sh.sePublikationer
1 - 40 av 40
rss atomLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • harvard-anglia-ruskin-university
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Stojnić, Slavko
  Södertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik. Slavko Stojnic.
  The Difference in Differentness: Low-Risk, High-Budget versus Innovation and Creativity: An exploratory view from a game-designer’s perspective2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Med vad som verkar som årtionden av debatt bakom oss, spel som publiceras med lågrisk, hög-budget och hög exponering fortfarande betraktas som ett hot mot kreativitet, innovation och hälsan av hela spelindustrin. Denna utforskande pilotstudie syftar till att utvärdera metoder och skapa instrument som kan användas för att mäta och jämföra skillnadsnivån (olikhet) inom AAA och Indie spel. Fallstudier och enkäter som utfördes inom denna studie bedöms som genomförbara instrument för framtida, bekräftande studier, med allvarliga begränsningar utanför den valda datamängden.

 • Kalhitmrawe, Malek
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  Malcolm X's Different Identities2017Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This essay will discuss Malcolm X and the multiple identities that he had during his short life. Malcolm X managed to achieve a lot during his short life and for some, he will always be remembered as a hero fighting social injustices and to others, he will be remembered as a radical leader. In order to evaluate Malcolm’s different identities, I will look at his autobiography which was written together with the author Alex Haley. I want to take a look at Malcolm’s different identities and to see what led him to change his identity multiple times. In order to help me to evaluate Malcolm’s different identities, I will use Peter Burke and Jan Stets book, Identity Theory.

 • Wennerhag, Magnus
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Sociologi.
  Jämte, Jan
  Örebro universitet.
  Brottsförebyggande åtgärder mot radikala vänsterrörelser: effekter och erfarenheter2019Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Under senare år har lokala myndigheter utvecklat brottsförebyggande åtgärder för att motverka politiskt motiverad våldsanvändning och ”våldsbejakande extremism”. I detta projekt undersöks hur lärare, socialarbetare och poliser på lokal nivå tolkar och utför sitt uppdrag inom det specifika arbetet mot ”vänsterextremism” samt hur vänsterradikala aktivister uppfattar och påverkas av dessa åtgärder.

 • Jakobsson, Peter
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för kultur och lärande, Medie- och kommunikationsvetenskap.
  Stiernstedt, FredrikSödertörns högskola, Centrum för Östersjö- och Östeuropaforskning (CBEES), Baltic & East European Graduate School (BEEGS). Södertörns högskola, Institutionen för kultur och lärande, Medie- och kommunikationsvetenskap.
  Fritt från fältet: Om medier, generationer och värden. Festskrift till Göran Bolin2019Samlingsverk (redaktörskap) (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Den tionde april 2019 fyllde professor Göran Bolin 60 år. Vänner och kollegor inom medie- och kommunikationsvetenskapen i Sverige och utomlands tog tillfället i akt och förärade honom denna bok.

  Bidragen i boken tar upp en rad olika teman och ämnen som på olika sätt anknyter till Görans gärning: Här återfinns texter om mediegenerationer, medialisering, fält och kulturell produktion och vår förhoppning är att den återger något av den spännvidd som finns i dagens medievetenskapliga forskning. Vi hoppas också att bokens kapitel i någon mening fångar den slags medievetenskap som vi uppfattar att Göran står för: En medievetenskap som kombinerar samhällsvetenskapliga och humanistiska traditioner, en empirisk, kritisk forskning som närmar sig tidens stora frågor med ett historiskt grundat och teoretiskt välinformerat perspektiv.

 • Björninen, Evelina
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik, Medieteknik. Evelina Björninen.
  Chammas, Michael
  Södertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik, Medieteknik.
  Marknadsföring i sociala medier bland skärgårdsföretag: En kvalitativ studie kring användning av sociala medier hos skärgårdsföretag inom projektet Archipelago Business Development2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I Sverige och Finland har besöksnäringen vuxit med ett exportvärde som ständigt ökat. Dock är detta främst förekommande i storstäderna. På beslut av Sveriges regering och EU har utvecklingsprojektet Archipelago Business Development trätt fram, med uppdrag att stärka digital satsning i skärgården. I och med konsumenters tillgång till sociala medier och Wordof-mouth (WOM) bör företag ompröva sin marknadsföring. Studien syftar till att undersöka hur skärgårdsföretag marknadsför genom sociala medier, samt vilka för- och nackdelar som företagen upplever. Detta studeras genom kvalitativa intervjuer med projektledare inom ABD och skärgårdsföretag från Finland och Sverige som deltar i projektet. Resultatet visar på att det finns två generella typer av företag inom skärgården som i olika stor omfattning använder sociala medier för marknadsföring.

 • Shaw, Kevin
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Measuring the effect of esport sponsorships on brand equity and purchase intentions2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Esport har under de senaste åren vuxit enormt snabbt och kommit att bli ett globalt fenomen. Samtidigt visar de framtida prognoserna att marknaden för esport kommer växa ytterligare, vilket har gjort det attraktivt för varumärken att sponsra lag, event och organisationer. Trots detta kommer det rapporter som menar på att sponsorer fortfarande är tveksamma till att investera inom esporten då det råder en osäkerhet kring hur effektivt det faktiskt är.

  Syftet med denna studie är att undersöka hur effektivt sponsorskap är inom esport. Studien har ämnat att undersöka detta från ett konsumentperspektiv i syfte att ge större verktyg till företagen för att hjälpa dem att göra medvetna val vid sponsring inom esport. Utifrån syftet har huvudfrågeställningen fastställts:

  •  Är sponsring inom esport en effektiv marknadsföringsstrategi när sponsorer vill öka sitt varumärkeskapital?

  Metoden har utgått från en kvantitativ forskningsdesign där empirin består av fyra olika enkätundersökningar, två nollmätningar och två eftermätningar. Totalt ingick 442 respondenter varav 192 var svenska och 250 var internationella. Respondenterna var avgränsade till att endast inkludera esportkonsumenter som hade för avsikt att titta på och/eller tittade på Dreamhack Open Winter 2018, ett evenemang inom esport som hålls varje år i Jönköping, Sverige.

  Utifrån resultatet har studien tagit fram slutsatser som är kopplade till frågeställningarna som utformats. Eftermätningen visade att samtliga sponsorers varumärkeskapital ökade efter eventet, vilken visar på att esport kan vara en effektiv marknadsföringsstrategi för varumärken som vill öka sitt varumärkeskapital genom sponsring. Dock har det identifierats att olika varumärken, av olika storlekar sponsrar för olika syften. Fortsättningsvis visar studien att köpintentioner endast ökade för de sponsorer som hade en hög grad av upplevd kvalité samt lojalitet, det finns således ett samband mellan dem. Avslutningsvis visar studien att det fanns en skillnad mellan svenska och internationella esportkonsumenter i deras uppfattningar av sponsorer och att detta kan bero på att svenska respondenter håller starkare och mer gynnsamma associationer gentemot en svensk arrangör som Dreamhack.

 • Isaksson, Mikael
  Södertörns högskola, Institutionen för kultur och lärande.
  En scen, en publik, en politisk kommentator: En retorisk analys av politiska kommentatorers skildring av partiledarna efter valet 20182018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The intention of this essay is to examine how the political commentators from three different kinds of media (evening, morning, public service) portray the party leaders after the election of 2018 in Sweden. My first specific research task is to analyze how the commentators portray the party leaders according to Kenneth Burke´s pentadic analysis. Hereafter, I aim to identify the intended audience that the commentator could have in mind. For this question it is important to analyze how they use language as a way to depict the political reality. The theoretical framework for this essay is based on Burke´s dramatism, terministic screens and identification, and Edwin Black´s second persona. The result shows that two of the commentators have fairly the same way to present the narrative of the dramatic pentad. They frequently highlight the purpose of the way the party leaders handle the situation. The other commentator, from the evening paper, strongly emphazises the lack of action from the politicians after the election. All commentators use a language that mostly depicts the politics as a game or strategy – but the tone differ from accusatory to understanding towards the party leaders. The analysis shows that the overall intended audience probably is quite politically interested, but from different political parties and ideologies.

 • de Freitas, Andreas
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik, Medieteknik.
  Alvelöv, Timmy
  Södertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik, Medieteknik.
  Förberedd eller inte - Vetskapen om skräck i skräckspel2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I studien utreds hur vetskapen om att ett spel är av skräckgenren påverkar spelarens spelupplevelse och val i spelet. Tio deltagare rekryterades. Deltagarna fick svara på en förundersökning för att säkerställa att de tillhörde målgruppen, sedan informerades de skriftligt att de skulle spela antingen en skräck -eller pusselspelsprototyp. Efter den skriftliga förvarningen fick deltagarna spela en skräckspelsprototyp som utvecklats för datainsamlingen. Stimulerad återkallelse och semistrukturerade intervjuer användes till datainsamling. Datan analyserades med en EPP-analys. Ingen signifikant koppling hittades mellan spelupplevelsen eller val deltagarna gjorde i spelet samt vilken skriftlig information spelarna tagit emot innan speltillfället. Däremot hittades en koppling mellan rädsla och förväntningar som kunde anknyta till vetskap om skräck.

 • Portström, Sofia
  Södertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik, Miljövetenskap.
  Fäbodbruk - “Det magiska mötet mellan natur och kultur”: En fenomenografisk studie om fäbodbruk ur brukarnas perspektiv2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Fäbodbruk bidrar såväl med kulturhistoriska värden som med positiva effekter på den biologiska mångfalden. Bilden av vad dagens fäbodbruk innebär varierar dock och ingen allmän definition finns. I och med bristen på definition uppstår en konflikt: Bör fäbodbruket bevaras för dess kulturhistoriska värde genom att det ska se ut precis som förr, eller ska det bevaras för dess värde för den biologiska mångfalden? Idag är det myndigheternas bild av fäbodbruk som styr vilka fäbodar och värden som beviljas ekonomiskt stöd. Detta innebär att fäbodbruket riskerar att definieras och utvecklas utifrån myndigheternas bild, inte av den bild brukarna själva har som är baserad på historisk och bevarandevärd kunskap. Syftet med denna studie är således att belysa fäbodbruket som företeelse och som verksamhet utifrån brukarens perspektiv. För att få fram den bild fäbodbrukarna själva har av fäbodbruk används en fenomenografisk metod för att analysera intervjuer av fäbodbrukare med varierande bakgrund och verksamhet. Studiens resultat påvisar att dagens fäbodbruk varierar vad gäller verksamhetens utformning. Den gemensamma nämnaren är att det rör sig om småskalig djurhållning där sommarbetet sker på utmarkerna bortom hemgården dit brukaren flyttar med djuren på sommaren. Fäbodbruk är inget som traditionellt sett är något som gett en ekonomisk vinning och knappast heller ger idag. Fäbodbrukarna är snarare eldsjälar som tror på ett högre syfte kring det de gör. Avsaknandet av definition är något som påverkar dem först vid kontakt med myndigheter av vilka de möts av okunskap. Brukarna anser att fäbodbruket har ett kulturhistoriskt värde men att fäbodbruket även hör till framtiden i och med en ökande miljömedvetenhet och klimatförändringar.

 • Luth, Eric
  Södertörns högskola, Institutionen för kultur och lärande, Litteraturvetenskap.
  Homo Europaeus som författare: Litterära undersökningar av den svensk-europeiska författarens syn på europeisk identitet och gemenskap2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen analyserar fyra europeiska författare vars gemensamma nämnare är att de har flyttat till Sverige från andra europeiska länder och valt att skriva på svenska: Caterina Pascual Söderbaum, Theodor Kallifatides, Gabriela Melinescu och Sigrid Combüchen. I fokus är romaner som givits ut av författarna under 2000-talet. Uppsatsen bygger på teorier om minne av Pierre Nora och föreställda gemenskaper av Benedict Anderson, Chiara Bottici och Benoît Challand. I Imagined Communities visar Anderson vilken påverkan de framväxande nationalstaterna hade på den moderna romanen under artonhundratalet. Den här uppsatsens hypotes är att framväxten av EU och den europeiska rörlighet som EU resulterat i påverkar narrativen på ett liknande sätt, men på en europeisk snarare än nationell nivå. De viktigaste resultaten tycks i huvudsak bekräfta denna hypotes, och visar på hur en föreställd europeisk gemenskap tar form i de studerade romanerna, en gemenskap som överskrider nationalstatens gränser.

  Samtliga författare fokuserar på minnen, men på två vitt skilda sätt: Kallifatides och Melinescu skildrar långa minnen med början i antiken och en positiv syn på hågkomst som det som förenar européer. Pascual Söderbaum och Combüchen, å andra sidan, skildrar minnen av det mörka nittonhundratalet och vikten av att glömma bort och gå vidare för att ge framtida generationer frihet. I de flesta romaner finns det dock exempel på lieux de mémoire (minnesplatser), med Noras terminologi, som vidgar sig mot en gemensam europeisk identitet, trots den stora mångfalden av myter och språk.

 • Stalmokaitė, Ignė
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik, Miljövetenskap.
  Yliskylä-Peuralahti, Johanna
  Centre for Maritime Studies, University of Turku.
  Sustainability Transitions in Baltic Sea Shipping: Exploring the Responses of Firms to Regulatory Changes2019Ingår i: Sustainability, ISSN 2071-1050, E-ISSN 2071-1050, Vol. 11, nr 7, artikel-id 1916Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This study investigates how the introduction of more stringent environmental regulation regarding sulphur and nitrogen emission control areas induced shipping companies to react to a new situation and opened up a window of opportunity for build-up of niches for alternative vessel energy sources. By drawing on a multi-level perspective from the socio-technical transition literature, the study provides empirical evidence for how realignments in the environmental regulatory regime alter incumbent actors’ positions and produce varying environmental innovation responses to reduce air-borne pollution from shipping. The study illustrates that the stringency of a regional command-and-control regulation in combination with evolving pressures in the external landscape environment and shipping companies’ task environments are essential components shaping the adoption of environmental innovations. Although incremental innovations seem to dominate in a fossil fuel-based maritime transportation socio-technical system, our results demonstrate the role of regulations and the behaviour of frontrunners in the context of regime fragmentation and sustainability transition processes.

 • Smitz, Mikael
  Södertörns högskola, Institutionen för kultur och lärande, Litteraturvetenskap.
  Våldets lockelse och islossning: En reparativ läsning av Selma Lagerlöfs Herr Arnes penningar med fokus på manlighet2018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Selma Lagerlöf (1858-1940) är en av Sveriges namnkunnigaste och mest prominenta författare. Forskningsfältet kring hennes person och produktion är närmast oöverskådligt. Det finns emellertid fortfarande luckor i forskningen gällande hur samhällskritisk Lagerlöf egentligen var i sitt författarskap. Vid sidan av sitt författarskap var hon också aktiv inom freds- och kvinnorörelsen, i synnerhet i kampen för kvinnlig rösträtt. Samtidigt som kvinnorörelsen tog fart kring sekelskiftet 1900, genomfördes en inhemsk militär upprustning i Sverige. Under denna tidsperiod skriver Lagerlöf berättelsen Herr Arnes penningar (1903).

  Den här studien undersöker kopplingen mellan manlighet och våld i Selma Lagerlöfs Herr Arnes penningar. Studien genomför en reparativ läsning utifrån ett genusvetenskapligt perspektiv med teorier hämtade från den nordiska historiska manlighetsforskningen. Den reparativa läsningen är baserad på en tolkningsmodell som först lanserades av Eve Kosofsky Sedgwick och som handlar om att inte se till vad en text döljer utan till vad den vill.

  Analysen påvisar att texten kritiserar en särskild vapenför manlighet. Denna manlighet karakteriseras av egennytta och hämndbegär, som förbinds med ett arkaiskt barbari och samhällelig stagnation. Samtidigt förbinds det med maktpositioner. Analysen synliggör utifrån kritiken också ett kvinnligt begär efter rättvisa, en rörelse mot förändring och sympatins subversiva potential.

 • Romo Flores, Azul
  Södertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik, Medieteknik.
  To Conquer Or To Kill?: A qualitative study on game mechanics and player experience in MOBA games2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  ESports scenen så väl som Multiplayer Online Battle Arena genren har snabbt vuxit i popularitet under de senaste tio åren. Forskning angående speldesignfaktorer och spelupplevelse har fortfarande inte blivit fullt utforskat. Syftet med denna studie är att undersöka  Heroes of the Storm (HotS), League of Legends (LoL) och Defense of the Ancients 2 (Dota2) genom en skräddarsydd ontologi för MOBA spel,  och hur spelmekanikerna skapar mer frustration och utmaning hos spelare i jämförelse med andra genrer (Johnson, Nacke och Wyeth, 2015) samt att bättre förstå vilken effekt de har på spelarna i MOBA genren. Resultaten tyder att builds för karaktärer, inklusive talents, items och metastrategier är dem mest utmanande elementen. Frustration kan uppstå när spelare gör misstag eller när kommunikationen inom laget ej fungerar. Den största skillnaden i mellan dessa spel är svårighetsgraden och komplexitet, vilket leder till att Dota2 är ett optimalt val för veteraner och HotS är en bra introduktion till MOBA genren.

 • Linda, Genborg
  Södertörns högskola, Institutionen för kultur och lärande.
  Träningsvilliga killar och ett härligt gäng tjejer: En tematisk innehållsanalys av könskonstruktion i ungdomsfotbollens lagpresentationer2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Uppsatsen undersöker hur flick- respektive pojkspelare och deras idrottsutövande inom ungdomsfotbollen konstrueras i förhållande till varandra och till den stereotypa bild av kvinnligt och manligt idrottande som media upprättar. Vidare ämnar den besvara om fotbollsklubbarnas framställning av fotbollslagen genomsyras av Riksidrottsförbundets jämställdhetsmål om jämställt idrottande.   Tolv texter från sex fotbollsklubbar i Stockholms län har genomgått en textuell innehållsanalys med både kvantitativ och kvalitativ ansats. Analyserna har utförts med Hirdmans genussystem, Faircloughs kritiska diskursanalys och Halls synsätt på stereotypisering som teoretisk utgångspunkt.   Resultatet visar på ett upprätthållande av det manliga könet som norm inom fotbollen och en reproduktion av de idrottsstereotypa bilder av manligt och kvinnligt idrottande som media tenderar att visa upp. Flickorna får inte bara mindre textuellt utrymme utan frånkopplas ofta en seriös fotbollssatsning i jämförelse med pojkarna. En del arbete tycks således finnas kvar innan jämställdhetsmålet är uppnått inom ungdomsfotbollens verksamheter.

 • Medhanie, Amed
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik, Medieteknik.
  Linnaeus, Thomas
  Södertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik, Medieteknik.
  Upplevelsen av ett karaktärsperspektiv2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This study examined if there was a correlation between a video game experience based upon ethnicity and gender, using the framework from scholars and activists of Critical Race Theory(​Delgado och Stefancic, 2017), the researchers had 16 participants play the controversial game Resident Evil 5 (Capcom, 2009). All the participants played for 15 minutes, half of which played as the American main character Chris Redfield while the other as his African sidekick Sheva Alomar. Participants were later interviewed where the data was then collected to be coded usinga thematic analysis. The results shows that there are only minor differences between the character perspectives of each respective character, the main themes found were emotions, player experience, prejudice and our own term unidentification, which mean that the players could notidentify with the characters in the game. This study can be used to identify potential problems and solutions on ethnic and gender questions regarding video games.

 • Tingskog, Hedda
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Sociologi.
  Hyllningskultur: de samarbetande kvinnornas strategi: En sociologisk studie om hur hyllningskultur tar sig uttryck bland kvinnliga scenkonstnärer i sociala medier2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det här är en uppsats som sökt svaret på frågorna: Vad är hyllningskultur och hur tar den sig uttryck bland kvinnliga scenkonstnärer i sociala medier idag? Hur kan hyllningskultur förstås ur ett sociologiskt perspektiv?

  Sammanlagt har material från 119 Instagraminlägg tillhörande 46 personer samlats in via snöbollsurval och bearbetats med hjälp av framinganalys. Detta har möjliggjort för en analys av hur hyllningskultur framställts.

  Med vetenskapliga begrepp som inkludering, homosocialitet, kapital och ryktesbaserat samarbete har hyllningskultur beskrivits till att innefatta framställningen av huvudpersonens process, framställningen av upphovspersonens position, relationen dem samt andra konstnärer emellan samt det samhälleliga projektet som konsten är en del av. Tillsammans har de beskrivit det sociala fenomenet hyllningskultur.

  Hyllningskultur är ett samarbete för att uppvärdera ens egna erfarenheter och ställa om maktförhållandet mellan den egna verksamheten och mainstream. Det är en förhandling med kapital för synlighet, makt och resurser. Hyllningskultur är de samarbetande kvinnornas strategi – en tydlig protest mot den ensamme mannens geni.

 • Disputation: 2019-05-03 13:00 MB505, Huddinge
  Zetterqvist Blokhuis, Mari
  Södertörns högskola, Institutionen för kultur och lärande, Centrum för praktisk kunskap.
  Interaction between rider, horse and equestrian trainer: a challenging puzzle2019Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  I den här avhandlingen undersöks det komplexa och mångfacetterade samspelet mellan ryttare, häst och tränare i en ridundervisningskontext. Vilka strategier och metoder använder tränare för att stödja ryttarens förståelse och prestation tillsammans med hästen? Studiens utgångspunkt är att ridning är en form av praktisk kunskap vilket definieras som kunskap som demonstreras genom handling. Avhandlingens inramning är en kombination av den praktiska kunskapens teori och det multidisciplinära forskningsområdet human-animal studies. Syftet är också att bidra till att förstärka hippologins humanistiska forskningsperspektiv genom att utveckla den praktiska kunskapens teori och metoder på ridundervisningens område.

  Ridning består till stor del av tyst eller underförstådd (tacit) kommunikation mellan människa och häst som ryttaren uppnår främst genom praktisk erfarenhet, och som är kroppslig, personlig och kontextberoende. Eftersom den här typen av kunskap inte helt och hållet kan uttryckas i ord, är den även svår att lära ut. Ryttarkänsla är en del av denna underförstådda kunskap och anses som den mest givande aspekten av kommunikation mellan ryttare och häst under ridning. Trots att ridundervisning har förekommit under flera århundraden, saknas djupare kunskap om inlärningen under ridlektioner, och om den praktiska kunskap som skickliga ridlärare och tränare använder.

  Resultaten visar att ett erkännande av hästen som en kännande och tänkande individ inte verkar vara varken tydliggjord eller inbyggd i det nuvarande ridutbildningssystemet. Slutsatsen är att det behövs nya undervisningsmetoder där mer fokus läggs på att utveckla ryttarens känsla och på hur ryttare uppfattar sin egen och sin hästs kropp under träningspasset. Tränarna behöver bli bättre på att förklara varför de väljer att ge vissa instruktioner och därmed bidra till att utveckla ryttares fronetiska kompetens.

  Kulturerna inom ridsporten är under omformning och traditionellt rotade träningssystem utmanas av nya idéer, men de starka, militära normerna spelar fortfarande en viktig roll. Att använda hästar för sport medför etiska överväganden, och därför borde ryttare inom ridsporten reflektera över hur deltagande i sport påverkar hästen som kännande och tänkande varelse. Studien förväntas bidra till förbättrade undervisningsstrategier och metoder och därmed en bättre välfärd för både ryttare och hästar.

 • Blommaberg, Mona
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  Får mitt barn behålla min kultur?: en kvalitativ innehållsanalys av utländska vårdnadshavares upplevelser av den svenska förskolan2018Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This study concerns a group of foreign parents' experiences with Swedish preschool. The purpose of the study is to gain an understanding of the foreign guardians' experiences of the phenomenon. Semi-structured interviews are conducted with six informants, and the results of the interviews are compiled and linked to theoretical concepts in the analysis. The concepts that I have chosen to define are culture, Swedishness (svenskhet) and life-world. In the discussion section, I link the results to previous research on the preschool's work on diversity. The results show that the custodians experience a lack of collaboration between preschool and home and a lack of communication. Cultural differences lead to prejudice, and negative attitudes and language deficiencies give custodians a sense of exclusion.

 • Da Campo, Adeile
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  De hundra aspekterna av lyssnandet i en förskola i Reggio Emilia: Hur lyssnandet upplevs och utförs i praktiken - en fenomenologisk studie2018Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The aim of the study is to investigate how “listening” takes placein apreschool in Reggio Emilia, a city in northern Italy. This is a phenomenological study that investigates “listening” as a phenomenon based on children ́sand pedagogues ́ experiences. Three pedagogues and eleven children was interviewed in order to get knowledge about three main aspects: how “listening” is interpreted by pedagogues and children and put in practice in a Reggio Emilia pedagogy-also known as “the pedagogy of listening”; if children experience that they are being listened to and whether they have an influence in the preschool ́s activities; and whether the Reggio Emilia pedagogy affects the relationship between pedagogues and children. The findings show that “listening” is a complex concept that includes a variety of meanings that result in many different interpretations on how to put it in to practice. As described in other studies there is a risk of making children objects of adult research, thus affecting a genuine relationship between pedagogues and children. In these studies, the Reggio Emilia pedagogy is described as a method with fixed and rigid techniques of listening. According to the results in this study this seems to be avoidable by considering the Reggio Emilia pedagogy as an approach that is adaptable to different children groups, as well asactively involving children in their own documentation process. The results also demonstrate that children donot feel that they area part of the decision making when it comes to the preschool ́s activities. This is due to the fact that children’s interests are subject to interpretation by the pedagogues, who then often redirect them towards more desirable contents according to their own intentions. Also, the preschool environment is seen as a “third pedagogue” as it communicates to the children which activities and interactions are considered possible in a certain space.

 • Lovela, Cecilia
  Södertörns högskola, Institutionen för kultur och lärande.
  ”Det ska finnas en poäng med allting man gör.": En kvalitativ studie om de val och överväganden som svensklärare gör, samt undervisningsmetoder de använder, i förbindelse med litteraturundervisningen i gymnasieskolan.2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Objective: To investigate how Swedish teachers work with literature to reach desired goals.

  Essay question: How do teachers choose literature that is read in secondary school? How do teachers organise teaching around literature? What is the goal with literature studies?

  Method: Five secondary school teachers have been interviewed using semi structured interview technique. Their answers have been examined to find themes that can answer the essay questions.

  Theory: Vygotsky’s theory of the zone of proxima l development a nd scaffolding, as well as theories of liberal and hermeneutic education .

  Conclusion: Teachers choose literature based on the curriculum, student group and personal experiences. Using different themes the teachers work with journals and writing assignments with ac ademic focus. They also need to motivate students to read. Reaching the targets of the curriculum as well as working towards the national exam are two goals of the literature studies. In addition, the objective is for the students to learn something more: the ability to travel without traveling, sense of intelligence and a kind of liberal education.

 • Lunde, Lukas
  Södertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik, Medieteknik.
  Myteri på Tinder: hur användare bryter eller följer Tinders normer och design i skapande av profiler2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Tinder is a specific context for interaction. Tinder is an online dating service that differs from the norm in online dating. User expression is limited on Tinder, this emphasises user ́s choices in the creation of profiles. A strong gamification design further emphasises this. This study has examined how users followed or broke Tinder’s norms and design, in the creation of their profiles. 1001 Tinder profiles where examined. The study found that users consciously went against Tinder ́s norms and design, sometimes via the use of Tinder ́s own design solutions. These behaviours sometimes circumvented core aspects of Tinder, and sometimes caused decreased security for users. The study also showed a difference in maleand female users. Male users were almost twice as likely to include their profession then female users. Female users on the other hand were more likely to be younger than their Tinder profiles stated.

 • Hassel, Åsa
  Södertörns högskola, Institutionen för kultur och lärande, Svenska.
  "Jag vill vara fri att göra vad jag vill": En diskursanalys av hur en porrskådis identitet konstrueras i en radiointervju2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Pornografi och dess verkningar är ett ämne som varit mer eller mindre aktuellt ända sedan 1960-talet. I huvudsak har två sidor identifierats historiskt: de som är helt emot porrens existens och de som anser att det är upp till individen om den vill konsumera porr eller inte. På senare tid har även röster hörts som försöker nyansera bilden och skapa en diskussion kring ämnet snarare än debatt. Föremålet för den här uppsatsen är en radiointervju med en kvinnlig hardcoreporrskådis. Intervjun sändes i oktober 2018 i programmet Fråga vad du vill i Sveriges Radio P3. Syftet är att undersöka hur porrskådisens identitet konstrueras under intervjun och vilka föreställningar om porrskådisar och porrbranschen som kommer till uttryck under samtalet. En viktig utgångspunkt är att identitet är föränderligt och något vi både bär med oss och skapar i interaktion. Andra viktiga utgångspunkter är hur vi människor använder kategorier för att benämna och identifiera oss, samt radikalfeminismens inställning till pornografi och påverkan på debatten. Central metod för analysen är Membership Categorization Analysis (MCA) som fokuserar på vilka kategorier som görs gällande i en samtalssituation och hur deltagarna förhandlar kring dessa. Resultaten visar att identitetsarbetet troligen påverkas av diskursen som i sin tur styrs av vilka frågor som ställs under intervjun. Det mest framträdande är dock hur samhällets föreställningar om porrskådisar kommer till uttryck och hur dessa styr diskursen. Eftersom intervjuns syfte är att ta reda på hur det är att arbeta som hardcoreporrskådis så formas frågorna utefter den premissen – alltså vad frågeställarna kopplar ihop med pornografi och porrskådisar. Detta i sin tur påverkar vilka sidor av porrskådisen som blir relevanta i just det här samtalet.

 • Karlsson, Pauline
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Personlighetsdrag som förklaring för motivation på arbetet: En kvantitativ studie om sambandet mellan extraversion och upplevelsen av inre motivation på arbetet2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den ständiga uppkomsten av nya teorier inom både personlighet och motivation intresserar många och används flitigt av organisationer i sitt personalarbete. Tidigare forskning har visat att det finns en tydlig koppling mellan olika personlighetsdrag och motivation, vilket ger möjligheten till att skräddarsy arbetetsuppgifterna utefter vilka personlighetsdrag medarbetaren visar höga nivåer av. Syftet med den aktuella studien är att undersöka om extroverta, jämfört med introverta upplever mer inre motivation på sitt arbetei enlighet med Organismic Integration Theory, som är en teori inom Self Determination Theory. Syftet var även att se hur extraversion ställde sig i relation till både yttre motivation och amotivation. För att undersöka detta genomfördes en enkätstudie, som besvarades av 108 deltagare. Resultatet visade att det fanns ett samband mellan extraversion och inre motivation. Det fanns även ett samband mellan extraversion och med två av underkategorierna till yttre motivation. Förslag på vidare forskning skulle vara att kartlägga vilka arbetsuppgifter extroverta och introverta har, samt specifikt rikta in på bransch eller en yrkesgrupp där för att se om det föreligger en inre motivation hos dessa medarbetare.

 • Blom, Eva-Lotta
  et al.
  University of Gothenburg.
  Kvarnemo, Charlotta
  University of Gothenburg.
  Dekhla, Isabelle
  University of Gothenburg.
  Schöld, Sofie
  University of Gothenburg.
  Andersson, Mathias H.
  Swedish Defence Research Agency.
  Svensson, Ola
  Södertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik, Matematikens didaktik. University of Gothenburg.
  Amorim, M Clara P
  ISPA-Instituto Universitário, Lisboa, Portugal / Universidade de Lisboa, Lisboa, Portugal.
  Continuous but not intermittent noise has a negative impact on mating success in a marine fish with paternal care2019Ingår i: Scientific Reports, ISSN 2045-2322, E-ISSN 2045-2322, Vol. 9, nr 1, artikel-id 5494Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Anthropogenic underwater noise is a global pollutant of increasing concern but its impact on reproduction in fish is largely unknown. Hence, a better understanding of its consequences for this important link to fitness is crucial. Working in aquaria, we experimentally tested the impact of broadband noise exposure (added either continuously or intermittently), compared to a control, on the behaviour and reproductive success of the common goby (Pomatoschistus microps), a vocal fish with exclusive paternal care. Compared to the intermittent noise and control treatments, the continuous noise treatment increased latency to female nest inspection and spawning and decreased spawning probability. In contrast, many other female and male pre-spawning behaviours, and female ventilation rate (proxies for stress levels) did not differ among treatments. Therefore, it is likely that female spawning decisions were delayed by a reduced ability to assess male acoustic signals, rather than due to stress per se and that the silent periods in the intermittent noise treatment provided a respite where the females could assess the males. Taken together, we show that noise (of similar frequency range as anthropogenic boat noise) negatively affects reproductive success, particularly under a continuous noise exposure.

 • Rosqvist, Martin
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Hur personliga är tjänsteföretag?: En innehållsanalys av friskvårdsföretags användning av sociala medier med fokus på personalens framställning2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Varför? Det är den ständiga frågan. Anledningen till att vissa företag lyckas bättre än andra beror ofta på hur man agerar med sin marknadsföring (Kotler och Keller 2012). Hos företag som erbjuder service (tjänsteföretag) ligger större krav på personalen som utgör ett viktigt redskap för att öka företagets värde. Detta ger personalen en nyckelroll för tjänsteföretags framgångar. Mindre tjänsteföretag har sällan stora ekonomiska resurser vilket ofta kräver billiga marknadsföringsverktyg som sociala medier (Tuten och Solomon 2017). Med tanke på sociala mediers framväxt ligger det i tjänsteföretagens intresse hur dessa används på ett så effektivt sätt som möjligt. 

  Denna studie behandlar mindre tjänsteföretag i friskvårdsbranschens användning av sociala medier där fokus ligger på hur personalen framställs i inläggen som publiceras. Samtidigt diskuteras samspelet mellan personal och kund och dess förmåga att bidra till positiva aspekter för företag. Studien grundar sig i ämnena marknadsföring och varumärken med teorier som Relationsmarknadsföring, Service dominant logic (SDL), Modern customer oriented company organization samt Varumärkesidentitet. Dessa teorier bidrar med en ökad förståelse kring tjänsteföretag och dess behov av goda kundrelationer. Metoden som används är en innehållsanalys med både kvalitativa och kvantitativa inslag där sex företag har analyserats. Dessa har både granskats individuellt och gemensamt för att få en tydlig förståelse. Studien kom fram till att personalen framställs i mindre än hälften av de inlägg som publiceras via Facebook och Instagram och när väl personalen framställs görs det oftare utan någon produkt, erbjudande, kund eller medlem.

 • Back, Therese
  Södertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik.
  Instagram: En plattform för fotografer att marknadsföra sig genom hashtags2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det nya medielandskapet har medfört att fotografer behöver anpassa sig. Sociala medier har orsakat att pressorganisationerna enklare kan få tillgång till allmänhetens bilder, till följd av det minskar andelen heltidsanställda fotografer. Många fotografer använder Instagram, en populär social applikation som används av 500 miljoner aktiva användare dagligen. Applikationen används av fotografer för att de vill dela med sig av sitt arbete och expandera kontaktnätet, för att det eventuellt bidrar till nya jobb. På Instagram kan hashtags användas för att placera bilder i kategorier, vilket gör det enkelt för användarna att hitta vad de söker. Användningen av hashtags skiljer sig mellan fotografer och övriga användare på två sätt, det första är att fotograferna visade en trend i att specificera hashtags utifrån bildens innehåll, den andra är att de i genomsnitt använder färre hashtags än den övriga användaren. Att övriga användare inte anpassar hashtags utefter bildens innehåll kan göra att hashtagens funktion som kategoriserings-verktyg försämras, vilket för fotografer innebär att möjligheten att marknadsföra sig minskar.

 • Olovsson, Anna
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Åkeson, Jennie
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Kommunikationskanaler och kunskapsgenerering: En studie om val av kommunikationskanal och dess kunskapsgenerering hos olika generationer av väljare2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund –Digitaliseringen ökar ständigt och i och med utvecklingen ökar även internets betydelse för politisk kunskapsgenerering. Den digitala utvecklingen har medfört en mängd problem som kan störa den rådande demokratin då många individer skapar sin politiska identitet genom sociala medier som kommunikationskanal. Utöver att många tillhörande den yngre generationen använder sociala medier som sin främsta kommunikationskanal finns det även oro att individer tenderar att undvika nyheter på grund av rådande skepticism. Skepticismen har växt i takt med att fake news har ökat, främst sedan det amerikanska presidentvalet 2016, och även om falska nyheter identifieras och tillrättagörs är det ofta den falska informationen som blir ihågkommen. Vidare är det även av vikt att belysa att informationsspridningen via digitala medier är så pass omfattande att individer inte hinner vara källkritisk gentemot all rapportering. Sociala medier har även kommit att bli en plattform som utnyttjas för att främja dolda avsikter, exempelvis att politiker använder sig av botar för att generera popularitet. Ytterligare har dagens journalism påverkats av den digitala utvecklingen och har förändrat hur nyheter sprids på digitala forum. Slutligen uppfattar många individer att de inte längre behöver aktivt söka upp nyheter och vidare generera kunskap då de menar att viktiga nyheter alltid når dem, även kallad “news-finds-me”.

  Syfte -Syftet är att skapa förståelse för relationen mellan kommunikationskanaler och kunskapsgenerering inom kontexten avpolitiskt engagemang, digitalisering och nyhetsskepticism.

  Metod -Studien genomfördes genom flermetodsforskning då den empiriska datan har samlats in genom en kvalitativ samt kvantitativ undersökning. Den kvalitativa undersökningen bestod av sex semistrukturerade intervjuer medan den kvantitativa undersökningen genomfördes genom en omfattande enkätundersökning.

  Slutsats -Allt fler väljer bort traditionella medier och därför bör det ske en förändring i hur kunskapsgenerering sker. Det finns en tydlig relation mellan kunskapsgenerering och kommunikationskanaler. Resultatet påvisar att det är de digitala medierna som ligger till grund för den förändring som har skett vid kunskapsgenerering snarare än vilken generation man tillhör. Slutligen menar vi att en avgörande faktor för kunskapsgenerering är viljan att aktivt söka upp kunskap och att inte vänta på att nyheter hittar mig.

 • Dahlberg, Ida
  Södertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik.
  Porträttering och dess betydelse för jaget: En empirisk studie om hur barn upplever bilder som delas på Instagram, där de själva är motivet2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Barn idag har växt upp med sociala medier, där många är aktiva deltagare på föräldrarnas kanaler. Den här studien fokuserar på hur barn upplever att föräldrar delar och publicerar bilder av dem på sociala medier, främst Instagram. Syftet med studien är därför att förstå att det är individer bakom varje bild, individer som räknas som användare trots att de är under 13 år gamla. Studien är baserad på tidigare forskning inom området, en fokusgrupp mer likt en kreativ workshop med barn i elvaårsåldern samt djupintervjuer med föräldrar för att utforska maskineriet bakom fenomenet. Studien visar att barn har starka åsikter kring vad som karaktäriserar en bild av dem själva samt uttrycker de vilka bilder som de anser vara acceptabla att publicera. Jämsides visar studien även att föräldrar är medvetna om problematiken dock erfaras en saknad av tydliga ramverk för hur användningen bör gå till. Det är väsentligt att poängtera att det är föräldrarna som har den inhysta rätten att ta beslut rörande deras barn, dock synliggör studien att barnens perspektiv samt åsikter bör vara primära i denna typ av bestämmanden. Barnen i studien har även en önskan om att kunna påverka dessa beslut som väldefinierade användare.

 • Vikdahl, Linda
  Södertörns högskola, Institutionen för historia och samtidsstudier, Religionsvetenskap. Högskolan i Gävle.
  A lot is at stake. On the possibilities for religion-related dialog in a school, in Sweden2019Ingår i: Religion & Education, ISSN 1550-7394, E-ISSN 1949-8381Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This article reports the experiences of religion-related dialog among 24 Swedish students and their teacher in religion education. All students had immigrant backgrounds from the Middle East and all of them had strong religious convictions. By using qualitative analysis to reveal their experiences with dialog in school, the concept of “safe space” is critically discussed. The students’ educational environment was not a “safe space” when it came to religion-related dialog, in part because historical and political conflicts in the Middle East have an impact on students’ willingness to open up. The case study provides an example of the effects of the wider political and societal context on the micro-structure of classroom-interaction.

 • Zackariasson, Maria
  Södertörns högskola, Institutionen för historia och samtidsstudier, Etnologi. Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  ’I feel really good now!’: Emotions and independence in undergraduate supervision2018Ingår i: Learning and Teaching, ISSN 1755-2273, E-ISSN 1755-2281, Vol. 11, nr 3, s. 1-24Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Within Swedish higher education, there is an explicit focus on the importance of independence, not least in relation to degree projects, which makes it a significant issue within supervision. What student independence comprises and how it may be achieved, however, is rarely discussed, even though the expectations of independence may be a stressful aspect of degree projects for students. This article examines the role emotions may play in undergraduate supervision in relation to student independence, through analysing recorded supervision meetings and focus group interviews with supervisors. Based in a theoretical framework centred on the concepts affective practices, anticipated emotions and anticipatory emotions, it discusses how supervisors handled students’ expressions of fear and anxiety, joy and relief, and how anticipated emotions could be used as a didactic tool.

 • Brännström, Pär
  Södertörns högskola, Institutionen för kultur och lärande, Pedagogik.
  Frånvaro av närvaro: En pedagogisk-filosofisk undran kring det mellanmänskliga mötet och dess betydelse2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose with this study was to examine the interpersonal phenomenon in a pedagogical relation, with focus of a specific person-object-relation. The person in this study goes under the notional name Simon, and his experiences and perceptions of a previous drug abuse has been the empirical material of the study. Five interviews regarding Simons history of a previous drug abuse was made in November 2018. The interviews has been analyzed and interpreted with a relational pedagogical perspective using Martin Bubers dialogue philosophy, and inspired by existential hermeneutic as a method for analysis.

  The analysis concludes that presence of being regarding the interpersonal phenomenon during Simons situation is one way to understand the phenomenon in his pedagogical relation. The study also indicate a lack of presence of being in Simons relation to the human other and how it can be one of many reasons to his previous drug abuse.

  The study aims to give a further understanding about how an individual shared his life in a relation to an object during many years, and hopefully contribute to how pedagogical relations further to come, can be understood in a different way.

 • Muratovic, Razija
  Södertörns högskola, Institutionen för kultur och lärande.
  Mottagandet av nyanlända elever: En intervjustudie om inkludering2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Reception of newly arrived students - an interview study on inclusionThe increased number of newly arrived pupils put the Swedish school under pressure. Previous research shows various organizational models and highlights the difficulty with inclusion. The purpose of my study is to investigate how the inclusion of newly arrived pupils that take place, based on their different organizational models and in witch way inclusion take place. The empirical material consists with interviews. The study results show that there are advantages to the preparation of class and how inclusion can be remedied. The study is viewed from the teachers' perspective. Furthermore, the result shows that the teachers' attitude, competence and, above all, the relationship with the students is crucial for creating an inclusive education. It is up to the schools themselves to decide which organizational model should be applied. For further research, a research interest that focus on examining newly arrived pupils' perspectives, about the preparation classes has been developed.

 • Vikdahl, Linda
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för historia och samtidsstudier, Religionsvetenskap.
  Skeie, G.
  University of Stavanger, Stavanger, Norway.
  Possibilities and limitations of religion-related dialog in schools: Conclusion and discussion of findings from the ReDi project2019Ingår i: Religion & Education, ISSN 1550-7394, E-ISSN 1949-8381Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This article links together the findings of the case studies reported in this special issue and reflects upon the possibilities and limitations of religion-related dialog in school education at a more systematic level. It also discusses the findings of the case studies in relation to other research and suggests some ideas for further investigation.

 • Rosengren, Anna
  Power to the people – or privacy in peril?: A linguistic-historical analysis of the meaning and boundaries of the Swedish principle of public access to official documents2019Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Recently, we have seen a very disconcerting development in the world regarding how information of different kinds is valued and used. As “truth” is being increasingly questioned, one possible remedy is the right of access to official documents. This is the subject studied in this article. Such access constitutes an important element in our democratic society by providing citizens and the media the means to control their government. In Sweden, this right of access might also bring about detrimental effects for privacy, or personal integrity, however, due to the stipulations of the constitutional law, the Freedom of the Press Act.

  As will be outlined in this study, the meanings attributed to various expressions related to the right of access are unclear, so too are the boundaries that regulate the creation of official documents that may be requested as per the Freedom of the Press Act. This uncertainty could carry implications for personal integrity. The meanings and creation of official documents are thus at the heart of this investigation.

 • Bekkin, Renat
  Södertörns högskola, Institutionen för historia och samtidsstudier, Religionsvetenskap. Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia.
  The Central Spiritual Administration of theMuslims of Russia (TsDUM) and its strategy of subordinate partnership in dialogue withthe Russian Orthodox Church2017Ingår i: Context: Journal of Interdisciplinary Studies, ISSN 2303-6958, Vol. 4, nr 2, s. 7-28Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Under conditions of competition with other federal muftiates, the Central Spiritual Administration of the Muslims of Russia (TsDUM) has developed adeliberate focus on maintaining good relations with the Russian Orthodox Church (ROC). This paper analyses the strategy of TsDUM and its mufti Talagat Tadzhuddin regarding the ROC. The author argues that Tadzhuddin’s actions indicate hemay be playing a more complicated game than his policy of cleaving closely to the ROC of itself suggests. Against researchers and experts who consider Tadzhuddin’s actions irrational, the author argues Tadzhuddin is a skilful strategist who has deliberat elydonned the mask of the holy fool (yurodivy). The author also offers a brief overview of the history of TsDUM in the 1990s and 2000s, exploring the reasons behind the disintegrative processes within the muftiate that began in 1992.

 • Erbenius, Theo
  Södertörns högskola, Institutionen för historia och samtidsstudier, Etnologi.
  Vårdens transformering: en studie av utrednings- och fertilitetsvård för transpersoner2018Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att studera hur det perspektivskifte som skett rörandetranspersoner som potentiella föräldrar mellan 1972 och 2013 tagits emot och omsatts ipraktiken inom svensk hälso- och sjukvård. Uppsatsen söker identifiera förändringsprocesser,brytpunkter, problem och lösningar. Det primära materialet består av intervjuer med personalpå utredningsenheten ANOVA och fertilitetskliniken Reproduktionsmedicin KI. Uppsatsenpåvisar att cisnormativitetens gradvisa tillbakagång på samhällsnivå medfört en successivnormalisering av transpersoners föräldraskap inom vården, samt att vårdkedjor utvecklas viaen interaktiv process mellan vårdgivare, patienter, teknologi, juridik och politik. 2013 årslagändring varigenom personer med ändrad könstillhörighet erhöll den juridiska rätten tillbiologiskt föräldraskap är i praktiken bristfälligt realiserad på grund av bristande finansiering.

 • Kobayashi, Kenji
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik, Medieteknik.
  Svensson, Victor
  Södertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik, Medieteknik.
  Relationshantering på Instagram: En fallstudie om tre restaurangverksamheters förvaltning av kundrelationer genom sociala medier2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Skribenterna till denna kandidatuppsats har undersökt kundrelationshantering (CRM) på Instagram, ur ett företagsperspektiv. Studien syftar till att identifiera hur Instagrams funktioner påverkar etablerade teorier gällande CRM. Idag förväntas många företag att etablera sig på sociala medier som i sin tur gynnas av genomtänkta strategier av arbete med CRM.

  Studien genomfördes genom en kvalitativ fallstudie där tre restaurangverksamheter har undersökts. Detta för att bidra till en grundläggande förståelse över hur de tre verksamheterna tillämpar Instagrams funktioner i sitt arbete med CRM.

  I resultatet presenteras verksamheternas tillämpning av Instagrams funktioner i relation till CRM. Vidare analyserades och kategoriserades Instagrams funktioner efter de kommunikativa teorierna. Därefter ställdes tillämpningen av funktionerna mot de fyra aspekterna av CRM som studien berör.

  Avslutningsvis formulerades slutsatser kring hur Instagrams funktionalitet påverkar CRM och hur de tre restaurangerna kan förvalta kundrelationer på plattformen.

 • Edling, Marta
  Södertörns högskola, Institutionen för kultur och lärande, Konstvetenskap.
  From Margin to Margin?: The Stockholm Paris Axis 1944–19532019Ingår i: Konsthistorisk Tidskrift, ISSN 0023-3609, E-ISSN 1651-2294, Vol. 88, nr 1, s. 1-16Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The historical study of art in relation to geographical space has for a long time been biased by the “canonical logic” of the centre–periphery narrative. This text takes as its starting point a methodological critique of this binary framework by using an example from Swedish art history, namely the art historical narrative of 1950s Sweden as a slumbering Nordic province slowly being awoken by the heroic and foresighted efforts of the Swedish curator Pontus Hultén. The text analyses two local contexts between 1944 and 1953: a presumed periphery, Stockholm, Sweden, and a presumed centre, Paris, France, and the collaboration between individuals in these two spaces. In focus is a 1953 exhibition in Paris of Swedish abstract art from 1913 to 1953. The text concludes with a methodological discussion arguing that by considering “the material conditions of encounters and exchange”, it becomes clear that the transnational contacts in these cases were spurred by local competition and that they were mutually dependent, rather than a product of diffusions of aesthetic innovation from centre to periphery.

 • Garberding, Petra
  Södertörns högskola, Institutionen för historia och samtidsstudier, Etnologi.
  Recension av: Ricarda Kopal: Herbert von Karajan: Musikethnologische Annäherung an einen "klassischen" Musikstar2018Ingår i: Puls, ISSN 2002-2972, Vol. 3, s. 80-83Artikel, recension (Övrigt vetenskapligt)
 • Carlsson, Joakim
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik, Medieteknik.
  Wallbäck, Andreas
  Södertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik, Medieteknik.
  Viktiga värdeskapande faktorer i digitala tjänsteerbjudanden: En studie riktad mot användare av tjänster i ett digitaliserat samhälle2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I ett allt mer digitaliserat och tjänstebaserat samhälle ter det sig viktigt att se över på vilket sätt olika typer av produkter framförs och används. Världens framtida ekonomi beräknas ligga inom tjänstesektorn, och då främst den digitala, vilket gör att tjänstelogiken verkligen är att ta på allvar. Denna studie syftar till att bidra med en ökad kunskap kring utvecklandet av främst digitala tjänster genom att påvisa de viktigaste faktorerna vid utvecklandet av dessa. För att påvisa detta genomfördes en enkätstudie samt en intervjustudie. Resultatet som påvisades är att tillgänglighet, bekvämlighet och tillit uppfattas som de viktigaste faktorerna. Dessa faktorer tenderar sedermera att vara vitala vid utvecklandet av digitala tjänster för att tjänsten skall upplevas som värd att nyttja. Dock så dras slutsatsen att de resurser som innefattas inom dessa faktorer är kontextbaserade och sedermera att samskapande mellan olika aktörer likväl är nödvändigt.