sh.sePublikasjoner
Endre søk
Link to record
Permanent link

Direct link
Publikasjoner (10 av 29) Visa alla publikasjoner
Nikolaidou, Z., Rehnberg, H. S. & Wadensjö, C. (2023). ‘Do I Have to Say Exactly Word by Word?’ (Re)producing and Negotiating Asymmetrical Relations in Asylum Interviews. Journal of International Migration and Integration, 24, 745-768
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>‘Do I Have to Say Exactly Word by Word?’ (Re)producing and Negotiating Asymmetrical Relations in Asylum Interviews
2023 (engelsk)Inngår i: Journal of International Migration and Integration, ISSN 1488-3473, E-ISSN 1874-6365, Vol. 24, s. 745-768Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert) Published
Abstract [en]

In this paper, we conduct a critical discourse analytical study of asylum interviews in order to contribute to knowledge and awareness of (a) how asymmetrical power relations are discursively (re)produced as well as manoeuvred and negotiated during the interaction and (b) what this means in terms of positioning of the participants. Focusing on a number of metacommunicative sequences characterised by a notably high degree of interpersonal complexity, we examine how participants are positioned and how positioning is discursively realised. We draw on eight observed and recorded asylum interviews conducted in Sweden 2018–2021. Metacommunicative positioning is analysed mainly with a focus on speech functions and modality. We show that metacommunication is used by all participants largely as a means of constructing an asylum narrative within the framework of an institutional discourse. The participants can position each other in (dis)advantageous ways in their attempts to deny, or sometimes claim, responsibility for miscommunication. The applicants generally obey the metacommunicative instructions given by other, more powerful participants. However, we also show an example of an applicant who makes resistance to the institutional discourse. Furthermore, all participants use metacommunication as a tool to guide each other in the conversation, thereby positioning themselves as responsible for the co-construction of the asylum narrative. Finally, we underline the benefits of conducting critical discourse analysis in the study of asylum interviews, although such studies can barely change the fact that the asylum determination process is unequal and asymmetrical in its core.

sted, utgiver, år, opplag, sider
Springer, 2023
Emneord
Asylum interviews, Asymmetrical relations, Discourses, Interpersonal relations, Metacommunication, Positioning
HSV kategori
Forskningsprogram
Östersjö- och Östeuropaforskning
Identifikatorer
urn:nbn:se:sh:diva-48645 (URN)10.1007/s12134-022-00945-2 (DOI)000773263600002 ()2-s2.0-85127299970 (Scopus ID)
Forskningsfinansiär
The Foundation for Baltic and East European Studies, 70/2016
Tilgjengelig fra: 2022-03-25 Laget: 2022-03-25 Sist oppdatert: 2024-01-04bibliografisk kontrollert
Wadensjö, C., Rehnberg, H. S. & Nikolaidou, Z. (2023). Managing a discourse of reporting: the complex composing of an asylum narrative. Multilingua - Journal of Cross-cultural and Interlanguage Communication, 42(2), 191-213
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Managing a discourse of reporting: the complex composing of an asylum narrative
2023 (engelsk)Inngår i: Multilingua - Journal of Cross-cultural and Interlanguage Communication, ISSN 0167-8507, E-ISSN 1613-3684, Vol. 42, nr 2, s. 191-213Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert) Published
Abstract [en]

The aim of this study is to demonstrate how the presence of an emerging written record may affect the content of an asylum narrative, based on which a decision concerning the asylum claimant's right to receive protection eventually is taken. The lion's share of studies on interpreter-mediated asylum interviews to date focus on risks involved with assigning non-professionals to perform the interpreting. This study draws specifically on a 3.5 min-long sequence taken from an asylum interview involving a professional interpreter, working between Russian and Swedish, and the corresponding paragraph of the Swedish-language written minutes, produced in parallel by the caseworker at a Migration Agency office. The study demonstrates something that hasn't been highlighted much in the literature on asylum interviews, namely the mutual impact of the interpreter-mediated communicative format-the specific turn taking order and the restricted linguistic transparency-and the parallel record keeping; the intricate passage from two spoken languages to an asylum narrative in the form of a text written in one of these languages.

sted, utgiver, år, opplag, sider
Mouton de Gruyter, 2023
Emneord
asylum interviews, asylum narratives, coordinating talk and text, interpreter-mediated interaction
HSV kategori
Forskningsprogram
Östersjö- och Östeuropaforskning
Identifikatorer
urn:nbn:se:sh:diva-49112 (URN)10.1515/multi-2022-0017 (DOI)000799106600001 ()3374/3.1.1/2016 (Lokal ID)3374/3.1.1/2016 (Arkivnummer)3374/3.1.1/2016 (OAI)
Forskningsfinansiär
The Foundation for Baltic and East European Studies, 70/2016
Tilgjengelig fra: 2022-06-02 Laget: 2022-06-02 Sist oppdatert: 2023-06-13bibliografisk kontrollert
Bellander, T., Karlsson, A.-M., Landqvist, M., Melander Marttala, U. & Nikolaidou, Z. (2021). Att bygga hälsokunskap från konsultationsrum till onlineforum. In: Inga-Lill Grahn; Camilla Lindholm (Ed.), Tala om kroppen: språkliga perspektiv på hälsa och sjukdom i den digitala eran (pp. 109-137). Stockholm: Morfem
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Att bygga hälsokunskap från konsultationsrum till onlineforum
Vise andre…
2021 (svensk)Inngår i: Tala om kroppen: språkliga perspektiv på hälsa och sjukdom i den digitala eran / [ed] Inga-Lill Grahn; Camilla Lindholm, Stockholm: Morfem , 2021, s. 109-137Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
sted, utgiver, år, opplag, sider
Stockholm: Morfem, 2021
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:sh:diva-47861 (URN)9789188419248 (ISBN)
Tilgjengelig fra: 2021-12-16 Laget: 2021-12-16 Sist oppdatert: 2021-12-16bibliografisk kontrollert
Wadensjö, C., Rehnberg, H. S. & Nikolaidou, Z. (2021). Från tolkad interaktion till enspråkig text – om en asylberättelses framväxt. Paper presented at Språk och rätt i teori och praktik, Linnéuniversitetet 2019. HumaNetten (46), 100-115
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Från tolkad interaktion till enspråkig text – om en asylberättelses framväxt
2021 (svensk)Inngår i: HumaNetten, E-ISSN 1403-2279, nr 46, s. 100-115Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert) Published
Abstract [sv]

I ett protokoll fört under en asylintervju återfanns en obegriplig mening som den asylsökande inte kände igen. I denna artikel undersöker vi vad som ledde fram till denna mening. Med sam­talsanalys som teoretisk och metodisk ansats går vi igenom en 3,5 minuter lång sekvens hämtad från den ljudinspelade, tolkade asylintervju där den obegripliga meningen fördes till proto­kollet. Språken som talades var svenska och ryska. Protokollet skrevs på svenska. Under­sök­ningen visar hur flera faktorer och samtliga deltagare i asylintervjun, på olika sätt, styr och for­mar framväxten av den asylberättelse som manifesteras i protokollet.

Generellt för tolkade samtal gäller att tolkens återgivningar av det som sagts på det andra språket möjliggör parternas delade förståelse – samtidigt som de skapar ett icke-konventionellt turtagningsmönster. Specifikt för asylintervjuer är att ett detaljerat protokoll av det som sägs förs, samtidigt som intervjun pågår. Hur det samtidiga protokollskrivandet påverkar turtag­nings­­mönstret har inte undersökts i någon större utsträckning i tidigare forskning.

Artikeln visar på svårigheter som kan uppstå när en institutionell berättelse samkonstrueras när den parallellt dokumenteras i ett protokoll. Kunskap om detta är av vikt för såväl praktiker inom asylprocessen, som för vidare studier av tolkning i offentlig sektor.

sted, utgiver, år, opplag, sider
Linnéuniversitetet, 2021
Emneord
asyl, tolkning
HSV kategori
Forskningsprogram
Östersjö- och Östeuropaforskning
Identifikatorer
urn:nbn:se:sh:diva-46426 (URN)10.15626/hn.20214607 (DOI)
Konferanse
Språk och rätt i teori och praktik, Linnéuniversitetet 2019
Forskningsfinansiär
The Foundation for Baltic and East European Studies, 70/2016
Tilgjengelig fra: 2021-09-16 Laget: 2021-09-16 Sist oppdatert: 2021-11-05bibliografisk kontrollert
Wadensjö, C., Rehnberg, H. S. & Nikolaidou, Z. (2021). Tolkfunktionen i asylprocessen. Stockholm: Delmi
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Tolkfunktionen i asylprocessen
2021 (svensk)Rapport (Annet vitenskapelig)
Abstract [sv]

Asylintervjun är förmodligen den mest kritiska delen inom asylprocessen, och de allra flesta intervjuer sker med hjälp av tolk. När tolkningen inte fungerar är det djupt problematiskt. Det drabbas inte minst den asylsökande och är ett hot mot rättssäkerheten i asylprocessen.

Kunskapsöversikten avser att ge en bild av den forskning som finns om tolkfunktionen i asylprocessen, med särskilt fokus på de intervju- och förhandlingssituationer som förekommer när myndigheter handlägger och beslutar i frågor om asyl, alltså mötet mellan migrationsmyndigheter och asylsökande. Översikten bygger på forskning om tolkning i institutionella miljöer i allmänhet och forskning om tolkning i asylprocessen i synnerhet.

Den mynnar ut i ett antal övergripande slutsatser och rekommendationer, varav den viktigaste är att det finns ett akut behov av att stärka och professionalisera tolkfunktionen i asylprocessen.

sted, utgiver, år, opplag, sider
Stockholm: Delmi, 2021. s. 110
Serie
Kunskapsöversikt ; 2021:4
Emneord
Tolkning, asyl, asylintervjuer, asylprocessen, migration, asylsökande, flykting
HSV kategori
Forskningsprogram
Östersjö- och Östeuropaforskning; Östersjö- och Östeuropaforskning
Identifikatorer
urn:nbn:se:sh:diva-45427 (URN)9789188021625 (ISBN)
Tilgjengelig fra: 2021-05-24 Laget: 2021-05-24 Sist oppdatert: 2022-04-14bibliografisk kontrollert
Rehnberg, H. S., Nikolaidou, Z. & Wadensjö, C. (2020). Asylintervjuer borde alltid spelas in. Artikel 14 (1), 12-19
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Asylintervjuer borde alltid spelas in
2020 (svensk)Inngår i: Artikel 14, ISSN 1104-1846, nr 1, s. 12-19Artikkel i tidsskrift (Annet (populærvitenskap, debatt, mm)) Published
Abstract [sv]

Vilka hinder, möjligheter och förbättringspotentialer finns när det gäller tolkning i asylprocessen? I denna artikel delar berörda personer med sig av sina erfarenheter. Framför allt kommer asylsökande och offentliga biträden till tals, men även Migrationsverkets handläggare. Artikeln bygger på en intervjustudie.

sted, utgiver, år, opplag, sider
Flyktinggruppernas Riksråd, 2020
Emneord
Tolkning, asylsökande, asyl, migration, asylprocessen, asylintervjuer
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:sh:diva-41661 (URN)
Tilgjengelig fra: 2020-08-05 Laget: 2020-08-05 Sist oppdatert: 2021-03-30bibliografisk kontrollert
Landqvist, M. & Nikolaidou, Z. (2020). Drawing the Line between Sick and Healthy: Normality Constructions in Health Communication Contexts.. Health Communication, 35(12), 1545-1555
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Drawing the Line between Sick and Healthy: Normality Constructions in Health Communication Contexts.
2020 (engelsk)Inngår i: Health Communication, ISSN 1041-0236, E-ISSN 1532-7027, Vol. 35, nr 12, s. 1545-1555Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert) Published
Abstract [en]

In this paper we examine how traditional views of normality are negotiated, indorsed and resisted when talking about children with heart defects. Having as a starting point an ethnographic project that aimed to study knowledge construction when being pregnant or having a child with a heart defect, we focus on argumentation put forward by clinicians and parents in order to understand the forms that normality takes in relation to children's health and illness and the way that it is constructed argumentatively and linguistically. More specifically, we draw data from recorded doctor-patient consultations, ethnographic interviews and entries from family blogs and forums and focus on those instances where normality is negotiated as a means of providing a medical consultation or of taking and motivating decisions about the child's health and everyday life. The analysis is conducted by identifying content and logical topics in the data and showing how constructions of normality and alternative conceptions are constructed in discourse. Discourses are additionally related to discursive, semiotic framing and the realization of norms. Our results highlight a duality that is being painted both in the clinicians and in the parents' discourse when negotiating the illness and the accompanying risks in the child's everyday life. Some of the traditional norms being re-constructed and re-negotiated in the data are those of stigmatization, diversity, responsibility and freedom of choice.

sted, utgiver, år, opplag, sider
Routledge, 2020
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:sh:diva-38780 (URN)10.1080/10410236.2019.1652389 (DOI)000480914800001 ()31412724 (PubMedID)2-s2.0-85070889277 (Scopus ID)
Prosjekter
Hälsolitteracitet och kunskapsbyggande i informationssamhället
Forskningsfinansiär
Swedish Research Council, 2014-01959
Tilgjengelig fra: 2019-08-23 Laget: 2019-08-23 Sist oppdatert: 2021-10-11bibliografisk kontrollert
Nikolaidou, Z. & Bellander, T. (2020). Health literacy as knowledge construction: Learning about health by expanding objects and crossing boundaries in networked activities. Learning, Culture and Social Interaction, 24, Article ID 100256.
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Health literacy as knowledge construction: Learning about health by expanding objects and crossing boundaries in networked activities
2020 (engelsk)Inngår i: Learning, Culture and Social Interaction, ISSN 2210-6561, E-ISSN 2210-657X, Vol. 24, artikkel-id 100256Artikkel, forskningsoversikt (Fagfellevurdert) Published
Abstract [en]

In this paper we examine health literacy as a set of practices that unfold in networked activity systems. Focusing on the literacy practices of pregnant couples and parents of children with heart defect, we show that they participate in multiple activities with the object of constructing knowledge about the child's condition. The contexts for these activities are doctor-patient consultations and the parents' online searching and sharing. The study builds on ethnographic interviews, recorded medical consultations and collection of texts from online forums, blogs and social media. An analysis based on literacy practices and activity theory shows that these activities enable parents' learning, but they can also be restricting as to the mediating tools they provide and the rules that dictate the tools. Additionally, the object of learning about heart defect is not always clearly formulated and stable but it keeps alternating and expanding. As a result, the parents cross boundaries between activities with different mediating tools, rules and communities and thereby different possibilities for learning. We show that doing health literacy is comprised by a set of recontextualised practices of looking for medical and experiential knowledge and it is by a combination of the two that meaningful learning is achieved.

sted, utgiver, år, opplag, sider
Elsevier, 2020
Emneord
Health literacy, Activity theory, Expert knowledge, Experiential knowledge, Medical consultations, Social media
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:sh:diva-36955 (URN)10.1016/j.lcsi.2018.11.003 (DOI)000530894000011 ()2-s2.0-85057735557 (Scopus ID)
Forskningsfinansiär
Swedish Research Council, 2015–2017
Tilgjengelig fra: 2018-12-12 Laget: 2018-12-12 Sist oppdatert: 2020-05-25bibliografisk kontrollert
Rehnberg, H. S., Wadensjö, C. & Nikolaidou, Z. (2020). Stor skillnad i tolkars kompetens vid asylintervjuer. Artikel 14 (2-4), 28-33
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Stor skillnad i tolkars kompetens vid asylintervjuer
2020 (svensk)Inngår i: Artikel 14, ISSN 1104-1846, nr 2-4, s. 28-33Artikkel i tidsskrift (Annet (populærvitenskap, debatt, mm)) Published
Abstract [sv]

Vilka svårigheter upplever professionella tolkar i asylintervjuer – och vilka är deras strategier för att göra ett så bra arbete som möjligt? I denna artikel delar sex erfarna rättstolkar med sig av sina erfarenheter. Artikeln bygger på en intervjustudie. 

sted, utgiver, år, opplag, sider
Flyktinggruppernas riksråd, 2020
HSV kategori
Forskningsprogram
Östersjö- och Östeuropaforskning
Identifikatorer
urn:nbn:se:sh:diva-44047 (URN)
Forskningsfinansiär
The Foundation for Baltic and East European Studies
Tilgjengelig fra: 2021-02-15 Laget: 2021-02-15 Sist oppdatert: 2021-03-30bibliografisk kontrollert
Nikolaidou, Z., Rehnberg, H. S. & Wadensjö, C. (2019). Negotiating access with public authorities in research on asylum. London: King's College London
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Negotiating access with public authorities in research on asylum
2019 (engelsk)Rapport (Annet vitenskapelig)
Abstract [en]

This paper tells the story of obstacles and challenges to fieldwork in a research project exploring migrants’ narratives in the asylum process in Sweden, where, rather than facilitating data collection, the Swedish Migration Authority appeared to create barriers. This had implications both for the project and for individual case workers and interpreters; in the praxis of informed consent, our own strict interpretation became an unnecessary drawback; and in our attempt to overcome the obstacles, we actively involved the national press. The discussion is framed within an overall concern for the role of research in society, and its benefits and risks in relatively closed sectors, raising issues of personal privacy, security and trust.

sted, utgiver, år, opplag, sider
London: King's College London, 2019. s. 16
Serie
Working papers in urban language and literacies ; 262
Emneord
research ethichs, access, methodology, linguistic ethnography, public authorities, migration research
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:sh:diva-39637 (URN)
Forskningsfinansiär
The Foundation for Baltic and East European Studies
Tilgjengelig fra: 2019-12-21 Laget: 2019-12-21 Sist oppdatert: 2022-09-29bibliografisk kontrollert
Prosjekter
FIIP: Skriftbruk och lärande på arbetsplatsen: Svenska som andraspråk i svenskt arbetsliv [2009-02188_Forte]; Södertörns högskola; Publikasjoner
Nikolaidou, Z. (2014). Dominant workplace literacies in vernacular disguise: Disputable discourses on the production floor. In: Ann-Catrine Edlund, Lars-Erik Edlund & Susanne Haugen (Ed.), Vernacular literacies: Past, present and future (pp. 45-57). Umeå: Umeå university & Royal Skyttean Society
Migranters berättelser i asylprocessen - om samkonstruktion och rekontextualisering [70/2016_OSS]; Södertörns högskola; Publikasjoner
Nikolaidou, Z., Rehnberg, H. S. & Wadensjö, C. (2023). ‘Do I Have to Say Exactly Word by Word?’ (Re)producing and Negotiating Asymmetrical Relations in Asylum Interviews. Journal of International Migration and Integration, 24, 745-768Wadensjö, C., Rehnberg, H. S. & Nikolaidou, Z. (2023). Managing a discourse of reporting: the complex composing of an asylum narrative. Multilingua - Journal of Cross-cultural and Interlanguage Communication, 42(2), 191-213Wadensjö, C., Rehnberg, H. S. & Nikolaidou, Z. (2021). Från tolkad interaktion till enspråkig text – om en asylberättelses framväxt. Paper presented at Språk och rätt i teori och praktik, Linnéuniversitetet 2019. HumaNetten (46), 100-115Wadensjö, C., Rehnberg, H. S. & Nikolaidou, Z. (2021). Tolkfunktionen i asylprocessen. Stockholm: DelmiRehnberg, H. S., Nikolaidou, Z. & Wadensjö, C. (2020). Asylintervjuer borde alltid spelas in. Artikel 14 (1), 12-19Rehnberg, H. S., Wadensjö, C. & Nikolaidou, Z. (2020). Stor skillnad i tolkars kompetens vid asylintervjuer. Artikel 14 (2-4), 28-33Nikolaidou, Z., Rehnberg, H. S. & Wadensjö, C. (2019). Negotiating access with public authorities in research on asylum. London: King's College London
Minoritetsspråksundervisning i Sverige: policy, praktik och uppfattningar [2022-03542_VR]; Södertörns högskola
Organisasjoner
Identifikatorer
ORCID-id: ORCID iD iconorcid.org/0000-0001-9383-3279