sh.sePublikationer
Ändra sökning
Länk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Publikationer (10 of 106) Visa alla publikationer
Wallenstein, S.-O. & Sjöholm, C. (Eds.). (2023). Aisthesis: Estetikens historia del 2, andra bandet. Stockholm: Thales
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Aisthesis: Estetikens historia del 2, andra bandet
2023 (Svenska)Samlingsverk (redaktörskap) (Övrigt vetenskapligt)
Abstract [sv]

Estetik kommer av aisthesis, det grekiska ordet för sinnlig varseblivning. På vilket sätt skapar sinnena ett eget fält för vetande? På vilket sätt ska vi förstå deras roll som förmedlare mellan människa och värld, kropp och medvetande, idéer och objekt? Hur ska vi betrakta relationen mellan sinnlig erfarenhet och framväxandet av moderna perceptionsteknologier? 

Aisthesis: Estetikens historia del 2 samlar i två band centrala texter som aktualiserar den estetiska teorins historia och utveckling från tiden kring det första världskriget till det tidiga 2000-talet. Det andra bandet rymmer texter av Leonora Carrington, Clarice Lispector, Peter Eisenman, Susan Sontag, Michel Foucault, Fredric Jameson, Jean-François Lyotard, Julia Kristeva, Sylvia Wynter, Jean-Luc Nancy, Rosalind Krauss, Jacques Rancière med flera.   

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Stockholm: Thales, 2023. s. 527
Nyckelord
Estetik, 1900-tal, modernism
Nationell ämneskategori
Humaniora och konst
Identifikatorer
urn:nbn:se:sh:diva-52333 (URN)9789172351202 (ISBN)
Tillgänglig från: 2023-09-11 Skapad: 2023-09-11 Senast uppdaterad: 2023-09-12Bibliografiskt granskad
Wallenstein, S.-O. & Sjöholm, C. (Eds.). (2023). Aisthesis: Estetikens historia del 2, första bandet. Stockholm: Thales
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Aisthesis: Estetikens historia del 2, första bandet
2023 (Svenska)Samlingsverk (redaktörskap) (Övrigt vetenskapligt)
Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Stockholm: Thales, 2023. s. 600
Nyckelord
Estetik, 1900-tal, modernism
Nationell ämneskategori
Litteraturvetenskap
Identifikatorer
urn:nbn:se:sh:diva-52332 (URN)9789172351158 (ISBN)
Tillgänglig från: 2023-09-11 Skapad: 2023-09-11 Senast uppdaterad: 2023-09-12Bibliografiskt granskad
Sjöholm, C. (2023). Animating Brutalism: cinematic renderingsof Yugoslav monuments. Baltic Worlds, XVI(4), 34-41
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Animating Brutalism: cinematic renderingsof Yugoslav monuments
2023 (Engelska)Ingår i: Baltic Worlds, ISSN 2000-2955, E-ISSN 2001-7308, Vol. XVI, nr 4, s. 34-41Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt) Published
Abstract [en]

The study of monuments tends to focus on human agency, inthe form of political history, warhistory, antagonism, trauma and so on. Aesthetic qualities are often seen as superficial and fetishized qualities that belie the impact of the monument in a regional context. The rurally situated monuments of former Yugoslavia, however, must be seen through their extraordinary qualities as works of art, carrying an agency of their own. Rather than restricting the meaning of their impact, their aesthetic qualities and impact in the environment allow them to speak to us today from a new horizon.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Södertörns högskola, 2023
Nyckelord
monuments, Yugoslavia, Spomeniks, commemoration
Nationell ämneskategori
Filosofi Konst
Forskningsämne
Östersjö- och Östeuropaforskning
Identifikatorer
urn:nbn:se:sh:diva-53002 (URN)
Tillgänglig från: 2024-01-05 Skapad: 2024-01-05 Senast uppdaterad: 2024-01-05Bibliografiskt granskad
Sjöholm, C. (2023). Arendt, Poetry and Music: On Sounding. In: Jonathan De Souza; Benjamin Steege; Jessica Wiskus (Ed.), The Oxford Handbook of the Phenomenology of Music: (pp. C25S1-C25N52). Oxford: Oxford University Press
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Arendt, Poetry and Music: On Sounding
2023 (Engelska)Ingår i: The Oxford Handbook of the Phenomenology of Music / [ed] Jonathan De Souza; Benjamin Steege; Jessica Wiskus, Oxford: Oxford University Press, 2023, s. C25S1-C25N52Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
Abstract [en]

This chapter focuses on Hannah Arendt’s concept of sounding. It explores Arendt’s focus on music and poetry producing the phenomena of aesthetics and politics. Arendt’s assertion of an intrinsic relationship between music and poetry offers a way of interpreting musical and poetic works as inherently political. Mood, tone, and sounding belong to the world of appearances that hold inherent political capacity by displaying an explosive ability to give voice to the dispossessed. The chapter then considers Arendt’s basic assumption that music and poetry, as artworks, uphold an ontological status of permanence, while also referencing an immersion in emotions and radical subjectivity.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Oxford: Oxford University Press, 2023
Serie
Oxford Handbooks
Nyckelord
Hannah Arendt, sounding, music, poetry, artworks, emotions, radical subjectivity, politics, aesthetics
Nationell ämneskategori
Filosofi Musikvetenskap
Identifikatorer
urn:nbn:se:sh:diva-52269 (URN)10.1093/oxfordhb/9780197577844.013.25 (DOI)9780197577875 (ISBN)9780197577844 (ISBN)
Forskningsfinansiär
Riksbankens Jubileumsfond, SAB19-1007:1
Tillgänglig från: 2023-09-01 Skapad: 2023-09-01 Senast uppdaterad: 2023-09-01Bibliografiskt granskad
Sjöholm, C. (2023). Introduction: The politics of aesthetic historicizations and memory culture in former Yugoslavia. Baltic Worlds, XVI(4), 31-33
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Introduction: The politics of aesthetic historicizations and memory culture in former Yugoslavia
2023 (Engelska)Ingår i: Baltic Worlds, ISSN 2000-2955, E-ISSN 2001-7308, Vol. XVI, nr 4, s. 31-33Artikel i tidskrift, Editorial material (Övrigt vetenskapligt) Published
Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Södertörns högskola, 2023
Nationell ämneskategori
Konst Filosofi
Forskningsämne
Östersjö- och Östeuropaforskning
Identifikatorer
urn:nbn:se:sh:diva-53001 (URN)
Forskningsfinansiär
Östersjöstiftelsen, 21-PR2-0015
Tillgänglig från: 2024-01-05 Skapad: 2024-01-05 Senast uppdaterad: 2024-01-05Bibliografiskt granskad
Sjöholm, C. (2023). Varför är du Romeo? (1ed.). In: Eva Jonsson, Ann-Sofie Lönngren, Mattias Pirholt, Oscar von Seth (Ed.), Med kärlek: En festskrift till Claudia Lindén (pp. 245-252). Huddinge: Södertörns högskola
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Varför är du Romeo?
2023 (Svenska)Ingår i: Med kärlek: En festskrift till Claudia Lindén / [ed] Eva Jonsson, Ann-Sofie Lönngren, Mattias Pirholt, Oscar von Seth, Huddinge: Södertörns högskola, 2023, 1, s. 245-252Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Huddinge: Södertörns högskola, 2023 Upplaga: 1
Nationell ämneskategori
Filosofi
Identifikatorer
urn:nbn:se:sh:diva-51902 (URN)978-91-89504-31-8 (ISBN)
Tillgänglig från: 2023-07-05 Skapad: 2023-07-05 Senast uppdaterad: 2023-07-07Bibliografiskt granskad
Moberg, C., Wolrath Söderberg, M., Sandberg, L., Lindblad, I., Sjöholm, C., Gullström, M., . . . Stedt, K. (2022). De unga gör helt rätt när de stämmer staten: 1 620 forskare och lärare i forskarvärlden: Vi ställer oss bakom Auroras klimatkrav. Aftonbladet (2022-12-07)
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>De unga gör helt rätt när de stämmer staten: 1 620 forskare och lärare i forskarvärlden: Vi ställer oss bakom Auroras klimatkrav
Visa övriga...
2022 (Svenska)Ingår i: Aftonbladet, nr 2022-12-07, s. 2Artikel i tidskrift, Dagstidning (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm)) Published
Abstract [sv]

Vi, 1 620 forskare samt lärare vid universitet och högskolor, är eniga med de unga bakom Auroramålet: De drabbas och riskerar att drabbas allvarligt av klimatkrisen under sin livstid. De klimatåtgärder vi vidtar i närtid avgör deras framtid. Sverige måste ta ansvar och göra sin rättvisa andel av det globala klimatarbetet. 

I strid med Parisavtalet ökar utsläppen av växthusgaser i en takt som gör att 1,5-gradersmålet kan överskridas om några år. De globala effekterna blir allt mer synliga med ständiga temperaturrekord, smältande isar, havshöjning och extremväder som torka, förödande bränder och skyfall med enorma översvämningar, som i Pakistan nyligen. Försörjningen av befolkningen utsätts för allvarliga hot i många länder.

Minskningen av den biologiska mångfalden är extrem. Klimatkrisen är enligt WHO det största hotet mot människors hälsa i hela världen och barn utgör en särskilt sårbar grupp. Med Sveriges nordliga läge sker uppvärmningen här dubbelt så fort som det globala genomsnittet. Det förskjuter utbredningsområden för växtlighet och sjukdomsbärande insekter och ökar förekomsten av extremväder såsom värmeböljor, skogsbränder och översvämningar samt av många olika sorters infektioner och allergier. När extremväder ökar, ökar även stressen och risken för mental ohälsa. Värmeböljor ökar risken för sjukdom och död hos sårbara grupper som äldre, små barn och personer med kroniska sjukdomar. De negativa effekterna på hälsan kommer att öka i takt med klimatkrisen och barn riskerar att drabbas av ackumulerade negativa hälsoeffekter under hela sina liv. Redan i dag är mer än hälften av unga mellan 12 och 18 år i Sverige ganska eller mycket oroliga för klimat och miljö. Detta är förståeligt när våra beslutsfattare inte gör vad som krävs.

Den juridiska och moraliska grunden för arbetet mot klimatförändringarna är att varje land måste göra sin rättvisa andel av det globala klimatarbetet. Centralt i det internationella klimatramverket är att rika länder med höga historiska utsläpp, däribland Sverige, måste gå före resten av världen. Dessa länder måste också bidra till att finansiera klimatomställningen i länderna i det Globala Syd, som är minst ansvariga för klimatkrisen men drabbas hårdast. Denna rättviseprincip är tydlig i Parisavtalet och var en het diskussionsfråga under COP27 i Sharm el-Sheikh, men lyser med sin frånvaro i det svenska klimatarbetet. 

Sverige har satt mål för att minska sina utsläpp. Men de är helt otillräckliga: minskningstakten är för låg och målen tillåter samtidigt att åtgärder skjuts på framtiden. Dessutom exkluderas merparten av Sveriges utsläpp från de svenska nationella utsläppsmålen; bland annat utelämnas utsläpp som svensk konsumtion orsakar utanför Sveriges gränser, utsläpp från utrikes transporter och utsläpp från markanvändning och skogsbruk, exempelvis utsläpp från förbränning av biobränslen eller utsläpp från dikade våtmarker (Prop. 2016/17:146 s.25-28).

Sverige saknar dessutom ett eget mål för att öka upptaget av växthusgaser genom utökat skydd och restaurering av ekosystem, något som krävs för att begränsa de värsta konsekvenserna av klimatkrisen (IPCC s.32). Trots dessa låga ambitioner misslyckas Sverige med att nå sina utsläppsmål, konstaterar både Klimatpolitiska rådet och Naturvårdsverket. En klimatpolitik i linje med Parisavtalet kräver både att alla typer av växthusgasutsläpp minskar samtidigt som – inte i stället för – upptaget av växthusgaser maximeras: i dag misslyckas Sverige på bägge fronter.

Slutsatsen är tydlig. Sverige vidtar inte de åtgärder som krävs för att skydda barns och ungdomars rättigheter enligt Europakonventionen till skydd för de mänskliga rättigheterna. Detta medför allvarliga risker för liv och hälsa för unga generationer, människor i andra länder och särskilt utsatta grupper. Detta kan inte fortsätta. Därför ställer vi oss bakom Auroras krav att Sverige börjar göra sin rättvisa andel och omedelbart sätter igång ett omfattande och långtgående klimatarbete som vilar på vetenskaplig grund och sätter rättvisa i centrum.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Aftonbladet, 2022. s. 2
Nyckelord
Klimatförändringar; växthusgaser; mänskliga rättigheter
Nationell ämneskategori
Juridik och samhälle
Identifikatorer
urn:nbn:se:sh:diva-50340 (URN)
Anmärkning

Aftonbladet Debatt

Tillgänglig från: 2022-12-07 Skapad: 2022-12-07 Senast uppdaterad: 2023-10-06Bibliografiskt granskad
Sjöholm, C. (2022). Figures of Snow: Preconceptual Dimensions of Descartes’s Meteorology. Epoché: A Journal for the History of Philosophy, 26(2), 325-345
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Figures of Snow: Preconceptual Dimensions of Descartes’s Meteorology
2022 (Engelska)Ingår i: Epoché: A Journal for the History of Philosophy, ISSN 1085-1968, E-ISSN 2153-8603, Vol. 26, nr 2, s. 325-345Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Philosophy Documentation Center, 2022
Nationell ämneskategori
Filosofi Konst
Forskningsämne
Kritisk kulturteori
Identifikatorer
urn:nbn:se:sh:diva-50555 (URN)10.5840/epoche202224206 (DOI)2-s2.0-85152746337 (Scopus ID)
Forskningsfinansiär
Vetenskapsrådet, 2015-01209
Tillgänglig från: 2023-01-08 Skapad: 2023-01-08 Senast uppdaterad: 2023-05-08Bibliografiskt granskad
Gerhardt, K., Wolrath Söderberg, M., Lindblad, I., Diderichsen, Ö., Gullström, M., Dahlin, M., . . . Gradén, M. (2022). Nog nu, politiker – ta klimatkrisen på allvar. Aftonbladet (2022-08-25)
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Nog nu, politiker – ta klimatkrisen på allvar
Visa övriga...
2022 (Svenska)Ingår i: Aftonbladet, nr 2022-08-25Artikel i tidskrift, Dagstidning (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm)) Published
Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Aftonbladet Hierta, 2022
Nationell ämneskategori
Annan samhällsvetenskap Miljövetenskap
Identifikatorer
urn:nbn:se:sh:diva-49755 (URN)
Anmärkning

Debattartikel från 1944 svenska forskare och anställda i forskarvärlden.

Tillgänglig från: 2022-08-26 Skapad: 2022-08-26 Senast uppdaterad: 2023-10-06Bibliografiskt granskad
Sjöholm, C. (2021). Arendt on Aesthetic and Political Judgement: Thought as the Pre-Political (1ed.). In: Anders Bartonek & Sven-Olov Wallenstein (Ed.), Critical Theory: Past, Present, Future (pp. 211-223). Huddinge: Södertörns högskola
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Arendt on Aesthetic and Political Judgement: Thought as the Pre-Political
2021 (Engelska)Ingår i: Critical Theory: Past, Present, Future / [ed] Anders Bartonek & Sven-Olov Wallenstein, Huddinge: Södertörns högskola, 2021, 1, s. 211-223Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Huddinge: Södertörns högskola, 2021 Upplaga: 1
Serie
Södertörn Academic Studies, ISSN 1650-433X ; 83Södertörn Philosophical Studies, ISSN 1651-6834 ; 28
Nationell ämneskategori
Filosofi
Identifikatorer
urn:nbn:se:sh:diva-43138 (URN)978-91-89109-35-3 (ISBN)978-91-89109-36-0 (ISBN)
Tillgänglig från: 2021-01-13 Skapad: 2021-01-13 Senast uppdaterad: 2021-01-13Bibliografiskt granskad
Projekt
Sinnlighetens återkomst; att undersöka aisthesis [A068-2008_OSS]; Södertörns högskola; Publikationer
Sjöholm, C. (2014). Bodies in Exile: From Tragedy to Performance Art. In: Tina Chanter and Sean Kirkland (Ed.), The Returns of Antigone: Interdiscipiinary essays (pp. 281-297). Albany: SUNY PressDanius, S., Sjöholm, C. & Wallenstein, S.-O. (2012). Aisthesis: Estetikens historia, del 1. Stockholm: ThalesSjöholm, C. (2012). Ontologizing the public realm: Arendt and the political. In: Håkan Nilsson (Ed.), Placing art in the public realm: (pp. 125-136). Huddinge: Södertörns högskola
Perceptions of the other; aesthetics, ethics and prejudice [A051-2011_OSS]; Södertörns högskola; Publikationer
Katz Thor, R. (2018). Beyond the Witness: Holocaust Representations and the Testimony of Images. (Doctoral dissertation). Stockholm: Art and Theory PublishingBornemark, J. & Smith, N. (2016). Introduction. In: Nicholas Smith & Jonna Bornemark (Ed.), Phenomenology of Pregnancy: (pp. 7-14). Huddinge: Södertörns högskolaSmith, N. (2016). Phenomenology of Pregnancy: A Cure for Philosophy?. In: Jonna Bornemark & Nicholas Smith (Ed.), Phenomenology of Pregnancy: (pp. 15-49). Huddinge: Södertörns högskolaSjöholm, C. (2015). Doing Aesthetics with Arendt: How to See Things. New York: Columbia University PressSjöholm, C. (2015). Nyfascismen, Adorno och psykoanalysen. Divan (1-2), 14-21Smith, N. (2014). Roland Persson’s Silicone Dreams: Art, Perception and Politics. In: Roland Persson (Ed.), The Phenomenon of Materializing a Dream: (pp. 50-56). Värmdö: Tarshish förlagSmith, N. (2014). The World Beyond Europe as Spirit: Transcendental Prejudice and Phenomenology. Genshogaku nenpo, 30, 31-47Sjöholm, C. (2014). Wat doen we met Chaplin?: Theodor W. Adorno en antisemitisme. In: Johan Hartle & Thijs Lijster (Ed.), De kunst van kritiek.: Adorno in context (pp. 154-174). Amsterdam: Amsterdam University PressSjöholm, C. (2013). Lessing’s Laocoon; aesthetics, affects and embodiment. Nordic Journal of Aesthetics (46), 18-34Sjöholm, C. (2012). Den lille mann, småkårsfolk, den lille yid: Zizek, Arendt og anti-semittisme. Agora Journal for metafysisk spekulasjon (02-03), 74-91
Descartes vid skiljevägen. Cartesianska perspektiv på estetik [2015-01209_VR]; Södertörns högskola; Publikationer
Sjöholm, C. (2022). Figures of Snow: Preconceptual Dimensions of Descartes’s Meteorology. Epoché: A Journal for the History of Philosophy, 26(2), 325-345Sjöholm, C. (2021). The Thinking Fetus: Descartes at the Brink of Psychoanalysis. Emotions: History, Culture, Society, 5(2), 234-258
Samvetets röst; Shakespeare, fantasin och omdömet. [SAB19-1007:1_RJ]; Södertörns högskola; Publikationer
Sjöholm, C. (2023). Arendt, Poetry and Music: On Sounding. In: Jonathan De Souza; Benjamin Steege; Jessica Wiskus (Ed.), The Oxford Handbook of the Phenomenology of Music: (pp. C25S1-C25N52). Oxford: Oxford University PressSjöholm, C. (2021). Images Do Not Take Sides: The Forensic Turn of Images. Nordic Journal of Aesthetics, 30(61-62), 166-170Sjöholm, C. (2021). Thought's Last Chances: On Being Bound and Free. Krisis: Journal for Contemporary Philosophy, 41(2), 91-92
Distrusting Monuments. Art and The War In Former Yugoslavia. [21-PR2-0015_OS]; Södertörns högskola; Publikationer
Sjöholm, C. (2023). Introduction: The politics of aesthetic historicizations and memory culture in former Yugoslavia. Baltic Worlds, XVI(4), 31-33Kirn, G. (2023). Partisan Ecology in Yugoslav Liberation and Antifascist Art. Baltic Worlds, XVI(4), 47-53
Organisationer
Identifikatorer
ORCID-id: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-5333-4317

Sök vidare i DiVA

Visa alla publikationer