sh.sePublikationer
1 - 37 av 37
rss atomLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Åkesson, Marie
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  Å ena sidan, å andra sidan: Essä om fritidshemmets samverkan med skolan när det gäller att synliggöra elevernas kunskapsutveckling2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I min essä utgår jag från berättelser där jag upplever att skolkontexten inte tar till vara fritidshemmens möjligheter till att kunna bidra med information vad gäller elevernas kunskapsutveckling. Jag kommer i texten reflektera över min irritation, hur jag gjorde och varför jag gjorde det jag gjorde i olika situationer tillsammans med elev. Syftet är att undersöka hur jag, i min roll som fritidslärare kan agera på fritidshemmet så min bedömning av eleven kan vara ett komplement till skolan. Jag kommer även utforska fritidshemmets möjligheter och lärmiljöer skulle kunna vara ett komplement till skolan vid bedömningar av elever. I min essä kommer jag reflektera, kritisera och perspektivera förhållningssätt och synvinklar i mitt dilemma. Jag kommer att beröra hur jag tolkar och upplever mig själv men även kollegor i situationer med elever kopplat till Dreyfus och Dreyfus utvecklingsstegen, men också reflektera i mitt görande som fritidslärare över förhållningssätt klokhet och förståelse utifrån Aristoteles filosofi. Vidare ska jag diskutera hur fritidshemmet kan vara ett komplement till skolan utifrån samlärande i praktiken och utvecklingspedagogiska perspektiv, samt analys av olika styrdokument. Jag avslutar min essä med en reflektion över mina frågeställningar, och hur jag själv ser på mitt uppdrag som fritidslärare i samverkan med skolan kopplat till elevernas kunskapsutveckling. 

 • Roedenbeck, Charlotte
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Andom, Jonatan
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Finansiell innovation: En studie om digitalisering inom den finansiella sektorn2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Utvecklingen av dagens teknik tilltar i en otrolig hastighet ochvärlden definieras mer och mer av globalisering, digitalisering,uppkoppling och omgående tillgång till information, produkter ochtjänster. Digitaliseringen har en stark inverkan på den finansiellasektorn då många produkter på den finansiella marknaden idag ärinformationsbaserade. Fintech skapar ett nytt paradigm därinformationsteknik fungerar som drivmedel och driver innovationinom finansbranschen. Fenomenet beskrivs som en “gamechanger”, disruptivt och antas bidra grundläggande förändringarinom traditionella finansiella marknaden. Blockchainteknologin ären av många Fintechinnovationer som har gjort avtryck påfinansiella aktörer världen över och sägs ha potential attrevolutionera den finansiella sektorn. Dock så är det fortfarande enrelativt outforskad teknologi.

 • Malín, Niclas
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  Vänta här: En vetenskaplig essä om väntan, övergångar och fostran2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna uppsats tar avstamp i en gestaltning där samlingen samt övergångssituationer ter sig som problematiska. En lärare i förskoleklass vill fostra barnen och gör det utan att kanske se till barnets bästa. I gestaltningen sker det först att barnen behöver bryta upp sin lek för att sedan gå in till en samling som inte är didaktiskt genomtänkt. Sedan kommer övergångssituationer som överlappar varandra och dessa ger upphov till konflikter då de är stressande för både barnen och pedagoger eftersom de måste vänta, vänta fastän de är färdiga att gå.

  Syftet med uppsatsen är att diskutera vilken fostrande och didaktisk funktion samlingar och olika övergångssituationer fyller i fritidshemmet. Jag lyfter även in barnperspektivet som ett perspektiv. Uppsatsen tar upp normer och dolda läroplanen som påverkar vår undervisning.

  Uppsatsen är skriven i formen av en vetenskaplig essä där min reflektion ger mig möjlighet att belysa och fördjupa mina frågeställningar samt söka svar på dessa kopplat till litteratur inom pedagogiken.

  Slutsatsen av denna uppsats är att vi inom fritidshemmet ofta styrs av gamla mönster genom de normer som vi upprätthåller i verksamheten. Det visar sig att fostran är en större del av fritidshemmet än tidigare trott.

 • Bengtsson, Ema
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  Misslyckandets styrka: En essä om att utvecklas genom misslyckande som fritidslärare.2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  My scientific essay is about how I as a recreational activities teacher deals with failure in my profession and how that approach affects the students. I takes its starting point in a self-perceived tale where I act as recess monitor. Suddenly I realize that a colleague and I are the only ones outside during recess with hundreds of students. The students will meet an educator who is unconcerned, stressed and irritable instead of the engaged recess monitor they are used to. I feel like a failure in my mission as a recess monitor and begins to question my professional identity. I try to find someone to blame but realize that the feeling of failure also depends on that I have a hard time accepting my own lack of skills. My questions at issue are, how can a recreational teacher relate to failure in the profession? And, how are the students affected by the pedagogue’s approach to failure?

  The method I have used is scientific essay form which has given me the opportunity to deepen my reflections connected to literature by philosophers and scientists within the educational area. I also use the governing documents which decides how I should exercise my profession. These are Curriculum for the compulsory school, preschool class and the recreation centre 2011, The General advice for the recreation center and The Education Act. I have based on the reflections investigated how I could have behaved different, how my behavior affected the students and how the recreational teacher is able to develop through failure. I have examined my question at issue in dialogue with theories and reached a conclusion how to work with failure can proceed from the maturity theory, symbolic interactionism, differentiation of self and deontological ethics.

 • Svensson, Emelie
  et al.
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  Törngren, Jhonna
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  Hur tänker du nu?: En hermeneutisk, fenomenologisk undersökning av gränsen mellan att vara privat, personlig och professionell på fritidshemmet.2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Med avstamp i två berättelser knutna till fritidshemslärarprofessionen utforskar denna vetenskapliga essä gränsen mellan att vara privat, personlig och professionell inom skolans värld. Det är en hermeneutisk och fenomenologisk undersökning av hur vi bör förhålla oss till och hur vi kan förstå våra kollegor och elever i svårbedömda situationer. Med utgångspunkt i den praktiska kunskapens teori är essän ett utforskande av hur relationen mellan praktisk kunskap och maktpositioner inom skolan kan se ut. Etiken har även en central roll i essän. Vi undersöker hur dygdetiken, närhetsetiken och diskursetiken kan spela roll i de mellanmänskliga mötena och i relationsbyggandet i skolan och på fritidshemmet. Slutligen diskuterar vi interkulturalitetsbegreppet utifrån våra berättelser samt diskuterar hur ett sådant förhållningssätt aktualiseras i relation till skolans och fritidshemmets uppdrag i läroplanen.      De slutsatser vi kommer fram till är att kommunikation, gemensam reflektion och tid är avgörande komponenter för att få till ett fungerande samarbete mellan kollegor, men också för att få förståelse för varandra och varför vi agerar som vi gör i vissa situationer. Genom gemensam reflektion ges vi också möjligheter till att utbyta erfarenheter med varandra och därigenom når vi både insikt om och lär oss av varandras praktiska kunskap.

 • Ringnell, Fredrik
  et al.
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  Löfgren, Lina
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  En hel, del?: En vetenskaplig essä om hur vi kan värna om helhetsperspektivet för elevernas lärande.2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  En hel, del? a scientific essay about how different pedagogics and teaching can strengthen comprehensive view of pupils. The essay is based on two stories in which we are placed in situations which are difficult to judge. In the first story, Fredrik is forced to leave one kind of teaching in favor of another. The other depicts how Lina may refrain from planning to act class teacher. With those situations, we will review how sudden changes impact the teaching structure can influence the role of learning and the leisure teacher in school. The chosen method is essay writing, where we are given the opportunity to reflect and deepen the basis of the relevant dilemma, with the support of relevant literature for leisure and leisure-time education. The essay is also based on Immanuel Kant's theories of duty, in order to discuss the leisure education assignment from various aspects, we have used Birgit Andersson and her research on contemporary leisure-time education. With this essay, we reinforce the importance of different types of pedagogy as well as the value of reflection and planning to accommodate comprehensive view of pupils.

 • Axelsson, Kristina
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  -Calle! dansar du balett eller?: En vetenskaplig essä om fritidshemsläraren som förebild i identitetsskapande processer. Sett ur ett genusperspektiv2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of my scientific essay is to examine the identity creating processes that goes on amongst pupils as well as pedagogues in leisure time centers. This seen from a gender perspective. The questions in this essay revolves around me as a role model in the leisure time center and how I use the binary gender categories in my line of work. Moreover, how can I present a safe environment for my pupils to try out their identity from a gender perspective. I analyze my questions seen through a leisure time center pedagogue ́s everyday worksituation under the influence of a workplace jargon. A jargon that seems to be enhancing the polatity between the binary gender categories. The theories I use in my essay to reflect upon my questions is Kants philosophy about freedom and the categorical imperative, Lenz Taguchis description of feministic poststructuralistic theory and Butlers theory on sex and gender as socially and cultural constructed. Through my scientific essay I have reflected upon my role as a role model in a way that takes me through an identity creating process of my own in my profession as a leisure time center pedagogue. And by takinga glance on my own actions it has created a bigger understanding of what has formed my own identity as a pedagogue from a gender perspective. This hopefully will increase my ability to present a safe environment for my future pupils in their identity creating processes in the leisure time center in a gender perspective.

 • Lindelöw, Camilla
  Södertörns högskola, Södertörns högskolebibliotek.
  Utvärdering och utforskande2018Ingår i: Världen där utanför: bibliotekariens roll som omvärldsbevakare och analytiker / [ed] Marja Haapalainen ; Christine Wallén, Stockholm: Kungliga biblioteket , 2018, s. 101-120Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • Mårtensson, Felicia
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Selerup Nyqvist, Frida
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Hållbarhetsrapportering till följd av nytt EU-direktiv: En kvalitativ studie avseende byggbolagens arbete inför upprättandet av hållbarhetsrapporter2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Ett nytt EU-direktiv gällande hållbarhetsredovisning omfattar sedan 1 januari 2017 fler företag än tidigare, vilket leder till ett förändringsarbete hos större företag. Byggbranschen har stor inverkan på samhällets hållbarhet och därför finns ett behov av att implementera direktivet genomgående i dessa verksamheter. Studiens syfte är att beskriva och analysera hur större företag går tillväga vid införandet av lagkrav gällande hållbarhetsrapportering. Vidare blir syftet även att identifiera olika motiv som kan finnas vid val av resultatindikatorer, utöver att lagkrav gör det nödvändigt. En kvalitativ studie har genomförts med empiri i form av semistrukturerade intervjuer. Valet av forskningsstrategi resulterade i en fallstudieorienterad metod av ett flertal företag. Respondenter från Derome AB, Bygg Z AB, HSB och SEHED Byggmästargruppen AB har medverkat i studien. I teoriavsnittet presenteras lagen om hållbarhetsrapportering, internationella regelverk, motivorienterade metoder, teorier kring resultatindikatorer och förändringsarbeten. Utifrån studien framgick att samtliga företag befann sig i ett tidigt stadie av hållbarhetsrapporteringen och därför hade inte resultatindikatorer valts, istället identifierades fokusområden. Slutsatsen resulterade därmed i att det fanns externa likväl som interna motiv till valda fokusområden. Exempel på motiv som framkom var konformitet med lagar och regler, intressentperspektivet och att spåra framsteg mot uppsatta mål. Företagens bakgrund och kunskaper varierade då de hade olika erfarenhet av hållbarhetsrapportering innan det nya lagkravet infördes. Studien identifierade likheter i företagens implementering av hållbarhetsrapporterna i form av att förändringsarbetet för närvarande sker avsiktligt, centraliserat och ledningsstyrt. Skillnader i implementeringen identifierades bland annat i företagens kommunikation, typ av arbetssätt och val av regelverk. 

 • Kampe, Jill
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  "...men jag vågar inte.": Om att stärka barns integritet i fritidshemmet2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det här är en vetenskapliga essä om hur vi pedagoger ska förhålla oss till sådant som barn berättar för oss i förtroende, under utvecklingssamtal på fritidshemmet. Genom min reflektion utforskar jag olika etiska perspektiv, som kan hjälpa mig i hur jag kan förhålla mig till samtalen samt undersöker vad som sker i det mellanmänskliga mötet mellan pedagoger, barn och föräldrar. Essän utgår från egenupplevda situationer där jag diskuterar möjliga handlingsalternativ som pedagog, med betoning på hänsynstagande, respekt och jämlikhet. Det jag eftersöker i samtalen är sätt att stärka barns integritet och samtidigt ge föräldrar adekvat information om sitt barn. Dessutom reflekterar jag över övergripande riktlinjer som är moraliskt försvarbara för pedagoger att handla efter. Jag har lyft fram hur vi tänker kring de relationer vi skapar till såväl barn som föräldrar och har under skrivandets gång fått upp ögonen för hur barn svarar när vuxna ställer frågor samt hur viktigt det är att det finns kvalitet i relationer till såväl föräldrar som barn. Barns integritet går som en röd tråd genom hela min essä och de etiska perspektiven har gett mig en fingervisning om hur jag bör förhålla mig till samtalen och mitt praktiska yrkeskunnande. Därigenom har jag fått en större förståelse för och kunskap om hur mina handlingar kan bidra till att ge föräldrar adekvat information om sitt barn och hur jag bör förhålla mig till mina egna yrkesetiska förpliktelser. En viktig slutsats som jag drar är hur betydelsefullt det är att vi ställer frågor till barn som handlar om vilka de är tillsammans med andra, innan vi frågar dem vilka de vill bli. Slutligen vill jag framhålla att det finns stor praktisk kunskap hos pedagoger, vars röster behöver komma fram i reflektion tillsammans med andra.

 • Johansson, Katarina
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  Den villkorade leken: “Alla ska vara med”: En vetenskaplig essä som undersöker fritidslärarens arbete med mellanmänskliga relationer2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Jag har i denna vetenskapliga essä försökt diversifiera, det allmängiltiga uttrycket “alla ska vara med”. Min gestaltning, som inleder denna essä, beskriver situationer där barn ställs utanför leken. Ibland försöker vi pedagoger, i demokratisk anda och välvilja, förändra leken och inkludera dem som barnen exkluderat. Det finns en ständig kamp om makten, från oss vuxna men även mellan barnen. De frågeställningar jag vill svara på är: Vad avgör om barn inkluderas i leken? Hur diskuteras barns kamratkulturer? Hur kan mitt uppdrag som lärare i fritidshem formuleras utifrån ett relationellt perspektiv? Mitt syfte med denna vetenskapliga essä är att lyfta fram att det ofta saknas en levande diskussion kring barnens relationella arbete samt deras tillträdesstrategier trots att dessa ständigt leder till komplexa situationer. Vuxna och barn har ofta olika blick för det som faktiskt sker i dessa sammansatta mellanmänskliga möten. Ett hermeneutiskt synsätt genomsyrar diskussionen såväl som ett relationellt perspektiv. Jag söker tolka gestaltningen genom följande perspektiv: kamratkulturer, inträdesstrategier, hierarkier, inkludering samt exkludering. Jag söker en förståelse för de mellanmänskliga möten som framträder i gestaltningen, mellan individ och omgivningen i fritidshemmet. Jag har breddat min förståelse genom att diskutera forskning samt genom essäformens processkrivande där jag i en pendlande rörelse skriver fram mina fördjupade reflektioner. Min slutsats blir att dessa mänskliga dilemman är komplicerade. Det är tydligt att tolkningsutrymmet är situerat och varierar beroende på vem som äger blicken. Det krävs att vi pedagoger är engagerade och stöttar barnen genom vår närvaro i leken. Samtidigt kräver detta en varsamhet och aktiv reflektion över det faktum att vi vuxna, ofta snabbt och oreflekterat, utifrån en högre hierarkisk position tar oss tolkningsföreträde och dömer barn i dessa mellanmänskliga sociala sammanhang.

 • Pettersson, Erika
  Södertörns högskola, Institutionen för historia och samtidsstudier, Idéhistoria.
  Det perfekta sättet att bli rik på – utan att upptäckas: Konstruktionen av Operation Cobra i svenska dagstidningar 1983-19852017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This essay explores Operation Cobra based on a social constructivist perspective, according to social constructivist Ian Hacking. To do this, I examined newspaper articles from that event. The purpose of this paper was to examine how the border between extortioners and terrorists was constructed during the Swedish 80's and to examine why the perpetrator was constructed as a extortion and not a terrorist. I also examined how a terrorist from the eighties differs from the present-day terrorist. My result shows that the limits of what the perpetrator is being constructed depends on the newspaper articles and how the journalists have described him. He was designed as a terrorist, extortionist, correct, pedant, and also a madman. Operation Cobra took place in Sweden in 1983-1985 and has been described as Sweden's biggest extortion event.

 • Jakobsson, Peter
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för kultur och lärande, Medie- och kommunikationsvetenskap.
  Stiernstedt, Fredrik
  Södertörns högskola, Institutionen för kultur och lärande, Medie- och kommunikationsvetenskap.
  Arbetarklassens symboliska utplåning i medelklassens medier2018Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  I denna rapport redovisas resultat från den existerande forskningen – både i Sverige och internationellt – kring relationerna mellan samhällsklass och medier. Bland annat ser vi att arbetarklassen är kraftigt underrepresenterad och osynliggjord – den undanhålls både röst och erkännande – i svenska medier och att avsaknaden av representation i medierna kan leda till en (berättigad) känsla av osynliggörande som i sin tur kan ligga till grund för ett avståndstagande från medierna. Vidare ser vi att klasserna är betydligt mer ”segregerade” i televisionens genresystem i dag än vad som var fallet för 35 år sedan; arbetarklassen har i det närmaste försvunnit från nyheter och faktaprogram och återfinns istället huvudsakligen i film, drama och reality-program. Just reality-tv ger dramatisk form till dominerande ideologier som på samma gång exploaterar klass – för att skapa narrativ dramatik – och förnekar eller undertrycker frågan om klass och klasskonflikter. Inte minst gestaltas personer från arbetarklassen på ett stereotypt, nedsättande och hånfullt sätt. Avsaknad av röst och erkännande kan blockera formeringen av klassidentitet och minska arbetarrörelsens möjligheter att organisera sig och formera sig för politisk kamp. Vad gör dagens svenska arbetarrörelse på detta område?

 • Rashedy, Rana
  Södertörns högskola, Institutionen för historia och samtidsstudier, Religionsvetenskap.
  Ateism i läroböcker: En läroboksstudie om ateismens utrymme i åtta läroböcker. Råder det en sekularitetsnorm i dessa böcker?2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The overall aim of this bachelor thesis is to discover the portrayal of atheism in eight textbooks, published by established publishers and authors. And through that see if there is a secularist norm in the textbooks. The eight textbooks are written in accordance with the curriculum for the mandatory, non-confessional school subject Religious education, used in upper secondary schools.

  The result of this thesis is tied in to the four different themes of the analysis: 

  • Atheism as Marxism, existentialism? 
  • A secularist norm? 
  • A religious norm? 
  • The textbooks discussion and factual issues? Related to the keywords 

  The findings of this bachelor thesis indicate that there can be a secularist norm as well a religious norm. This has been presented through the textbooks description of atheism and the relevant keywords. The thesis has also demonstrated that the portrayal of atheism is linked to the description of Marxism and existentialism among other non-religious worldviews, such as humanism and secular humanism. 

  The result of this bachelor thesis is also linked to Karin Kittelmann Flensners thesis Religious Education in Contemporary Pluralistic Sweden, especially her secular discourse. 

   

   

 • Forslund, Kalle
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Naderi, Poja
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Sportchefen inom svensk elitfotboll: En kartläggning av rollens arbetsuppgifter och professionaliseringens påverkan2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att undersöka yrkesrollen sportchef i svensk elitfotboll och rollens arbetsbeskrivning. Dessutom avser studien skapa en överblick över hur professionalisering har påverkat sportchefen. I och med att det saknas specifika svenska studier kring yrkesrollen är målsättningen att skapa en förståelse kring frågeställningen och en tydligare vetenskaplig inblick. Studien utgår ifrån tidigare forskning i ämnet och hänvisar till flertalet vetenskapliga artiklar, detta för att få en så överskådlig bild som möjligt. Av den tidigare forskningen har sex analytiska verktyg skapats som sedan appliceras i analysen för att avgöra på vilket sätt professionaliseringen har påverkat sportchefsrollen. För att skapa dessa verktyg har kännetecken för byråkratisering och kommersialisering även använts då det finns likheter med professionaliseringen. För att genomföra studien har tolv intervjuer gjorts, varav sex respondenter är/har varit verksamma sportchefer på elitnivå medan de övriga sex är anknutna till sportchefsrollen. Analysen har resulterat i slutsatsen att sportchefsrollen innefattar vissa återkommande uppgifter men att rollen skiljer sig beroende på organisation och förutsättningar. Professionalisering har bl.a. bidragit med specialisering, större utrymme för externa aktörer samt större krav på utbildning för sportchefen.

 • Vafa, Amir
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik.
  Grimsberg, Maya
  Södertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik.
  Käppalaförbundet- Kommunikation och uppströmsarbete: En fallstudie2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Käppalaverket renar vatten från över en halv miljon människor i elva kommuner tillhörandes Stockholms län i Sverige. Avloppsreningsverket är certifierat för sitt miljöarbete och som en del av detta bedrivs ett aktivt uppströmsarbete, som består i att minska mängden miljöskadliga ämnen från olika källor innan de når avloppsvattnet. Uppströmsarbetet är en viktig del i att uppfylla kraven i EU:s vattendirektiv. Men ett av de större hindren för att implementera den kunskap som finns om uppströmsarbete är kommunikationen mellan de inblandade parterna, som i detta fall består av Käppalaförbundet och de elva medlemskommunerna. I denna fallstudie undersöks om återkoppling mellan Käppalaförbundet och medlemskommunerna existerar, och i så fall hur återkopplingen mellan dem ser ut. Vidare har eventuella faktorer som kan underlätta eller försvåra kommunikationen undersökts. Det empiriska materialet består av enkätsvar från de elva medlemskommunerna och en intervju med chefen för uppströmsarbetet samt en samhällskommunikatör på Käppalaförbundet. Resultatet tyder på att en symmetrisk tvåvägskommunikation, där återkoppling som möjliggör för alla parter att ge uttryck för sina tankar och bli lyssnade på, förekommer i hög utsträckning. Dock kan det ibland förekomma en envägskommunikation, vilket innebär att enbart en part får komma till tals. Faktorer som påverkar kommunikationen är bland annat det gemensamma språket, hur mötena är utformade samt att kommunikatörerna på kommunerna ofta byts ut.

 • Disputation: 2018-06-01 10:00 MA624, Huddinge
  Porseryd, Tove
  Södertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik, Miljövetenskap.
  Endocrine disruption in fish: Effects of 17α-ethinylestradiol exposure on non-reproductive behavior, fertility and brain and testis transcriptome2018Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Den akvatiska miljön är ofta särskilt utsatt för miljöföroreningar då de flesta ämnen förr eller senare sprids dit genom bland annat markavrinning, nedfall från luften och/eller från vattenreningsverk. Syntetiskt östrogen som används i p-piller, 17α-etinylestradiol (EE2), sprider sig ofta till vattenmiljön från avloppsvatten, då det bara delvis renas bort i vattenreningsprocessen. EE2 är ett hormonstörande ämne med förmågan att ansamlas i organismer och mer än tio gånger så verksamt i fisk som det naturliga hormonet estradiol (E2). Man har tidigare sett att exponering för EE2 även i de låga halter som påvisas vid vattenreningsverk bland annat har lett till minskade produktion av ägg och spermier samt förändrade parningsbeteenden.

  I denna avhandling undersöks effekterna av EE2 på fiskars icke-reproduktiva beteende och fertilitet. Dessa faktorer är av hög ekologisk relevans för fisk då förändringar på dessa kan ge negativa effekter på populationsnivå. Resultaten visar att zebrafisk som exponeras för låga halter av EE2 under utvecklingen uppvisar ett mer ängsligt beteende och har lägre fertilitet när de blir vuxna även efter en lång återhämtningsperiod i rent vatten. Det förändrade beteendet uppvisas även hos avkomman till dessa fiskar.  Förändringarna i beteende och fertilitet åtföljdes av förändringar i hjärnans och testikelvävnadens transkriptom, dvs. förändringar i vilka gener som uttrycks. I zebrafiskens testikelvävnad hittades bland annat en skillnad i uttryck av gener kopplade till könsdifferentiering och utveckling samt spermatogenesen, gener som kan ha betydelse för den nedsatta fertiliteten. I zebrafiskens hjärna hittades ingen skillnad i uttryck på gener direkt kopplade till stressaxeln men däremot på flera andra gener i nätverk som indirekt kan kopplas till det ängsliga beteendet som dygnsrytm och kolesterolsyntes. I naturen exponeras organismer ofta för en blandning av föroreningar. Därför undersöktes också effekter av EE2 i kombination med citalopram, ett antidepressivt läkemedel som ofta påvisas i vattenmiljön, för att undersöka om förändringar i beteende kan påvisas även vid väldigt låga koncentrationer av varje ämne och, om så är fallet, vilka effekter en kombination av de två ämnena ger. Vuxna zebrafiskar uppvisade beteendeförändringar även vid dessa låga koncentrationer efter två veckors exponering och de två ämnena påverkade beteendet olika var för sig och i kombination. Vidare, användes vildfångad storspigg i ett exponeringsexperiment för att undersöka om resultaten från zebrafisken, som är en avlad laboratoriefisk, kan ses också i vilda fiskpopulationer. Även storspiggar som exponerades för EE2 under utveckling fick ett modifierat beteende samt en skev könsfördelning som vuxna: fler honor fanns hos de storspiggar som exponerats och vidare undersökningar visade att dessa var genetiska hanar som utvecklats som honor.

  Den här avhandlingen visar beständiga förändringar i zebrafiskens transkriptom i hjärna och testikelvävnad efter exponering för EE2 i låga halter under utveckling. Både icke-reproduktiva beteenden och fertilitet visade sig känsliga för EE2 i såväl zebrafisk som storspigg och effekterna verkar vara permanenta. Sammanfattningsvis har EE2 effekter på ekologiskt relevanta faktorer hos fisk i de halter som förekommer i vattenmiljön och hormonstörande föroreningar som EE2 kan ge långvariga effekter som syns senare i livet även vid låga koncentrationer.

 • Nord, Karolina Olga
  Södertörns högskola, Institutionen för kultur och lärande.
  Capable parents: Freedom  of choice under the GDPR: A case study of families’ media literacy competencies2018Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  An increasing number of Swedish children have access to connected media devices and as the European Union General Data Protection Regulation will soon be implemented, on May 25th, 2018, it creates new options for parents. The GDPR suggests that parents will have greater freedoms to manage children’s data. However, this thesis questions that notion with governmentality theory and investigate how these choices will be met by the parents. Previous research propose that media literacy is the ability to access, evaluate and create messages that better reflect citizens’ realities, carrying hopes of democratisation. The accounts of five Swedish families portray an absence of adequate media literacy competencies to manage children’s online safety, regarding commercial data processing. Not only revealing difficulties in complying with the GDPR, but also that media literacy competencies alone would not make the families interviewed more engaged in changing habits regarding their privacy. Indicating that the parents equated GDPR to obsolete choices, where partial or full opt-out would cause a greater menace than the commodification of children’s data.

 • Enocksson, Alexandra
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Sezer, Sinem
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Rekrytering i praktiken: Rekryterarens beslutsfattande och bedömning av kandidater i rekryteringsarbetet2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Today, employees are considered as the company's largest assets. Recruiting and attracting employees with the right competence provides competitive advantages. However, a recruitment can be quite costly. According to Langhammer (2013) there is a correlation between recruitment in research and how recruitment takes place in practice. The aim of this study is to investigate how recruitment takes place in practice, the recruiters approach to objectivity and subjectivity, and if recruitment to the own group are managed differently. Intotal, eight respondents have been interviewed through semi-structured interviews and all respondents are working with recruitment as their main task. Interview material were analysed from psychometric and social approaches, Kahneman's systems 1 and 2, wheresystem 1 is linked to the recruiter's gut feeling (Kahnemans, 2013) while recruitment into their own workgroup, is analysed from a principal agent perspective. The results showed that respondents strive to work based on a standardized recruitment process in line with the psychometric approach. However, factors that belong to the social approach are being practiced. Seven out of eight respondents indicated an awareness of subjectivity and that feeling of power could affect the assessment of the candidates. The impact on subjectivity could derive from the recruiter but also from the contracting company. The interview itself was raised by several respondents as a situation influenced by the recruiter. Among otherthings, the recruiter's communicative qualities were of importance for the interview and thereby, for the overall assessment of the candidate. Regarding recruitment to the own group, the respondents answered that subjective values such as personality and whether the candidate would fit to the team, weighed more than recruiting to an external company.

 • Disputation: 2018-05-25 13:00 MA624, Huddinge
  Lönn, Maria
  Södertörns högskola, Institutionen för kultur och lärande, Genusvetenskap. Södertörns högskola, Centrum för Östersjö- och Östeuropaforskning (CBEES), Baltic & East European Graduate School (BEEGS).
  Bruten vithet: om den ryska femininitetens sinnliga och temporala villkor2018Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Visual signs like skin color are just one of many factors in how white femininity is being articulated and interpreted. Other important components are the concept of a Eurocentric and linear temporality and the importance of being situated as modern. This thesis explores how certain forms of white femininity, depending on their locus, are privileged while others are seen as broken according to a hierarchy of white femininity

  Key to the dissertation are fashion-oriented white Russian women living in Stockholm, St. Petersburg and Moscow who are trying to embody ideas of modernities and normative temporality through the body and the senses. One way of doing so is by controlling their sensory expressions and thus that which white subjectivity has a long history of trying to transcend: the body. An example of this is the attempt to control smell, which works as a reminder of the primitive, animal, and outdated parts of the human being.

  Instead of investigating the making of the modern body-controlled white femininity through discourses, representations or articulated thoughts, the thesis focuses on how white femininity is inscribed in racialized perceptions through the level of bodily habits – or more specifically bodily habituations of norms and body schedules. This is done through a multisensory method that centers the ways smell, the visual, the haptic and the tactile are used as a way to experience and express modernities. Another important factor is how white femininity never articulates itself alone, but is instead always-already intimately connected to other bodies and objects. Thus, white femininity must always be seen as an intercorporal exchange. 

 • Jonsson, Elin
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Journalistik.
  Book, Cathrin
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Journalistik.
  #Metoo-rörelsen och TV4Nyheterna: En kvantitativ innehållsanalys av TV4Nyheternas rapportering kring #Metoo-rörelsen2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Under hösten 2017 präglades den nationella och internationella nyhetsrapporteringen till stor del av #Metoo-rörelsen. En rörelse vars mål är att bekämpa det sexuella våld som kvinnor varit offer för. I kölvattnet av de senaste månadernas mediala uppmärksamhet vill vi med den här kandidatuppsatsen påbörja forskning runt fenomenet.

  Syftet med studien var att genom kvantitativ innehållsanalys som metod utröna hur #Metoo-rörelsen kan komma att framställas i nyhetsformat. Vi har valt att fokusera på den kommersiella tv-kanalen TV4 och deras kvällsnyheter under en fyraveckorsperiod med start den 16 oktober 2017. Inom ramen för gestaltnings-, dagordnings- och nyhetsvärderings- teorierna har vi undersökt hur presentationen av #Metoo-rörelsen kan ta sig uttryck i TV4Nyheterna. Nyhetssändningarna som använts som material för undersökningen har funnits tillgängliga på TV4s hemsida men det går också att hämta allt material på Kungliga Biblioteket i Stockholm.

  Undersökningen visar bland annat att nära 70 procent av de analyserade sändningarna på TV4Nyheterna berörde #Metoo-rörelsen. En av drivkrafterna till det stora utrymmet för #Metoo-rörelsen i de analyserade sändningarna var att elitpersoner genom sociala och traditionella medier varit aktiva i rörelsen. Studien visar även att alla offer som presenterades i nyhetsinslagen var kvinnor och att 89 procent av förövarna i inslagen var män. För att ge studien vidare bredd valdes två andra aktualiteter ut i en mindre komparativ del: Kataloniens kamp för självständighet från Spanien och USAs president Donald Trumps utspel i sociala medier som även har legat på agendan under studiens gång. Resultatet uppvisade att dessa två aktualiteter givits mindre utrymme än #Metoo-rörelsen. 

 • Yacoub, Allan
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Nilson Törnqvist, Anna
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Sociala medier som kommunikationskälla för returpolicy2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: E-handeln har med den snabba utvecklingen av sociala medier skapat förutsättningar för att utvecklas från att vara en produktorienterad miljö till att bli kundcentrerad och social. Samtidigt har den förlorade möjlighet att fysiskt kunna granska en produkt innan köp lett till minskad avkastning för företagen som en följd av ökat antal returer. Management för logistik gällande returer måste i huvudsak fokusera på att optimera användande av nätverk, ett verktyg för detta är sociala medier. Användandet av sociala medier är extra viktigt för e-handlare inom klädbranschen eftersom det skapar en ytterligare dimension för kundupplevelser samtidigt som konsumenter använder sociala medier som en utökad källa för att finna information om företag. Ett optimalt användande av sociala medier är därför en viktig framgångsfaktor för e-handlare inom klädbranschen.

  Syfte: Syftet med studien är att skapa förståelse kring konsumenternas önskan om e-handlare inom klädbranschens användning av sociala medier gällande returpolicy.

  Metod: Denna kvalitativa studie baseras på ett deduktivt angreppssätt där empirin samlats in genom semistrukturerade intervjuer.

  Slutsats: Studiens resultat visar att konsumenter önskar att e-handlare inom klädbranschen erbjuder en chattfunktion på sociala medier och deras hemsida för information och interaktion angående dess returpolicy. 

 • Andersson, Johanna
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  Sinnesslö och bildbar: En studie om eleverna på Skolan för sinnesslöa barn och Slagsta skola under 1905–19152018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna uppsats undersöker eleverna som gick på Skolan för sinnesslöa barn och Slagsta skola under 1905–1915. Undersökningen ämnar besvara vilka elever som blev antagna på skolorna och vilka förhållanden de kom från, men också hur de beskrevs av skolans lärare och läkare. Källmaterialen som studerats är sjukjournaler skrivna av skolans läkare samt matriklar skrivna av skolans lärare. Undersökningen utgår från både en kvantitativ- och en kvalitativ innehållsanalys. Utifrån kvantitativ innehållsanalys besvaras vilka förhållanden elever kom från och för att se hur eleverna beskrevs av skolornas lärare och läkare används en kvalitativ innehållsanalys. De teoretiska perspektiven som denna uppsats utgår från är en blandning av Judith Areschougs perspektiv om att sinnesslöundervisningen både syftade till att hjälpa och kontrollera de sinnesslöa barnen, men också Karin Johannissons analys av den svenska statens kontroll över befolkningens hälsotillstånd. Johannison benämner detta samhällskroppen på grund av att befolkningens kroppar inte längre ansågs vara en individuell ensak utan en samhällsfråga.

  Majoriteten av eleverna som blev antagna på skolorna under 1905–1915 kom från arbetarklassen och medelklassen i Stockholms stad. Procentuellt var de antagna eleverna något fler pojkar än flickor, men det var marginella skillnader. Att eleverna kom från dessa förhållanden kan bero på att den svenska staten såg barnen som sociala problem för lokalsamhället. För samhällets trygghet ansågs det bästa alternativet att placera de sinnesslöa barnen på asyler, anstalter eller sinnesslöskolor där de kunde kontrolleras. Men i skolan kunde de sinnesslöa barnen också hjälpas eftersom att de fick mat, husrum och en bättre anpassad undervisning.

  Det som skolornas lärare noterade i matriklarna berörde elevens personlighet, intellektuella förmågor och uppförande i skolan och mot andra. I sjukjournalerna hade skolans läkare sakligt och utförligt nertecknat elevens fysik, utseende och förmåga att sköta sig. De detaljerade beskrivningarna av eleverna i matriklarna och sjukjournalerna kan tolkas som ett uttryck av statens ambition att mäta och dokumentera samhällets befolkning, speciellt de som bedömdes som sjuka. Med syftet att utreda och stoppa degenererade arvsanlag som ansågs vara ett hot mot den svenska befolkningen.

 • Holmdahl, Jessica
  Södertörns högskola, Institutionen för kultur och lärande, Svenska.
  En komprimerad syn på ätstörningar i regionala vårdprogram: en multimodal kritisk diskursanalys av hur ätstörningar realiseras genom bilder och flödesscheman2018Ingår i: Kritiska text- och diskursstudier / [ed] D. Wohjan, C. Seiler Brylla & G. Westberg, Huddinge: Södertörns högskola, 2018, nr 6, s. 101-122Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • Ström, Annika
  Södertörns högskola, Institutionen för kultur och lärande, Retorik.
  De Rhetorica Vetere et Nova: Två dissertationer om retorikens historia (1743 och 1746): Utgåva av latinsk text i urval, översättning samt inledning av Annika Ström2018Samlingsverk (redaktörskap) (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Under tidigmodern tid i Sverige utvecklades på universiteten föregångarna till dagens akademiska avhandlingar. Dessa så kallade dissertationer speglar den dåtida normen för vetenskapligt skrivande och utgör lärdomsprov från den akademiska världen som den såg ut under 1600- och 1700-talen.

  I fokus står två dissertationer, framlagda vid Uppsala universitet av magister Olof Lindbom, med professor Petrus Ekerman som preses. Det rör sig om två separata tryck från 1700-talets första hälft, vilka tillsammans tar sig an att diskutera retorikens historia. I den första delen (1743) avhandlas den gamla retoriken, det vill säga den klassiska grekiska och romerska traditionen och exempelvis Platon, Aristoteles och Cicero. I den andra delen (1746) tar framställningen avstamp i 1500-talet och retorikern och filosofen Petrus Ramus och presenterar sedan den senare retoriska traditionen.

  Dessa avhandlingar tillgängliggörs här i form av en utgåva av den latinska texten tillsammans med en översättning. Författarens egna noter till texten förklaras i en kommentar. I ett inledande avsnitt diskuteras dissertationernas kontext och även de källor som används i dissertationerna. Denna bok vill, utöver att tillgängliggöra texterna, även ge insyn i den dåtida bilden av retorik som lära och också synliggöra hur dessa dissertationer skrevs.

 • Ledin, Per
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för kultur och lärande, Svenska.
  Machin, David
  Örebro University.
  Doing critical discourse studies with multimodality: From metafunctions to materiality2018Ingår i: Critical Discourse Studies, ISSN 1740-5904, E-ISSN 1740-5912Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In Critical Discourse Studies (CDS) and in other linguistics oriented scholarly journals we now see more research which draws upon multimodality as part of carrying out analyses of how texts make meaning, in order to draw out the ideologies which they carry. However, much of multimodality is itself based closely on one theory of language called Systemic Functional Linguistics (SFL). And despite calls from some scholars there has been no real interrogation of the concepts and models drawn from this theory as regards how suitable they are both for analyzing different forms of communication and for answering concrete research questions of the nature asked in CDS. In this paper we assess the core principles, taken from SFL into multimodality. Using examples we consider which are more or less suitable for the kinds of work we do in CDS. We make a case that SFL has a narrow notion of ‘texts’ and a weak notion of context. We show how we can address such problems to deal with what we call the ‘materiality’ of multimodal communication.

 • Altemyr, Emmy
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Journalistik.
  Forsberg, Paulina
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Journalistik.
  Medierna och #Metoo: En kvantitativ innehållsanalys om rapportering kring sexualbrott och sexuella trakasserier före och efter #Metoo i två morgontidningar och två kvällstidningar2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den femte oktober 2017 gick flera kvinnor i USA ut med anklagelser om sexuella övergrepp och våldtäkter mot filmproducenten Harvey Weinstein. Kort därefter startade skådespelerskan Alyssa Milano hashtaggen #Metoo där hon uppmanade kvinnor att vittna om sexuella övergrepp. Kampanjen #Metoo tog över sociala medier och kvinnor i stora delar av världen började dela med sig av egna berättelser om sexuella trakasserier och övergrepp.

  Syftet med vår studie är därför att undersöka huruvida mediernas rapportering kring sexualbrott och sexuella trakasserier har förändrats efter #Metoo-kampanjens stora genomslag. Genom en kvantitativ innehållsanalys av 80 stycken publicerade artiklar om bland annat hur offer och förövare porträtterats, om namnpublicering har skett samt vilka som har fått komma till tals i artikeln, studerats.

  Resultatet av den kvantitativa innehållsanalysen visar att mediernas rapportering om sexualbrott och sexuella trakasserier skiljer sig inom vissa områden. Inom kategorierna juridisk process, former av sexualbrott och namnpublicering av offer och förövare kan fler skillnader ses än i övriga kategorier. En tydlig skillnad är att innan #Metoo-kampanjen hade den rapporterade händelsen följden av en juridisk process medan efter kampanjen kunde det räcka med en internutredning eller en anklagelse för att medierna skulle rapportera och namnpublicera personerna i artiklarna.

 • Wawrzeniuk, Piotr
  Södertörns högskola, Institutionen för historia och samtidsstudier, Samtidshistoriska institutet.
  “Lwów Saved Us”: Roma Survival in Lemberg 1941–442018Ingår i: Journal of Genocide Research, ISSN 1462-3528, E-ISSN 1469-9494Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The ritualized memory of genocide has been a cornerstone of Roma political mobilization during at least the last three decades. A uniqueness paradigm has been developing for some time, applying a memorial discourse inspired by the Jewish Holocaust model. While paralleling each other in time, the mass murders of Jews and Roma during the Second World War differed on several points. In the General Government of the Occupied Polish Territories and the territories occupied by Nazi Germany after Operation Barbarossa, the persecution of Roma took place largely in local initiatives. Consequently, the Nazi policies varied considerably, leading to territories in which Roma were annihilated and those in which about half of the Roma population survived. Considerable differences could also appear within the same administrative unit. In Distrikt Galizien, the southeastern-most district of the General Government, Roma were persecuted violently in the countryside, while the district capital of Lemberg (Lwów, Lviv) saw a different course of events. The picture that appears from the available documents also diverges from survivor testimonies and general accounts of the persecution of Roma as being similar and parallel to that of Jews. Roma were present in Lemberg throughout the Nazi occupation and the authorities were aware of their whereabouts. Roma were not confined to the ghetto, but many, along with Poles and Ukrainians, remained within the territory of the ghetto, parts of which had constituted areas of Roma settlement in Lemberg since the mid nineteenth century. Several Roma also lived in wagons in various locations in 1942–43, as well as in quarters close to the town’s centre. Altogether, several hundred Roma lived in Lemberg, and their treatment by the local courts was different from that of Jews, bearing more similarity to the way in which Polish and Ukrainian cases were handled.

 • Cengiz, Alex
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Danho, Markus
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Styrformers spridning och översättning: En studie om agila metoder i litteratur och i praktiken2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med denna uppsats är att studera agila metoders möjligheter att spridas, och projektledares erfarenheter avseende motivering och implementering av agila metoder.

  Teori: Denna studie tillämpar Røviks teorier om institutionaliserade organisationsrecept. Teorin om receptens spridning har använts för att analysera om agila metoder har egenskaperna för att spridas. För att undersöka motiveringen till användning av agila metoder har motiveringsfasen använts. Därtill har införingsfasen med fokus på översättning av recept använts för att analysera implementeringen av agila metoder.

  Metod: En kvalitativ metod med en deduktiv ansats har använts vid denna studie då dessa ansågs vara lämpliga för att uppfylla studiens syfte. Primärdatan har samlats in genom semistrukturerade intervjuer med projektledare som valdes genom ett bekvämlighetsurval. Studien har även berikats med sekundärdata i form av konceptlitteratur om agila metoder.

  Slutsatser: Utifrån den valda teorin förefaller spridningsmöjligheterna för agila metoder vara svag. Projektledarnas berättelser om implementering av agila metoder visar på att metoderna har anpassats, översatts utifrån projektens förutsättningar. De metoder som har använts och kombinerats är Scrum och Kanban. Begreppen iteration, kommunikation, kunden och flexibilitet var återkommande argument för användning av metoderna.

 • Holmström, Michaela
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Det har inget med mig som person att göra, det är bara något jag gör: En kvalitativ studie om Försäkringskassans handläggare och deras uppfattningar och förhållningssätt till yrket.2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie behandlar hur Försäkringskassans handläggare upplever sina yrken och förhållningssätt till sina uppgifter och de försäkrade individer de möter och har kontakt med. Uppsatsen består av fem kvalitativt genomförda intervjuer på två av myndighetens olika avdelningar. Trots att de beslutsfattande organen på avdelningarna skiljer sig från varandra uppvisar informanterna liknande uppfattningar om arbetet och hur det känns att ha kontakt med de försäkrade. De bibehåller en distans till den försäkrade genom att försöka undvika personligt engagemang till personen. Vidare behandlar studien organisatoriska utmaningar de möter, så som hög arbetsbelastning och stundtals bristande ledarskap. Den höga arbetsbelastningen leder till att de får svårt att hinna med alla ärenden och tvingas att prioritera bland dessa. Det leder till en subjektiv bedömning i vad för handläggaren anses som viktigt. Studien behandlar även om huruvida handläggarna är benägna att använda försvarsstrategier för att kunna vidhålla en professionell attityd till den försäkrade. Det empiriska materialet har bearbetats till största del med hjälp av teorier om gräsrotsbyråkrater av Michael Lipsky (2010) och Roine Johansson (2007)

 • Gardeström, Elin
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Journalistik.
  Reklam och propaganda under svenskt 1930-tal2018 (uppl. 1)Bok (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Vad var reklam?

  Under 1930-talet var reklam ett nytt modernt fenomen som det fästes visionära förhoppningar vid. Reklamen skulle tjäna samhället och bygga framtiden, menade företrädare för den framväxande näringsgren som reklam var. Reklamen skulle skapa välstånd, men också lära människor trafikvett och den användes även för att lösa samhällsproblem som trångboddhet – även politik kunde det göras reklam för.

  I denna bok undersöks reklamen som påverkansform och hur den relaterade till andra former av påverkan under 1930-talet; ett decennium under mellankrigstiden, klämt mellan depression och krigshot, men också en tid av utveckling av näringsliv och reklam. Studiens perspektiv är att nå historien om reklamens utveckling från två håll: För det första genom att empiriskt undersöka hur reklamen förstods och brukades. För det andra hur denna utveckling språkliggjordes. Här undersöks relationen mellan reklam och fyra andra kommunikativa begrepp; propaganda, upplysning, agitation och information. Undersökningen har fokuserat på tre olika aktörer; den framväxande reklambranschen, Kooperativa förbundet och det socialdemokratiska partiet.

 • Bigert, Marcus
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Sociologi.
  Tillitens tillflykt och substitut: En kvantitativ sociologisk studie om relationen mellan generaliserad tillit, institutionell tillit och medborgarnormer2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  En relativt vedertagen idé inom det samhällsvetenskapliga forskningsfält som berör tillit och medborgarnormer är att båda dessa koncept är positivt förgrenade i det som kommit att kallas socialt kapital. Detta kommuntarianska perspektiv främjar föreställningen om att tillit både behövs för, och förstärks genom socialt- och politiskt deltagande i nätverk vilket i sig förväntas reflekteras i delade obligationer och förväntningar på andra och sig själv; en uppsättning medborgarnormer. En sådan förutsättning gör det svårt att använda detta perspektiv för att förklara ett obefintligt, eller till och med negativt samband mellan tillit och medborgar-normer. Inte desto mindre har sådana samband uppdagats i samhällsvetenskaplig forskning inom området. Denna studie ämnar undersöka relationen mellan generaliserad tillit, institutionell tillit och medborgarnormer inom den svenska befolkningen. Vidare är ett syfte att förklara hur ett negativt samband mellan generaliserad tillit och medborgarnormer kan behandlas som att tilliten kan ersättas genom fungerande substitut. I denna relation är det även möjligt att institutionell tillit (och de aktörer varpå denna tillit placeras) agerar på ett övervakande och medlande sätt för att legitimisera förväntningarna som medborgarnormerna vilar på. Studiens empiriska resultat visar fynd likt flera föregående studier, nämligen existensen av ett negativt samband mellan generaliserad tillit och medborgarnormer, ett positivt samband mellan institutionell tillit och medborgarnormer samt ett negativt samband mellan generaliserad och institutionell tillit.

 • Raud, Charlie
  Södertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik.
  How post-processing effects imitating camera artifacts affect the perceived realism and aesthetics of digital game graphics2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker hur post-processing effekter påverkar realismen och estetiken hos digital spelgrafik. Fyra fokusgrupper utforskade en digital spelmiljö medan olika post-processing effekter exponerades för dem. Under kvalitativa fokusgruppsintervjuer fick de frågor angående deras upplevelser och preferenser och detta resultat blev sedan analyserat. Resultatet kan ge en bild av de olika för- och nackdelarna som finns med dessa populära post-processing effekter och skulle möjligen kunna hjälpa grafiker och spelutvecklare i framtiden att använda detta verktyg (post-processing effekter) så effektivt som möjligt. 

 • Varli, Daniella
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Basmaci, Adessa
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Professionella samtal med barn i utsatta situationer: En kvalitativ studie om barnsamtal uitfrån socialsekreterarens perspektiv2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of the study is to study social workers' experiences of communicating with children within the frame of child protection work. This includes the key factors that social workers experience in professional communication with children, how the conversations are designed and implemented, as well as the obstacles and opportunities that may arise in communication with children. The study is based on a qualitative approach, as the purpose of the study is to investigate the social worker's own experience and experiences of communication with children ´s. The empirical material of the study has been acquired through six semi structured interviews with qualified social worker in a children and family. The result shows that there are key aspects that play an important role in professional communication with children, one aspect was the importance of the circumstances and the environment of the conversation. The study shows that the social secretary uses different methods and tools in the implementation of child talks. The result identifies obstacles and opportunities in communication with children, an obstacle raised by social workers was situations where the child did not want to participate and an opportunity is a good conversation environment. Furthermore, the results of the study are discussed based on previous research and theoretical reference framework, which largely confirms what the social worker emphasized for the outcome of the study. 

 • Dahlén, Anton
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  The Performance of the ’Interest Rate-Weapon’: A Study on the Long-Run Relationship between STIBOR T/N and the Inflation in Sweden2018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This study uses an ARDL(p, q)-model to express a long-run relationship between ‘Stockholm Interbank Offered Rate Tomorrow/Next’ and the inflation in Sweden between 2007 and 2016 to see how efficient the ‘interest rate-weapon’ as a monetary policy-tool have been in affecting the inflation. The study shows that no such relationship can be expressed – hence the conclusion that the expectations of inflation are the most important variable affecting the inflation, and that the agents in the Swedish economy have rational expectations and a trust in the central bank of Sweden to reach its target of a 2 percent inflation rate.

 • Kaun, Anne
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för kultur och lärande, Medie- och kommunikationsvetenskap.
  Murru, Maria Francesca
  Narrative mediation of the Occupy movement: A case study of Stockholm and Latvia2018Ingår i: Media and austerity: Comparative perspectives / [ed] Laura Basu ; Steve Schifferes ; Sophie Knowles, Abingdon: Routledge, 2018, s. 226-236Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The economic crisis of 2007/2008 constitutes a moment of rupture not only for the financial markets, but also in terms of political engagement. In reaction to the crisis thousands took to the streets and squares in order to express their critique of the current political and economic system. The critical juncture also highlighted the role of media technologies for political organization and participation, which is reflected in comments on protests related to the financial crisis often over-emphasizing digital social media. This chapter provides an alternative way of engaging with crisis-related protest that moves beyond notions such as networked protests and connected action. Instead the chapter suggests reinvigorating more traditional methods of narrative analysis and critical hermeneutics in order to make sense of representations of protest mobilizations in reaction to the financial crisis. The financial crisis and protest that emerged in response serve as backdrop in order to further the theoretical argument about what role narrative mediation plays in the construction of social reality.

 • Kaya, Sofia
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  ”Visst skiljer de sig från oss andra”: En kvalitativ studie om pedagogers föreställningar, normer och kategoriseringar om barn med intellektuell funktionsnedsättning2017Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to examine whether pedagogues, in their daily work with children with intellectual disabilities, have perceptions based on earlier work experience with for instance children with average intelligence and also if the perceptions, norms and categorizations of society affect the school environment in which children with intellectual disabilities exist.The study, which focuses on the pedagogues work experience of childrens with intellectual disabilities, was carried out by interviewing four pedagogues in a qualitative manner. The study was analyzed through the theoretical framework of social constructivism. Terms used in the study are: intellectual disability, inclusion, exclusion, integration, perception, categorization, normality, anomaly, norm criticism, power, the competent child and expectation.The results show that the pedagogues has his or her own perceptions about children with intellectual disabilities. The pedagogues’ own use of language affects how perceptions, norms and categorizations are conveyed to the pupils. They also points to their insufficient knowledge of intellectual disabilities. This lack of knowledge also affects how the pedagogues view the institutional striving towards student inclusion in a “school for everyone.” The study also shows that a norm critical perspective is preferable as it allows for perceptions, norms and categorizations to be made visible. The study showed that, in order to avoid unfavorable categorizations and norms, a communicative environment is needed in order to create an understanding in regards to the individual differences that exist between students in the school environment. This essay illuminates the fact that pedagogues – working with children with intellectual disabilities – are affected by the perceptions, norms and categorizations of society.