sh.sePublications
1 - 33 of 33
rss atomLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Svensson, Emelie
  et al.
  Södertörn University, Teacher Education.
  Törngren, Jhonna
  Södertörn University, Teacher Education.
  Hur tänker du nu?: En hermeneutisk, fenomenologisk undersökning av gränsen mellan att vara privat, personlig och professionell på fritidshemmet.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Stamped in two stories linked to the leisure-time teacher profession, this scientific essay explores the boundary between being private, personal and professional in the world of school. It is a hermeneutical and phenomenological study of how we should relate to and how we can understand our colleagues and students in difficult situations. Based on the theory of practical knowledge, the essay is an exploration of how the relationship between practical knowledge and positions of power within the school can look like. The ethics also play a central role in the essay. We examine how the virtue ethics, proximity ethics and discourse ethics can play a role in the interpersonal meetings and building relationships in schools and leisure-centers. Finally, we discuss the intercultural concept based on our stories, as well as discuss how such an approach is actualized in relation to the school and the leisure center's assignment in the curriculum.      The conclusion we reach is that communication, joint reflection and time are critical components in order to get a working collaboration between colleagues, but also to gain an understanding of each other and why we act as we do in certain situations. Through joint reflection we are given opportunities to share experiences with each other and thus we reach both insight and learn from each other's practical knowledge

 • Ringnell, Fredrik
  et al.
  Södertörn University, Teacher Education.
  Löfgren, Lina
  Södertörn University, Teacher Education.
  En hel, del?: En vetenskaplig essä om hur vi kan värna om helhetsperspektivet för elevernas lärande.2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  En hel, del? a scientific essay about how different pedagogics and teaching can strengthen comprehensive view of pupils. The essay is based on two stories in which we are placed in situations which are difficult to judge. In the first story, Fredrik is forced to leave one kind of teaching in favor of another. The other depicts how Lina may refrain from planning to act class teacher. With those situations, we will review how sudden changes impact the teaching structure can influence the role of learning and the leisure teacher in school. The chosen method is essay writing, where we are given the opportunity to reflect and deepen the basis of the relevant dilemma, with the support of relevant literature for leisure and leisure-time education. The essay is also based on Immanuel Kant's theories of duty, in order to discuss the leisure education assignment from various aspects, we have used Birgit Andersson and her research on contemporary leisure-time education. With this essay, we reinforce the importance of different types of pedagogy as well as the value of reflection and planning to accommodate comprehensive view of pupils.

 • Axelsson, Kristina
  Södertörn University, Teacher Education.
  -Calle! dansar du balett eller?: En vetenskaplig essä om fritidshemsläraren som förebild i identitetsskapande processer. Sett ur ett genusperspektiv2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of my scientific essay is to examine the identity creating processes that goes on amongst pupils as well as pedagogues in leisure time centers. This seen from a gender perspective. The questions in this essay revolves around me as a role model in the leisure time center and how I use the binary gender categories in my line of work. Moreover, how can I present a safe environment for my pupils to try out their identity from a gender perspective. I analyze my questions seen through a leisure time center pedagogue ́s everyday worksituation under the influence of a workplace jargon. A jargon that seems to be enhancing the polatity between the binary gender categories. The theories I use in my essay to reflect upon my questions is Kants philosophy about freedom and the categorical imperative, Lenz Taguchis description of feministic poststructuralistic theory and Butlers theory on sex and gender as socially and cultural constructed. Through my scientific essay I have reflected upon my role as a role model in a way that takes me through an identity creating process of my own in my profession as a leisure time center pedagogue. And by takinga glance on my own actions it has created a bigger understanding of what has formed my own identity as a pedagogue from a gender perspective. This hopefully will increase my ability to present a safe environment for my future pupils in their identity creating processes in the leisure time center in a gender perspective.

 • Lindelöw, Camilla
  Södertörn University, Södertörn University Library.
  Utvärdering och utforskande2018In: Världen där utanför: bibliotekariens roll som omvärldsbevakare och analytiker / [ed] Marja Haapalainen ; Christine Wallén, Stockholm: Kungliga biblioteket , 2018, p. 101-120Chapter in book (Other academic)
 • Mårtensson, Felicia
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Selerup Nyqvist, Frida
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Hållbarhetsrapportering till följd av nytt EU-direktiv: En kvalitativ studie avseende byggbolagens arbete inför upprättandet av hållbarhetsrapporter2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Ett nytt EU-direktiv gällande hållbarhetsredovisning omfattar sedan 1 januari 2017 fler företag än tidigare, vilket leder till ett förändringsarbete hos större företag. Byggbranschen har stor inverkan på samhällets hållbarhet och därför finns ett behov av att implementera direktivet genomgående i dessa verksamheter. Studiens syfte är att beskriva och analysera hur större företag går tillväga vid införandet av lagkrav gällande hållbarhetsrapportering. Vidare blir syftet även att identifiera olika motiv som kan finnas vid val av resultatindikatorer, utöver att lagkrav gör det nödvändigt. En kvalitativ studie har genomförts med empiri i form av semistrukturerade intervjuer. Valet av forskningsstrategi resulterade i en fallstudieorienterad metod av ett flertal företag. Respondenter från Derome AB, Bygg Z AB, HSB och SEHED Byggmästargruppen AB har medverkat i studien. I teoriavsnittet presenteras lagen om hållbarhetsrapportering, internationella regelverk, motivorienterade metoder, teorier kring resultatindikatorer och förändringsarbeten. Utifrån studien framgick att samtliga företag befann sig i ett tidigt stadie av hållbarhetsrapporteringen och därför hade inte resultatindikatorer valts, istället identifierades fokusområden. Slutsatsen resulterade därmed i att det fanns externa likväl som interna motiv till valda fokusområden. Exempel på motiv som framkom var konformitet med lagar och regler, intressentperspektivet och att spåra framsteg mot uppsatta mål. Företagens bakgrund och kunskaper varierade då de hade olika erfarenhet av hållbarhetsrapportering innan det nya lagkravet infördes. Studien identifierade likheter i företagens implementering av hållbarhetsrapporterna i form av att förändringsarbetet för närvarande sker avsiktligt, centraliserat och ledningsstyrt. Skillnader i implementeringen identifierades bland annat i företagens kommunikation, typ av arbetssätt och val av regelverk. 

 • Kampe, Jill
  Södertörn University, Teacher Education.
  "...men jag vågar inte.": Om att stärka barns integritet i fritidshemmet2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det här är en vetenskapliga essä om hur vi pedagoger ska förhålla oss till sådant som barn berättar för oss i förtroende, under utvecklingssamtal på fritidshemmet. Genom min reflektion utforskar jag olika etiska perspektiv, som kan hjälpa mig i hur jag kan förhålla mig till samtalen samt undersöker vad som sker i det mellanmänskliga mötet mellan pedagoger, barn och föräldrar. Essän utgår från egenupplevda situationer där jag diskuterar möjliga handlingsalternativ som pedagog, med betoning på hänsynstagande, respekt och jämlikhet. Det jag eftersöker i samtalen är sätt att stärka barns integritet och samtidigt ge föräldrar adekvat information om sitt barn. Dessutom reflekterar jag över övergripande riktlinjer som är moraliskt försvarbara för pedagoger att handla efter. Jag har lyft fram hur vi tänker kring de relationer vi skapar till såväl barn som föräldrar och har under skrivandets gång fått upp ögonen för hur barn svarar när vuxna ställer frågor samt hur viktigt det är att det finns kvalitet i relationer till såväl föräldrar som barn. Barns integritet går som en röd tråd genom hela min essä och de etiska perspektiven har gett mig en fingervisning om hur jag bör förhålla mig till samtalen och mitt praktiska yrkeskunnande. Därigenom har jag fått en större förståelse för och kunskap om hur mina handlingar kan bidra till att ge föräldrar adekvat information om sitt barn och hur jag bör förhålla mig till mina egna yrkesetiska förpliktelser. En viktig slutsats som jag drar är hur betydelsefullt det är att vi ställer frågor till barn som handlar om vilka de är tillsammans med andra, innan vi frågar dem vilka de vill bli. Slutligen vill jag framhålla att det finns stor praktisk kunskap hos pedagoger, vars röster behöver komma fram i reflektion tillsammans med andra.

 • Johansson, Katarina
  Södertörn University, Teacher Education.
  Den villkorade leken: “Alla ska vara med”: En vetenskaplig essä som undersöker fritidslärarens arbete med mellanmänskliga relationer2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In this essay, I discuss the expression "everyone should be included". Portrayed experiences starts this essay and describes situations where children are excluded from the play. Sometimes we as pedagogues, in democratic spirit and goodwill, try to change the play and include the excluded. There is a constant struggle for agency partly from us as adults but also between the children. Research illustrates that children need support in their relationship work. The question is whether they get the support they need when it also appears that there is no professional language for talking about children's relational work. My questions are: What determines if children are included in the play? How is children's participation in peer cultures discussed? I will also reflect on my role as a teacher at the after-school center and how it can be formulated from a relational perspective. My purpose is to highlight the discussion about the children's relationship work and their access strategies because they often lead to complex situations. I have a hermeneutical approach in which I discuss previous research in relation to my portrayed experiences, and by the following perspectives: participation in peer cultures, access strategies, status hierarchies, inclusion and exclusion in play. My conclusion is that these interpersonal dilemmas are complicated. It is clear that the interpretation varies depending on individual and contextual factors. It is necessary that we as pedagogues are committed and support the children through our presence in the play. At the same time, this requires a caution and active reflection on the fact that we as adults from a higher hierarchical position interpret and judge children in these interpersonal social contexts.

 • Pettersson, Erika
  Södertörn University, School of Historical and Contemporary Studies, History of Ideas.
  Det perfekta sättet att bli rik på – utan att upptäckas: Konstruktionen av Operation Cobra i svenska dagstidningar 1983-19852017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay explores Operation Cobra based on a social constructivist perspective, according to social constructivist Ian Hacking. To do this, I examined newspaper articles from that event. The purpose of this paper was to examine how the border between extortioners and terrorists was constructed during the Swedish 80's and to examine why the perpetrator was constructed as a extortion and not a terrorist. I also examined how a terrorist from the eighties differs from the present-day terrorist. My result shows that the limits of what the perpetrator is being constructed depends on the newspaper articles and how the journalists have described him. He was designed as a terrorist, extortionist, correct, pedant, and also a madman. Operation Cobra took place in Sweden in 1983-1985 and has been described as Sweden's biggest extortion event.

 • Jakobsson, Peter
  et al.
  Södertörn University, School of Culture and Education, Media and Communication Studies.
  Stiernstedt, Fredrik
  Södertörn University, School of Culture and Education, Media and Communication Studies.
  Arbetarklassens symboliska utplåning i medelklassens medier2018Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I denna rapport redovisas resultat från den existerande forskningen – både i Sverige och internationellt – kring relationerna mellan samhällsklass och medier. Bland annat ser vi att arbetarklassen är kraftigt underrepresenterad och osynliggjord – den undanhålls både röst och erkännande – i svenska medier och att avsaknaden av representation i medierna kan leda till en (berättigad) känsla av osynliggörande som i sin tur kan ligga till grund för ett avståndstagande från medierna. Vidare ser vi att klasserna är betydligt mer ”segregerade” i televisionens genresystem i dag än vad som var fallet för 35 år sedan; arbetarklassen har i det närmaste försvunnit från nyheter och faktaprogram och återfinns istället huvudsakligen i film, drama och reality-program. Just reality-tv ger dramatisk form till dominerande ideologier som på samma gång exploaterar klass – för att skapa narrativ dramatik – och förnekar eller undertrycker frågan om klass och klasskonflikter. Inte minst gestaltas personer från arbetarklassen på ett stereotypt, nedsättande och hånfullt sätt. Avsaknad av röst och erkännande kan blockera formeringen av klassidentitet och minska arbetarrörelsens möjligheter att organisera sig och formera sig för politisk kamp. Vad gör dagens svenska arbetarrörelse på detta område?

 • Rashedy, Rana
  Södertörn University, School of Historical and Contemporary Studies, Study of Religions.
  Ateism i läroböcker: En läroboksstudie om ateismens utrymme i åtta läroböcker. Råder det en sekularitetsnorm i dessa böcker?2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The overall aim of this bachelor thesis is to discover the portrayal of atheism in eight textbooks, published by established publishers and authors. And through that see if there is a secularist norm in the textbooks. The eight textbooks are written in accordance with the curriculum for the mandatory, non-confessional school subject Religious education, used in upper secondary schools.

  The result of this thesis is tied in to the four different themes of the analysis: 

  • Atheism as Marxism, existentialism? 
  • A secularist norm? 
  • A religious norm? 
  • The textbooks discussion and factual issues? Related to the keywords 

  The findings of this bachelor thesis indicate that there can be a secularist norm as well a religious norm. This has been presented through the textbooks description of atheism and the relevant keywords. The thesis has also demonstrated that the portrayal of atheism is linked to the description of Marxism and existentialism among other non-religious worldviews, such as humanism and secular humanism. 

  The result of this bachelor thesis is also linked to Karin Kittelmann Flensners thesis Religious Education in Contemporary Pluralistic Sweden, especially her secular discourse. 

   

   

 • Forslund, Kalle
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Naderi, Poja
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Sportchefen inom svensk elitfotboll: En kartläggning av rollens arbetsuppgifter och professionaliseringens påverkan2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att undersöka yrkesrollen sportchef i svensk elitfotboll och rollens arbetsbeskrivning. Dessutom avser studien skapa en överblick över hur professionalisering har påverkat sportchefen. I och med att det saknas specifika svenska studier kring yrkesrollen är målsättningen att skapa en förståelse kring frågeställningen och en tydligare vetenskaplig inblick. Studien utgår ifrån tidigare forskning i ämnet och hänvisar till flertalet vetenskapliga artiklar, detta för att få en så överskådlig bild som möjligt. Av den tidigare forskningen har sex analytiska verktyg skapats som sedan appliceras i analysen för att avgöra på vilket sätt professionaliseringen har påverkat sportchefsrollen. För att skapa dessa verktyg har kännetecken för byråkratisering och kommersialisering även använts då det finns likheter med professionaliseringen. För att genomföra studien har tolv intervjuer gjorts, varav sex respondenter är/har varit verksamma sportchefer på elitnivå medan de övriga sex är anknutna till sportchefsrollen. Analysen har resulterat i slutsatsen att sportchefsrollen innefattar vissa återkommande uppgifter men att rollen skiljer sig beroende på organisation och förutsättningar. Professionalisering har bl.a. bidragit med specialisering, större utrymme för externa aktörer samt större krav på utbildning för sportchefen.

 • Vafa, Amir
  et al.
  Södertörn University, School of Natural Sciences, Technology and Environmental Studies.
  Grimsberg, Maya
  Södertörn University, School of Natural Sciences, Technology and Environmental Studies.
  Käppalaförbundet- Kommunikation och uppströmsarbete: En fallstudie2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Käppalaverket renar vatten från över en halv miljon människor i elva kommuner tillhörandes Stockholms län i Sverige. Avloppsreningsverket är certifierat för sitt miljöarbete och som en del av detta bedrivs ett aktivt uppströmsarbete, som består i att minska mängden miljöskadliga ämnen från olika källor innan de når avloppsvattnet. Uppströmsarbetet är en viktig del i att uppfylla kraven i EU:s vattendirektiv. Men ett av de större hindren för att implementera den kunskap som finns om uppströmsarbete är kommunikationen mellan de inblandade parterna, som i detta fall består av Käppalaförbundet och de elva medlemskommunerna. I denna fallstudie undersöks om återkoppling mellan Käppalaförbundet och medlemskommunerna existerar, och i så fall hur återkopplingen mellan dem ser ut. Vidare har eventuella faktorer som kan underlätta eller försvåra kommunikationen undersökts. Det empiriska materialet består av enkätsvar från de elva medlemskommunerna och en intervju med chefen för uppströmsarbetet samt en samhällskommunikatör på Käppalaförbundet. Resultatet tyder på att en symmetrisk tvåvägskommunikation, där återkoppling som möjliggör för alla parter att ge uttryck för sina tankar och bli lyssnade på, förekommer i hög utsträckning. Dock kan det ibland förekomma en envägskommunikation, vilket innebär att enbart en part får komma till tals. Faktorer som påverkar kommunikationen är bland annat det gemensamma språket, hur mötena är utformade samt att kommunikatörerna på kommunerna ofta byts ut.

 • Public defence: 2018-06-01 10:00 MA624, Huddinge
  Porseryd, Tove
  Södertörn University, School of Natural Sciences, Technology and Environmental Studies, Environmental Science.
  Endocrine disruption in fish: Effects of 17α-ethinylestradiol exposure on non-reproductive behavior, fertility and brain and testis transcriptome2018Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Aquatic environments are the end recipient for most anthropogenic chemical pollutants. One common chemical pollutant found in the aquatic environment is 17α-ethinylestradiol (EE2), a synthetic estrogen used in contraceptive pills. EE2 is found in sewage treatment plant effluents and surface waters in concentrations from non-detectable up to 300 ng/L. EE2 has the ability to bioaccumulate and is more than 10 fold more potent in fish than the natural counterpart estradiol. Exposure has led to skewed sex ratios, decreased egg and sperm production, and altered reproductive behavior.  The aim of this thesis was to investigate the effects of EE2 exposure on non-reproductive behavior and fertility in fish. We found that zebra fish exposed to low concentrations of EE2 during development showed increased anxiety-like behavior and decreased fertility that were persistent in adulthood, even after a long remediation period in clean water. The altered behavior and lowered fertility were accompanied by alterations in the testis and brain transcriptome of possible significance for the behavior and fertility effects. The zebrafish was also used in adult exposures of EE2 and citalopram, alone and in combination to investigate if behavioral effects can be detected at very low concentrations, and if so, if the two compounds would interact and affect the behavioral outcome. Anxiety-like behavior was altered by EE2 and the two compounds in combination affected the outcome of each other. Further, when developmental exposure of progeny to wild caught three spined stickleback was used as a link between laboratory fish and natural fish populations, EE2 was found to decrease the anxiety-like behavior in the adult stickleback as well as cause ovotestis and intersex, feminization and sex reversal of genetic males. In conclusion, fertility and non-reproductive behaviors in the zebrafish and three spined stickleback are sensitive to EE2 exposure and effects from developmental exposures seem to be persistent.  Fertility and behavior are of high ecological significance for fish and alterations due to EE2 exposure might have negative effects on population fitness. The persistent alterations in the transcriptome of the zebrafish testis and brain lead to generation of hypotheses of mechanisms involved in the behavior and reproductive phenotypes caused by developmental exposure to EE2.

 • Nord, Karolina Olga
  Södertörn University, School of Culture and Education.
  Capable parents: Freedom  of choice under the GDPR: A case study of families’ media literacy competencies2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  An increasing number of Swedish children have access to connected media devices and as the European Union General Data Protection Regulation will soon be implemented, on May 25th, 2018, it creates new options for parents. The GDPR suggests that parents will have greater freedoms to manage children’s data. However, this thesis questions that notion with governmentality theory and investigate how these choices will be met by the parents. Previous research propose that media literacy is the ability to access, evaluate and create messages that better reflect citizens’ realities, carrying hopes of democratisation. The accounts of five Swedish families portray an absence of adequate media literacy competencies to manage children’s online safety, regarding commercial data processing. Not only revealing difficulties in complying with the GDPR, but also that media literacy competencies alone would not make the families interviewed more engaged in changing habits regarding their privacy. Indicating that the parents equated GDPR to obsolete choices, where partial or full opt-out would cause a greater menace than the commodification of children’s data.

 • Enocksson, Alexandra
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Sezer, Sinem
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Rekrytering i praktiken: Rekryterarens beslutsfattande och bedömning av kandidater i rekryteringsarbetet2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Today, employees are considered as the company's largest assets. Recruiting and attracting employees with the right competence provides competitive advantages. However, a recruitment can be quite costly. According to Langhammer (2013) there is a correlation between recruitment in research and how recruitment takes place in practice. The aim of this study is to investigate how recruitment takes place in practice, the recruiters approach to objectivity and subjectivity, and if recruitment to the own group are managed differently. Intotal, eight respondents have been interviewed through semi-structured interviews and all respondents are working with recruitment as their main task. Interview material were analysed from psychometric and social approaches, Kahneman's systems 1 and 2, wheresystem 1 is linked to the recruiter's gut feeling (Kahnemans, 2013) while recruitment into their own workgroup, is analysed from a principal agent perspective. The results showed that respondents strive to work based on a standardized recruitment process in line with the psychometric approach. However, factors that belong to the social approach are being practiced. Seven out of eight respondents indicated an awareness of subjectivity and that feeling of power could affect the assessment of the candidates. The impact on subjectivity could derive from the recruiter but also from the contracting company. The interview itself was raised by several respondents as a situation influenced by the recruiter. Among otherthings, the recruiter's communicative qualities were of importance for the interview and thereby, for the overall assessment of the candidate. Regarding recruitment to the own group, the respondents answered that subjective values such as personality and whether the candidate would fit to the team, weighed more than recruiting to an external company.

 • Public defence: 2018-05-25 13:00 MA624, Huddinge
  Lönn, Maria
  Södertörn University, School of Culture and Education, Gender Studies. Södertörn University, Centre for Baltic and East European Studies (CBEES), Baltic & East European Graduate School (BEEGS).
  Bruten vithet: om den ryska femininitetens sinnliga och temporala villkor2018Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  Visual signs like skin color are just one of many factors in how white femininity is being articulated and interpreted. Other important components are the concept of a Eurocentric and linear temporality and the importance of being situated as modern. This thesis explores how certain forms of white femininity, depending on their locus, are privileged while others are seen as broken according to a hierarchy of white femininity

  Key to the dissertation are fashion-oriented white Russian women living in Stockholm, St. Petersburg and Moscow who are trying to embody ideas of modernities and normative temporality through the body and the senses. One way of doing so is by controlling their sensory expressions and thus that which white subjectivity has a long history of trying to transcend: the body. An example of this is the attempt to control smell, which works as a reminder of the primitive, animal, and outdated parts of the human being.

  Instead of investigating the making of the modern body-controlled white femininity through discourses, representations or articulated thoughts, the thesis focuses on how white femininity is inscribed in racialized perceptions through the level of bodily habits – or more specifically bodily habituations of norms and body schedules. This is done through a multisensory method that centers the ways smell, the visual, the haptic and the tactile are used as a way to experience and express modernities. Another important factor is how white femininity never articulates itself alone, but is instead always-already intimately connected to other bodies and objects. Thus, white femininity must always be seen as an intercorporal exchange. 

 • Jonsson, Elin
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences, Journalism.
  Book, Cathrin
  Södertörn University, School of Social Sciences, Journalism.
  #Metoo-rörelsen och TV4Nyheterna: En kvantitativ innehållsanalys av TV4Nyheternas rapportering kring #Metoo-rörelsen2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Under hösten 2017 präglades den nationella och internationella nyhetsrapporteringen till stor del av #Metoo-rörelsen. En rörelse vars mål är att bekämpa det sexuella våld som kvinnor varit offer för. I kölvattnet av de senaste månadernas mediala uppmärksamhet vill vi med den här kandidatuppsatsen påbörja forskning runt fenomenet.

  Syftet med studien var att genom kvantitativ innehållsanalys som metod utröna hur #Metoo-rörelsen kan komma att framställas i nyhetsformat. Vi har valt att fokusera på den kommersiella tv-kanalen TV4 och deras kvällsnyheter under en fyraveckorsperiod med start den 16 oktober 2017. Inom ramen för gestaltnings-, dagordnings- och nyhetsvärderings- teorierna har vi undersökt hur presentationen av #Metoo-rörelsen kan ta sig uttryck i TV4Nyheterna. Nyhetssändningarna som använts som material för undersökningen har funnits tillgängliga på TV4s hemsida men det går också att hämta allt material på Kungliga Biblioteket i Stockholm.

  Undersökningen visar bland annat att nära 70 procent av de analyserade sändningarna på TV4Nyheterna berörde #Metoo-rörelsen. En av drivkrafterna till det stora utrymmet för #Metoo-rörelsen i de analyserade sändningarna var att elitpersoner genom sociala och traditionella medier varit aktiva i rörelsen. Studien visar även att alla offer som presenterades i nyhetsinslagen var kvinnor och att 89 procent av förövarna i inslagen var män. För att ge studien vidare bredd valdes två andra aktualiteter ut i en mindre komparativ del: Kataloniens kamp för självständighet från Spanien och USAs president Donald Trumps utspel i sociala medier som även har legat på agendan under studiens gång. Resultatet uppvisade att dessa två aktualiteter givits mindre utrymme än #Metoo-rörelsen. 

 • Yacoub, Allan
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Nilson Törnqvist, Anna
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Sociala medier som kommunikationskälla för returpolicy2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: E-commerce has with the rapid development of social media created conditions for E-tailers to become more consumer focused and social. The lack of possibility to physically examine products before purchasing has led to loss of revenue as a consequence of increased number of returns. Logistic management regarding returns must focus on optimizing the use of networks, a tool for this is social media. The usage of social media is extra important for clothing retailers because it creates further dimensions to the consumer experience and at the same time consumers use social media as an extended source to find information about companies. An optimal way of using social media is therefore an important success factor for clothing e-tailers.

  Purpose: The purpose with the study is to create knowledge regarding consumers desire about how e-tailers within the clothing industry should communicate their return policy by using social media.

  Methodology: The qualitative study is based on a deductive approach where the data has been collected through semi-structured interviews.

  Conclusion: The result of the study indicates that consumers wish that e-tailers within the clothing industry offers a function for chat on their social medias and their webpages for information and interaction regarding their return policy.

 • Andersson, Johanna
  Södertörn University, Teacher Education.
  Sinnesslö och bildbar: En studie om eleverna på Skolan för sinnesslöa barn och Slagsta skola under 1905–19152018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats undersöker eleverna som gick på Skolan för sinnesslöa barn och Slagsta skola under 1905–1915. Undersökningen ämnar besvara vilka elever som blev antagna på skolorna och vilka förhållanden de kom från, men också hur de beskrevs av skolans lärare och läkare. Källmaterialen som studerats är sjukjournaler skrivna av skolans läkare samt matriklar skrivna av skolans lärare. Undersökningen utgår från både en kvantitativ- och en kvalitativ innehållsanalys. Utifrån kvantitativ innehållsanalys besvaras vilka förhållanden elever kom från och för att se hur eleverna beskrevs av skolornas lärare och läkare används en kvalitativ innehållsanalys. De teoretiska perspektiven som denna uppsats utgår från är en blandning av Judith Areschougs perspektiv om att sinnesslöundervisningen både syftade till att hjälpa och kontrollera de sinnesslöa barnen, men också Karin Johannissons analys av den svenska statens kontroll över befolkningens hälsotillstånd. Johannison benämner detta samhällskroppen på grund av att befolkningens kroppar inte längre ansågs vara en individuell ensak utan en samhällsfråga.

  Majoriteten av eleverna som blev antagna på skolorna under 1905–1915 kom från arbetarklassen och medelklassen i Stockholms stad. Procentuellt var de antagna eleverna något fler pojkar än flickor, men det var marginella skillnader. Att eleverna kom från dessa förhållanden kan bero på att den svenska staten såg barnen som sociala problem för lokalsamhället. För samhällets trygghet ansågs det bästa alternativet att placera de sinnesslöa barnen på asyler, anstalter eller sinnesslöskolor där de kunde kontrolleras. Men i skolan kunde de sinnesslöa barnen också hjälpas eftersom att de fick mat, husrum och en bättre anpassad undervisning.

  Det som skolornas lärare noterade i matriklarna berörde elevens personlighet, intellektuella förmågor och uppförande i skolan och mot andra. I sjukjournalerna hade skolans läkare sakligt och utförligt nertecknat elevens fysik, utseende och förmåga att sköta sig. De detaljerade beskrivningarna av eleverna i matriklarna och sjukjournalerna kan tolkas som ett uttryck av statens ambition att mäta och dokumentera samhällets befolkning, speciellt de som bedömdes som sjuka. Med syftet att utreda och stoppa degenererade arvsanlag som ansågs vara ett hot mot den svenska befolkningen.

 • Holmdahl, Jessica
  Södertörn University, School of Culture and Education, Swedish Language.
  En komprimerad syn på ätstörningar i regionala vårdprogram: en multimodal kritisk diskursanalys av hur ätstörningar realiseras genom bilder och flödesscheman2018In: Kritiska text- och diskursstudier / [ed] D. Wohjan, C. Seiler Brylla & G. Westberg, Huddinge: Södertörns högskola, 2018, no 6, p. 101-122Chapter in book (Refereed)
 • Ström, Annika
  Södertörn University, School of Culture and Education, Rhetoric.
  De Rhetorica Vetere et Nova: Två dissertationer om retorikens historia (1743 och 1746): Utgåva av latinsk text i urval, översättning samt inledning av Annika Ström2018Collection (editor) (Refereed)
  Abstract [sv]

  Under tidigmodern tid i Sverige utvecklades på universiteten föregångarna till dagens akademiska avhandlingar. Dessa så kallade dissertationer speglar den dåtida normen för vetenskapligt skrivande och utgör lärdomsprov från den akademiska världen som den såg ut under 1600- och 1700-talen.

  I fokus står två dissertationer, framlagda vid Uppsala universitet av magister Olof Lindbom, med professor Petrus Ekerman som preses. Det rör sig om två separata tryck från 1700-talets första hälft, vilka tillsammans tar sig an att diskutera retorikens historia. I den första delen (1743) avhandlas den gamla retoriken, det vill säga den klassiska grekiska och romerska traditionen och exempelvis Platon, Aristoteles och Cicero. I den andra delen (1746) tar framställningen avstamp i 1500-talet och retorikern och filosofen Petrus Ramus och presenterar sedan den senare retoriska traditionen.

  Dessa avhandlingar tillgängliggörs här i form av en utgåva av den latinska texten tillsammans med en översättning. Författarens egna noter till texten förklaras i en kommentar. I ett inledande avsnitt diskuteras dissertationernas kontext och även de källor som används i dissertationerna. Denna bok vill, utöver att tillgängliggöra texterna, även ge insyn i den dåtida bilden av retorik som lära och också synliggöra hur dessa dissertationer skrevs.

 • Ledin, Per
  et al.
  Södertörn University, School of Culture and Education, Swedish Language.
  Machin, David
  Örebro University.
  Doing critical discourse studies with multimodality: From metafunctions to materiality2018In: Critical Discourse Studies, ISSN 1740-5904, E-ISSN 1740-5912Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In Critical Discourse Studies (CDS) and in other linguistics oriented scholarly journals we now see more research which draws upon multimodality as part of carrying out analyses of how texts make meaning, in order to draw out the ideologies which they carry. However, much of multimodality is itself based closely on one theory of language called Systemic Functional Linguistics (SFL). And despite calls from some scholars there has been no real interrogation of the concepts and models drawn from this theory as regards how suitable they are both for analyzing different forms of communication and for answering concrete research questions of the nature asked in CDS. In this paper we assess the core principles, taken from SFL into multimodality. Using examples we consider which are more or less suitable for the kinds of work we do in CDS. We make a case that SFL has a narrow notion of ‘texts’ and a weak notion of context. We show how we can address such problems to deal with what we call the ‘materiality’ of multimodal communication.

 • Altemyr, Emmy
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences, Journalism.
  Forsberg, Paulina
  Södertörn University, School of Social Sciences, Journalism.
  Medierna och #Metoo: En kvantitativ innehållsanalys om rapportering kring sexualbrott och sexuella trakasserier före och efter #Metoo i två morgontidningar och två kvällstidningar2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den femte oktober 2017 gick flera kvinnor i USA ut med anklagelser om sexuella övergrepp och våldtäkter mot filmproducenten Harvey Weinstein. Kort därefter startade skådespelerskan Alyssa Milano hashtaggen #Metoo där hon uppmanade kvinnor att vittna om sexuella övergrepp. Kampanjen #Metoo tog över sociala medier och kvinnor i stora delar av världen började dela med sig av egna berättelser om sexuella trakasserier och övergrepp.

  Syftet med vår studie är därför att undersöka huruvida mediernas rapportering kring sexualbrott och sexuella trakasserier har förändrats efter #Metoo-kampanjens stora genomslag. Genom en kvantitativ innehållsanalys av 80 stycken publicerade artiklar om bland annat hur offer och förövare porträtterats, om namnpublicering har skett samt vilka som har fått komma till tals i artikeln, studerats.

  Resultatet av den kvantitativa innehållsanalysen visar att mediernas rapportering om sexualbrott och sexuella trakasserier skiljer sig inom vissa områden. Inom kategorierna juridisk process, former av sexualbrott och namnpublicering av offer och förövare kan fler skillnader ses än i övriga kategorier. En tydlig skillnad är att innan #Metoo-kampanjen hade den rapporterade händelsen följden av en juridisk process medan efter kampanjen kunde det räcka med en internutredning eller en anklagelse för att medierna skulle rapportera och namnpublicera personerna i artiklarna.

 • Wawrzeniuk, Piotr
  Södertörn University, School of Historical and Contemporary Studies, Institute of Contemporary History.
  “Lwów Saved Us”: Roma Survival in Lemberg 1941–442018In: Journal of Genocide Research, ISSN 1462-3528, E-ISSN 1469-9494Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The ritualized memory of genocide has been a cornerstone of Roma political mobilization during at least the last three decades. A uniqueness paradigm has been developing for some time, applying a memorial discourse inspired by the Jewish Holocaust model. While paralleling each other in time, the mass murders of Jews and Roma during the Second World War differed on several points. In the General Government of the Occupied Polish Territories and the territories occupied by Nazi Germany after Operation Barbarossa, the persecution of Roma took place largely in local initiatives. Consequently, the Nazi policies varied considerably, leading to territories in which Roma were annihilated and those in which about half of the Roma population survived. Considerable differences could also appear within the same administrative unit. In Distrikt Galizien, the southeastern-most district of the General Government, Roma were persecuted violently in the countryside, while the district capital of Lemberg (Lwów, Lviv) saw a different course of events. The picture that appears from the available documents also diverges from survivor testimonies and general accounts of the persecution of Roma as being similar and parallel to that of Jews. Roma were present in Lemberg throughout the Nazi occupation and the authorities were aware of their whereabouts. Roma were not confined to the ghetto, but many, along with Poles and Ukrainians, remained within the territory of the ghetto, parts of which had constituted areas of Roma settlement in Lemberg since the mid nineteenth century. Several Roma also lived in wagons in various locations in 1942–43, as well as in quarters close to the town’s centre. Altogether, several hundred Roma lived in Lemberg, and their treatment by the local courts was different from that of Jews, bearing more similarity to the way in which Polish and Ukrainian cases were handled.

 • Cengiz, Alex
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences, Business Studies.
  Danho, Markus
  Södertörn University, School of Social Sciences, Business Studies.
  Styrformers spridning och översättning: En studie om agila metoder i litteratur och i praktiken2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Purpose: The purpose of this paper is to study the diffusion possibilities of agile methods, and project managers' experiences regarding the motivation and implementation of agile methods.

  Theory: The following study has been done using Røvik's theories of institutionalized organization recipes. The theory of the diffusion of recipes has been used to analyze whether agile methods have the properties in order to spread. To investigate the motivation for using agile methods, the motivation phase has been used. In addition, the adoption phase with focus on translation of recipes has been used to analyze the implementation of agile methods.

  Method: A qualitative method with a deductive approach has been used in this study, as these were considered appropriate for the purpose of the study. The primary data has been collected through semi-structured interviews with project managers chosen through a convenience sample. The study has also been enriched with secondary data in the form of conceptual literature on agile methods.

  Conclusions: Based on the chosen theory, the possibilities for diffusion of agile methods appear to be weak. The stories told by the project managers regarding the implementation of agile methods show that the methods have been adapted, translated according to the circumstances of the projects. The methods that have been used and combined are Scrum and Kanban. The concepts of iteration, communication, customer and flexibility were recurring arguments for using the methods.

 • Holmström, Michaela
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Det har inget med mig som person att göra, det är bara något jag gör: En kvalitativ studie om Försäkringskassans handläggare och deras uppfattningar och förhållningssätt till yrket.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study focuses on the case workers, employed by the Social insurance agency and how they experience their work, and the contact with the insured members of the society they deal with on a daily basis. The study is conducted by five interviews from two of the departements that constitutes the agency. Even though the decision making differs in the departements, the informants share many of the same perceptions of their work and how it feels to maintain contact with the insured individuals. The result shows that the case workers maintain a distance to the individual by not trying to engage personally in the different errands. The study also focuses on the organizational endeavours they encounter, for example a high turn over of the staff. The high turn over leads to a difficulty for them to manage all the errands and the employees are there for forced to prioritize among the errands. That becomes a subjective priority based on the case workers view of the importance of the errand. The study has also taken in to account whether or not the case workers engage to coping strategies to cope proffesionally with their insured members. The empirical material has been analyzed mainly with the theories regarding street-level bureaucrats that was first introduced by Michael Lipsky (2010) and Roine Johansson (2007).

 • Gardeström, Elin
  Södertörn University, School of Social Sciences, Journalism.
  Reklam och propaganda under svenskt 1930-tal2018 (ed. 1)Book (Refereed)
  Abstract [sv]

  Vad var reklam?

  Under 1930-talet var reklam ett nytt modernt fenomen som det fästes visionära förhoppningar vid. Reklamen skulle tjäna samhället och bygga framtiden, menade företrädare för den framväxande näringsgren som reklam var. Reklamen skulle skapa välstånd, men också lära människor trafikvett och den användes även för att lösa samhällsproblem som trångboddhet – även politik kunde det göras reklam för.

  I denna bok undersöks reklamen som påverkansform och hur den relaterade till andra former av påverkan under 1930-talet; ett decennium under mellankrigstiden, klämt mellan depression och krigshot, men också en tid av utveckling av näringsliv och reklam. Studiens perspektiv är att nå historien om reklamens utveckling från två håll: För det första genom att empiriskt undersöka hur reklamen förstods och brukades. För det andra hur denna utveckling språkliggjordes. Här undersöks relationen mellan reklam och fyra andra kommunikativa begrepp; propaganda, upplysning, agitation och information. Undersökningen har fokuserat på tre olika aktörer; den framväxande reklambranschen, Kooperativa förbundet och det socialdemokratiska partiet.

 • Bigert, Marcus
  Södertörn University, School of Social Sciences, Sociology.
  Tillitens tillflykt och substitut: En kvantitativ sociologisk studie om relationen mellan generaliserad tillit, institutionell tillit och medborgarnormer2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  A relatively common theoretical notion within the research field concerning trust and norms of citizenship in the social sciences is that both of these concepts are positively related through what is most often called social capital. This particular communitarian perspective encourages the idea that trust is both needed for, and built through networks as well as social- and political participation which should be reflected through a shared sense of obligations and expectations upon one another; a set of citizen norms. The very foundation of such and theoretical basis makes it difficult to use this perspective to explain an absent correlation between trust and norms of citizenship, and even less a negative such correlation. Nonetheless, findings in social scientific research on this matter have sometimes shown an absent or even negative correlation between trust and norms of citizenship. The purpose of this particular study is to evaluate the relationship between generalized trust, institutional trust and norms of citizenship within the swedish population. Furthermore, the aim is to explain how a negative correlation between generalized trust and norms of citizenship is possible to be understood as a compensation of trust through the means of substitutes. In this discussion, the relevance of institutional trust comes in to light as a means of legitimizing the accountability within the norms of citizenship as expectations on "good citizens". Conclusively, the empirical findings show results similar to what has been presented in some earlier research articles, namely the existence of a negative correlation between generalized trust and norms of citizenship, a positive correlation between institutional trust and norms of citizenship and finally a negative relationship between generalized and institutional trust.

 • Raud, Charlie
  Södertörn University, School of Natural Sciences, Technology and Environmental Studies.
  How post-processing effects imitating camera artifacts affect the perceived realism and aesthetics of digital game graphics2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study investigates how post-processing effects affect the realism and aesthetics of digital game graphics. Four focus groups explored a digital game environment and were exposed to various post-processing effects. During qualitative interviews these focus groups were asked questions about their experience and preferences and the results were analysed. The results can illustrate some of the different pros and cons with these popular post-processing effects and this could help graphical artists and game developers in the future to use this tool (post-processing effects) as effectively as possible. 

 • Varli, Daniella
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Basmaci, Adessa
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Professionella samtal med barn i utsatta situationer: En kvalitativ studie om barnsamtal uitfrån socialsekreterarens perspektiv2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of the study is to study social workers' experiences of communicating with children within the frame of child protection work. This includes the key factors that social workers experience in professional communication with children, how the conversations are designed and implemented, as well as the obstacles and opportunities that may arise in communication with children. The study is based on a qualitative approach, as the purpose of the study is to investigate the social worker's own experience and experiences of communication with children ´s. The empirical material of the study has been acquired through six semi structured interviews with qualified social worker in a children and family. The result shows that there are key aspects that play an important role in professional communication with children, one aspect was the importance of the circumstances and the environment of the conversation. The study shows that the social secretary uses different methods and tools in the implementation of child talks. The result identifies obstacles and opportunities in communication with children, an obstacle raised by social workers was situations where the child did not want to participate and an opportunity is a good conversation environment. Furthermore, the results of the study are discussed based on previous research and theoretical reference framework, which largely confirms what the social worker emphasized for the outcome of the study. 

 • Dahlén, Anton
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  The Performance of the ’Interest Rate-Weapon’: A Study on the Long-Run Relationship between STIBOR T/N and the Inflation in Sweden2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study uses an ARDL(p, q)-model to express a long-run relationship between ‘Stockholm Interbank Offered Rate Tomorrow/Next’ and the inflation in Sweden between 2007 and 2016 to see how efficient the ‘interest rate-weapon’ as a monetary policy-tool have been in affecting the inflation. The study shows that no such relationship can be expressed – hence the conclusion that the expectations of inflation are the most important variable affecting the inflation, and that the agents in the Swedish economy have rational expectations and a trust in the central bank of Sweden to reach its target of a 2 percent inflation rate.

 • Kaun, Anne
  et al.
  Södertörn University, School of Culture and Education, Media and Communication Studies.
  Murru, Maria Francesca
  Narrative mediation of the Occupy movement: A case study of Stockholm and Latvia2018In: Media and austerity: Comparative perspectives / [ed] Laura Basu ; Steve Schifferes ; Sophie Knowles, Abingdon: Routledge, 2018, p. 226-236Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  The economic crisis of 2007/2008 constitutes a moment of rupture not only for the financial markets, but also in terms of political engagement. In reaction to the crisis thousands took to the streets and squares in order to express their critique of the current political and economic system. The critical juncture also highlighted the role of media technologies for political organization and participation, which is reflected in comments on protests related to the financial crisis often over-emphasizing digital social media. This chapter provides an alternative way of engaging with crisis-related protest that moves beyond notions such as networked protests and connected action. Instead the chapter suggests reinvigorating more traditional methods of narrative analysis and critical hermeneutics in order to make sense of representations of protest mobilizations in reaction to the financial crisis. The financial crisis and protest that emerged in response serve as backdrop in order to further the theoretical argument about what role narrative mediation plays in the construction of social reality.

 • Kaya, Sofia
  Södertörn University, Teacher Education.
  ”Visst skiljer de sig från oss andra”: En kvalitativ studie om pedagogers föreställningar, normer och kategoriseringar om barn med intellektuell funktionsnedsättning2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to examine whether pedagogues, in their daily work with children with intellectual disabilities, have perceptions based on earlier work experience with for instance children with average intelligence and also if the perceptions, norms and categorizations of society affect the school environment in which children with intellectual disabilities exist.The study, which focuses on the pedagogues work experience of childrens with intellectual disabilities, was carried out by interviewing four pedagogues in a qualitative manner. The study was analyzed through the theoretical framework of social constructivism. Terms used in the study are: intellectual disability, inclusion, exclusion, integration, perception, categorization, normality, anomaly, norm criticism, power, the competent child and expectation.The results show that the pedagogues has his or her own perceptions about children with intellectual disabilities. The pedagogues’ own use of language affects how perceptions, norms and categorizations are conveyed to the pupils. They also points to their insufficient knowledge of intellectual disabilities. This lack of knowledge also affects how the pedagogues view the institutional striving towards student inclusion in a “school for everyone.” The study also shows that a norm critical perspective is preferable as it allows for perceptions, norms and categorizations to be made visible. The study showed that, in order to avoid unfavorable categorizations and norms, a communicative environment is needed in order to create an understanding in regards to the individual differences that exist between students in the school environment. This essay illuminates the fact that pedagogues – working with children with intellectual disabilities – are affected by the perceptions, norms and categorizations of society.