sh.sePublikasjoner
12 1 - 50 of 57
rss atomLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Hedelin, Simon
  Södertörns högskola, Institutionen för kultur och lärande, Filosofi.
  Tillitens palindrom: en läsning av Paulus dynamis2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This essay is an attempt to provide an initial phenomenological reading of Saint Paul's notion of dunamis. Throughout his letters a thematic of dunamis is mentioned over forty times – often in close proximity to other central motifs of the Pauline message and not least to God. Although there has been a resurgence of philosophical interest in reading Paul for the last twenty years, a phenomenological thematic of dunamis hasn't been developed. Giorgio Agamben and Alain Badiou (among others) has both provided an analysis of dunamis: but for both mostly along the key of the messianic and prominently related to the political sphere. Following Martin Heideggers phenomenological reading and re-interpretation of the Aristotelean notion of dunamis in the thematic of a twofold disclosing of being I attempt to show how Paul's dunamis, through a praxis of kenotic self-emptying, manages to transform his weakness into strenght. By providing a space for the Sacred to enter and incarnate – and not least the Other – Paul's oppenes shows an ontological receptivity for change which is at the heart of the Aristotelean metaphysical framework. Thus a first attempt is made.

 • Stenström, Simon
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Pege, Victor
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Högpristjänster mot lägre marknadssegment: En kvalitativ studie av SaaS-företag och dess ompositionering mot lägre marknadssegment2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Företag använder marknadssegmentering för att dela in kunder i grupper utefter liknande karaktäristika, som exempelvis betalningsvilja. Företag kan i sinom tid möta en mättad marknad inom dess segment, och behöver då ompositionera strategier mot nya segment för fortsatt kundtillväxt. För företag som valt en positionering mot segment med hög betalningsvilja (high-end), är en möjlighet för fortsatt kundtillväxt istället ompositionering mot lägre segment (low-end).

  Syftet med studien var att kartlägga och identifiera hur företag besittande en högpristjänst, kan nå kunder med lägre betalningsvilja genom nedåtgående segmentering. Detta utan att skada varumärket och riskera förluster av befintliga kunder. Utifrån syftet fastslogs följande frågeställning:

  • Hur kan SaaS-företag som besitter en high-end tjänst, använda nedåtgående segmentering utan att skada varumärket och förlora befintliga kunder?

  Studiens avgränsning begränsades till SaaS-företag, en delbransch inom IT-branschen. Detta med anledning av dess unika, relativt obefintliga, marginalkostnad. Studien har genomförts genom att använda en kvalitativ forskningsmetodik, i form av fem semistrukturerade intervjuer med fyra företag ståendes inför det problem som berörs. Studien består genomgående av en struktur baserad på blocken segmentering, tillväxt, lönsamhet samt varumärke.

  Studiens resultat, baserad på insamlad empiri och analys, har lett till en slutsats som påvisat fyra stycken beståndsdelar. Dessa ter sig vara faktorer som en high-end tjänst bör inneha, för en lyckad strategiförändring mot lägre marknadssegment. Dessa fyra kriterier är marknadsmedvetenhet, skalbar tjänst, flerstegig prismodell samt varumärkesmedvetenhet.

 • Afif, Nadja
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Karlsson, Henrik
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Konsumtionsstammar - från teori till praktik: En kvalitativ studie om företags segmenteringsstrategier2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Segmentation has long been used by companies as the main strategy to succeed in the marketplace. This method is mainly about dividing the marketplace into smaller segments, where individuals are divided according to predefined variables. These variables are based on the solid social positions of individuals, of a modern society and have been questioned by researchers who believe that this method should be reviewed. The reason is that the modern society is considered to have been replaced by the postmodern society, which is dynamic and fragmented, in which these variables are considered irrelevant. It is from this perspective that the term "Consumer tribes" was chosen to be studied in more detail in this paper. As a starting point, Bernard Cova's theory of the social link, has been used. The purpose of the study was to find out to what extent the idea of consumer tribes are present in practice. In order to investigate this, segmentation was chosen as a point of view inthe study. To carry out the survey, a deductive research effort was adopted with a qualitative method. The data has been generated from ten qualitative semi structured interviews that have been held with people who work in the subject area. The study's results show that the majority of companies are familiar with the concept of consumer tribes. Although most companies do not use the concept in those terms, the result shows that the idea is used by the companies in other terms. However, the traditional segmentation variables are most common among the companies in the survey, although someof the postmodern reasoning can be found in the result. Furthermore, it is noted that the most common way for companies to try to position themselves in the chosen customer segments is through different types of opinion shapers.

 • Kask, Jesper
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Eriksson, Jesper
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Den tredje parten: En fallstudie om ett rekryteringsföretags förhållningssätt till organisationskultur2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte: Studien ska bidra med insikter kring hur ett externt rekryteringsföretag förhåller sig till organisationskultur och därmed den kulturella matchningen mellan organisation och kandidat.Teoretiskt perspektiv: Till grund för tolkning och analys av insamlade data ligger Schein och Scheins (2017) modell för undersökning av organisationskultur. I modellen beskrivs tre nivåer av organisationskultur: artefakter, delad tro och värderingar samt underliggande antaganden. Dessa analyseras och tolkas i sin tur utifrån tolv observerbara faktorer och uttryck av organisationskultur.

  Metod: En fallstudie har genomförts på ett svenskt rekryteringsföretag med hjälp av kvalitativa, semistrukturerade intervjuer. Studien har haft en iterativ ansats, där den teoretiska referensramen har utvecklats under processens gång.

  Empiri: I en typisk rekryteringsprocess önskar fallföretaget identifiera en matchning mellan kund och kandidat, där kundens förväntningar på kandidaten och beskrivna organisationskultur, ska överensstämma med kandidatens kompetens, erfarenhet, värderingar och egenskaper. Insamlad empiri tyder dock på att fallföretaget saknar en gemensam definition av begreppet organisationskultur och dess innehåll, varpå undersökning, tolkning och bedömning av kundens organisationskultur sker subjektivt av rekryteringskonsulter. Fallföretaget förlitar sig på kundens beskrivning av organisationskultur, utan att söka bekräftelse för dess praktiska verklighetsförankring, medan kandidatens egenskaper, värderingar etc., söks bekräftas eller dementeras genom intervjuer och referenser.

  Slutsats: Studien visar på att fallföretaget går miste om essentiella insikter och inte skapar en fullständig förståelse för kundens organisationskultur. I förlängningen leder detta till att de tre entiteterna inblandade i rekryteringsprocessen, kund, kandidat och konsult, inte skapar en överensstämmande, heltäckande förståelse för den praktiska verkligheten av organisationskulturen. Därmed har studien identifierat brister i den kulturella matchningen mellan organisation och individ.

 • Bellos, Dina
  et al.
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  Rebecchi, Angelica
  "Alla kan bara man vill!": En kvalitativ undersökning av barns erfarenheter och föreställningar om olika yrken ur ett genusperspektiv2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Abstract

  The aim of this essay is to examine if children’s, in this case girls and boys between four and six year old, experiences and perceptions of various occupations follow a gender stereotypical pattern that is distinguishable in the society and that is evidenced by a gender distributed list presented by the Central Bureau of Statistics (SCB 2016).

  These children’s experiences and perceptions are examined in relation to family and surroundings. The central question is how they describe occupations and occupational-related activities offered in a school and preschool environment from a gender perspective. These children’s experiences and perceptions are also examined in relation to how they describe their career-related aspirations.

  Our study is theoretically based upon two different alignments of the gender theory that describe the social construction of gender.

  The data collection is based on 7 group interviews with 31 children from one preschool class and two different preschools.

  The results of our study indicate that the children have occupational experience that they relate to family members and/or to their immediate surroundings. The majority of the children’s experiences show that chores are distributed equally within the family and are therefore described as genus neutral. However, the majority of the children's occupational experience is gender-influenced, thus following the gender segregated labor market outlined by Central Bureau of Statistics (2016) list. Their own occupational aspirations also show that they follow this gender stereotypical pattern. The study emphasizes that the children are active agents in their development of gender identity and that their gender identity appears more clearly in specific contexts. On the other hand, we see that girls are more eager to extend the limits of the female arena. Another important aspect that the study shows is that the occupational activities offered in the school and preschool activities have a positive impact on how children distinguish their own ability. This can increase their ability to feel that they can do it if they really want to!

 • Kongo, Alma
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  "Min pil tränger djupt in i hans hals": En systemisk-funktionell grammatisk analys ur ett genusperspektiv av Suzanne Collins ungdomsroman Hungerspelen (2012)2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med undersökningen är att studera hur grammatiska konstruktioner av Katniss, Gale, Prim, Cinna, Rue, Peeta, och Haymitch i Suzanne Collins ungdomsroman Hungerspelen (2012) kan bidra till karaktärernas görande av manligt eller kvinnligt genus.

  Frågeställningen som ska besvaras är på vilket sätt framställs Katniss och de sex andra utvalda karaktärerna grammatiskt utifrån den systemisk-funktionella grammatikens transitivitetssystem processer och deltagare? Och på vilket sätt kan framställningen tolkas ur ett genusperspektiv?

  Genom att analysera sex utvalda delar ur boken med systemisk-funktionell grammatiks transitivitetssystem och se till processer och deltagare gjordes en grammatisk analys. Analysen tolkades sedan utifrån ett genusperspektiv gällande vilka föreställningar det finns kring manligt och kvinnligt beteende.

  Resultaten visar att de grammatiska konstruktionerna av Katniss och Peeta kan tolkas som görande av både manligt och kvinnligt genus, Gales och Haymitchs konstruktioner som görande av manligt genus och Cinnas, Rues och Prims grammatiska realiserande som görande av kvinnligt genus. Tillsammans visar resultaten på att karaktärernas grammatiska konstruktioner bidrar till görandet av manligt eller kvinnligt genus som inte behöver avspegla deras ”naturliga kön”.

 • Lindberg, Emil
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Georges, Sulaiman
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Arbetsrelaterad stress: En kvalitativ studie om arbetsrelaterad stress inom ett företag i förändring2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The aim of this study is to qualitatively examine the individual's perspective of work-related stress. The research has been delimited to one of Postnord's offices. The study is based on Antonovsky (1979) Theory Sense of Coherence (SOC) to investigate the individual's experience of stress. With the help of Sense of Coherence (SOC), the study investigated how postmen express their experience of work-related stress with the key components of comprehension, manageability and meaningfulness. In response to the goal of the study, semistructured interviews were conducted on eight participants from Postnord. The results of the study showed that high work demands were one of the reasons behind the stress they felt. The lack of support from colleagues due to the structure of the work was another reason that affected the individual's experience of stress. Finally, the results also revealed that the participants perceived that they were unable to decide on their own work, which affected the experience of a lack of opinion in the workplace.

 • Sandberg Nilsson, Hanna
  Södertörns högskola, Institutionen för historia och samtidsstudier.
  Olika - eller - lika: "Våra stadsdelar ser olika ut och det är bra"Framställningen av norra och södra Botkyrka genom kommunalt områdesbaserat utvecklingsarbete.2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  In this qualitative ethnological study I explore the local development work undertaken by the municipal Botkyrka, located south of Stockholm. The material is primarily based on the municipals development programs and interviews with officials from the municipal working with local development. Their work is primarily based on achieving sustainable development in various problem areas such as education, unemployment, urban environment, climate change. My aim was to investigate how a municipality, with a declared focus on the benefits of diversity, that at the same time struggles with unequality (in regard to ethnic segregation and disparities in income, education, employment, housing and health), through its local development work presented its different districts. Guided by discourse analysis and postcolonial theory I focused on how the citizens in the districts where portrayed and how the physical and natural environment in these where described. The result shows that the municipal through its local development work is differentiating the districts and their citizens by adopting neoliberal labour market and housing policies, reproducing urban planning ideals and ideas regarding national beloning. 

 • Dixon, Leena-Maaretta
  Södertörns högskola, Institutionen för kultur och lärande, Litteraturvetenskap.
  “Han Skulle Vara En Kille Som Pappa Inte Kunde Klaga På”: Subversive And Imaginative Masculinity In Lygia Bojunga’s Work2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  This thesis centers on three children’s novel, “Sex gånger Lucas”, “Min Vän målaren”, and “Den gula väskan”, written by the very appreciated and much awarded Brazilian Author Lygia Bojunga. All three of these novels discuss masculinity in young boys and men. In “Sex gånger Lucas”, the centerpiece of this thesis, the essential conflict in the novel is played out in the interchange between Lucas and his authoritarian father. The father, throughout the text, showcases toxic masculinity and its concurrent traits, such as verbal abuse and serial infidelity. This tyrannical parenting attempts to mold Lucas’ personality to what is deemed in the culture as acceptable masculine behavior. Lucas narrative journey finds him firstly internalizing this belief system, but, as the novel progresses, Lucas learns to accept himself, in all his gendered guises, and reject the father's binary opinions. “Min vän målaren” follows the tale of the sensitive young boy, Claudio, who struggles against an environment that doesn’t support him, in his many and varied attempts towards personhood. In “Den gula väskan” the protagonist Rakel confronts an open and oppressive sexism in society, community and the many dismissals of the family. “Den gula väskan” utilizes, at many junctures of the narrative, a fable structure as a means to discuss political oppression as well as the oppressive binary masculine norms. This Fable sub-tale focuses on the character Alfonso, a talking rooster. Alfonso rejects the expectations put on him as a rooster, but his cousin Skräcken is not as fortunate. The cousin, who it is heavily implied is the victim of masculine brainwashing, is unable to stop himself from fighting, even when it ends up killing him. Throughout these three novels lies an illustration of the downfalls of an oppressive and toxic masculinity (that men must be stoic, aggressive and in control) as well as highlighting the freedom for a more fluid gender expression. Lucas, Claudio and Alfonso give subversive, alternative depictions of masculinity, where it is acceptable to feel, be vulnerable, reject violence, and have healthy relationships built on companionship. This thesis explores how Bojunga's novels, through her characters struggles and triumphs, give the young male identified readers alternative ways to be a man. In other words, these novels liberate the male gender from a binary performance.

 • Dugardyn, Juliette
  Södertörns högskola, Institutionen för kultur och lärande, Medie- och kommunikationsvetenskap.
  Semi-anonymous question and answer platforms from a teenager’s point of view: Beyond Internet abuse on Sayat.me: the bigger picture2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  This master thesis studies teenage users that are common to the semi-anonymous question and answer platform Sayat.me. Sayat.me offers users with a profile the possibility to receive questions and feedback from friends and peers. What is so special about the platform is that the commenters’ identity remains undisclosed, which means that all messages are by default anonymous. Previous research has demonstrated the frequent occurrence of cyberbullying or online abuse on these platforms. Adults are puzzled as to why semi-anonymous question and answer platforms are so popular amongst teenagers. Departing from a theoretical framework with key concepts from digital and social media theories, the analysis tries to create a better understanding of this phenomenon from Belgian teenagers’ point of view. The results of the interviews show that, first of all, Sayat.me is not considered as an independent social media site, but rather as an extension of it. On social media, ‘sociality’ and ‘connection’ is what matters, but on Sayat.me sociality mainly plays an indirect role where users receive compliments from and are comforted by friends. Compliments, approval and admiration is what teenagers keeps coming back to the platform. Although teenagers often encounter online abuse, they do not feel cyberbullied, even so they consider this abuse as ‘natural’ on the platform. In addition, it appears that the way you are handling Sayat.me says a lot about you as a person, which is why teens use Sayat.me to present themselves or to portray a certain image. However, teenagers only imagine their friends or peers as the audience and do not consider their Sayat.me for their parents’ eyes. The situation is that parents are confused and do not understand their children’s online behaviour, whilst teenagers are annoyed with their parents’ incomprehension and overprotectiveness.

 • Jansson, Sandra
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Orelöv, Jesper
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Mindfulness på arbetsplatsen: En kvalitativ studie om hur anställda upplever att mindfulness som hälsofrämjande åtgärd inverkar på deras arbetssituation2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Companies of today tend to invest more and more in workplace health promotion measures to improve employees ́ health. These health promotion measures have in particular been consisted of physical training, while the mental training have not received equal attention. Furthermore, research shows that a big part of how employees describe their well-being is based on how they experience their work situation. A few factors that have been identified to affect the work situation is work-related relationships, work environment and work-related strains. The aim of this study is therefore to contribute to an increased understanding of how employees experience that workplace health promotion in form of mindfulness can affect their work situation. The study has its basis on the Social cognitive theory and Acceptance and commitment therapy (ACT). In order to answer the aim, six semi-structured interviews were conducted at a consulting company in the real estate industry in Stockholm. The result showed that conclusions can be drawn about that mindfulness as a workplace health promotion in this context has a positive impact on employees work situation. The respondents stated that their relationships, work environment and ability to handle work-related strains had improved thanks to the implementation of mindfulness at work. They also stated that factors as their presence, openness and the ability to find their values had improved. The result is also supported by previous research which says that mindfulness has a positive impact on how employees experience their work situation.

 • Fryxell, Ellinor
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Sundell, Magdalena
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Design som förmedlare av varumärkesidentitet: en deskriptiv studie om kommunikationsbyråers varumärkesidentitet och design som differenteringsverktyg2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I samband med att konkurrensen inom kommunikationsbranschen blir hårdare blir det viktigare för kommunikationsbyråer att tydligt visa vad som skiljer dem från deras konkurrenter och tydligt positionera på marknaden. När tjänsteerbjudandet blir mer homogent blir marknadsföring och design allt viktigare verktyg för att differentiera sig gentemot sina konkurrenter. Kommunikationsbyråers roll är att agera experter på marknadsföring och hjälpa andra företag med att skapa en sammanhållen kommunikation med design som verktyg. För att inge förtroende hos kunderna är det därför viktigt att kommunikationsbyråer förmedlar sin designkompetens genom sin egen marknadsföring. Genom att tydligt förmedla sin varumärkesidentitet genom design talar teorierna om customer-based brand equity, brand credibility och integrated marketing communications för att byråer kan öka sin upplevda expertis, kundlojalitet och därmed även konkurrenskraft.

  Denna studie ämnar undersöka hur svenska kommunikationsbyråer arbetar för att förmedla sin egen varumärkesidentitet genom design. Förhoppningen är att bidra med ökad förståelse för hur kommunikationsbyråer ser på sin egen varumärkesidentitet och hur de arbetar för att förmedla den genom sin marknadsföring med design som verktyg. För att besvara frågeställningen har studien utgått ifrån en kvalitativ forskningsmetod där intervjuer genomförts med respondenter från fem utvalda kommunikationsbyråer som alla erbjuder någon form av designtjänst. Dessa intervjuer har kompletterats med semiotiska analyser där de utvalda byråernas hemsidor och interiör i entréer analyserats utifrån ett socialsemiotiskt perspektiv.

  Studiens resultat visar att svenska kommunikationsbyråers inställning till sin egen varumärkesidentitet varierar. Resultatet visar även att de undersökta kommunikationsbyråerna inte lyckas med att skapa ett sammanhängande budskap i sin design av hemsida och interiör. Istället ses referenser i form av bilder på tidigare arbeten som det viktigaste verktyget för att förmedla byråernas identitet. 

 • Klasson, Johanna
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Norr, Ylva
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  CSR ur ett medarbetarperspektiv: En kvalitativ studie om hur medarbetare upplever det interna CSR-arbetet på sitt företag2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Företag spelar en stor roll i samhällets utveckling då de påverkar både samhälle och miljö. Företag arbetar idag allt mer aktivt med att ta sitt samhällsansvar för att möta förväntningarna från sina intressenter. Corporate social responsibility (CSR) används ofta för att beskriva det arbete som företagen utför för att ta sitt samhällsansvar. Då företagens CSR-arbete blivit allt mer omfattande kan arbetssituationen för medarbetarna förändras. Tidigare forskning har sällan fokuserat på hur det interna CSR-arbetet upplevs av medarbetarna, vilket gör att förståelsen för vilken effekt CSR har internt är bristfällig.

  Syftet med denna studie är därför att öka förståelsen för hur medarbetare upplever det interna CSR-arbetet på det företag de arbetar på. Intervjuer med medarbetare på två företag har genomförts och studiens resultat visar att medarbetarna är positivt inställda till det interna CSR-arbetet, men upplever att det kan vara svårt att integrera CSR i sitt arbete.

 • Forslund, Per
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Widgren, Marcus
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  E-handel av livsmedel, ett paradigmskifte inom dagligvarubranschen: Utmaningar & möjligheter2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Dagligvaruhandeln i Sverige står inför den största förändringen sedan självbetjäningen infördes inom livsmedelsbranschen. E-handelsutvecklingen sker i rask takt och investeringar görs inom branschen. Flera aktörer inom affärsområdet livsmedelsförsäljning har eller ska öppna centrala e-handelslager för att förse sina e-handelskunder med varor. Det nya sättet att handla livsmedel på medför både utmaningar och möjligheter för företagen som verkar inom fältet.

  Syfte: Syftet med studien är att undersöka synen på e-handel av livsmedel i Sverige samt de utmaningar detta leder till för e-handelsaktörerna inom livsmedelsbranschen. Genom att kartlägga utmaningarna diskuteras även framtida möjligheter gällande e-handel som är knutna till affärsområdet livsmedel.

  Metod: En kvalitativ studie baserad på intervjuer. Informanterna valdes genom ett strategiskt urval. Genom TOE-modellen har empiri och analys strukturerats.

  Slutsatser: E-handelsplattformen skapar möjligheter att skräddarsy kundresan och komma nära kunden i vardagen vilket ger förutsättningar för en ökad kundlojalitet. Kundernas efterfrågan växer kraftigt vilket skapar förutsättningar för branschen samtidigt som ledningens stöd har identifierats.

  Utmaningar omfattar komplexiteten inom varuhanteringen, lönsamheten, hemleveranser där sista milens problematik och kylkedjan är centrala samt att leverantörskedjan behöver utvecklas för att nå en ökad effektivitet. För att möta dessa utmaningar krävs fortsatt teknologisk utveckling och investeringar inom samtliga områden. IT-utvecklingen är i dagsläget det område som är mest resurskrävande för företagen. Automatiserade lagerlösningar är något branschen tror på i framtiden, för att detta ska bli verklighet krävs en fortsatt marknadstillväxt.

 • Almrin, Josefine
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Hampshire, Heather
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Motivation i en arbetsmiljö präglad av säkerhet: En kvalitativ studie om varför kriminalvårdare väljer att arbeta innanför murarna2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att kartlägga motivationsfaktorer bland anställda inom Kriminalvårdens anstaltsverksamhet. För att undersöka detta utformades en huvudfrågeställning som besvarades med hjälp av tre delfrågor om vad som motiverar individer att ta anställning hos Kriminalvården, om denna motivation förändras över tid samt hur kriminalvårdarna reflekterar kring arbetsmiljön utifrån ett motivationsperspektiv. För att samla in det empiriska materialet genomfördes sex stycken semi-strukturerade intervjuer med kriminalvårdare på anstalter med säkerhetsklass ett. Det resultatet genererade var att motivationen förändras över tid. Vid början av anställningen är det faktorer som inkomst och framtida karriärmöjligheter samt viljan att testa något nytt som motiverade. Efter en tid inom yrket hade motivationen skiftat till att klienterna och sina arbetslaget som utgör den främsta motivationsfaktorn, arbetsmiljön väger in på så vis att kriminalvårdarna behöver utföra sitt arbete på ett säkert sätt då detta skapar en god sammanhållning. I slutsatsen framkommer även att en motivation till att ta anställning som kriminalvårdare är att det kan vara en språngbräda för framtida yrken. Arbetsmotivation grundar sig i en avvägning och kombination av flera olika faktorer.

 • Oscarson, Frida
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik.
  Rydberg, Erika
  Södertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik.
  Vilka är redo att kämpa för naturens bevarande på Kungsleden?: En kvalitativ studie om ekoturism och hållbar utveckling2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur olika aktörer ställer sig gentemot ekoturism och hållbar utveckling vid utövande av friluftsliv på Kungsleden. Studiens teoretiska teoriram bygger på teorier kring ekoturism, hållbar utveckling samt förvaltning och planering av naturen och rekreationsmöjligheter.

   

  Det empiriska materialet har samlats in via en kvalitativ metod som utgörs av sju semistrukturerade intervjuer med aktörer som driver företag i närheten av Kungsleden och med tre friluftsutövare som själva varit och vandrat på Kungsleden. Efter att det empiriska materialet samlats in gick skribenterna igenom materialet flera gånger för att sedan kunna analysera det. Skribenterna analyserade materialet utifrån studiens teorier, syfte och frågeställning. Det visade sig i resultaten att samtliga respondenterna nämner att det finns en brist av kunskap om både ekoturism och hållbar utveckling, vilket de tror bidrar till att naturen inte blir lika viktigt som den bör vara. Aktörerna belyser vikten i att det är viktigt att arbeta för en hållbar framtid så att kommande generationer också kan få möjligheten till att uppleva det vi upplever idag, samt att kunskap är nyckel till att det kan ske.

 • Johansson, Håkan
  et al.
  Lund University.
  Scaramuzzino, Roberto
  Lund University.
  Wennerhag, Magnus
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Sociologi.
  Multilevel Strategies for Political Influence: How and Why Do Domestic Civil Society Organisations Seek Political Influence at National and EU Levels?2018Inngår i: Journal of Contemporary European Research, ISSN 1815-347X, E-ISSN 1815-347X, Vol. 14, nr 2, s. 68-86Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This article addresses domestic civil society organisations (CSOs) and their multilevel strategies for gaining political influence in the European Union. Drawing on a theoretical framework identifying different ‘routes’ that CSOs can take in a multilevel system of EU governance, this article analyses which routes or combination of routes CSOs take and investigates what organisational factors can explain similarities and differences among domestic CSOs’ multilevel strategies for political influence. Factors like type of organisation, organisational resources, level of activity and perceived relevance of national and EU political levels are combined. The article shows that CSOs tend to choose a combination of routes and that most of them also participate at the national level when trying to influence EU policy. The article furthermore finds that domestic CSOs seek to influence EU policies above all when they organise around issues that face potential conflicts between national and EU policies, illustrating the analytical significance of how CSOs perceive different political levels.

 • Gustafsson, Jessica
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för kultur och lärande, Medie- och kommunikationsvetenskap.
  Polynczuk-Alenius, Kinga
  Media and Communication between the Local and the Global2018Inngår i: Media and Communication, ISSN 2083-5701, E-ISSN 2183-2439, Vol. 6, nr 2, s. 145-148Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  This editorial introduces the thematic issue of “Media and Communication between the Local and the Global”. It does so first by presenting the origin of this thematic issue: the Media, Globalization and Social Change division at the NordMedia2017 conference. The thematic issue is then anchored theoretically through discussion of the widely conceived notion of mediation as a technological, symbolic and ethical process―highlighting the interest in how media actors and communication technologies, practices and artefacts mediate between global phenomena and local contexts, which is what unites the contributions to this thematic issue. Last, the final section of this editorial introduces the articles, which coalesce around three broad themes: migration, marginalised communities, and consumption.

 • Gustafsson, Jessica
  Södertörns högskola, Institutionen för kultur och lärande, Medie- och kommunikationsvetenskap.
  Domestic Connectivity: Media, Gender and the Domestic Sphere in Kenya2018Inngår i: Media and Communication, ISSN 2083-5701, E-ISSN 2183-2439, Vol. 6, nr 2, s. 188-198Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This article explores how increased media access and use influences Kenyan women’s everyday life and alters the domestic space. Based on 30 in-depth interviews with women in Uasin Gishu County, Kenya, the article demonstrates that women have incorporated newly gained media into their daily lives and routines. Increased media access has opened up the home and turned the domestic sphere from a secluded place into a connected space in which women can receive input from,connect with and interact with the world beyond their immediate surroundings whilst simultaneously remaining at homeand fulfilling their traditional gender roles. Women’s media use thus reinforces their connection to the domestic sphereand the gendered division of labour. Although it has the potential to challenge gender inequalities, the extent to which this occurs depends on the individual woman’s ability to act on the imagin aries and ideas that media carry.

 • Hallgren Sanderson, Julia
  Södertörns högskola, Institutionen för kultur och lärande, Litteraturvetenskap.
  "Such a thing to waste words on": Genus, sexualitet och Beloved i Robin Hobbs The Realm of the Elderlings2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  In fantasy literature, representations of gender and sexuality outside of the heteronormative binary have historically been limited. Although queer fantasy is on the rise, depictions of non-conformational identities are still rare and far in-between.

  This thesis seeks to examine one of the earlier fantasy representations of a queer character, the non-binary Beloved in Robin Hobbs fantasy series The Realm of the Elderlings in terms of gender and sexuality. Throughout the series, Beloved assumes different identities of various genders and sexual orientations, and continuously claims that these are all equally true and valid representations of themselves, although these are distinctly separated by ways of, often gendered, physical attributes. Therefore, a central part of this thesis will be to examine how these shifts between genders and sexual identities are established performatively, something I will do with the support of Judith Butler’s theory of gender performativity as it is presented in Gender Trouble. While the text ultimately lends itself to a reading in Beloved’s favour, they are often othered and met with scorn from other characters of the series, something that is quite central to their characterization. Consequently, this thesis will also investigate these reactions and the often heteronormative and conservative stances they demonstrate, and, most notably, how these reactions mirror exterior societal attitudes and change in accordance with these.

 • Westfelt, Anneli
  Södertörns högskola, Institutionen för kultur och lärande.
  Marknadens triumf: lärare i en nyliberal tid2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 15 poäng / 22,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I essäns form utforskas här grunderna till och eventuella effekter av formuleringar i läroplanen för gymnasieskolan där entreprenöriella förmågor framhålls. Dessa ska främjas hos eleverna vilket ska leda till att de i framtiden kan starta och driva företag. Syftet är att undersöka varför läroplanen innehåller dessa formuleringar, om det är möjligt eller önskvärt att lärare omsätter dem i undervisning, vad det kan innebära för eleverna, utbildningen, arbetslivet och för samhället i stort. Essän tar sin utgångspunkt i ett boksamtal om romanen Yarden som författaren till denna essä och en grupp elever hade hösten 2017. Ur denna berättelse och ur upplevelsen av kontrasten mellan det som kan vara undervisningens mål och mening och de skrivningar om entreprenörskap läroplanen innehåller växer utforskandet fram. Det utmynnar i en kritik av den nyliberala politik som skapat den marknadsanpassade skolan. Essän ifrågasätter också tron på att vi kan utbilda för en tänkt framtid. Slutligen pekar den mot det nödvändiga i reformer som kan undandra skolan från marknaden.

 • Graf, Heike
  Södertörns högskola, Institutionen för kultur och lärande, Medie- och kommunikationsvetenskap.
  Media Practices an Forced Migration: Trust Online and Offline2018Inngår i: Media and Communication, ISSN 2083-5701, E-ISSN 2183-2439, Vol. 6, nr 2, s. 149-157Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This article explores the relationship between online and offline practices in the special case of forced migration. By applying a central category in social relations, trust/distrust as developed by Niklas Luhmann, this article contributes to the understanding of forced migration in the digital age. It presupposes that, without a strategy of trust, it would be almost impossible to cope with situations of unfamiliarity and uncertainty. By interviewing refugees, the questionis in what contexts the refugee recognizes that they can trust (or not). The article concludes that through the combination of on- and offline communication practices, more varied mechanisms for the creation and stabilization of trust are provided. In contexts of unfamiliarity, interpersonal relations with the native inhabitants play an important role in bridging online and offline worlds.

 • Gelinder, Cecilia
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Velander, Elsa
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Hur idrottens värderingar införlivas i rekryteringsprocessen: En fallstudie om hur Performiq inkorporerar idrott i sin rekryteringsprocess2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The aim of this study is to investigate how athleticism can be incorporated as selection criteria within the recruitment process. It is a descriptive case study, whereas Performiq is the company chosen to study. The reason is due to the fact that Performiq attached great importance to athleticism. The study has been built up through semi structured interviews and a content analysis of Performiq’s interview guide and work ads. It is based on the theories of Kahlke & Schmidt’s assessment circle. The results showed that Performiq sees athleticism as a merit and not a requirement and explains how the company incorporates athleticism in their recruitment process. The company does believe that individuals get useful features from their sports that can be of use in future work.

 • Dankemeier, Matilda
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik.
  Kosinska, Monika
  Södertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik.
  Viljan att komma tillbaka: En kvalitativ studie om motivation och lojalitet hos unga vuxna som återbesöker Gröna Lund2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  For many years, the experience and entertainment industry overall has had strong growth and become something that is important for the current tourism in big cities. Repeatable experiences mean that there is a second-hand value of the experience and that it is possible to implement again. This means that visiting attractions, such as Gröna Lund, are places that allow visitors to experience their roller coasters and other experiences several times, which leads to more frequent visits. The intention of this study is to investigate what motivates young adults to repeatedly visit the amusement park Gröna Lund repeatedly. Interviews have been conducted with seven respondents aged 20–25 who return to Gröna Lund several times a year. An interview with Gröna Lund’s project manager at the marketing department has also been conducted. The interviewers’ answers have been analyzed along with selected theories of loyalty development, push and pull factors and the communications process. The result shows that all respondents have a loyalty to Gröna Lund and are motivated to visit the park both through the promotion of Gröna Lund on social media, but also through the products that the park offers, mainly rides and concerts. It turns out that they are also motivated to return to Gröna Lund, with family and friends, as a tradition.

 • Nellie, Strand
  Södertörns högskola, Institutionen för kultur och lärande.
  Krigets slut - en självbiografis början: En retorisk analys av ethos och val av persona i Morgan Allings självbiografi Kriget är slut2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of this essay is to investigate how ethos and choice of persona are used for self-representation in the autobiography Kriget är slut (2010) by Morgan Alling. The essay uses theories of self-representation in accordance with Aristotle and Roger D. Cherry, among others. The method of the essay is a thorough close textual analysis, mainly in accordance with Stephen Browne's definitions. The result shows that Alling uses the persona to give a voice of narration and attitude to the story and that ethos is used to write narration convincingly.

 • Wiberg, Karin
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Psykologi.
  Migrant, flykting eller asylsökande?: Om betydelsen av benämningar och kontakt för attityden till immigranter i Sverige2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  På senare år har antalet immigranter ökat, såväl i Sverige som i resten av Europa. Under 2015 förekom stora förflyttningar av människor i vad som har kallats en flyktingkris och det finns indikationer på att negativa attityder till människor på flykt har ökat. I den offentliga diskursen om flyktingkrisen används olika ord för att benämna immigranter, som till exempel migranterflyktingar och asylsökande. Huvudsyftet med denna studie var att undersöka om de benämningar som används innebär skillnader i hur de immigranter som kommer till Sverige värderas. Detta eftersom tidigare forskning har visat att ord och etiketter kan ha betydelse för bedömning och värdering av andra människor och grupper. Utifrån Allports kontaktteori undersöktes dessutom om erfarenheter med immigranter har en effekt på attityderna till gruppen. I studien ingick 179 deltagare, framförallt studenter, som randomiserades till att svara på frågor och påståenden om en av de tre etiketterna, migranterflyktingar eller asylsökande. Attityder till immigranter mättes dels på en individnivå, som social distans, och dels på en gruppnivå, som attityder i immigrationspolitiska frågor. Resultatet visade att etiketterna migranterflyktingar och asylsökande inte innebar någon skillnad i hur de immigranter som kommer till Sverige värderas, varken när det gäller social distans eller attityder i immigrationspolitik. Däremot fanns en skillnad i social distans beroende på erfarenhet, på så sätt att erfarenhet med immigranter innebar mer positiva attityder. Nuvarande studie gav därmed delvis stöd för Allports kontaktteori. De benämningar som används i diskursen om flyktingkrisen tycks däremot inte innebära skillnader i attityder till de människor som kommer till landet. Resultaten diskuteras i relation till tidigare forskning inom området. 

 • During, Johanna
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Nylander, Alona
  Dekorationsföretagets konkurrenskraft: En kvalitativ studie om hur föränderliga normer och trender påverkar ett företags strategier2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Företaget Design AB befinner sig i en designbransch som präglas av normer och trender. Enligt den institutionella och kontingensteorin påvisas vikten av att ett företag förhåller sig till förändringar i rådande trender och normer för att överleva på marknaden. Dilemmat för ett företag inom branschen blir att de dels behöver anpassa sig till rådande normer och trender men samtidigt vill differentiera sig och sticka ut. Studien har som avsikt att genom en kvalitativ fallstudie ta reda på hur Design AB är konkurrenskraftiga samt om dessa strategier påverkas av normer och trender. Därefter ämnar studien undersöka hur företaget tar fram sina strategier utifrån tre teoretiska perspektiv. Från intervjuer med företagets anställda samt med deras kunder framkommer det att företaget har flera styrkor. Design ABs konkurrenskraft beskrivs ur företagets synvinkel samt bekräftas av deras kunder. Av studien framkommer även att företagets strategier i låg utsträckning påverkas av normer samt att de arbetar fram sina strategier utifrån erfarenheter.

 • Jiverud, Lina
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Vikström, Ida
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Revisorn och varning om fortsatt drift: En kvantitativ studie om faktorer som påverkar revisionskvaliteten.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Efter flertalet revisionsskandaler under åren har det blivit populärt att kritisera revisorn och ifrågasätta kvaliteten på den utförda revisionen. Revisorn har ett ansvar att informera om det finns väsentliga osäkerheter kring ett företags förutsättningar för fortsatt drift och att utfärda en fortlevnadsvarning innebär en hel del tuffa beslut och bedömningar. Dock finns det faktorer som kan påverka revisorns agerande så som revisorns närhet till klienten, byråtillhörighet och risken för rättsliga åtgärder. Tidigare studier har även visat på att det finns skillnader i revisionskvaliteten mellan män och kvinnor.

  Syftet med studien är att undersöka hur olika faktorer påverkar revisorns utfärdande av fortlevnadsvarning och därmed se vad det har för påverkan på revisionskvaliteten. Syftet är även att undersöka eventuella skillnader som finns i den svenska kontexten jämfört med tidigare studier i andra länder.

  För att undersöka sambandet genomfördes en kvantitativ studie där årsredovisningar och revisionsberättelser från svenska konkursdrabbade företag studerades. Studiens resultat visar på att det finns ett samband mellan finansiell stress och revisorns utfärdande av fortlevnadsvarning men dock gick det inte att påvisa något samband för variablerna kön, byråtillhörighet och ålder på företag. Resultatet visar även att revisionskvaliteten och utfärdandet av fortlevnadsvarningar i Sverige skiljer sig från andra länder.

 • Speiner, Jenny
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Tiflidou, Alexandra
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  En kontrollerad profession: En kvalitativ studie baserad på lärares upplevda syn på deras arbetssituation2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Skolverket har under 2010-talet genomfört reformer som har medfört en omfattande administrationsbörda för lärare. Administrationsbördan grundar sig i kontrollmekanismer där övervakning och kvalitetsbedömning sker genom ökad dokumentation som ska genomföras av lärarprofessionen. Vidare ändrades läroplanen år 2011, och blev då mer innehålls och resultatfokuserad, vilket har medfört tydligare ramar om vad lärare får och ska utföra i sin undervisning. Den teoretiska referensramen innehåller teorier om den byråkratiska idealmodellen, centralisering & formalisering, Mintzbergs byråkratistrukturer, William G. Ouchis teori om Marknader, Byråkratier och Klaner samt New Public Management. Dessa teorier används för att skapa en ökad förståelse om läraryrkets styre och för att vidare underlätta tolkningen av lärarnas arbetssituation. För att besvara studiens frågeställningar och syfte har semistrukturerade intervjuer genomförts med åtta lärarrespondenter från två olika skolor, en friskola och en kommunal.

  Studiens resultat visar att lärarnas autonomi har påverkats negativt genom ökade krav och påtryckningar olika aktörer, då de i dagsläget inte kan planera undervisningen fritt utan ska ske genom de standardiserade tillvägagångssätten. Denna studie syftar till skapa en ökad förståelse om lärares upplevelser angående deras arbetssituation, där både friskole- och kommunala respondenter studerades genom semistrukturerade intervjuer. Studien åskådliggör genom det empiriska resultatet att aktörernas krav har en negativ påverkan på lärarnas arbetssituation. Studiens slutsatser visar att de aktörer som påverkar lärarna är; Skolledningen(Academedia), kommunen, media, Skolverket(regeringen), föräldrar och EU. Studien visar att lärare ofta inte ser syftet till dokumentationen och ser den som alltför omfattande. Slutsatsen som dragits utifrån de ökade dokumentationskraven samt kunskapskraven är att lärare har fått en minskad makt samt autonomi i deras arbete och har förlorat kontrollen till andra aktörer.

 • Linde, Anna
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Journalistik.
  Ek Lilja, Hanna
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Journalistik.
  "Kan vi sända det live?": En studie om livetrenden bland webbaserade tidningar – publikens efterfrågan i jämförelse med redaktionernas utbud2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna uppsats bygger till största del på en kvantitativ publikundersökning, vars syfte är att undersöka en mindre grupp (Stockholmsbor i åldern cirka 20–40 år) av mediepubliken och deras inställning till och åsikter om livesändningar på webben. Som ett komplement till publikundersökningen intervjuas en chef och en reporter på nyhetsredaktionerna bakom Aftonbladet och Nynäshamns Posten. Syftet med intervjuerna är att utforska hur de arbetar med och hur mycket de satsar på livesändningar. Uppsatsen utgår från teorierna användarforskning, receptionsforskning, nyhetsvärdering och medielogik.

  Resultatet baseras på 93 enkätsvar och visar att den tillfrågade publiken mer sällan än ofta tar del av livesändningar, och då helst när en riktigt stor händelse har inträffat. Publiken anser att händelser som handlar om kända personer, som till exempel kungliga framträdanden, är minst intressanta att sända live. Aftonbladet har uppmärksammat publikens efterfrågan på livesändningar när stora händelser har inträffat, men menar även att en viktig del i att sända live är snabbheten. Att man är först med en nyhet och kan erbjuda information direkt till tittarna värderas högt. Nynäshamns Postens främsta argument för varför de sänder live är att det är ett nytt sätt att berätta.

  Resultatet för den grupp vi undersökt visar att utbudet av antalet livesändningar är större än andelen som faktiskt tar del av dem. Däremot anpassar sig redaktionerna efter publikens efterfrågan vad gäller innehållet och prioriterar de händelser som publiken anser är mest relevanta. Undersökningen pekar på att livesändningar fyller en kompletterande, snarare än ersättande, funktion till övrig nyhetsrapportering.

  Slutligen kan man säga att majoriteten av den tillfrågade publiken har en positiv eller åtminstone neutral inställning till livesändningar på webben.

 • Wallenborg, Angelique
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik.
  Eriksson, Amanda
  Södertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik.
  Excise taxation to protect our planet: a point of view from students in the global North: A case from Södertörn University, Sweden2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Background: Flying is a mode of travel used mainly by the wealthier part of the planets’ inhabitants, while it is the poor parts of the world that suffer the consequences from climate change the most. Coping with climate change is one of the largest challenges of the century, especially for low-income developing countries. Important stakeholders have realized that it’s a global responsibility to lower the anthropogenic impact on the climate. Political ecology will be used to place the problem with unequal distribution of consequences in a larger context, while environmental economics will be used to examine the flight tax implemented in Sweden on April 1st2018.

  Purpose: Toexamine student’s attitudes towards excise taxation as an incentive to reduce emissions from air traffic, and whether there was a difference in attitudes between students from different disciplines. Research question: What are Swedish students’ attitudes towards excise tax onflights to reduce emissions? Is there adifference in attitude towards the flight tax depending on the students’ field of studies?

  Method: Quantitative approach with questionnaire responses as the main empirical data material for analysis.

  Conclusion: A majority of students participating were positive towards the newly implemented flight tax. Students from an environmental discipline were positive to a greater extent than other students.

 • Forsén, Linnéa
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Garpenhag, Jesper
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Företagsexpansion på världsmarknaden: En kvalitativ studie om hur Born Globals anskaffar kunskap inför internationaliseringsprocessen2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att skapa en djupare insikt om Born Globals-företags kunskapsanskaffning inför en snabb internationalisering. Studien avser även att undersöka hur internationaliseringen skiljer sig från tidigare modeller. För att nå syftet med studien har en huvudfråga formulerats med utredande delfrågor, huvudfrågan lyder; hur införskaffar Born Globals-företag kunskap inför deras internationaliseringsprocess?

  För att kunna besvara vår forskningsfråga och uppfylla syftet med undersökningen har vi använt oss av en kvalitativ forskningsmetod. Vi har intervjuat tre nyckelpersoner i tre Born Globals-företag om anskaffningen av kunskap inför internationaliseringen.

  Resultatet som framkommit av intervjuerna visar att de olika kunskapskällorna samt kunskapsinnehållet har varit av varierande betydelse för företagens internationella expansion, där den direkta erfarenheten huvudsakligen erhållen av grundarna uppmärksammas. Även grundarnas nätverk och färdigheter visar sig vara betydande inför internationaliseringen. Vidare visar även resultatet att internationaliseringsprocessen i Born Globals är mer individfokuserad, det är grundarnas och andra individers erfarenheter, färdigheter, kunnande och nätverk som ligger till grund för internationaliseringen. Medan processen i Uppsalamodellen är mer organisatoriskt förankrad och tidskrävande.

 • Ilvonen, Rebecka
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Ylönen, Mikaela
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Ledarskapets roll i strategiska allianser: En kvalitativ branschöverskridande studie på sex företag2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  In order for companies to be able to reach the global market more easily and to meet customers’ expectations, strategic alliances have increased. Strategic alliances form when two or more companies decide to cooperate to reach a higher strategic purpose, which they cannot do individually. Many alliances do not succeed and strategic alliances are often very difficult to manage and requires a competent management and leadership. Previous research claims that leadership plays a major role in the success of strategic alliances.

  The aim of the study was to contribute to better understanding of what impact leadership have in strategic alliance. The method used was based on a qualitative research design with semi structured interviews from six companies in different sectors.

  The results of the study indicate that leadership has an important impact in a strategic alliance. The results also indicate that the four success factors; trust, interdependence, communication and conflict management, are important to succeed with the alliance. Leaders strives to create trust by building good relationships internally and externally within the alliance. The leaders of the companies experienced interdependence which was considered positive. All leaders put a lot of effort to ensure good communication, which is done by being transparent, straightforward, open and honest in his communication. The few conflicts that arose in the alliances were resolved at one time by being diplomatic and creative.

 • Adlertz, Rebecca
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Linddal Åhlin, Moa
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Relationer inom globala försörjningskedjor - hur hanteras de egentligen?: En fallstudie om hur ett svenskt detaljhandelsföretag konstruerat relationerna till sina asiatiska produktleverantörer2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Det är inte längre enskilda företag som konkurrerar mot varandra utan snarare hela försörjningskedjor och detta påstående har varit utgångspunkten för den här studien. I takt med att handeln blir mer global, ställs företag inför utmaningar kring hur internationella relationer ska hanteras. En viktig fråga för konkurrenskraften är hur inköp ska struktureras i praktiken. Företag behöver göra en avvägning i val av försörjningsstrategi som berör frågor kring grad av samverkan och integrering till sina leverantörer.

  Denna studie är ett illustrerande exempel på hur leverantörsrelationer och försörjningskedjor organiseras i praktiken. Syftet är att skapa en fördjupad förståelse för hur relationer i försörjningskedjor kan utformas, där fokus ligger på informationsutbyte och integrering mellan parterna. För att empiriskt undersöka detta har en kvalitativ fallstudie genomförts hos det svenska detaljhandelsföretaget Rusta. De har fått agera som exempel för att belysa hur företag inom den handelsintensiva sektorn arbetar med frågor kring leverantörsrelationer och global försörjning.

  Till studien har ett ramverk tagits fram som bygger på tidigare forskning och teorier kring transaktionskostnader, kontrakt och kontroll samt leverantörsrelationer, information och integrering. Dessa ämnen har legat till grund för datainsamlingen. Studiens empiri bygger på insamling av data via intervjuer, dokumentgranskningar och en observation.

  De resultat som framkommit visar att det är många dimensioner som spelar in vid utformandet av leverantörsrelationer. Rusta har inköpskontor i Asien för att komma närmare sina leverantörer och skapa trygghet i affärsuppgörelserna. I vissa fall arbetar Rusta i närmare relation med sina leverantörer och i andra fall är handelsutbytet av mer transaktionell karaktär. Det framkommer att Rusta delar stora mängder information till sina leverantörer och att detta görs på daglig basis. Integrering framgår ske på olika sätt men något delat affärssystem mellan Rusta och deras leverantörer finns inte. Sammanfattningsvis visar studien på att ju mer komplex en produkt är, desto mer komplex blir relationen och en slutsats som dras är att det inte finns någon generell relation som passar alla affärsuppgörelser.

 • Jansson, Mikael
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Andersson, Johan
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Intern kommunikation, en bro mellan arbetsro och framtidstro: Visuell kommunikation i en digitaliserad värld2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med den här uppsatsen var att redogöra för hur organisationer arbetar med intern kommunikation och belysa om bristen på personliga möten mellan medarbetare av olika slag påverkar kommunikationen. Samt ge en djupare förståelse i hur kommunikation uppfattas och tolkas på olika nivåer inom organisationer för att förbättra effektivitet, måluppfyllelse, motivation och engagemang hos medarbetarna. Syftet var även att skapa en modell över en organisations interna kommunikation som kan användas både individuellt och övergripande i organisationen för att utvärdera den interna kommunikationen. Den forskningsstrategi som användes var en fallstudie hos ett transportföretag i Uppsala. Personer på olika hierarkiska nivåer i organisationen intervjuades och datan som respondenterna genererade kategoriserades under fem olika teman. Det framgick att det förekommer brister i den interna kommunikationen, framförallt mellan de olika hierarkiska nivåerna och en stor osäkerhet i hur de olika kommunikationskanalerna kan användas. Organisationen försökte lösa samtliga anställdas kommunikations- och informationsbehov genom en kanal. Beroende på vilken hierarkisk nivå den anställde befann sig på fanns det skillnader i uppfattningen och tolkning av information samt via vilken kanal som kommunikation bör ske genom. En ny modell som kan fungera som ett verktyg för att utvärdera den interna kommunikationen utarbetades med inspiration från två andra modeller. Den nya modellen ska kunna appliceras på organisationen som helhet men även på individnivå för att kunna utvärdera sin egen interna kommunikation.

 • Björkman, Lovisa
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Mild, Robin
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Ett företetags osynliga värden: Kommunikation av intellektuellt kapital i årsredovisningar2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte: Uppsatsens syfte är att identifiera ord som företag använder sig av för att kommunicera intellektuellt kapital i årsredovisningar. Samt att kartlägga och tolka en eventuell förändring i omfattningen av kommunikation av intellektuellt kapital i årsredovisningar över tid.

  Metod: Uppsatsen antar en abduktiv ansats som grundar sig i att intellektuellt kapital studeras utifrån både tidigare forskning och studiens resultat. Uppsatsen undersöker 36 årsredovisningar från åren 2010, 2013 och 2016 genom en kvalitativ innehållsanalys för att studera omfattning och en eventuell förändring. Uppsatsskribenterna har framställt ett kodschema med egenskaper och ord som utgår från tidigare forskning angående intellektuellt kapital. Vidare har dessa ord som återfinns i årsredovisningar kvantifierats i en innehållsanalys.

  Resultat: Det finns likheter i hur branscherna väljer att kommunicera sitt intellektuella kapital i årsredovisningarna i ordval och olikheter i omfattning. Bank-, industri- och tillverknings- samt bygg- och fastighetsutvecklingsbranschen har ökat sin kommunikation av intellektuellt kapital i årsredovisningar. Investmentbranschen har däremot minskat. Relationskapital är det kapital som kommuniceras ut mest i jämförelse med human- och strukturkapital. Detta är slående för samtliga branscher och undersökta år.

  Slutsats: Svenska storbolag verkar inte använda sig av ramverk eller riktlinjer för att kommunicera intellektuella kapital i sina årsredovisningar, detta även i linje med tidigare forskning. Uppsatsen kan inte styrka någon specifik skillnad mellan kommunikation av intellektuellt kapital i kunskapsintensiva branscher gentemot traditionellt produktbaserade branscher. Tre av fyra undersökta branscher påvisar en ökning i kommunikation av intellektuellt kapital. 

 • Kumlin Lundmark, Klara
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Simic, Nikola
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Kvalitetsstyrning på äldreboenden: En jämförande studie mellan en privat och en kommunal aktör2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Efter att den svenska välfärdsstaten genomgått förändringar, som grundas i reformerna inom new public management, har kvaliteten i äldreomsorgen varit ett omtalat ämne. I samband med omvandlingen fick kommunerna eget ansvar över äldreomsorgen inom kommunen. Förändringarna har medfört ett större fokus på hur företag inom den svenska äldreomsorgen säkerhetsställer och kontrollerar kvaliteten. Vilket har lett till en ökad efterfrågan på kontrollmekanismer.

  Syfte: Avsikten med denna studie är att analysera hur man arbetar med kvalitet och kvalitetsledningssystem på äldreboenden. Två aktörer undersöks för att upptäcka möjliga skillnader och likheter.

  Metoder: En kvalitativ forskningsmetod används i denna studie i form av semistrukturerade intervjuer, totalt sju stycken med nio respondenter, som primära data. Primäruppgifterna jämförs senare med sekundära data, som består av kriterier och kontroller från båda aktörerna samt från enkäten som ligger till grund för Socialstyrelsens nationella brukarundersökning.

  Resultat: Den empiriska samlingen är indelad i sex variabler; Kvalitetskriterier och kontroller, definitioner av kvalitet, dokumentation, delaktighet, kvalitetsindikatorer och förbättringsmöjligheter. Tillsammans täcker de temat i den teoretiska ramen.

  Slutsatser: Undersökningens syfte har besvarats med både likheter och skillnader mellan de två aktörerna. Problematiken som uppstått i undersökningen har beaktas och förslag på fortsatta studier presenteras.

 • Färm Grufman, Nici
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Roth de Albuquerque, Sara
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  The Activity-based Workspace Effect on Organisational Behaviour: A Case Study of Kognity2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  In light of contradictory findings in previous research regarding the activity-based workspaces’ effect on organisational behaviour, this study applies The Activity-based Flexible Office Model on the company Kognity, which recently implemented this office concept. The purpose is to test if this may increase understanding of consequences on organisational behaviour from implementing an activity-based workspace. Semi-structured interviews and observations at Kognity are used as methods for the collection of data for the study. As secondary data, results from web-based surveys conducted by Kognity are used. Furthermore, previous research within the field of organisational behaviour and activity-based office concepts are used to give the study credibility and to gain a deeper insight of the topic. The theoretical framework for this study is based on The Activity Based Flexible Office Model and Maslow's Hierarchy of Needs Theory. The conclusion is that the activity-based workspace does affect organisational behaviour. Applying the Activity Based Flexible Office Model increases the understanding of what the implementation of an activity-based workspace may lead to in terms of organisational behaviour. The model is a useful tool which shows that task-related moderators can determine in what extent the workspace effects organisational behaviour, depends on individual values and task requirements. Further, application of Maslow’s Hierarchy of Needs shows that the higher needs in Maslow’s hierarchy of needs may be met through the freedom of choice within an activity-based workspace.

 • Sommar, Fredrik
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Lindgren, Johan
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  Ett skepp kommer plastat: En fallstudie om logistik- och organisationsutveckling inom ett plastdistributionsföretag2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Logistikutvecklingen har gått fort de senaste decennierna och det krävs allt större insatser för att hålla sig uppdaterad om de senaste trenderna. Det har visat sig att de flesta studier inom logistik handlar om problem och lösningar som de största företagen ställs inför, därför fokuserar den här studien istället på hur ett medelstort svenskt distributionsföretag arbetar med sin logistik och hur deras organisation är uppbyggd för att klara av att infria företagets högt uppsatta tillväxtmål. Till hjälp har en fallstudie utförts på företaget RBP i Göteborg. Fallstudien är av kvalitativ karaktär och syftet är att undersöka och kartlägga hur RBPs organisations- och kommunikationsstruktur är uppbyggd för att klara av att utveckla sitt logistikarbete.

  Med hjälp av ett antal semistrukturerade intervjuer med VD, Supply Chain Manager, platschef, inköpare och en säljare samt en grundlig genomgång av sekundärdata såsom årsredovisningar och vetenskapliga artiklar, samlades information om företaget in. En kartläggning av RBP samt en ekonomisk jämförelse med en av deras största konkurrenter gjordes för att utröna företagets plats på marknaden. Utifrån ett analytiskt ramverk som grundar sig i transaktionskostnadsteori men också organisation, kommunikation, information och logistik analyseras den empiri som framkommit genom datainsamling och intervjuer.

  Studien visar på att det är ett stort steg att ta klivet från ett litet till ett medelstort företag.Den organisatoriska förändring som är nödvändig när ett företag växer ur sin kostym kräver ett ledarskap där visionen tydligt förmedlas och genomsyrar hela organisationen. Det blir svårt att genomföra ett förändringsarbete om inte ledningen är överens om strategier och tillvägagångssätt.

 • Pautkina, Kristina
  Södertörns högskola, Lärarutbildningen.
  "Det är en fantastisk grund att vila verksamheten på!": En kvalitativ studie av förskollärares uppfattningar av värdegrunden i den svenska förskolan2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka förskollärares uppfattningar av värdegrunden, vilken betydelse de tillskriver den och hur de resonerar vid uppkomsten av etiska dilemman inom värdegrundens ramar. Utgångspunkterna för undersökningen är att vi idag lever i ett postmodernt och mångkulturellt samhälle, som präglas av värdepluralism och skillnader i livsåskådningsfrågor. Inom denna socialpolitiska kontext finner vi ett etiskt styrdokument som avser överföring av vissa grundläggande och gemensamma värden till barnen.

  Studien grundar sig i kontextualiseringteorin. Inom den teorin ses kunskap som något som finns inom spänningsfältet mellan individens inre kunskapsrepertoar och individens uppfattning, eller kontextualisering, av situationen. Tolkningen av situationen i samspel med individens inre föreställningar och begreppsvärld påverkar vilken kunskap som aktualiseras. På det viset ligger en bestämd intention bakom varje handling, ett mål individen vill uppnå. Metoden som används i studien är intentionell analys. Metoden analyserar den möjliga intentionen bakom individens handling. Analysen utförs med hänsyn till de inre handlingsdeterminanterna (individens begreppssystem, föreställningar, känslor och erfarenheter) och de yttre handlingsdeterminanterna (plikter, normer och möjligheter som situationen implicerar).

  Resultatet av studien visar på att trots att förskollärare tämligen ofta medger att värdegrunden är komplex och mångtydig, är de genomgående positiva till värdegrunden. Förskollärare uppfattar värdegrunden som en demokratisk diskurs, ett respektfullt bemötande och en instutionell ideologi som gäller inom förskolans värld, men inte utanför den.

  Slutsatserna av studien tyder på att värdegrunden uppfattas och tolkas på varierande sätt inom förskolepraktiken, och att det därför finns ett behov av precision och förtydligande i det värdepedagogiska arbetet.

 • Serander, Emy
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Journalistik.
  Vem är experten?: En kvalitativ studie i tre steg av hur två svenska tidningar använder sig av expertis och andra källor i artiklar om hedersrelaterat våld2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This Master Thesis investigates how the Swedish Newspapers Expressen and DN are using sources and expertise in their portrayal of honour related violence. Which sources are they using, and in which way are these sources being used? 40 articles written between January 1 2017 – March 31 2018 have been chosen for a qualitative analysis step one. In the second step 10 articles have been chosen for a deeper analysis. In the third step three journalists have been interviewed about the articles they have been written in the subject honour-related violence. The method frame analysis have been used. The results of the qualitative analysis shows for example that it is many of the articles that have a strong dramaturgy, and that the use of emotive words are different in various type of articles. The study also shows that the use of sources and expertise are different in DN than in Expressen, and that the use of sources and expertis are remarkable different from other kinds of articles in journalism.

 • Tezel, Claudia
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Aho, Verdo
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Organisationsförändring ur ett medarbetarperspektiv: En kvalitativ studie på avdelning X på Scania2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Purpose: The purpose of this study is to contribute to our knowledge of organizational change by investigating an employee perspective and comparing with the managerial perspective of department X at Scania.

  Theory: This study applies Kurt Lewin's three-step model for change. Then a model that illustrates employee commitment that is called the TRY-Change model. Finally the linear model of communication demonstrates that problems may occur due to lack of communication.

  Method: A qualitative method with a deductive approach has been used as this method was considered most appropriate for this study. Interviewers were chosen by a convenience selection. The primary data has been collected through semistructurated interviews and the secondary data consists of scientific articles and literature.

  Conclusions: The conclusions of the study shows that there are differences in how employees experienced the organizational change compared to the managers' experience. Employees did not think that they were involved and they also thought there was a lack of communication, something that the managers thought worked well.

 • Marklund, Dahlia
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Journalistik.
  Immigration in French Newspapers Post Terrorist Attacks: A study of the framing of immigration in Le Monde & Le Figaro after the Charlie Hedo attack2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of this thesis is to explore how the topic of immigration was framed by the two French newspapers Le Monde and Le Figaro in their political online sections during the two weeks following the terror attack on the satirical magazine Charlie Hebdo in 2015. Applying frame analyses on textual articles published during this time, this paper can conclude that five frames manifested themselves. Furthermore, a high degree of political parallelism, characterized by what Robert Entman refers to as content biased news coverage, was detected that greatly distinguished the two newspapers coverage of immigration. Le Monde, commonly erred to as a left-centrist paper, never openly criticized the ruling leftist government during the time frame studied. Contrastingly, Le Figaro, commonly referred to as a right-centrist paper, was overtly sceptic towards the socialist party, and framed multiple articles arguing that the right-wing populist party Front National was unjustly treated by the left as well as arguing for the legitimacy of the right-center party UMP. Based on the theoretical approach of framing, this thesis concludes that the media culture of both Le Monde and Le Figaro display characteristics greatly influenced by their political orientations. This paper also concludes that the two newspapers’ framing of the immigration topic was directly and consequently related to actions by the controversial right-wing populist party Front National. This implies a salience of ideological orientation of the newspapers in their framing of the news framing.Whether and how this framing of the news related to the terror attacks affected the opinions of their readers would be an interesting focus for future research.

 • Skaring, Ida
  Södertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik.
  Selective serotonin reuptake inhibitors in the Baltic Sea region: The effects of SSRI on teleost fish2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Pharmaceuticals, enter the aquatic environments through sewage treatment plants and may affect fish. This examination paper is a literature study that focuses on Selective serotonin reuptake inhibitors, SSRIs, exposure and the impacts on teleosts in the Baltic Sea by assessment of peer-reviewed literature and material. Teleosts affected by exposure of these substances may demonstrate physiologically as well as behavioral alterations. These can be observed as alterations in aggression, boldness, mobility, growth, feeding rate or in endocrine processes. The potential of which SSRI may effect teleosts depends on the pH of the aquatic environment, temperature, other contaminants and the fat solubility of the substances. Some effects caused by SSRI exposure may elicit ecological impacts. These particularly concern changes and effects in terms of evasiveness, reproductive capacity and ability to find food as well as alterations of interspecificity. Even the balance between population density, individual fitness and by extension survival might be affected. Effects in interspecificity may potentially lead to local extinctions and changes in food webs. Furthermore, results demonstrated that when a substance is bioaccumulated and the teleosts are eaten by predators on higher trophic levels, marine ecosystems can also be affected. Moreover a conclusion could be drawn the level of concentration of SSRIs in the aquatic environment may be of less significance since teleosts have the potential to bioaccumulate SSRIs in tissue over time and in this sense concentrations may reach harmful levels that can cause physiological or behavioural alterations. Continuous studies should refer to chronic tests studies with focus on a field testing environment for understanding of natural conditions and exposure. Furthermore, studies on how ecosystems may be affected should be important to give an overview of the problem with SSRI exposure. As the Baltic Sea is a sensitive environment, studies should preferable be made on species living in this environment.

 • Bornestav, Eric
  Södertörns högskola, Institutionen för kultur och lärande.
  Digital detox – människans räddning i den digitala eran?: En etnografisk studie om digital detox2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte är att få en djupare förståelse för fenomenet digital detox och hur problem knutna till det alltmer digitalt uppkopplade samhället framställs samt hur dessa är tänkta att lösas inom detox-trenden. Följande frågeställningar är utformade för att besvara syftet: 1. Hur framställs problem knutna till det alltmer digitalt uppkopplade samhället inom digital detoxtrenden? 2. Hur är dessa problem tänkta att lösas? Det vill säga, vad innebär det egentligen att göra en digital detox? Uppsatsens teoretiska ramverk kretsar runt det accelererande samhället samt de effekter som de digitala medierna har inneburit för människan. Däribland redogörs det för upplevelsen av tid, tidspress, medierad interaktion och digital bundenhet. Studien genomfördes med en deltagande observation på digital detox-lägret Villa Insikt i norra Sverige den 17-19 november 2017. Materialet består bland annat av en intervju med kursledaren, informella samtal med densamme och övriga deltagare, fältanteckningar samt analys av broschyrer och lägrets hemsida. Resultatet visar att digitala medier, enligt detox-lägret, har inneburit en rad olika problem för människor. Trots detta ges inga konstruktiva förslag för hur dessa problem ska lösas. Uppsatsens huvudsakliga slutsats är således att detoxen enbart fungerar som ett konstaterande över att människors bundenhet och förhållningssätt till de digitala medierna är problematisk samt att detoxen inte innebär någon större förändring för deltagarna som istället individuellt måste försöka att lösa de problem som detoxen påvisar genom insikt och digital strategi.

 • Lindström, Nikita
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Suleiman, Hamzah
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Idrott - en väg in i samhället: En fallstudie om utrikes födda personers integrering genom basket2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This study highlights how people born outside of Sweden experience that their participation in a basketball association contributed to integration into the Swedish society and in which ways it occurred. Furthermore, we study how possibilities and limitations are created for the participants to use sports as a platform for integration for the purpose of becoming a part the society. Through a case study we have interview people from a basketball association. The theories we used in this essay is the intersectional perspective and the theory of integration processes to find out how the individual’s ability to integrate can be affected by different social structures. Six themes were created to become the basis of the analysis: Focus on competition – a barrier for integration?, sports as a tool for language development, community as an inclusive factor, basketball - a sport for immigrant women, a social network creates the conditions for integration, and economic benefits of basketball. With the support of the theories we found that all themes have a significance on the individual ability to integrate and that the basketball association has been a platform for out participants to become a part of the community and to develop knowledge of the Swedish language.

 • Lapinske, Laura
  Södertörns högskola, Institutionen för kultur och lärande, Genusvetenskap.
  Living in precarity: Ethnography of everyday struggles of single mothers in Lithuania2018Inngår i: Sociologija, ISSN 0038-0318, Vol. 60, nr 1, s. 64-83Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This paper presents challenges and life strategies of highly educated single mothers in Lithuania. My ethnography traces the impact on strategies of remaining in a country where exit strategies – alcoholism, suicide, emigration – prevail and seem as an “easier” option. It is a study concerned with the relationship between precarity, single motherhood, social reproduction and everyday living. I focus on precarious living conditions, social isolation and stigmatization, unappreciated and highly gendered care-work. Based on collaborative ethnographic fieldwork material, the paper presents the micro-level attempts to negotiate what it means to be a lone care-taker, to revalorize and challenge the hegemonic narratives of individual strength and success.

 • Adelin, Linda
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Olsson, Alice
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper.
  Kundens kanalupplevelse: En studie om kunders upplevelse av interaktionen med detaljhandelsföretags olika kanaler2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Digital and mobile channels has dramatically changed the retailing environment. New technologies allow companies to integrate information between different channels, in order to create a seamless and personal shopping experience for its customers. This is termed omni-channel retail strategy. In previous research it is discussed that this is the only way for retail companies to survive in the new retail environment. Previous research has focused on customer attitudes and values ​​but not on their actual behaviour. Thus, more research is required on how customers combine different channels during their buying process and how they experience the interaction.

  The purpose of the thesis is to create an understanding of how the omni-channel customer experiences its interaction with retailing channels. The goal is for companies to be able to use this study to better understand their customers experiences, and thereby improve their omni-channel strategy. In order to achieve the purpose of the study, a theoretical model, S-O-U, has been designed based on the classical Stimulus-Organism-Response model, which  often is used to describe consumer behaviour. The theoretical model has been used as a basis for the study's implementation and analysis.

  The study has a qualitative research strategy, and the data has been collected through focus groups. The collected data has been analysed based on the theoretical framework of the study, and the result shows that the customer uses different channels during its buying process to maximize their exchange. Furthermore, it has been found that the customer has different needs during the phases of the buying process. At the beginning of the buying process the customer is primarily driven by utilitarian values, while at the end of the buying process it is rather driven by hedonic values. The selection of channel depends on how well the channel can meet the customer's needs. Although the customer is driven by different values during the buying process, the result has clearly shown that both utilitarian and hedonic values ​​are necessary for the customer to have a positive experience of the interaction with different channels.

 • Shands, Kerstin
  et al.
  Södertörns högskola, Institutionen för kultur och lärande, Engelska.
  Ferreira-Meyers, KarenUniversity of Swaziland.
  Special Issue on Life Writing2018Collection/Antologi (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The articles brought together in this special issue of Ravenshaw Journal of Literature and Culture on Life Writing are examples of social, therapeutic, and emotional life writing which can be described as ‘healing literature.’ All the contributions in this volume, whether they treat historical life writing or contemporary experiences, offer readers elements of events lived mainly in India, but also in the USA and Europe. The contributions published here are made by researchers from all over the world and propose analyses of narratives that are varied in thematic approach, from pain and illness narratives to narrations of lived religion (Dalit, Buddhism, Bhakti spirituality, Hinduism, Christianity), and in theoretical underpinnings (Foucault, Gilmore, Merleau-Ponty) and genres (journalism, autobiography/autofiction, poetry). The variety of themes, backgrounds, contexts and analytical approaches to texts from India, the USA, Europe and beyond allow both the experienced researcher to conduct in-depth readings and the neophyte a window into the exciting and ever-evolving field of life writing.

 • Elman, Beatrice
  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi.
  The Coordination Mechanisms of Self-Managing Organizations: An Explorative Case-Study of Three Pioneers2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  After many years of limited activity in the field of coordination research, new organizing forms with the aim to abandon managerial hierarchies have caused a renaissance in the research of new solutions to this universal organizing problem. An emerging stream of research about Self-Managing Organizations (SMOs) which eliminates formal hierarchies and managers completely, have left researchers wondering about SMOs new coordination solution as antecedent organizing forms have their coordination solution strongly dependent on managers. The aim of this thesis was to explore and identify the mechanisms that SMOs utilize to coordinate work output, how these mechanisms are configured and how they correspond to the settings of SMOs. Due to the nascent state of knowledge development within this field, the aim was operationalized with the help of coordination conceptualizations and theory from nearby fields. A multiple case-study was conducted, using deep, semi structured interviews, triangulated with internal documentation, external documentation and archival records. The study identified the mechanisms Planning based on ‘sense and respond’, Competence driven and partially fluent roles, the merged category of Familiarity peer-trust and transparency, Digital infrastructure, Cultural content and finally, Content of repeated procedures. Through a self-composed analytical approach, the study revealed that traditionally mechanistic coordination mechanisms were of less importance to SMOs and had an added organic and group-dependent dimension to their configurations, compared to similar mechanisms in hierarchies. Furthermore, the findings suggested that Digital infrastructure, Cultural content and Content of repeated procedures were configured in a way, particularly useful and important to SMOs. The reason was that the three mechanisms constituted a mechanistic but editable framing, which both aligned and encouraged organic efforts in a certain direction. They also corresponded well to SMOs settings as they could be exercised and edited by anyone, they facilitated coordination cross-teams without managers and they were scalable in theory.