sh.sePublikationer
12 1 - 50 av 93
rss atomLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • harvard-anglia-ruskin-university
 • apa-old-doi-prefix.csl
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Ek Lilja, Hanna
  Södertörns högskola, Institutionen för kultur och lärande, Medie- och kommunikationsvetenskap.
  "Vi bekämpar machokulturen": En kritisk diskursanalys av hur maskulinitet konstrueras genom språkanvändningen i podcasten Mellan himmel och jord2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker hur podcastformatet kan reproducera eller utmana samhällsnormer ge­nom sitt innehåll, och på vilka sätt medieformatet möjliggör eller begränsar detta. Som ett sätt att göra detta undersöks podcasten Mellan himmel och jord med syftet att se hur maskulin-i­tet konstrueras och om, och i så fall hur, rådande maskulinitetsnor­mer kommer till uttryck. Vidare sätter studien maskulinitetskonstruktionerna i relation till genusmaktsordningen i stort. Det teoretiska ramverket utgörs av genusteori, maskulinitetsteori samt kritisk diskursana­lys. Det sistnämnda är även den analysmetod som används i studien.

   

  Resultatet visar att podcastformatet främst möjliggör att maskulinitet kan konstrueras språkligt, då studien har resulterat i följande fyra teman: Män vs. kvinnor, Inget är viktigare än karriären, Guys support guys och Den nya maskuliniteten, där de tre förstnämnda påvisar koppling till rå­dande maskulinitetsnormer och ett befästande av genusmaktsordningen. Det särskilt viktig­aste maskulinitetsidealet som framställs i podcasten är kravet på en framgångsrik karriär. Däre­mot utmanar de maskulinitetsidealen på flera plan, vilket temat Den nya maskuliniteten åskådlig­gör. Främst görs det genom anspråket att bekämpa machokulturen. 

   

  Slutligen har studien resulterat i ett förslag till utvidgande av maskulinitetsteorin och ytterligare en maskulinitetstyp föreslås, en avvisande maskulinitet.

 • Jonsson, Mollie
  Södertörns högskola, Institutionen för historia och samtidsstudier, Etnologi.
  Branschen som kokade över: en etnologisk studie om kvinnors upplevelse av att arbeta i restaurangbranschen i relation till sexuella trakasserier2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This essay will explore the subject of sexual harassment in the workplace and how it effects women in the restaurant business and what meaning their bodies are ascribed. By interviewing five females about the restaurant envorioment seek to understand how their work life experience is affected by sexual harassment. Further more, what and how their conception of sexual harassment is expressed in their stories. Also seek to understand what function violence fufill in the workplace. With the help of poststructuralist theory on gender the essay explore how these women understand their being in the restaurant business. Throughtout the essay, gender hierarchies and norms are essential parts of the analysis in how these females assort the work and home life. Such as the heterosexual matrix becomes visible. In conclusion the five women find it hard to nagivate between what is seen as “okay” and not in relation to sexual harassment. They devolope different stratagies in how to handle sexual harassment, even though they might not see the situation as harassment. Within the restaurant business heterosexuality becomes the norm from which these women also operate regarding their everyday life. Through the female body they are embodying heterosexual norms and express heterosexuality. The meaning which is assorted to their bodies are heterosexuality but the “right” kind of sexuality.

 • Ericson, Alla
  Södertörns högskola, Institutionen för kultur och lärande, Litteraturvetenskap.
  Rhythmic Tempi Analysis and Genus Analysis of Elfriede Jelinek’s Novel Die Liebhaberinnen: Mathematical Narratology Model2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This interdisciplinary study is exploring several fields of scientific research ‒ Literary Criticism, Mathematical Narratology, Structural Semiotics, Feminism and Intersectionality, and applying their theoretical and methodological apparatus for analysis of Elfriede Jelinek’s novel Die Liebhaberinnen (Women as Lovers). The study is focusing on quantitative and qualitative analysis of five rhythmic tempi ‒ pause, ellipsis, summary, slow down and scene. Rhythmic tempi are analyzed based on Mieke Bal’s narratological model which defines tempi through a set of mathematical comparisons between time of the fabula TF and time of the story TS. For quantitative statistical analysis of rhythmic tempi, it is made a limited strategic choice selection of three chapters, first, middle and last one. It was shown that combined rhythmic tempi frequencies in three selected chapters are: 48% pause, 26% scene, 15% ellipsis, 7% slow-down and 4% summary, while for each selected chapter a set of rhythmic tempi is unique. For qualitative analysis of rhythmic tempi, the examples of each tempo are randomly chosen throughout the entire text of the novel. The narrator is using different rhythmic tempi to present the novel’s narrative messages about intersectional conflicts of dominance. Based on the qualitive and quantitive analysis, it is suggested a concept of intrafeminine subjugation, describing women’s intersectional dominance and their interpellation in a patriarchal society. The results of the study can be used in multidisciplinary analysis of literary texts and in education.

 • Rutberg, Pernilla
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Henricson, Johan
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  En undersökning av lönsamheten i hållbara satsningar: En jämförande studie av nyckeltalen hos ISO 14001 certifierade företag och företag utan certifiering2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I denna studie har vi använt kvantitativ forskningsmetod för att undersöka om det finns ett samband mellan klimatsatsningar och ekonomisk prestanda. Studien jämför svenska företag inom SNI 42:2 med miljöcertifiering med de utan miljöcertifiering för att se om det finns ett ekonomiskt incitament för företag att arbeta mera miljömässigt utifrån ett miljöcertifikat. Vi har valt SNI 41.200, husbyggen för vår studie och miljöcertifieringen som valts ut är ISO 14001. Syftet med studien är att undersöka motiveringen bakom investeringen i ISO 14001 genom att undersöka tidigare studier och även huruvida certifierade företag har bättre nyckeltal än företag utan ISO 14001. De nyckeltal som valts ut för studien är DuPont, Return On Asset, Soliditet och EBITDA Marginal. Vi har valt att använda både medelvärde/standardavvikelse och median/kvartilavstånd men även Studentens t-test samt F-värde och Levenes värde när vi analyserar dessa. Studien visar att utifrån ekonomiska nyckeltal så finns det ingen konkurrensfördel för företag att certifiera med ISO 14001.

 • Hedlund, Moa
  Södertörns högskola, Institutionen för historia och samtidsstudier.
  Att göra barn: En etnologisk undersökning om samkönade pars upplevelser av vårdens bemötande i processen till att bli föräldrar genom assisterad befruktning2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte är att söka förståelse för hur homosexuella kvinnor upplever bemötandet från vården under processen till att skaffa barn genom assisterad befruktning. Heteronormativitetens mallar undersöks utifrån de samkönade parens upplevelser av vården i kombination av en fenomenologiskt analysmetod och ett queerteoretisk perspektiv. Det empiriska materialet består av fyra samkönade pars berättelser om hur de har upplevt bemötandet från vården och hur de förväntar sig att bli bemötta i deras kommande föräldraskap. De erfarenhetsberättelser som informanterna har delat med sig av visar att bemötandet har upplevts som bra med undantag för vissa heteronormativa kommentarer. Andra aspekter som har påverkat informanternas upplevelser av bemötandet är processens tid, tidigare erfarenheter samt kontext.

 • Wahlström, Sofia
  Södertörns högskola, Institutionen för historia och samtidsstudier.
  Berättad förlossning: En etnologisk studie om upplevelsen av att föda barn mot bakgrund av den debatt som förs om förlossningsvården2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of the bachelor thesis is to examine how six women experienced their childbirth in  the  light  of  the  debate  that  is  being  conducted  on  childbirth  care.The  thesis  supports  the discourse  on  the  BB  crisis  and  the  debate  that  is  being  held  around this  subject.  In  order  to examine how women experienced their childbirth and the encounter with health care in the light of the debate on childbirth. Usingnarrativestheory, focusingon womens personalstoriesabout birthand discourse theorywith a focus on the BB-crisis. Empirics consists of semi structured interviews with six women who gave birth to one or two childrenin Stockholm duringa period of five years. The analysis showsthat security, insecurity and the authority of the health care staffare recurring themes in the women's stories.

 • Carlsson, Nora
  Södertörns högskola, Institutionen för kultur och lärande.
  Aleksijevitj och krigets kvinnor: En genusperformativ undersökning av Kriget har inget kvinnligt ansike av Svetlana Aleksijevitj2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This essay examines gender construction in the Soviet Union army and the female experience of World War II, based on the extensive journalistic research done by Svetlana Alexievich as accounted for in The unwomanly face of war. The nature of Svetlana’s work brings to attention a theory of ethics by Emmanuel Levinas, which is derived from the face-to-face encounter with the Other and its alterity. The analysis will apply the theory of gender performativity coined by Judith Butler. She argues that gender is socially and culturally constructed through speech acts and nonverbal communications that define and maintain identities. She also defines the dichotomies of sex, gender and sexuality in a normative structure called The heterosexual matrix. The analysis shows the dichotomies of the heterosexual matrix to be blurred by the context of war. This essay argues that the female identity of women partaking in World War II was altered to fit these new conditions. What also emerges is the experience of verbal and symbolic violence as the “unwomanly” women returned to civilization. The analysis supports the idea that the dichotomies of sex, gender and sexuality are constructed and limited in its ability to explain or define a human individual.

 • Despotovic, David
  Södertörns högskola, Institutionen för historia och samtidsstudier, Religionsvetenskap.
  Pressen och dess gestaltning av islam och muslimer: En studie om representationen av islam och muslimer uifrån närhetsprincipen i svenska medier2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I Sverige lever det idag en minoritet av personer som uppfattar sig själva som muslimer, troende eller kulturellt. Till följd av detta har jag valt att analysera hur gestaltningen har sett ut av islam och muslimer under perioden 1 januari 1994 till den 31 december 2019. Det är i synnerhet innehållet från tidningarna Göteborgs-Posten och Aftonbladet som har analyserats. Totalt har 8694 stycken artiklar innehållit ordet muslim- eller islam i de båda tidningarna tillsammans.

  Undersökningens artiklar har sedermera analyseras med hjälp av Björn Hägers närhetsprincipsteori, men även med hjälp av James Smithies tankar om metoder inom digital humaniora. Artiklar har utifrån denna metod lagts in i diagram för att se vilka år det varit en ökad rapportering kring islam och muslimer i de två ovan nämnda tidningarna. Sedan har dessa årtal analyserats mer på djupet och tydliga ämnen och kategorier har sedan hittats, det vill säga orsakspunkter till varför det ökad.

  Resultatet visar att islam och muslimer ofta representeras i tidningarna i samband med negativa händelser, det är då det skrivs mer om denna religion och dess anhängare. Den bilden bekräftas också av undersökningens tidigare forskning. Gällande Björn Hägers närhetsteori går det att se tydliga samband med en nyhets närhet och dess spridning eller icke-spridning.

 • Hellberg, Hanna
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik, Medieteknik.
  Lidholm, Linnéa
  Södertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik, Medieteknik.
  Aktivism på sociala medier: En kvalitativ analys av Facebooks funktioner och dess användning inom grupper för klimataktivism2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att analysera hur Facebooks funktioner och dess interaktionsdesign används inom grupper för klimataktivism för att kunna bidra till mer hållbara grupper och ett mer långsiktigt engagemang. Detta undersöks med hjälp av kvalitativa metoder bestående av tre semi-strukturerade intervjuer och en enkät med både kvalitativ och kvantitativ data. Intervjuerna sker med administratörer och moderatorer för sidor och grupper på Facebook. Enkäten besvaras av medlemmar och följare av dessa sidor och grupper. Resultaten visar att det råder en delad mening i hur man ska interagera med visst typ av innehåll och hur denna ska delas vidare samt vilken avsändare som är mest pålitlig. Slutsatsen blir den att genom användningen av Facebook inom grupper för klimataktivism kan nätverken nå ut på ett mycket effektivt sätt och bidra till en intressant debatt kring klimatet som även sprider sig till andra plattformar.

 • Younan, Smedro
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Müller, Chris
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Det kan alltid bli bättre!: En kvalitativ studie om kvinnliga anställda i en mansdominerad bransch2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Statistik visar att kvinnor befinner sig i en tydlig minoritet inom byggbranschen som ofta associeras med män vilket den manliga dominansen även bekräftar. Dock leder detta ofta till en diskussion om jämställdheten inom branschen.

  I denna uppsats studeras företaget X med syftet att utifrån ett kvinnligt chef- och medarbetarperspektiv bidra till en djupare förståelse om vilka drivkrafter som ligger bakom o/jämlikheten i en mansdominerad bransch. Den teoretiska referensramen som studien grundar sig på är organisationskultur, Kanter´s teori och könsmaktsystemet.

  Studien har utgått ifrån en kvalitativ metod med en abduktiv forskningsansats där det har genomförts semistrukturerade telefonintervjuer med sex respondenter.

  Resultatet visade att barriärer för kvinnor exempelvis skapas genom att män väljer män vid rekrytering vilket även visade sig vara en direkt bidragande faktor till den ojämna könsfördelningen i företaget X. Detta resulterade i att kvinnornas motivation till att avancera påverkades negativt då de inte kunde relatera till individer som satt högre upp i företaget. Resultatet visade även att den rådande kulturen blev mest tydlig när det kom till jargongen i diskussionerna mellan de manliga anställda.

 • Brandt, Niklas
  et al.
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  Erbayraktar, Taygun
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  Kvalitet i förskolan: En kvalitativ studie om begreppet kvalitet i relation till utbildning, lärande och omsorg2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of the study is to examine how quality in the preschool is perceived by preschool teachers. In this study quality in the preschool is examined in relation to care and learning as well as the introduction of the term education in the curriculum for preschools (Lpfö18). To do this the study uses a qualitative approach with applied grounded theory. The data has been collected through semi structured interviews with six preschool teachers.

  The scientific field of quality in preschool is complex as there are postmodern ideas that question the use of the expression altogether while other more modernistic ideas calls for a more precise definition of the term. This study aims to navigate this field through Dahlberg, Moss & Pence (2014) ideas on postmodernism in preschool, Sheridan (2007) and Sheridan & Pramling Samuelssons (2009) concepts of forms and dimensions of pedagogical quality, Berghs (2010) application criteria for quality in education and a theoretical model on how preschool teachers perceive quality developed during the study.

  The study concludes that the preschool teachers express care and learning as a dichotomy and implies that this may lead to compromises through having to prioritize between the two. The respondents further imply that focus on a certain dimension of pedagogical quality may have negative consequences on other dimensions. The study finds that the respondents express that certain ideas based on application criteria concerning market, result and system quality lead to a perceived pressure on the preschool teacher to deliver more result quality which in turn can undermine the process quality of the preschool.

 • Chen, Alice
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Pettersson, Malin
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Hur påverkar konjunktursvägningar utdelning?: En sambandsanalys om vilka faktorer som påverkar företagens utdelningar2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte: Ändamålet för denna studie var att studera hur konjunktursvängningar påverkade börsnoterade företagens utdelningar inom Sverige.

  Teori: Studien omfattar fem olika teorier som förklarar utdelning, konflikter mellan aktieägare och ledning samt hur företaget kan agera under kritiska tider. Dessa teorier användes därefter för att kunna analysera de korrelationstester som framställts.

  Metod:  Den metod som använts för denna uppsats är en kvantitativ metod med en deduktiv ansats. Studien baseras på sekundärdata som hämtats från finbas och retriever business.

  Empiri: Studien baserades på 71 företag och 639 observationer där resultatet visade hur utdelningen per aktie var fördelat på storlek för företag respektive varje år. Det gjordes korrelationer mellan variabeln utdelning per aktie och variablerna ROE och storlek som endast visade på en signifikans.

  Slutsats: Denna studie visade på ett samband mellan utdelning och konjunktursvängningar men vidare visade inget signifikant samband mellan variablerna.

 • Cerna Gonzalez, Ella
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Socialt arbete.
  "Och gamla som lever som om vi vore unga": En studie om äldre utlandsföddas upplevelse av ålderdomen2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie har varit att på ett explorativt sätt undersöka hur äldre utlandsfödda upplever sitt åldrande i Sverige, samt att med hjälp av intervjuer och tidigare forskning öka förståelsen för de specifika villkoren som åldrandet i Sverige innebär för denna grupp. Studiens empiriska material bestod av kvalitativa intervjuer i form av en fokusgrupp med sex respondenter mellan 60 till 84 år och en individuell intervju med en respondent som var 89 år. Samtliga respondenter var kvinnor. Studiens teoretiska referensram består bland annat av Blumers tre antaganden om grunden till symbolisk interaktionism och Bergs teoretiska förståelse om språkets vikt för jagets utveckling samt av Baumans teori om det individualiserade samhället tillsammans med Becks teori om att individen själv skapar sina förutsättningar för sin levnadsbana. Bergs karaktärsdrag för identitetsskapandet har använts som ett teoretiskt verktyg för studiens analys. Resultaten i denna studie visar att de äldre utlandsfödda är en utsatt grupp på grund av bristande i svenska språket. Resultaten visar också på att genom att ta till sig vissa delar av det svenska individualiserade samhällstänket och behålla sin ursprungskultur såsom att träffa likasinnade och spansktalande så har de äldre anpassat sig till att få ut det bästa av Sverige och sin ursprungskultur.

   

  Titel: ”Och gamla som lever som om vi vore unga” – En studie om äldre utlandsföddas upplevelse av ålderdomen

  Författare: Ella Cerna Gonzalez

  Antal ord: 11 259

  Nyckelord: Äldre, utlandsfödda, äldreforskning, ålderdom, åldrande, språk, identitet

 • Jukala, Elina
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik, Medieteknik.
  Nowik, Paulina
  Södertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik, Medieteknik.
  "Nej tack,mina lampor får vara dumma ett tag till.”: En kvalitativ studie om användarnas attityd till Internet of Things2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Internet of Things förutspås bli ett stort växande fenomen i världen. De rapporter om dess framväxt som hittills presenterats verkar dock till viss del ha presenterat siffror som inte stäm- mer överens med verkligheten. I denna uppsats har användares diskussion kring attityd till och åsikter om fenomenet observerats genom olika diskussionsforum på internet. Uppsatsens diskussionsdel presenterar en sammanfattning från uppsatsens resultat och analys som visar på bidragande faktorer till studiens deltagares vilja till adoption av IoT-tekniken. Tio olika fo- rum har studerats med resultatet att IoT som fenomen idag inte lyckas täcka de behov som an- vändare har. Däremot tror deltagarna att tekniken kommer växa sig större och att den har pot- ential till att bli en större del av samhället och människans vardag om den utvecklas på rätt sätt.

  Totalt har 191 kommentarer från 124 olika deltagare på 10 olika forum och kommentarsfält samlats in och analyserats. Kommentarerna går tillbaka till augusti 2018.

 • Witt Ljungberg, Olle
  Södertörns högskola, Institutionen för kultur och lärande.
  Nietzsches Dubbla Sanningsbegrepp: För ett tvetydigt sanningsbegrepp hos Friedrich Nietzsche2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This thesis aims to investigate what Nietzsche says about the concept of truth in several of his works. The works of Nietzsche that will be object to this investigation are On Truth and Lies in a extramoral sense, The Gay Science as well as Beyond Good and Evil. In this thesis I argue, with support from Maudemarie Clark’s book Nietzsche on Truth and Philosophy, that Nietzsches idea of truth best coincides with the correspondence theory of truth. The thesis comes to the conclusion that Nietzsche’s use of the concept of truth varies between truth as illusion, and truth as something like “the object in itself”. The purpose of the thesis is not only to investigate Nietzsches conception of truth, but to formulate an understanding of Nietzsches concept of truth as something with double meaning. On the one hand truth in universality, as it exists as conceptuality. On the other, truth in particularity, as it exists independent of mankind. Finally, I will investigate if it is possible for the individual to fully reach, or atleast come close to, this second meaning of truth.

 • Läck, Sanna
  et al.
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  Gustafsson, Sofia
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  Ledarskapet det inte talas om i förskolan: En kvalitativ studie om hur förskollärare tolkar sitt uppdrag att leda och ansvara för undervisningen i relation till arbetslaget2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This year, Sweden’s preschools and its educators have been introduced to a new curriculum, which clarifies and specifies the preschool teachers’ responsibility for teaching and to lead the teaching processes. The aim of this study is to investigate how five preschool teachers and one vice-principal interpret this responsibility related to the work team – primarily from a leadership perspective. The study also investigates how the respondents interpret this leadership in relation to their experienced conditions of the work team and the occupation.

  The empirical data has been collected through qualitative interviews conducted at a unit of six public preschools in Stockholm, in order to investigate the preschool teachers’ subjective thoughts about the area. We used Sveningsson & Alvessons perspective on leadership, in combination with Biestas democratic concepts of inclusion and exclusion, as tools to analyse the empirical data.

  The result shows a range in the leadership styles, used by the preschool teachers, between the authoritarian and the democratic leadership. The other employees in the work team (in the result called followers) were given little or great influence in relation to the preschool teachers based on the conditions prevailing in the situation.

  Our conclusions, based on our survey questions, are that the preschool teachers and the vice-principal define and interpret this leadership differently, and make different leadership choices and strategies based on the experienced conditions in the professional practice. However, all respondents showed an aim for, and the pursuit of, a democratic leadership.

 • Daniela, Beltran
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Arouche, Rose-Marie
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Individers riskbenägenhet: Riskbenägenhet mellan män och kvinnor vid en finansiell investering2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  In a financial investment, the investor is expected to have a clear perception of the possible outcomes for the invested asset and the probability that underlies each of these assets. An investor takes both high and low risks depending on the asset, at the same time they have the opportunity to choose between different risk levels of the selected asset. Risk is defined as a threat to a desirable result that is valued positively. Risk is a central concept in the financial sector. However, it is difficult to establish a scale of risk. This is because individuals perceive risk in different ways. Which causes differences between individuals' risk propensity.

  There are older researches that have been conducted in other countries, where the differences between individuals' risk propensity are analyzed. Several of these research found that there are differences between men and women's risk propensity. The conditions that currently exist for both sexes have not always existed before which is of interest in this study. Gender equality has become an increasingly important aspect of Swedish society. This makes it interesting to study the gender's financial risk propensity.

  This study intends to investigate whether there is a difference in the gender's risk propensity for a financial investment in Sweden. But also to investigate whether variables such as age, income, financial knowledge and related persons have an impact on the individual's financial risk propensity. A Chit-two test has been conducted to see if there is a relationship between the variables and risk propensity. A quantitative method by means of a survey was applied to obtain the main data for the study, which was distributed on various stock exchange forums and social media. A total of 632 respondents participated in the survey, where they had to answer carefully formulated questions concerning the topic.

  The result of this study is that there is a difference in risk propensity between men and women for a financial investment. It turned out that the selected variables also had an impact on risk propensity. Gender is also a dependent factor for the variables.

 • Mellgren, Albin
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Seaton, Sofie
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  IFRS 16 och dess påverkan på företagens finansiella rapporter: En kvantitativ studie av regelförändringens effekt på större svenska börsbolag2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Ett företag kan välja att finansiera sina tillgångar på flera olika sätt där en vanlig lösning är leasing. Leasing går till så att ett finansbolag köper en tillgång och hyr sedan ut den till ett annat bolag som nyttjar den i sin verksamhet. Hur leasingtillgångar ska redovisas har länge diskuterats, vilket har lett till att IASB tillsammans med FASB gett ut en ny standard för redovisning av leasing, IFRS 16, som började tillämpas den 1 januari 2019. Leasingavtal har tidigare delats upp i två kategorier; operationella och finansiella, vilka har redovisats på olika sätt. I och med IFRS 16 ska alla avtal numera (korttidsavtal undantaget) redovisas enligt sin ekonomiska innebörd och därmed lyftas upp i leasetagarens balansräkning som en nyttjanderätt och leasingskuld. Syftet med studien är att undersöka hur IFRS 16 påverkar företagens finansiella rapporter genom att undersöka ett antal nyckeltal. Detta för att se om regelförändringen har fått den effekt, som tidigare studier indikerat, eftersom rapporterna ligger till grund för intressenters analys och värdering. Nyckeltalens förändring har beräknats utifrån företagens redovisade leasingåtaganden som hämtats ur kvartalsrapporter för första perioden 2019. De undersökta nyckeltalen är soliditet, skuldsättningsgrad, räntabilitet på totalt kapital, EBITDA och skuldsättning. Resultaten från studien visar att det uppstår en negativ påverkan på alla undersökta nyckeltal förutom för EBITDA som påverkas positivt. Det nyckeltal som påverkas mest är skuldsättningsgrad och det som påverkas minst är soliditet. Detaljhandel är den bransch som har påverkats mest.

 • Adilskär, Erik
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Hoxel, Marcus
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Säker avkastning från kortsiktig investering vid börsintroduktion?: En studie om samband, prissättning och kortsiktig börsutveckling vid börsintroduktioner2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker börsintroducerande företags prissättning på introduktionsdagen och kortsiktiga börsutveckling i 60 handelsdagar efter introduktionen. Jämförelser görs mot börsindex och korrelationer med allmän konjunktur analyseras. 103 introduktioner (IPO) på de större listorna på Stockholmsbörsen under åren 2000 till 2018 har undersökts med en kvantitativ metod och deduktiv ansats. Stor majoritet av IPO:er gjordes under högkonjunktur och när marknaden hade en positiv uppfattning om det finansiella läget. Under perioder när flest IPO:er genomfördes fanns också störst korrelation mellan antalet IPO:er och storleken på den rabatt (underprissättning) företagen ger på sina aktier. I övrigt framgår att underprissättning är det normala men korrelationer mellan prissättning och omkringliggande faktorer är svaga vid tillfället för IPO. Den kursutveckling som följt 60 handelsdagar efter introduktionsdagen pekar på en överprestation jämfört med index.

 • Amtén Skage, Astrid
  Södertörns högskola, Institutionen för kultur och lärande, Pedagogik.
  Att peka med hela handen eller inte?: En kandidatuppsats om gruppchefers syn på och upplevelser av ledarskap i Försvarsmakten2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  On July 1, 2010, the Swedish Armed Forces made the biggest organizational change in over 100 years when the mandatory military service (conscription) was deactivated and replaced with an all-volunteer force. With this, a whole new profession was introduced in Sweden, the employed soldier. It has now been a decade since the soldiers and their squad leaders were introduced as a professional category and since 2016 the group leader is also officially a part of the Armed Forces leadership hierarchy together with the officers. The purpose of the study has been to study how the squad leaders, in terms of their new professional role, view leadership and how they experience the leadership of their closest officers and how it affects their leadership and job satisfaction.

  The study was conducted with an interview method with six squad leaders that work in the same military unit in the Armed Forces. Their experiences and views on leadership have been compared with the leadership model of Gerry Larsson (2006) (which is the same as the officers are educated in) and the theory of destructive leadership by Maria Fors-Brandebo, Sofia Nilsson and Gerry Larsson (2018).

  The results of this study show that the squad leader, for the most part, have the same view of leadership and desire the same qualities and competencies as in Larsson's leadership model but with the exception that they rated the trait humbleness highly in good leadership. Humbleness is a new trait not found in any of the theories. The study also shows that the squad leaders have to adapt their own leadership both consciously and unconsciously to their officer’s leadership in order to keep the job satisfaction and motivation high for their soldiers. The study also shows that squad leader’s trust in the officer and their work motivation is highly influenced by the officer’s leadership.

 • Bayazit, Fatih
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Kasim, Hakki
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Branschspecifika finansiella likheter mellan tillväxtbolag: En kvantitativ studie baserad på svenska börsnoterade företag2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Background: Wu and Yeung have studied growth type with US companies to analyze capital structure and various financial behaviors of growth companies. The author believes that these companies have distinct capital structure and tend to follow this structure in the long run. Given the differences in financial systems between Sweden and the United States, a study with Swedish companies may be interesting with the industry variable added to the equation.

  Purpose: The purpose of the dissertation is to identify economic similarities between growth companies and then compare the results at industry level.

  Method: This study is based on a deductive approach and quantitative method where annual reports have been studied for 87 companies that were introduced on the spotlight stock market and Nasdaq Stockholm between 2008–2013, and still listed today. The annual reports were examined for a 5-year period from the initial public offering.

  Conclusions: For growth companies in the pharmaceutical industry, the results showed that growth type is persistent, and these companies choose to finance themselves primarily by issuing equity. Their debt is below 10% and no dividend is paid to shareholders. The absence of a dividend is not seen as a deficiency by its shareholders, they see the possibilities of the company for the future. In the first two years, profitability is negative, and the majority of their assets are in intangible form. Cash holdings are also high for these companies and, in contrast, the information asymmetry is low between the shareholders and the management.

 • Reza, Simon
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Dauti, Fjola
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Risk arbitrage & Effektiva markander: En studie kring lönsamheten av risk arbitrage stradegin på den skandinaviska markanden2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka lönsamheten kring risk arbitragestrategin på den skandinaviska marknaden samt ge en antydan om skandinaviska marknadens effektivitet.

  I den teoretiska referensramen tillämpas relevanta teorier och tidigare studier. Teorierna som tillämpas behandlar risk arbitrage och effektiva marknader.

  Studien utgår från en kvantitativ ansats genom utförandet av en eventstudie där 47 uppköpserbjudanden observerats. Eventstudien tillämpas för att mäta avvikelseavkastningen under 30 dagar efter ett tillkännagivande vid ett förvärv. Portföljerna som studerats består av kontanta uppköpserbjudanden med under tidsperioden 2000–2018. Insamlade data för uppköpserbjudanden har erhållits från databasen Zephyr van Dijk och aktiekursutvecklingen har erhållits från Nasdaq OMX.

  Risk arbitrage uppnår en kumulativ genomsnittlig daglig avvikelseavkastningen på 0,059%. Resultatet gick inte att statistiskt säkerställa. Den andra slutsatsen ger en antydan om att den skandinaviska aktiemarknaden visar tecken på både effektivitet och ineffektivitet.

 • Norén Wallin, Christopher
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Nationalekonomi.
  Katsanos, Alexandros
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Nationalekonomi.
  Konkurrensen i den svenska banksektorn: En tillämpning av Panzar-Rosse modellen2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna uppsats behandlar konkurrensen på den svenska bankmarknaden och vilka faktorer som påverkar den. Syftet med uppsatsen ligger i att undersöka vilken marknadsform bankmarknaden karaktäriseras av. Detta görs genom att applicera Panzar-Rosse modellen mellan perioden 2011–2018. Resultatet i studien visar på att Sveriges bankmarknad opererar under förutsättningarna för monopolistisk konkurrens, samt att den befinner sig i långsiktig jämvikt. Utifrån resultatet kan perfekt konkurrens uteslutas men inte att marknaden karaktäriseras av ett monopol. Hittills har de fyra storbankerna SEB, Handelsbanken, Nordea och Swedbank haft majoriteten av marknadsandelarna men på senare tid har nya aktörer etablerat sig. Trots detta, är konkurrensläget idag sämre än i början på 2000-talet vilket tyder på att det finns brister i bankmarknadens konkurrens.

 • Lidberg, Jack
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Said, Bashar
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Kan man låna sig till lönsamhet?: En sambandsanalys mellan kapitalstruktur och lönsamhet2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte:Syftet med studien var att undersöka sambandet mellan kapitalstruktur och lönsamhet inom svenska små- och medelstora företag. Parallellt syftar studien även till att undersöka huruvida det skulle kunna finnas några branschspecifika skillnader.

  Teori:Studien har sin grund i sex teorier som täcker ämnet kapitalstruktur. Teorierna har sedan använts för att analysera det resultat som studiens undersökning genererat.

  Metod:Studien är baserad på en kvantitativ metod med en deduktiv ansats. Sekundärdata har använts som underlag för studien, hämtat från databasen Retriever Business.

  Empiri:Studien baseras på 1 562 observationer av svenska små- och medelstora företag inom IT-branschen och Tillverkning- och industribranschen, empirin utgår från åren 2010 – 2018. 

  Slutsats:Studien fann en märkbar negativ korrelation mellan kapitalstruktur och lönsamhet mätt i avkastning på totalt kapital (ROA). När lönsamheten mättes i avkastning på eget kapital (ROE) blev resultatet dock mer tvetydigt. För att svara på frågan ”Kan man låna lönsamhet” mer precist krävs således ett allt för nyanserat svar som inte omfattas av denna studie.

  Utifrån studiens resultat kunde också en viss bransch-specifik skillnad noteras gällande hur företagen inom de olika branscherna valt att fördela sin skuldsättningsgrad mellan kortfristiga respektive långfristiga skulder.

   

   

   

 • Henriksson, John
  Södertörns högskola, Institutionen för kultur och lärande, Konstvetenskap.
  Tystnad, ljud och buller: Ekot från Moderna Museet i två kontexter, nu och då2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The thesis proposes the use of listening as a method of unfolding material relationships between time and space. Partly as sound as a powerful stimulus, but also an ephemeral phenomenon. By analysing and describing sound recordings from Moderna Museet in two contexts, now and then, the study outlines the tension between history and memory, remembering and forgetting. The first part approaches this juxtaposition in the echo of the museum by listening to the past through archive studies. The second part analyses the sound of the present through soundwalks. The empirical material of the study strained through theories about the memory and an ambiguous subject defined by a community brings the museum’s now and then together. Through time and space and a sonic subject that can be discerned by defining a narrative of post-silence, which produces and manipulates spaces through sound. Finally, by identifying socio-cultural signs and sonic power the study proposes the act of listening towards multisensory perception.

 • Schmiedtova, Claudia
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Nima, Raufi
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Den visuella berättelsen: En kvantitativ studie om samband mellan färg och association inom marknadsföring2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Marknadsföring är ett brett ämne som berör olika perspektiv beroende på hur företag villkommunicera mot sina kunder. En ny era av marknadsföring har utvecklats som kallas förSensory Marketing. Nya idéer och strategier har utvecklats för hur man når ut till konsumenteroch påverkar de enskilda sinnena. Synen är den mest dominerande sinnet inommarknadsföring, de mänskliga ögonen kan hämta information snabbare än andra sinnen. Olikafärger kan påverka på olika sätt och därför påverkar det hur konsumenter associerar sig tillvarumärket och deras produkter. Denna studie fokuserar på generella associationer inomfärgerna Röd, Grön, Blå och Svart. Avviker konsumenternas associationer mot varumärketom logotypen ändrar färger från en till en annan eller kommer den att förbli densamma?Sensory marketing användes för att utveckla studiens syfte med hjälp av enkätundersökningar.Syftet har testades med hjälp av ett icke-parametriskt ANOVA-test som kallas Kruskal-Wallisgenom SPSS. Slutsatsen av denna studie är att färgassociationer tenderar att luta sig mot degenerella associationerna trots att de tillämpas i kontext, i denna studie är kontext, välkändavarumärken. Korrelationen är inte stark men ett tydligt mönster kan ses när det gäller färgeroch de generella associationerna. Förslag till ytterligare forskning och begränsningar av dennastudie presenteras.

 • Wallberg, Evelina
  et al.
  Södertörns högskola.
  Holm, Ingegerd
  Södertörns högskola.
  Är digitaliseringen i fritidshemmet likvärdig?: - En enkätstudie om lärandet och användandet av digitala verktyg i fritidshemmet2019Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Vi lever i en digitaliserad värld där digitala verktyg såsom datorer, surfplattor och mobiler används i hög utsträckning av dagens barn. Det läggs allt större vikt vid digital kompetens i fritidshemmets verksamhet, vilket betonades i den reviderade läroplanen 2018. På fritidshemmen arbetar lärare med digitala verktyg olika mycket och uppdraget är att eleverna ska ha en meningsfull fritid där deras behov och intressen står i centrum. Syftet med denna studie har varit att undersöka om den digitala undervisningen i fritidshemmen är likvärdig.

  Metoden i denna studie är kvantitativ. Vi har samlat in data via en webbenkät och respondenterna har varit anonyma. Vi har valt att utgå från ett läroplansteoretiskt perspektiv med fördjupning i begreppen likvärdighet, möjlighet och ramfaktorteorin då det är flera faktorer som samverkar för att undervisningen ska vara likvärdig. Forskningen inom användandet av digitala verktyg i fritidshem är begränsad. Klerfelt (2012), och Parnes (2015) lyfter att Sverige halkar efter i utbildning av IT och IKT, vilket är oroväckande då mycket av vårt samhälle idag kretsar kring datorer och digitala verktyg.

  Studiens resultat är motsägelsefulla, å ena sidan visar den på att en stor del av fritidshemmen idag arbetar med digitala verktyg efter de centrala innehållet i läroplanen. Å andra sidan visar resultatet att en stor del av fritidshemslärarna upplever att de inte har möjlighet att arbeta med digitala verktyg. Detta på grund av att de stöter på problem med gällande tillgång av digitala verktyg, personalbrist, bristande kompetens men även stora elevgrupper. Lärarna är ofta utelämnade till kollegial kompetensutveckling vilket begränsar användandet av digitala verktyg i fritidshemmen. Det utmynnar i att den digitala undervisningen på fritidshemmen inte är likvärdig.

 • Mathiasson, Jakob
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Bhatiasson, Niklas
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Vem skapar mest värde?: En studie om finansiell prestation vid börsnoteringar inom den svenska riskkapitalmarknaden2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte: Denna studie avser att jämföra finansiell prestation vid och efter svenska börsintroduktioner samt vad ägarstruktur och finansiell backning har för påverkan.

  Teori: Studien utgår från fem teorier och fokuserar främst på First-day Returns och Aftermarket Performance.

  Metod: Denna studie kommer att utgå ifrån ett deduktivt angreppssätt och sekventiella metodmixen Explanatory Sequential Mixed Method. Strategin innebär att den huvudsakliga kvantitativa metoden kompletteras med ett kvalitativt inslag.

  Empiri: Studien har undersökt 184 börsnoterade bolag mellan åren 2000–2018. Urvalet kunde delas in i 21 BO-backade bolag, 34 VC-backade bolag och 129 NS-backade bolag.

  Slutsats: BO-backade bolag är den subgruppen som presterar bäst och enda att generera en positiv avkastning vid första handelsdagen. På längre sikt går VC-backade bolagen om och presterar bäst på börsen trots den sämst presterande förstadags handeln. Signalering, syndikat och nätverk påverkas och bedöms på vad som mäts och när det mäts vid finansiell prestation efter börsnotering.

 • Erlandsson, Hanna
  Södertörns högskola, Institutionen för kultur och lärande, Pedagogik.
  Problematisk skolfrånvaro: En kvalitativ studie om socialtjänstens upplevelser kring barn och unga som inte går till skolan2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie är en kvalitativ intervjustudie som kommer att undersöka socialarbetares upplevelser kring barn och unga i årskurs 7–9 som inte går till skolan. Med hjälp av von Wrights relationella perspektiv, Colneruds tolkning på omsorgsetiken, Antonovskys salutogena teori och KASAM så har resultatet analyserats. Tidigare forskning har fokuserat på problematiken från ett skolperspektiv och ansåg att bland annat bristfällig skolmiljö och stöd från lärare var orsakerna till skolfrånvaron. Men även att eleverna hade inlärningsproblematik som de inte fick stöd i samt att eleverna såg skolan som irrelevant för sin framtid.

  Studien har genomförts genom fyra olika kvalitativa intervjuer med socialarbetare som är verksamma inom socialtjänstens barn- och ungdomsenhet. Med en hermeneutisk metod har intervjuerna tolkats för att skapa en förståelse kring de intervjuades upplevelser. Resultatet presenteras i tre huvudavsnitt där bland annat orsakerna visade att diagnoser och bristfälligt stöd från föräldrar var det genomgående mönstret samtliga upplevde. Samtliga intervjuade innehar liknande perspektiv på orsakerna varför vissa barn inte går till skolan. Dessa skiljer sig från den tidigare forskning som redovisats. Arbetet och socialarbetarnas perspektiv på hur man möter och behandlar barn skiljer sig mellan varandra både känslomässigt, men också engagemanget och relationell betraktelse till barnet.

 • Doktár, Emma
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Socialt arbete.
  Magnusson, Alida
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Socialt arbete.
  En gång mobbad, alltid missnöjd?: En studie om det socio-emotionella stödets inverkan på livstillfredssställelsen bland skolungdomar som är utsatta för mobbning2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Mobbning är ett allvarligt socialt problem som blivit allt vanligare bland svenska skolungdomar. Utsatthet för mobbning har en negativ inverkan på skolungdomars livstillfredsställelse och därmed är det angeläget att få kunskap om vilka faktorer som kan ha en positiv inverkan på detta samband. Syftet med föreliggande studie var att undersöka i vilken utsträckning socio-emotionellt stöd från familj, lärare respektive kompisar har en positiv inverkan på upplevd livstillfredsställelse bland skolungdomar som är utsatta för mobbning i Sverige. För att besvara syftet har en logistisk regressionsanalys genomförts på datamaterialet “Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) 2013/14” där 365 svenska skolungdomar som är utsatta för mobbning har analyserats. Resultatet visade att socio-emotionellt stöd från familjen har en positiv inverkan på den upplevda livstillfredsställelsen bland svenska skolungdomar som är utsatta för mobbning. Några sådana signifikanta samband gick inte att finna för socio-emotionellt stöd från lärare respektive kompisar. Detta synliggör hur familjen utgör en resurs som hjälper utsatta skolungdomar att hantera de negativa effekter som mobbningen har på livstillfredsställelse. Föreliggande studie bidrar därmed med kunskap om hur familjens socio-emotionella stöd skulle kunna användas som en konkret åtgärd i det skolsociala arbetet med att stödja de skolungdomar som är utsatta för mobbning. 

 • Wheeler, Nicole
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  Trauma, Travel, Truth: An analysis of the New Age female’s self-expression of trauma in Elizabeth Gilbert’s Eat Pray Love2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This essay explores female self-expression of trauma in Elizabeth Gilbert’s Eat, Pray, Love. By using affect theory by Lauren Berlant and Kathryn Robson, it explores how female self-expression of trauma in New age autobiographies is culturally influenceable and ultimately consist of specific testimonial rhetoric. This analysis explores different narration techniques and rhetoric common in testimonial literature, specifically, discussing how utopian conventions, self-evidence, fictionalisation and healing through writing are present in Eat, Pray, Love  Moreover, the essay discusses how similar conventions and rhetoric are employed within New Age milieus and play a part in Liz's choice of self-expressivity.  Thus, the findings from the analysis are discussed in a broader context by showing how self-expression of trauma in New Age literature ultimately says something about creating female subjectivity.  The discussion suggests that New Age milieus contribute to reinforcing generic conventions and tropes of self-expression of trauma through literature. By suggesting that EPL is in fact, bound to cultural expectations of womanhood and authoring; this essay sheds light on how the female subject is created in literature.  

 • Stening, Caroline
  Södertörns högskola, Institutionen för historia och samtidsstudier.
  "Vi som gjorde det tuffaste jobbet för magraste kosan": En studie av hur tjänstemän berättar om genussegregering och -hierarkisering i statens tjänst under 1900-talet2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this essay is to examine in which ways employees of the civil services experienced that gender affected their working life during the mid-20th century, how they recount this several years later and how their stories can be interpreted. The source material is a collection called “Civil servants’ memories”, which can be found in the archives of Nordiska Museet and to which civil servants have contributed written stories of their lives for research purposes. In order to analyse these stories, theories of narrative analysis, presented by gender historian Emma Strollo in her 2013 doctoral thesis, and research on women's work are used. By reading the stories, a few common themes could be distinguished whereupon those that in some way pointed at differences between women and men's opportunities and social existences were singled out for further analysis. The study shows that gender to a large extent affected civil servants’ working life, for example, because women practically always had subordinate occupational positions in relation to men and thus more often suffered both poorer working conditions and lower pay. In addition, the fact that women were expected to be the ones to care for their children and households meant that their working life was negatively affected. The study also shows major differences in the way women and men tell the stories of their working lives. Among other things, the women of the collection tend to focus on the hierarchical relationship between the sexes to a greater extent than men. Furthermore, the fact that the stories were written a relatively long time afterwards may have affected the narrative of the texts because the stories are based on memories and could have been influenced by more recent reflections.

 • Roumeliotis, Maria
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Nationalekonomi.
  Sjöberg, Evelyn
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Nationalekonomi.
  Leder ökad ekonomisk tillväxt till minskade koldioxidutsläpp?: En undersökning utifrån teorin om the Environmental Kuznets Curve2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I och med industrialiseringens start i mitten på 1850-talet ökade den ekonomiska tillväxten i Sverige. Den snabbt växande produktionen och befolkningen klarade sig inte längre på den energi som var tillgänglig vilket ledde till en ökad efterfrågan av nya och bättre energikällor. Detta medförde höga koldioxidutsläpp och stor miljöförstöring.

  Syftet med denna undersökning är att studera förhållandet mellan den ekonomiska tillväxten och koldioxidutsläpp i Sverige mellan år 1850-2016 och därefter testa tillämpningen av the Environmental Kuznets Curve (EKC). Den applicerade teorin om EKC, är ett hypotetiskt samband mellan miljökvalitet och ekonomisk utveckling. Olika indikatorer på miljöförstöring tenderar att bli värre när modern ekonomisk tillväxt inträffar, tills genomsnittsinkomsten når en viss nivå under utvecklingen.

  En Ordinary Least Squares-regression (OLS-regression) har använts för att analysera makroekonomiska tidsserier. Vidare har en tidsserieanalys använts för att studera om tidsserierna är stationära.

  Studien resulterade i att det finns stöd för EKC-kurvan för Sverige med tydlig positiv uppgång i form av positiva β-värden från OLS-regressionen samt en negativ trend vid höga inkomstnivåer. 

 • Pettersson, Cecilia
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  Litar de på min kompetens?: En bra dialog och lagom mycket föräldrainflytande2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den här essän utgår ifrån tre egenupplevda berättelser som gemensamt lyfter en problematik i att föräldrarna har ett bristande förtroende för den erfarenhet och kompetens jag besitter. En berättelse lyfter hur föräldrar har synpunkter på vilka kläder barnet har på sig genom att ha sett en bild på förskolans blogg. Min nästa berättelse beskriver ett barns föräldrar som kräver att sovtiden på förskolan skall minskas ner trots att barnet är negativt påverkad av det. I min tredje berättelse delar jag en annan uppfattning än föräldrarna angående barns språkutveckling och den metod (stödtecken) förskolan arbetar med. Samtidigt som jag ska förhålla mig till förskolans läroplan, där det framgår att föräldrarna har rätt till inflytande i förskolan.

  Min huvudsakliga frågeställning bygger på vilka utmaningar och möjligheter som vi i förskolan ställs inför då föräldrarna får en vidare insyn i förskolan med digitaliserade plattformar. Samtidigt som det behöver finnas ett förtroendefullt samarbete likväl som en balans mellan föräldrarnas rätt till inflytande och mina pedagogiska kunskaper.

  Det vetenskapliga essäskrivande som metod har inneburit att jag fått möjlighet till distans i mina händelser och därmed kunnat reflektera själv likväl som gemensamt med mina kurskamrater. En annan del i detta har varit att ställa mina egna tankar mot litteraturen och därmed öppna upp för nya funderingar och upptäckter samt möjlighet till att kunna förändra min inställning.

  Det teoretiska perspektivet jag utgår ifrån i denna essä är den grekiska filosofen Aristoteles kunskapsformer med fokus på fronesis - praktisk klokhet. För att undersöka begreppen; relation, kommunikation och samarbete utgår jag främst från litteratur som lyfter samarbetet med föräldrar, relationskompetens och ledarskap.

  En viktig slutsats som jag kommit fram till är vikten av en fungerande kommunikation samtidigt som en bra kommunikation påverkas av relationen likväl som samarbetet där förtroendet är grunden.

 • Malki, George
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Granström, Ludwig
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Leder en lyckad finansiering till en lyckad investering?: En studie om hur svenska equity crowdfundingföretag utvecklas efter en kampanj2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Små och medelstora företag står för merparten av de svenska företagen i Sverige.Efter finanskrisen 2008 har det blivit svårare att få extern finansiering och i samband meddetta har ett nytt fenomen vid namn crowdfunding dykt upp. Equity crowdfunding i synnerhetär den form som haft starkast utvecklingskurva i Sverige sedan 2012 och är enfinansieringsmetod som innebär att kapital byts ut mot ägarandelar. I Sverige heter denstörsta plattformen för equity crowdfunding FundedByMe och har stått för finansiering av över100 företag med ett totalbelopp på drygt 300 miljoner kronor.

  Problem: Det har blivit svårare för företag att få finansiering och en modern form av equitycrowdfunding har utvecklats under senare år. Detta har studerats i andra länder för att se hurmånga företag som lyckats få ihop en fullt finansierad kampanj. Därefter har de genomfinansiell data och statistik kommit fram till ett resultat. Detta har studerats i USA och andraländer i Europa men det finns väldigt få studier om equity crowdfunding i Sverige.

  Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka de svenska företagen som finansierats viaequity crowdfunding genom plattformen FundedByMe samt att beakta den finansiellautvecklingen utifrån relevanta nyckeltal.

  Metod: Kvantitativ studie där alla 106 företag som finansierats mellan åren 2013-2018 harstuderats genom en enkätundersökning. En mer koncentrerad skara av företagen från åren2013-2016 har undersökts utifrån deras crowdfunding kampanjer och analyserats med hjälpav deras årsrapporter fram till år 2018.

  Slutsats: Majoriteten av företagen som söker finansiering via FundedByMe är tjänsteföretag,företag som har ett negativt nettoresultat och en högre skuldsättningsgrad än medianen i sinegen bransch.

 • Lundström, Jennifer
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  Små barns lek och samspel: En fältstudie från sandlådan2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This is an empirical field study of focusing on the play and interplay between the youngest children in preschool. The purpose of the study is to highlight what happens between the young children in preschool when they interact with each other. How do young children seek contact with each other and what do they play with each other? How do young children seek support from adults? These are questions I will try to answer here.

  I have chosen to do a qualitative field study from a socio-cultural perspective. The gathering of information has been made by participatory observations, filming and field notes. I have chosen to limit the environment to the sandbox in order to focus on the youngest children.

  My results show that imitation is a big part of children’s play and interplay. They imitate each other to make contact and the imitation follows into the play. Playing outdoors in the sandbox had proven to be a good way for the younger children to have good interplay. Conflicts rarely arise unlike indoors where both material and space are limited. My results are consistent with previous research.

 • Löfveberg, Linnea
  Södertörns högskola, Institutionen för kultur och lärande, Litteraturvetenskap.
  Yeong-hye - beslutsam kvinna eller galen mentalpatient?: En läsning av Vegetarianen av Han Kang och Yeong-hye som aktör i sin egen sjukdom2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This essay is investigating the main character Yeong-hye in The vegetarian (2016) by Han Kang. The starting point will be the non-fiction book Den sårade divan written by Karin Johannisson. Johannisson writes about how mentally ill women are portrayed. Up until now there have been two stories when talking about women’s mental illness. The first one is the medical story, medikaliseringsberättelsen, where the woman is sick, and that’s that. The second one, the victim story, offerberättelsen, explains the sickness as a consequence of oppression or abuse. Johannisson introduces a third story, the actor story, aktörsberättelsen. She argues that the woman may have some influence on her own sickness. By using these three stories this essay analyzes Yeong-hye and how she can be placed in these three categories.

 • Cetinkaya, Sirvan
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Socialt arbete.
  Koljenovic, Anela
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Socialt arbete.
  Att leva med två kulturer: En kvalitativ studie om identitetskonstruktionen bland ungdomar som ingår i två kulturella världar2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Dagens svenska samhälle består av en mängd olika kulturer som leder till många utmaningar kring social integration. Dessa utmaningar kan uttrycka sig på olika sätt men oftast resulterar det i en inkludering eller uteslutning av etniska minoriteter. År 1979 kännetecknades immigrationspolitiken i stor utsträckning av jämlikhet, frihet och samarbete som gjorde det möjligt för invandrare att behålla sin kulturella identitet och språk. Barnen till dessa invandrare växer upp med två kulturer- deras ursprungliga kultur och den svenska kulturen. Syftet med denna studie är att undersöka de olika sociala roller invandrarungdomar konstruerar i förhållande till kategorierna “svensk” och “invandrare” samt i relation till de olika kulturella miljöer de ingår. Teorier som segregering, diskriminering och Goffmans dramaturgiska rollteori används i denna artikel tillsammans med tidigare forskning om ”tredje kulturella individer” och ungdomar som lever i två olika kulturella världar. Vi använde en tematisk analys av insamlade empiriska data, bestående av fyra intervjuer. Resultatet indikerar att ungdomar med minst två utlandsfödda föräldrar identifierar sig både som ”svenskar” och som ”invandrare”. De identifierar sig också både som "svenskar" och som en albansk, kurd, syrian respektive montenegrin. Resultatet som kom fram är att de kände att de måste spela en roll för att bli accepterade i miljöer där de är bland svenskar och på jobbet. De känner att de måste prata och bete sig som en ”svensk”.

 • Jahangiri, Daniel
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Arnflo Nordin, Joel
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Hållbarhetsredovisning i en bransch präglat av bristande förtroende: Samhällets roll i hållbarhetsredovisning2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Hållbar utveckling och ansvarsfullt företagande har under de senaste decennierna uppmärksammats allt mer, inte minst efter finanskrisen 2008, vilket orsakades av bank och finanssektorns ansvarslösa uppförande. Till följd av detta har förtroendet av sektorn minskat vilket resulterat i en allt större efterfrågan på hållbarhet och transparens av fältets aktörer då bankerna är starkt kopplade till den finansiella stabiliteten. Studien avser att skapa en djupare förståelse för Sveriges fyra största bankers hållbarhetsredovisning med fokus på hur bankerna arbetar med hållbarhet i relation till samhällets efterfrågan. Som utgångspunkt används bankernas hållbarhetsrapporter mellan åren 2014–2018. Studien har antagit en kvalitativ forskningsstrategi som präglats av en innehållsanalys vid datainsamlingen. Vidare har studien utgått ifrån en abduktiv forskningsdesign där teori och empiri i växelverkan justerats för att besvara syftet på ett lämpligt sätt. Utifrån kodningsschemat som utvecklades tillsammans med bankernas egna rubricering av sitt hållbarhetsarbete och Schwartz och Carrolls (2003) tre domänmodell, samlades data in från bankernas hållbarhetsredovisning. Detta analyserades sedan med hjälp av legitimitetsteorin, institutionell teori och den kritik som riktats mot hållbarhetsredovisning. Studiens resultat pekar mot att bankernas presentation av sitt hållbarhetsarbete formats av externa förväntningar och påtryckningar, under en tid av minskat förtroende för hela bank- och finanssektorn. Vidare har hållbarhetsredovisningens inverkan på bankernas legitimitet uppskattats vara låg samt att motstridigheter av bankernas kommunikation beror på att bankerna försöker tillfredsställa många olika behov.

 • Rönnby, Johan
  Södertörns högskola, Institutionen för historia och samtidsstudier, Arkeologi. Södertörns högskola, Institutionen för historia och samtidsstudier, MARIS (Marinarkeologiska forskningsinstitutet).
  On War on Board: Some Reflections2019Ingår i: On War on Board: Archaeological and historical perspectives on early modern maritime violence and warfare / [ed] Johan Rönnby, Huddinge: Södertörns högskola, 2019, s. 257-265Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • Rönnby, Johan
  Södertörns högskola, Institutionen för historia och samtidsstudier, Arkeologi. Södertörns högskola, Institutionen för historia och samtidsstudier, MARIS (Marinarkeologiska forskningsinstitutet).
  On War on Board: Introduction2019Ingår i: On War on Board: Archaeological and historical perspectives on early modern maritime violence and warfare / [ed] Johan Rönnby, Huddinge: Södertörns högskola, 2019, s. 7-18Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • Vilander, Ingrid
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen. Ingrid Vilander.
  Integritet i förskolors fysiska transparenta rum: En vetenskaplig essä om miljöns öppenhet på torg medtambur, i en Reggio Emilia inspirerad förskola2019Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Mitt syfte med denna vetenskapliga essä var att få nya perspektiv på den transparenta fysiska miljön som återfinns i många nya förskolor. Genom mina berättelser från förskolans vardag återger jag situationer där jag upplever att barn och vårdnadshavare hamnar i utsatthet där deras integritet kränks i den öppna miljön. Med utsatthet menar jag i denna essä att de blir iakttagna och hörda i känsliga situationer i den öppna fysiska miljön där jag får svårt att hålla mig till sekretessen inom förskolan. Därav undersöker jag dessa situationer utifrån olika etiska perspektiv.

  Vidare försöker jag förstå hur de i Reggio Emilia inspirerade förskolors piazza, i Sverige kallade torg kan förstås i svensk kontext och vad som sker med mottagandet när avdelningar ligger avsides i miljön från tambur och entré? Genom min essä har jag fått nya perspektiv på hur struktur i förskolan kan leda till att familjer grupperas, omedvetandes av pedagoger, efter vilka tider barnen är på förskolan. Detta leder till att familjer får olika service när de anländer till förskolan samt att beroende på tidpunkt på dagen blir de mottagna antingen på torget, eller får själva söka upp pedagoger i miljön för ett välkomnande, vilket leder till ojämlikt bemötande.

 • Karaca, Mekke
  Södertörns högskola, Institutionen för kultur och lärande, Pedagogik.
  "De är inte mindre värda bara för att de böver stöd": En kvalitativ intervjustudie om förskollärarens och specialpedagogens arbetssätt med inkludering och tillgänglighet för barn med funktionsnedsättningar2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of the study was to investigate how preschool teachers and special education teachers work with the inclusion of children with disabilities. The purpose of the study was also to find out how educators work to make preschool accessible to these children. The study uses a qualitative method in the form of six semi-structured interviews with preschool teachers and special educators working at different preschools in Stockholm County. The interview questions were based on my research questions and I wanted to share the interviewees' personal opinions. Based on the interviewees' statements, the study's results showed that it is important to get to know the child's needs and conditions and thus adapt the teaching based on these aspects. The result also showed that there are obstacles in the inclusion work such as special classes and the educators' lack of knowledge about various disabilities. In addition, it is important to make preschool activities accessible to all children. The interviewees' statements showed that material and local shortages are an obstacle that makes work with accessibility more difficult. And it is important that there are sufficient educators who can be available to the children where they can receive more support and develop their continued learning.

 • Eriksson, Sara
  Södertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik, Medieteknik.
  "Ska sökmotorn verkligen vara den viktigaste besökaren?": En kvalitativ intervjustudie om företags syn på samspelet mellan sökmotoroptimering och användbarhet på webbsidor2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det stora utbudet av webbsidor på internet har resulterat i ett ökat användande av sökmotorer för att hitta information. Sökmotorer tillåter internetanvändare att snabbt söka, selektera och finna svar på sina frågor. Den digitala utvecklingen har även medfört att användbarhet på webbsidor blivit viktigare än någonsin för att användare ska välja att interagera med en webbsida. Att som företag arbeta aktivt med sökmotoroptimering av sin webbsida och samtidigt upprätthålla en god användbarhet är idag avgörande för att vara med i kampen om användarnas uppmärksamhet. Denna studie fördjupar sig därför i samspelet mellan sökmotoroptimering och användbarhet ur ett företagsperspektiv. Studien ämnar söka svar på hur företag ser på samspelet mellan de båda samt vilka utmaningar de upplever med att arbeta med användbarhet i relation till sökmotoroptimering. Undersökningen bygger på sju stycken kvalitativa djupintervjuer med företag som dagligen hanterar dessa aspekter på sina webbsidor. Resultatet visar att företag ser på samspelet mellan sökmotoroptimering och användbarhet som en kontinuerlig avvägning mellan två perspektiv, där de upplever att de måste balansera användarens behov och arbetet med att möta sökrobotarnas indexeringsstrategier och algoritmer. Den centrala utmaningen är främst kopplad till textinnehåll och sökord och att göra val som både gynnar deras användare samt för indexering på höga positioner i sökmotorernas resultatlista.

 • Olsson, Sakarias
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Journalistiken, kriget och demokratin: En kritisk diskursanalys av svenska dagstidningars rapportering om Turkiets invasion av norra Syrien under “Operation Olive Branch”2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This study investigates the relation between democracy and conflict journalism through a Critical Discourse Analysis (CDA) of eight Swedish journalistic articles about Turkey ́s incursion into the Autonomous Administration of Northern Syria (NES) in 2018 called “Operation Olive Branch”. The theoretical framework includes journalism ́s role in democracy through a ​social contract​, ​framing theory​ and ​critique of ideology,​ which can be seen as the foundation of the CDA method.

  It is the author's view that the social and political implications of “Operation Olive Branch” were not salient in the Swedish reporting. Two research questions were formulated from this notion: How is the conflict construed in Swedish daily press? ​and ​What are the possible factors that enables this reporting?.

  The results shows three themes in the analysed articles: the conflict was construed 1) as a strategic game​ that gave agency first and foremost to ​states​, 2) through a ​terrorist narrative which constructs the Turkish action as a counter-terrorism operation and 3) as essentially an ethnic​ conflict. These themes are traced back to four theoretical factors: ​methodological nationalism, the clean war, the state of exception a​ nd ​ethnification​.

  In analogy with framing theory these factors are seen to obscure certain aspects of the conflict and have implications for journalisms democratic function. The reporting is seen to be lacking in information ​depth ​and ​width​ and alienates the conflict and its actors from a Swedish context.

  Lastly alternative ways of reporting, which would better honour journalism's role in the ​social contract​, are discussed through the concept of ​Peace Journalism​ and a possible ​global​ outlook as opposed to journalism’s current ​national​ outlook.

 • Spegel, Moa
  Södertörns högskola, Institutionen för historia och samtidsstudier, Idéhistoria.
  Europaidentitet och flyktingkris: Om EU:s identitetskonstruktion i ord och agerande2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  In this thesis I look at the historical development of the European identity constructed by the EU through official EU-documents. My main focus is on the contents of the identity and on the values assigned to it, and I argue for the need to question these. In reacent years the European identity has been the subject to many studies, and consequences and contradictions of the EU´s constructed identity have been pointed out. What has not been shown is, however, the relation between the European identity expressed by the EU and the identity that can be said to present itself in action. I mean that this relation highlights the necessity to deconstruct the European identity constructed by the EU. With the deconstructivistic approach I do not intend to dismiss the European identity but instead to show displacements in it and question its status, in order to think otherwise about the European identity. Through the EU´s handling of the refugee crises and by using Hannah Arendt´s political theory I show tensions and dislocations in the identity’s attributed values. I argue that the European identity shown in the refugee crises turns freedom into freedom from otherness and equality into equality only within the identity. This, in turn, eventuate in a division of humanity and conflicts with the enforcement of human rights. To live up to its values the European identity has to emancipate from its essentialism and devolve into a rootless identity which is in a never ending becoming.

 • Varnavas, Miriam
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Missbrukares motivation till förändring: En kunskapsöversikt2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this paper was to investigate people’s motivations for making the decision to stop doing drugs or drinking alcohol and seek treatment for their substance abuse and/or alcohol abuse. The purpose was also to investigate how they manage to maintain the changes after they’ve received treatment. This was done through a literature review of previous research from the last fifteen years. A total of nine articles was chosen and the results of these articles has been analyzed through the theory called self-determination theory by Richard Ryan and Edward L. Deci. The results show complex processes where many factors are contributing to people’s motivation to change and maintain the change. Themes created in the analysis are named external regulation (sub-themes: legal system, had enough), internalized regulation (sub-themes: identity, health, occupation/accommodation), relatedness and autonomy. The main conclusions of this study are that it is an internalization of external motivations that enable people to make a change. There are some general factors found in all the studies that affect their motivations. However, common factors at an overall level can have different meanings at an individual level. The different factors weigh differently for different people and the meaning can also change during different parts of the process.

 • Malmborg, Sara
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Journalistik.
  Sjöberg, Hanna
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Journalistik.
  “Var du inte starkare än din fru?”: En jämförande kvalitativ studie om medias porträttering av manliga och kvinnliga offer för partnervåld2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Inte sällan blir våld i nära relation synonymt med mäns våld mot kvinnor. I den privata, politiska och mediala sfären debatteras mäns våld mot kvinnor flitigt, men sällan synliggörs kvinnors våld mot män. Enligt statistik från Brottsförebyggande rådet är klyftorna mellan kvinnor och mäns utsatthet för våld i nära relation små. Kvinnor utsätts för grövre fysiskt våld, men i övrigt är våldet, fysiskt som psykiskt, relativt jämnt fördelat mellan könen. Ändå osynliggörs de utsatta männen, både i debatten men också vad gäller hjälpinsatser och stöd från samhället.

  Vår studie har kvalitativt jämfört och analyserat reportage om våldsutsatta män och kvinnor, med syfte att undersöka om det finns skillnader i medias porträttering av partnervåld efter kön. Vi har också analyserat huruvida media reproducerar föreställningar om genus samt vilka strukturer och värderingar som eventuellt finns implicit i medieinnehållet. Studien har haft särskilt fokus på den våldsutsatta mannen. Genom kvalitativ textanalys med ett frågeschema har tio reportage mellan tidsperioden 2009 – 2019 om män respektive kvinnor analyserats. Teoretiskt ramverk har varit genusteorin, maskulinitetsteorin samt teorin om det ideala brottsoffret. Resultatet av analysen visar på tydliga skillnader efter genus i medierapporteringen om partnervåld med anspelningar på könsstereotyper. Männens berättelser ifrågasätts ofta och de ses inte som lika legitima offer som de våldsutsatta kvinnorna. Slutsatsen för studien är att media reproducerar vedertagna föreställningar om genus genom att porträttera männen och kvinnorna olika. Männen blir i första hand män och inte offer, med fokus på deras kön istället för deras upplevelser.

 • Olsson, Angelica
  et al.
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  Wallgren, Angelica
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  Querelle des anciens et des modernes - striden mellan det gamla och det moderna: En vetenskaplig essä om hur vi fritidhemslärare bemöter elevers konflikter över nätet2020Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Querelle des anciens et des modernes - striden mellan det gamla och det moderna, är en vetenskaplig essä om de krockar som kan uppstå i den dagliga verksamheten när förståelsen brister gällande elevers relationsskapande och identitetsskapande online. Relationsskapandet och identitetsskapandet sker både i spel och i chattfunktioner i digitala miljöer. När förståelsehorisonter skiljer sig mellan vårdnadshavare, elever och pedagoger påverkas möjligheten till att lösa konflikter som sker online då samsynen brister. Alla konflikter går inte att lösa, däremot, kan vi arbeta med att förebygga att liknande situationer uppstår igen genom ett interkulturellt och empatiskt förhållningssätt, även att bjuda in elever i lärprocesser med utgångspunkt i deras intresse för att våra förståelsehorisonter ska närma sig varandra. I våra två gestaltningar får ni följa med in i två olika konfliktsituationer som har startats mellan elever online.I Angelica W:s gestaltning startar en konflikt i spelet Minecraft där en elev får sin värld förstörd av kamrat. Händelsen leder till att eleven brottar ner sin kamrat. Angelica W för samtal med eleverna, läraren och vårdnadshavare där förståelsen krockar när det kommer till spelandet. I Angelica O:s gestaltning har konflikter eskalerat under en längre tid mellan elever i chatten WhatsApp och offline. Berättelsen fokuserar på en konflikt där en elev utesluter en annan elev och skickar kränkande meddelanden.

  Vi har valt essäskrivande som forskningsmetod och där undersökningen och denhermeneutiska analysen av våra handlingar utgår från en svårbedömd handlingssituation. Den veten-skapliga essän syftar till att pröva och tänka högt i skriftlig form. Prövande i att utforska och reflektera över vårt agerande i de olika situationerna som vi har hamnat i vår yrkespraktik.Uppsatsen har en utgångspunkt i Hans-Georg Gadamers teorier om förståelsehorisonter och fördomar. Vi har till stor del även använt oss av Jonna Hjertström Lappalainen och hennes texter som har en tydlig grund i reflektionens värde samt Elza Dunkel, som är docent i pedagogiskt arbete och hennes arbete kring barns och ungas nätanvändning.

 • Anturi, Nathalia
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Kozma, Jonathan
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Förhållandet mellan CSR och förtroende: En studie över hur Sveriges banksektor kan skapa förtroende genom kommunikation av CSR2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Modern-day society demands a high-level of responsibility from all of its participants when it comes to the sustainable development. The civic duty is an important part of corporate culture which is why many corporations today are positioning their priorities towards CSR, Corporate Social Responsibility. CSR is a concept which depicts how companies are supporting the sustainable development. The increased level of consumer awareness relating to this concept is the reason why more companies are applying CSR in order to achieve the competitive advantages, such as good reputation, trust, and a positive company image. A paradox manifests from the use of CSR, however, since it contributes to a greater scrutiny and skepticism towards how companies are utilizing CSR as a public relations tool, which people generally feel is neither genuine nor based on public interest.

   

  Therefore, while communicating their CSR strategies, companies must be careful since it can either strengthen or weaken the consumer trust, depending how the communication is perceived by the general public. The consumer trust is extremely important during high risk- and involvement decisions. This concept is particularly important within the bank industry. When it comes to applying CSR, studies indicate that the different banks in Sweden are not performing as well compared to international banks. Another study suggests that one out of four consumers is unaware of whether their bank is utilizing sustainable efforts or not.

   

  This study aims to map and identify what strategies of CSR communication that the Swedish bank sector use, and which of these that can build consumer trust. The research methodology is based on a triangulation which conducts both a qualitative and quantitative method. Three semi structured interviews with three different banks have been applied to identify and acquire a deeper understanding of the communication by the Swedish bank sector and their CSR efforts. Afterwards, data from consumers has been collected throughout a survey to understand how the consumers perceive the communication of the CSR effort by the Swedish bank sector.

   

  Based on collected empirical data and analysis, the study has been able to identify two CSR communication strategies that the Swedish bank sector employs which build consumer trust.

  • The swedish bank sector communicates their CSR effort by interacting and engaging in an open discourse which increases the consumer trust.
  • The swedish bank sector communicates their CSR effort by a high degree of communication, which indirectly increases the consumer trust.

  ○      A high degree of communication of CSR effort reduce the consumer skepticism, which increases the consumer trust.