reportage and novels within realism and naturalism. Part 3 demonstrates how a contextual commitment can be transformed into a textual commitment. Throughout the dissertation, the director model is used to investigate differences and similarities between subcategories within the genre, sometimes between single texts, sometimes between reportage in general and fictional narrative. In part 4, a typology of reportage is presented. The genre is divided into five types of narration, based on the representational relation between how the physical reporter has collected information and in what ways an experiencing reporter is or is not apparent in the text. 

The thesis ends with a historicization of consonance and dissonance within the reportage genre. Consonance emphasizes the characters’ “here-and-now” and can be found within a broad, classical tradition of eyewitness reporting. Dissonance emphasizes the narrator’s retrospective perspective and can be found within the modernistic type of American New Journalism and in more experimentally written reportages from the most recent decades. The thesis demonstrates how both these ways of narrating may enable the reader’s narrative empathy with someone else than the experiencing reporter.

The analyses and conclusions are mainly based on Swedish reportages from 1819 to 2014. This material is complemented with international reportages from 1903 to 2007,  from Norway, Poland, Germany, Great Britain, Italy, Bohemia, Croatia, Belarus and the U.S. Accordingly, the dissertation demonstrates that traditions of reportage are primarily international and that the observations about narrative patterns within the genre are also relevant outside of Sweden. 

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Stockholm: Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet, 2021. s. 301
Nyckelord
Structural Narratology, Reportage, Literary Journalism, Directed Reality, Contextual Commitment, Textual Commitment, Narrative Empathy, Narrative Compassion
Nationell ämneskategori
Litteraturvetenskap
Identifikatorer
urn:nbn:se:sh:diva-51109 (URN)978-91-7911-426-8 (ISBN)978-91-7911-427-5 (ISBN)
Disputation
2021-03-25, digitalt via Zoom, länk finns tillgänglig på institutionens webbplats, 10:00 (Svenska)
Opponent
Handledare
Tillgänglig från: 2023-02-28 Skapad: 2023-02-27 Senast uppdaterad: 2023-02-28Bibliografiskt granskad
Aare, C. (2020). Långsamhetens journalistik – reportaget vittnar om sin samtid. In: Elin Gardeström & Hanna Sofia Rehnberg (Ed.), Vad är journalistik?: En antologi av journalistiklärare på Södertörns högskola (pp. 67-76). Huddinge: Södertörns högskola
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Långsamhetens journalistik – reportaget vittnar om sin samtid
2020 (Svenska)Ingår i: Vad är journalistik?: En antologi av journalistiklärare på Södertörns högskola / [ed] Elin Gardeström & Hanna Sofia Rehnberg, Huddinge: Södertörns högskola, 2020, s. 67-76Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Huddinge: Södertörns högskola, 2020
Serie
Journalistikstudier vid Södertörns högskola ; 12
Nationell ämneskategori
Medie- och kommunikationsvetenskap Litteraturvetenskap
Identifikatorer
urn:nbn:se:sh:diva-40495 (URN)978-91-88663-98-6 (ISBN)
Tillgänglig från: 2020-04-08 Skapad: 2020-04-08 Senast uppdaterad: 2020-04-08Bibliografiskt granskad
Aare, C. (2018). A Narratological Investigation Of Eyewitness Reporting: how a journalistic mission affects narrative structures of the text. Brazilian Journalism Research, 14(3), 676-699
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>A Narratological Investigation Of Eyewitness Reporting: how a journalistic mission affects narrative structures of the text
2018 (Engelska)Ingår i: Brazilian Journalism Research, ISSN 1808-4079, Vol. 14, nr 3, s. 676-699Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
Abstract [en]

Drawing upon the tenets of discourse narratology, this essay identifies and discusses the various narrative and rhetorical features typical of literary journalism/reportage that have evolved from the classical tradition of first-hand observation/eyewitness reporting. I give examples of narrative patterns that have influenced literary journalism throughout the 20th century and up until today, and argue that they differ from structures found in comparable ways of narrating in fiction as well as in autobiographies. I highlight four consequences of a rhetorical “position of witnessing”: a narrative perspective directed from the outside and inward, and an illusion of simultaneity of a reporter being present on the spot and seemingly witnessing and narrating at the same time. Furthermore, the essay explores how realism, in terms of mimetic (scenic) form and scrutinized details, works differently in literary journalism than in realistic fiction. In this article, I attempt to demonstrate how narratology can open new doors to our understanding how literary journalism works in its single structures and how these structures in turn affect the reader’s experience.

Abstract [pt]

Com base nos princípios da narratologia do discurso, este ensaio identifica e discute as várias características narrativas e retóricas típicas do jornalismo literário/ reportagem que evoluíram a partir da tradição clássica de observação em primeira mão/ relato de testemunhas oculares. Dou exemplos de padrões narrativos que influenciaram o jornalismo literário ao longo do século XX e até hoje, e argumento que eles diferem das estruturas encontradas em formas comparáveis de narrar na ficção, bem como nas autobiografias. Destaco quatro consequências de uma “posição de testemunho” retórica: uma perspectiva narrativa dirigida de fora para dentro e uma ilusão de simultaneidade de um repórter estando presente no local e aparentemente testemunhando e narrandoao mesmo tempo. Além disso, o ensaio explora como o realismo, em termos de forma mimética (cênica) e detalhes minuciosos, funciona de maneira diferente no jornalismo literário do que na ficção realista. Neste artigo, tento demonstrar como a narratologia pode abrir novas portas para nossa compreensão de como o jornalismo literário funciona em suas estruturas únicas e como estas, por sua vez, afetam a experiência do leitor.

Abstract [es]

Con base en los principios de la narratología del discurso, este ensayo identifica y discute las diversas características narrativas y retóricas típicas del periodismo literario/ reportaje que evolucionaron a partir de la tradición clásica de observación de primera mano/ relato de testigos oculares. En el siglo XX y hasta el presente, se dan ejemplos de patrones narrativos que influenciaron el periodismo literario a lo largo del siglo XX y que se diferencian de las estructuras encontradas en formas comparables de narrar en la ficción, así como en las autobiografías. Destaco cuatro consecuencias de una “posición de testimonio” retórica: una perspectiva narrativa dirigida de fuera hacia dentro y una ilusión de simultaneidad de un reportero estando presente en el lugar y aparentemente testificando y narrando al mismo tiempo. Además, el ensayo explora cómo el realismo, en términos de forma mimética (escénica) y detalles minuciosos, funciona de manera diferente en el periodismo literario que en la ficción realista. En este artículo, intento demostrar cómo la narratología puede abrir nuevas puertas para nuestra comprensión de cómo el periodismo literario funciona en sus estructuras únicas y cómo esas estructuras, a su vez, afectan la experiencia del lector.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Brazilian Association of Journalism Researchers, 2018
Nyckelord
Discourse narratology, Eyewitness reporting, Mimetic representation, Afferent narrative perspective, Illusion of simultaneity, Narratologia do discurso, Relato de testemunha ocular, Representação mimética, Perspectiva narrativa aferente, Ilusão de simultaneidade, Narratología del discurso, Relato de testigo ocular, Representación mimética, Perspectiva narrativa aferente, Ilusión de simultaneidad
Nationell ämneskategori
Litteraturvetenskap
Identifikatorer
urn:nbn:se:sh:diva-37421 (URN)10.25200/BJR.v14n3.2018.1125 (DOI)000454509300005 ()2-s2.0-85060585538 (Scopus ID)
Anmärkning

Publicerad på två språk. Portugisisk titel: Uma Investigação Narratológica Do Relato De Testemunhas Oculares: como o papel de um repórter profissional pode afetar as estruturas narrativas do texto

Tillgänglig från: 2019-02-07 Skapad: 2019-02-07 Senast uppdaterad: 2020-06-30Bibliografiskt granskad
Aare, C. (2016). A Narratological Approach to Literary Journalism: How an Interplay between Voice and Point of View May Create Empathy with the Other. Literary Journalism Studies, 8(1), 106-139
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>A Narratological Approach to Literary Journalism: How an Interplay between Voice and Point of View May Create Empathy with the Other
2016 (Engelska)Ingår i: Literary Journalism Studies, ISSN 1944-897X, E-ISSN 1944-8988, Vol. 8, nr 1, s. 106-139Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
Abstract [en]

The aim of this essay is to present a model for analyzing the in- terplay between voice and point of view in literary journalism/reportage. The model can be used to nuance previous researchers’ discussions about “subjective” and “objective” journalism. It also problematizes the reporter’s special role as an eyewitness by highlighting how narrative techniques can create empathy with the Other and move the reader’s gaze away from the reporter, away from the one who is witnessing. Using tools from classical narratology, I focus on the form of the texts. The tools help me investigate the narrator’s as well as the characters’ subjectivity and interpret the narra- tive’s construction as an expression of a journalistic mission. I systematize variables such as the narrator’s visibility, the relation between an experienc- ing reporter and a narrating reporter, the interplay between the experienc- ing reporter and other characters in the text, and in what way a level with a director (an implied author) can facilitate a comparison between vari- ous kinds of literary journalism. I also examine whether it might be time to abandon the theory that a first-person reportage is more subjective in general than a third-person reportage. I explore whether it is instead the narrator’s visibility that determines the position of the text on a scale be- tween “subjective” and “objective” forms. (Note: I have provided a glossary of terms at the end of the essay.)

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Evanstone, United States: , 2016
Nyckelord
literary journalism, reportage, eyewitness, emapthy with the other, a narratological model, focalization, consonance, dissonance, the narrator's visibility
Nationell ämneskategori
Litteraturvetenskap
Identifikatorer
urn:nbn:se:sh:diva-30307 (URN)000382852100007 ()
Tillgänglig från: 2016-06-13 Skapad: 2016-06-13 Senast uppdaterad: 2019-02-13Bibliografiskt granskad
Organisationer
Identifikatorer
ORCID-id: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-8376-7877

Sök vidare i DiVA

Visa alla publikationer