sh.sePublications
1234 1 - 50 of 171
rss atomLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Corbishley, Karin
  Södertörn University, School of Culture and Education.
  Livlina: Att hålla balansen mellan erfarenheten, livet och döden i omvårdnadsarbetet2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna vetenskapliga essä ämnar jag utforska mina erfarenheter som sjuksköterska och relationen till uppkomsten av praktisk kunskap utifrån en hermeneutiskt –fenomenologiskt perspektiv. Genom gestaltning av patientmöten där jag känt osäkerhet i mitt handlande vill belysa hur konfrontation med svår sjukdom och död utmanat och utvecklat min praktiska kunskap från nyexaminerad till mer erfaren sjuksköterska i onkologisk och palliativ vård. Jag återkopplarmin egen process mot omvårdnadsteoretikern Patricia Benners vetenskapligt beprövade inlärningsmodell ” Från novis till expert” samt filosofen John Deweys text ” Att göra en erfarenhet”. Genom reflektionen utforskar jag betydelsen av livserfarenhet för min yrkesutövning. Min slutsats är att erfarenhet och praktisk kunskap inom omvårdnad är alltför komplexa begrepp för att rymmas inom en linjär inlärningsmodell.

 • Frigren, Lovisa
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Gryde, Alexandra
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  "Nu ska vi prata känslor!": En kvalitativ studie om förändringsarbete och självledarskap2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Aktuella trender verkar tyda på och mena att självledarskap och aktivitetsbaserat arbetssätt är framtidens sätt att leda och organisera. Förespråkare menar att införandet av dessa sätt att arbeta och leda ökar kreativitet och kommunikationsmöjligheter samt individens förmåga att motivera och engagera sig själv. Samtidigt hävdar motståndare att detta inte är ett arbetssätt som passar för alla. Syftet med denna studie är att belysa och beskriva hur implementeringen av självledarskap kan gå till. Under studiens gång visade det sig att denna implementering ofta sker i samband med en övergång till ett aktivitetsbaserat arbetssätt varför dessa ofta syns i kombination. Vidare syftar studien till att undersöka ledningens motiv och vilket motstånd som de kan möta vid denna typ av förändringsarbete. Fem företag som genomfört självledarskapsutbildning hos SelfLeaders har undersökts genom djupintervjuer och observation. Studien visar bland annat att motstånd kan bestå i chefers oro kring nya arbetsuppgifter samt att även medarbetarna kan uppleva oro och missnöje, främst på grund av ovisshet och otydliga förväntningar. Flera av studiens respondenter uppgav att deras medarbetare uttryckte att de var obekväma kring att prata om sina privata känslor, drivkrafter och värderingar på arbetsplatsen. Detta blir problematiskt eftersom arbetet med att identifiera sina personliga värderingar och drivkrafter är själva fundamentet i självledarskap. Studiens resultat och analys sammanfattas till ett antal punkter som kan ses som inspiration till chefer och ledare vid införandet av självledarskap.  

 • Okur, Emine
  et al.
  Södertörn University, Teacher Education.
  Poyraz, Gamze
  Södertörn University, Teacher Education.
  Återkopplingar som ett verktyg för lärande?: En studie om lärares återkopplingar i svenskämnets årskurser 4-62017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The power of a teacher’s feedback is one of the most powerful influences that has an effect on pupils’ learning. Hattie & Timperley (2007) have defined four levels that a feedback can work on. The aim of this study is to investigate the levels in teachers’ feedbacks based on their practical work in grades 4-6 in the Swedish subject. We are doing this by answering the following questions:

  •Which levels are actualized inteachers ́written feedbacks? •Which levels are actualizedin teachers’ verbal feedbacks? •What similarities and differences are there between written and verbal feedbacks regarding their levels?

  The empirical material investigated in this study consists of 85 feedbacks. 63 of these feedbacks are in written form and 22 of them in verbal form. The written feedbacks were assembled by collecting earlier given feedbacks by three teachers. The verbal feedbacks were assembled by observations in two teachers ́ classrooms. Our study shows that feedback based on task level is the most common level overall in the teachers’ feedbacks, followed by feedback on the level of: process, self as a person and self-regulation. This order was the same in written feedbacks but not in verbal feedbacks. The general result could be explained by the fact that task based level is a base level which other levels stand on. In verbal feedbacks, feedback on process level was instead the most common. This might be a result of the fact that teachers in the classroom prefer to give pupils strategies to solve the problems, to immediately giving the correct answer.

 • Solhäll, Eva
  Södertörn University, School of Culture and Education.
  Att arbeta och leva i Hälsoträdgården: relationen mellan en terapeuts yrkesperson och privatperson2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In the form of an essay I explore, in this text, limits and approach for work and private life. I reflect on how the work takes place in my professional practice where I live and work, most of the time, in the same place, Färentuna Hälsoträdgård, a prearranged garden, an area, for health promotion, disease prevention an healing for psychosocial and existential health. Through my writing I also examines how my direction to link the different parts of life can affect the meetings that occur with people I work for. In the essay I let the stories from my professional life, by my own voice, go to dialog with for example R Paulsen, A Gorz and thoughts concerning work, H Arendt about human conditions and E Fromm and M Buber with reasoning about life-worlds and meetings. As part of my work and life means taking the help of nature and art expressions, I also listen to researchers and writers in these areas to deepen the reflection. The survey results are expressing a need for an alternating movement between different definitions of work and roles.

 • Borg, Erika
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences, Business Studies.
  Källström, Linn
  Södertörn University, School of Social Sciences, Business Studies.
  Corporate Social Responsibility (CSR) i kontroversiella industrier: En kvalitativ studie om Svenska Spels CSR-arbete2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Problem: There is no clear definition of the concept of CSR and a lot of research suggests that it is up to the company to define what CSR means to them. Many advocates believe that CSR can be seen as a tool for global governance and as a method of contributing to sustainable development. In controversial industries, the term is often used to achieve legitimacy, as their products can harm society and its individuals. The interesting thing about the study is therefore to see how a company within a controversial industry, applies CSR, when the concept and its meaning to most deals with working for society at large.

  Purpose: The purpose of this study is to investigate how a company within a controversial industry applies Corporate Social Responsibility (CSR).

  Method: The methods used for this qualitative case study are semi-structured interviews and a telephone interview. The interviews conducted with three respondents selected through a subjective selection and by a convenience selection. The selection process of the respondents was based on people suitable for the purpose of the study and not for random reasons. In a company selection, Svenska Spel was chosen.

  Result: The state requires Svenska Spel to take a social responsibility in order to maintain its monopolistic position. The part of CSR that Svenska Spel engages in the most is the gaming responsibility, because the field is in line with the core business. Common to all institutions of Svenska Spel is that they limit the age for all their players and require mandatory registration for all gaming. In addition to the common rules, the gaming responsibility differs in various ways depending on the institution.

 • Elias, Rodlin
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Sahib, Sumana
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Finansiell Bootstrapping, mer än bara pengar: en kvalitativ studie om små IT-företag2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats är av kvalitativt inslag där en undersökning på fem små IT-företag i Stockholmsområde gjorts. Undersökningens syfte var att studera hur tillämpning av finansiell bootstrapping kan vara en lösning av resursbehovet. De teorier som studien utgått från är: finansiell bootstrapping, finansiella gapet, pecking-order teori samt företagets karaktär. Dessa teorier har gjort det möjligt för oss att undersöka om det finns ett samband mellan ett företags karaktär och valet av bootstrapping som finansieringsmetod samt undersöka hur behovet av kontroll kan påverka valet av finansiering. Studiens resultat visar att de undersökta företagen tillämpar olika finansiella bootstrapping metoder i syfte att minimera kostnaderna samt behovet av extern finansiering för att således behålla kontrollen över verksamheten.

 • Lundström, Carl-David
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences, Business Studies.
  Höllisch, Ingrid
  Södertörn University, School of Social Sciences, Business Studies.
  Turned Tables in The Global Economy: Chinese Outward Foreign Direct Investment and Cultural Risk Reduction in Sweden2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: People’s Republic of China has attracted much FDI throughout the decades. According to the World Bank (2016), China has received approximately 20 per cent of the total FDI to developing countries the last ten years which has contributed to the country’s huge economic growth. With a record capital surplus, in combination with governmental policies such as “Going-Global”, China has transformed from being a recipient of FDI, to an investor itself. Much of the OFDI in Europe has gone to Germany and France but there is also a rising interest in the Swedish market. China’s investments in Sweden tripled between 2014 and 2015 and Chinese OFDI to Sweden amounted SEK 7.2 billion during 2016.

  Problem discussion & Purpose: Cross-cultural business is not risk free and cultural differences between China and Sweden are extremely high. Measured in cultural dimensions, the Chinese culture differs from the Swedish culture in five out of six dimensions, which may impose problems when establishing on the Swedish market. The purpose of this thesis is therefore to investigate how Chinese companies internationalize towards Sweden and which aspects of cultural risk they encounter when establishing on the Swedish market. Furthermore, the paper aims to investigate how different trade/investment-facilitating organizations can help Chinese companies reduce cultural risk when establishing in Sweden.

  Theoretical framework: Focus has been on internationalization theories such as the Uppsala model, the network approach and the born-globals. Focus has also been on theories in risk and risk management as well as on the importance of cultural differences which is done by comparing Chinese cultural values in contrast to Swedish cultural values.

  Methodology: The empirical data is generated through a triangulation of methods. Primarily, data is collected from semi-structured interviews which were conducted with representatives from Business Sweden, PwC, Vinge, Mannheimer Swartling and Sino Agro Food. Data is also complemented with internet-mediated questionnaires to Chinese companies situated in Sweden.

  Conclusions: Three aspects of the Swedish economy attract Chinese investors; innovation & technology, competence (know-how and managerial skills) and the Swedish market (strong brands and business opportunities). The internationalization mode used towards Sweden does not fit any of the previously well-known models. However, a new model is introduced- “bred global”, which might fit Chinese internationalization better. Regarding cultural difficulties, differences in norms & values and laws & regulations are found, as well as difference in mentality/work ethics and the concept of time. Prevention of these are establishing relationships, sending agents beforehand and keeping Swedish management in M&As. Trade and investment facilitating organizations in Sweden can assist Chinese companies with different aspects of psychic distance. Business Sweden may reduce market risk and political risk, assisting with market analyses and establishment processes as well as getting contact with lawyers and recruitment agencies. Vinge can reduce legal risk with expertise in business law, M&A related services and negotiations- working as a bridge in cross border transactions. PwC may reduce market risks, assisting with business set up, auditing services, tax planning and transfer pricing compliance.

 • Amini, Shayan
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences, Business Studies.
  Rex, Thomas
  Södertörn University, School of Social Sciences, Business Studies.
  Informationsbrist…javisst!: Börsnoteringars (IPO) efterföljande prestation och prospektets betydelse2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: A public offering or "Initial Public Offering" means that a company is transferred from being unlisted to trading on a stock exchange. When a company is listed, the company needs to establish a prospectus. This document is meant to give potential investors information about the operations in the company with both historical financial data and more descriptive information. The prospectus should therefore contain all necessary information needed to make a well-founded assessment about the IPO. Historically IPOs have tended to overperform in the short term and have an underperformance in the long run compared with already listed companies.

  Purpose: The purpose of the study was to identify the general return patterns for IPOs in Sweden in both short-term and in the long run. The study also aims to investigate whether the company's prospectus published in connection with the IPO can explain these yield patterns.

  Methodology: The general return patterns have been calculated using the Buy and Hold Abnormal Return (BHAR) and Cumulative Abnormal Return (CAR) methods. The raw returns shown by the IPOs have been adjusted to the chosen reference index to determine whether an over- or underperformance has taken place. In addition, several multiple regressions have been conducted to determine whether selected variables can explain the abnormal return shown by IPOs.

  Conclusion: The study results shows that the initial return on the first day of the 2007-2014 period was an average of 2.82% for the study's selection of 45 public offerings from Stockholmsbörsen and First North. The IPOs showed a negative trend with an underperformance in the first three months. The result for the short term is thus not consistent with previous research in IPOs. In the long run, however, the study's selection shows an underperformance of -12.85% measured with BHAR and -24.13% with CAR. This result is consistent with previous studies in other markets. Furthermore, only one of the selected variables, the initial return, could to some extent (16.8%) explain the abnormal return for the first month. The other variables were not statistically significant in any of the studied periods.

 • Strand, Viktor
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences, Business Studies.
  Berneby, Alex
  Södertörn University, School of Social Sciences, Business Studies.
  Hemligheterna bakom fonders prestation: Aktivitet och avgifters påverkan på den riskjusterade avkastningen2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den svenska fondmarknaden är ständigt växande, detta på grund av teknikutveckling och innovationer. Majoriteten av fonder på marknaden är aktivt förvaltade trots att indexfondernas popularitet har växt de senaste åren. Skillnaden mellan passivt och aktivt förvaltade fonder är att den första försöker spegla eller följa ett referensindex medan den andra aktivt försöker avvika från marknaden genom att riskanpassa, byta innehav eller göra frekventa transaktioner. De aktivt förvaltade fonderna har debatterats flitigt den senaste tiden och flera skandaler har förekommit.

  Syftet är att undersöka vilka aktivitetsmått, kostnad och risk som påverkar fondernas prestation i form av avkastning. Resultatet ska sedan kunna avgöra vilka mått som bör presenteras av fondbolag och användas avinvesterare för att göra rationella beslut på den svenska marknaden. För att besvara syftet och undersöka problematiken användes en kvantitativ ansats. Data samlades in för beräkning av Sharpekvot som ställdes mot Aktiv risk, Active share, Omsättningshastighet och Normanbelopp.

  Active share och Omsättningshastighet visade ett signifikant orsakssamband med Sharpekvot vilket innebär att en ökad aktivitet hos fonder genererar en högre prestation. Aktiv risk visade inte på något signifikant samband dock visade måttet en hög korrelation med Active share vilket betyder att de i stort sett säger samma sak. Det tyder på att även detta mått kan påverka den riskjusterade avkastningen. Kostnadsmåttet Normanbelopp påverkade inte avkastningen vilket visar på att fonder med högre avgifter inte behöver betyda en bättre prestation. Skillnaden i avkastning mellan aktiv och passiv förvaltning gav olika resultat. Fonderna delades in i två kategorier; Sverigefonder och Sverigefonder små-/medelstora bolag. I den första kategorin visade genomsnittet av de aktivt förvaltade fonderna en högre avkastning. I den andra jämfördes fonderna mot sitt referensindex där det var tydligt att genomsnittet inte slog index.

 • Burfoot, Christopher
  Södertörn University, School of Natural Sciences, Technology and Environmental Studies, Environmental Science.
  Tourism as a tool for communicating complex environmental issues: Applying the ecosystem services framework to nature-based tourism activities across Iceland2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Throughout the twenty-first century, the lowering cost and increased availability of travel options has resulted in virtually uninterrupted economic growth of the international tourism sector. While financially beneficial, the increased movement of people has also been shown to have a negative impact on the environment, leading to the growth of a more environmentally-friendly approach to travel called nature-based tourism. One country at the forefront of the nature-based tourism movement is Iceland, and while the sector has grown significantly in the country over the past decade, the way in which information concerning environmental issues is communicated to tourists has not been widely researched. Being the case, the aim of this study was to examine the extent to which environmental issues are communicated to the general public through the use of the ecosystem services framework. Four popular nature-based tourism activities were selected for analysis; a whale watching tour, a horse riding tour, a boat tour of a glacial lagoon and a spa experience in a geothermal hot spring. A literature review concerning how the ecosystem services framework related to each of these tours was carried out and findings were compared to observatory data gathered through participation in said tourism activities. Results showed that while scientific publications could be found for each tour/ecosystem service combination, information concerning environmental issues was not widely communicated to participants in the nature-based tourism activities using the ecosystem services framework.

 • Cakovski, Petar
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Dedeic, Emina
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Arbetsrelaterad stress: En studie om stressrelaterad ohälsa inom en organisation2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka samt få en ökad förståelse för hur den arbetsrelaterade stressnivån ser ut på bemanningsföretaget Academic Work. Studien har avgränsats till ett av Academic Works kontor som kallas för Stockholm Väst. För att kunna genomföra denna studie har två modeller valts ut, Krav-Kontroll-Stöd-samt Effort-Reward Imbalance modellerna. Med hjälp av dessa undersöks vilken eller vilka faktor som bidrar till mest negativ stress på Academic Work Stockholm Väst. Studiens ambitioner är utöver detta att undersöka om de två olika modellerna identifierar samma personer som drabbade av arbetsrelaterad stress. För att besvara uppsatsens syfte utfördes en enkätundersökning där samtliga inom den valda populationen deltog. Resultatet från undersökningen visade att kategorin “kontroll” var den som var mest problematisk inom Krav-Kontroll-Stöd modellen och “effort” inom Effort-Reward Imbalance modellen. Vidare kom undersökningen fram till att båda modellerna identifierar samma två personer som drabbade av arbetsrelaterad stress. Utöver dessa lyckades vardera modell identifiera ytterligare två personer som drabbade av arbetsrelaterad stress.

 • Gabriel, Robert
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences, Business Studies.
  Kellgren, Pierre
  Södertörn University, School of Social Sciences, Business Studies.
  Storbritannien vs. USA: Hur påverkas dessa marknader av rykten om företagsförvärv?2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Introduction: Acquisitions has been a tool with the goal of creating growth for companies for a long time. At the same time, investors always strive to allocate their investments to receive as good of a return for their invested capital as possible. This means that investors must quickly identify the optimal investment that have the potential to grow in value in the stock market. When a rumor of a business acquisition is spread, the effect can be a business opportunity regarding the target company for the markets investors which can lead to investors earning a fortune on the market’s reaction without the conformation of the rumor.

  Purpose: The purpose of the thesis is to examine whether rumors of acquisitions affect the stock market's evaluation of the target company's value. Further purpose of the thesis is to examine if there is a difference between different markets regarding the rumors affect. 

  Method: The thesis is examined by a quantitative research method with secondary data from the database ORBIS and Google Finance. The research model is a general event study designed by Craig MacKinlay with the implementation of the regression model EGARCH and Ordinary Least Squares (OLS).  

  Conclusion:  The American and British market demonstrates an abnormal return connected to the rumor of a business acquisitions. The reaction differs between the markets which indicates a difference in reaction towards rumors of business acquisitions. The American market show an abnormal decrease in the markets value whereas the British market show an abnormal increase in its market value. 

 • Hallberg, Anetthe
  et al.
  Södertörn University, Teacher Education.
  Jelleryd, Anna
  Södertörn University, Teacher Education.
  Nya perspektiv på samling: En vetenskaplig essä om samlingens funktion i förskolan2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Our essay is about the function of the assembly in today`s preschool and the educator's role in it, and assembly a forum for learning situations, with the often different and complex conditions that exist in our preschool today. The purpose of this essay is to understand, explain and adapt different methods that we have learned through reflection about the function of the assembly and the educational role of the preschool teacher. In this essay, it is presented regarding assembly as a phenomenon and how we have considered it from a historical, social constructivist and socio culturally perspective. You will find two different assembly situations that become two different examples of the complexity that can occur in today's preschool. Through these two different stories, you can also share the author's feelings of inadequacy. The intention had been to highlight new perspectives and explanations as to how it can be that the assembly still has such a significant role in the profession and why we educators identify ourselves based on how well we are to hold an assembly. Furthermore, we highlight various issues that deal with the role of the preschool teacher in relation to the assembly. The question we have asked ourselves are: How can we use the assembly as a platform for educational learning so that it becomes meaningful for all the children in the group? Which function has the assembly in today's preschool activities? In our writing we have used hermeneutic research as a method and through it we could create a dialog with theoretical reflection. We reflect on whether it is possible to create learning situations where all the children are included. We conclude that it is possible to to perform assembly where we can include all the children, when we work based on a situation-adapted approach, where we adapt the assembly to the children`s differences and needs. We look at how the interaction and communication form the basis of learning from a social constructivist perspective. We raise these questions in order to approach the issue of assembly and our educational role, our assignment based on the curriculum, in a new light and from new perspectives.

   

   

   

 • Jarnbo, Cecilia
  Södertörn University, School of Social Sciences, Business Studies.
  Ansvarsfull kreditgivning: En studie om bankers kreditgivning till företag ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Climate change is something that affects us all. If we do not change our way of living, our planet will be damaged and our lifestyle dramatically changed. Over the past decade, public concern about the environment has increased significantly and companies have had to take measures to attract customers, investors and employees. The financial sector has also had to take action because climate change is a threat to financial stability and long-term prosperity. Banks must work with responsible lending, that is to say, protect their customers from over indebtedness but also work to reduce their indirect environmental impact. Banks have a crucial role for sustainable development because they choose which companies and projects they want to help finance. By examining corporate environmental impact and risk before a credit can be granted, banks can influence companies with a negative environmental impact to take action. The purpose of this paper is to contribute to a deeper understanding of how banks with activities in Sweden work with responsible lending to companies, how it affects the assessment and how it differs between banks. The purpose is also to investigate what tools banks apply in their credit assessment to analyze companies’ environmental impact and risk.

  The study is based on a deductive method with a qualitative approach. The survey consists of interviews with six employees from three different banks. These banks are Nordea, Danske Bank and Handelsbanken.

  The survey's conclusions are that the investigated banks try to work with responsible lending from an environmental and sustainability perspective by reducing their indirect environmental impact. However, the survey shows that banks do not always investigate the environmental impact and risk of a company. This is when the credit analytics considers that there is an obvious risk within the industry in which the company operates or (in one bank) when the credit amount is at a certain level, as the environmental analysis is carried out. Environmental and sustainability factors affect the credit decision because banks do not want to finance companies that involve a high risk for them. The Swedish Financial Supervisory Authority believes that banks should start a dialogue with companies that have a negative environmental impact, to take actions. The survey shows, however, that banks do not currently demand such measures. The investigated banks work in a similar way with responsible lending, however, their tools differ. The survey shows that some banks do not have standardized internal tools for employees to assess companies’ environmental impact and risk. The credit analytics has to use own knowledge and experience to make the assessment. Tools should be introduced to ensure an objective assessment and work as a support for credit analytics. Credit analytics should be educated more regarding responsible lending and sustainability, also in order to engage in dialogue with companies about environmental risks. The survey shows that larger companies choose not to be financed by banks that do not have a clearly stated environmental and sustainability policy. The findings of the survey have been confirmed by the Swedish Bankers’ Association.

 • Shamoun, Ranja
  Södertörn University, Teacher Education.
  Studiehandledning på modersmålet för nyanlända elever: En studie som undersöker svårigheter och stöttning vid högläsning med nyanlända elever2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Rymoen, Anne
  et al.
  Södertörn University, Teacher Education.
  Lärking, Josefin
  Södertörn University, Teacher Education.
  Vad har barn rätt till och vad behöver de... egentligen?: En jämförande studie av barns livsvärldar inom förskole- och skolsammanhang i Sverige och Kambodja2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This comparative, empirical study was conducted during the spring term of 2017. With inspiration from a hermeneutic approach, the study takes its point of departure in social cultural theory and adopts a norm critical and image polarizing methodology. The purpose of our study was, based on semistructured interviews and image analyzes of educational environments, to investigate how children's preschool and school conditions are affected by their surrounding context and how adults’ norms affect which opportunities children are given in the context as they are in. To get an insight into this, we interviewed a total of twelve adults in Cambodia and in Sweden, six in each nation. 

  By performing image analyzes and examining how the respondents define the needs and entitlements of children in the context of education, we have identified norms that affect what the children have and are given. Our results show that the attitudes of adults differ greatly in what children are entitled to in preschool and school, based on the nation they live in. In Cambodia, respondents pointed out the right to school without defining what it should contain. In Sweden, respondents instead expressed that children have so many rights in preschool that the question was too extensive to answer. Additionally, in the question of the needs of children, the answers differ between our two groups. The respondents in Cambodia expressed that love and hope are the children’s primary needs. In Sweden, the responses revolve around material things and children’s need to make their voices heard.

  In the discussion we problematize the normative content of the different contexts and how these two socio-economic counter poles can be understood based on their specific conditions. Respondents' thoughts have prompted us to ask the question: what are children entitled to and what is it that children really need?

 • Magnus, Ulenius
  Södertörn University, School of Natural Sciences, Technology and Environmental Studies, Media Technology.
  Navigating using 360° Panoramic Video: Design Challenges and Implications2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In recent years, technological developments have led to the emergence of 360°. Google Street Map has provided panoramic imagery for a number of years, where users can immerse themselves and pan around in scenarios and follow streets of their liking, familiarizing and navigating themselves with the location. However, this service supports neither video nor moving imagery. This paper explores the use of 360° panoramic videos as a navigation aid on two different platforms as well as consider more subjective perspectives from potential users. The study is conducted through a set of interviews and a focus group where the findings reveal a number of design challenges concerning the development of a navigational system based on 360° panoramic videos. Based on these findings, design challenges are presented and later summarized as three design recommendations; 1) Design for navigation in a panoramic scenery, 2) Support overview and traditional navigation, 3) Support custom tailored features and content. The studies also suggest that the use of a head-mounted display (HMD) increase the feeling of presence which is beneficial for navigational purposes however, the users in this study preferred the mobile device based on practicality. 

 • Olsson, Åsa
  et al.
  Södertörn University, Teacher Education.
  Strömberg, Nina
  Södertörn University, Teacher Education.
  "Vi är redan fyra": En vetenskaplig essä om makt och förhållningssätt i den fria leken2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna essä inleds med två dilemman som speglar barnet och pedagogen i relation till den fria leken i en förskolemiljö. Den fria leken definierar vi som alla de tillfällen i förskolan som inte är planerade aktiviteter eller rutiner som till exempel vila och matsituationer. I den första berättelsen Den attraktiva hörnan beskrivs tre situationer som speglar fri lek i relation till en specifik plats och lekmaterial som många barn finner åtråvärt. I den andra berättelsen Vi leker en trelek gestaltas barns försök till inträde men också uteslutning i leksamt pedagogernas föreställningar om den fria leken vilket påverkar vårt förhållningssätt och agerande. Syftet är att genom dessa dilemman undersöka den fria leken. Vi ställer oss frågor om pedagogens roll och föreställningar om den fria leken samt hur vi, både barn och pedagoger, förhåller oss till inkludering och exkludering. Vår metod är att bearbeta dessa dilemman med hjälp av ett reflekterande skrivande. Vi beskriver kamratkulturer samt William Corsaros tillträdesstrategier vilka barnen använder sig av för att få tillträde till leken. Vi reflekterar genom filosofen Michel Foucault kring maktstrukturer och hur de regler och normer vi pedagoger skapat påverkar barnens interaktion samt hur de används av barnen själva. Vi resonerar kring pedagogens syn på leken; vad och hur vi tycker att barnen ska leka och hur mycket eller lite frihet vi ger dem. Det blir tydligt att vi pedagoger har föreställningar kring barnens kamratkulturer och på sättet de leker. Vi upptäcker att vi styr och korrigerar leken så att den ska stämma överens med dessa föreställningar. Vi får se exempel på vad som från början är fri lek men som under lekens gång styrs av oss vuxna för att minimera konflikter och skapa en lugn miljö, kanske för att som pedagog kunna göra andra administrativa sysslor som annars inte hinns med. Vi upptäcker och synliggör maktstrukturer på förskolan som är skapade av både pedagoger och barn. Under vårt skrivande har vi fått en ökad insikt och förståelse kring rollen som förskollärare och hur vi kan bemöta den problematik som den fria leken kan innebära.

 • Kebedom, Yohanna
  Södertörn University, Teacher Education.
  En jämförande studie om medias framställning av mobbning - med utgångspunkt i diskursanalys2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att analysera talet om mobbning som en diskurs i media. Detta genom att göra en jämförelse mellan hur tidningsartiklar ifrån 1970 respektive 2013 framställde mobbning, mobbaren, offret samt de ansvariga för mobbning. Detta för att senare kunna uttyda eventuella diskursförändringar i framställningen, vilken sålunda är den teoretiska utgångspunkten för studien. Vidare har undersökningen genomförts med hjälp av en kvalitativ metod då en förenklad diskursanalys har använts för att närmare studera språket i artiklarna. Totalt har ett urval av 26 artiklar analyserats. Detta genom att identifiera framställningen om mobbning, mobbaren, offret och de ansvariga, för att vidare kunna urskilja de större mönstren i artiklarnas framställning. Studiens resultat visar att det har skett en diskursförändring i framställningen av fenomenet mobbning, mobbaren, offret och de ansvariga. Det framgår i resultatet att artiklarna ifrån 1970 – talet framställer mobbning som ett våldsamt beteende med olika förklaringar till varför mobbning sker medan artiklarna ifrån 2013 framställer mobbning som kränkningar som kan anmälas. Resultatet visar också på en del likheter, exempelvis när det gäller vilka handlingar mobbarna utför, där artiklarna ifrån respektive år pekar på att mobbarna slår och misshandlar offret. 

 • Turell, Anna
  Södertörn University, Teacher Education.
  Privilegierad kvinna i Europa: En intersektionell analys av handlingsutrymme i Birgitta Stenbergs roman Kärlek i Europa2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In the novel, Kärlek i Europa, the main character Birgitta travels to Europe searching for a new approach to life: to her gender, her sexuality and her social class. The places she visits represent two different discourses: the Stockholmean discourse where life is strictly adjusted to gender and class and the European discourse where the frame of life is more open concerning gender, sexuality and social class. The purpose of this essay is to examine what kinds of scope for action the two discourses enables Birgitta in terms of gender, sexuality and social class. By employing a discourse theoretical method combined with intersectional theory focusing on the power axis of gender, sexuality and social class, I hope to reach my goal of investigating what the discourses enables Birgitta. My results show that, in some respects, the ideals for a woman within the European discourse are less strict than the ones within the Stockholmean discourses. My results also show that while Birgitta leaves the Stockholmean discourse regarding her gender and sexuality, she never fully leaves in terms of her social class. Her habitus is so fully developed that it enables her to float between the classes while travelling Europe.

 • Pettersson, Johan
  Södertörn University, School of Culture and Education, Gender Studies.
  ”Ute på djupt vatten i det här feministiska …”: En fenomenologisk undersökning av feministiska mäns erfarenheter av att träna2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay explores men´s relationship to training through a phenomenological understanding of bodily comfort and orientation. This is done by a survey performed with three men who identified themselves as feminist and continuingly exercise their bodies. The phenomenological understanding is then broadened by coupling the men's experiences to contemporary research on masculinity. By employing theories surrounding Sara Ahmed's view on phenomenology and Raewyn Connell's hegemonic masculinity, the essay shows that the men's bodily comfort and orientation is affected by the fact that they exercise. Through their training they construct bodies that in some aspects correlates with the conception of being in form, being fit. It also correlates with normative conceptions of masculine bodies. The conception of the fit body and masculinity is also explored through a view on norms of society. The feeling of incorporating social norms increases the men's bodily comfort, and give them a sense of being in control of their bodies. That they identified as feminist shows that they have an ambivalent relationship to their practitioner.

 • Henningsson, Mira
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Kuczynska, Ewa
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Kampen om hjälp: En kvalitativ undersökning om hur hjälporganisationer kan skapa en donationsvana hos Millennials2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Millennials are not as committed to charity as the generations before them. Millennials have also been proven very difficult to attract, which is problematic since Millennials are the future donors’ charity organizations must depend on. The purpose of this study is therefore to identify possible patterns, relationships and opportunities that would make Millennials donate to charity.

  The study presents the current situation of charity on the Swedish market, which follows by an introduction for how non-profit promote themselves and do their marketing. This leads to the research question: How should charity organizations promote themselves to get Millennials to become loyal?

  This study applies a qualitative research strategy. The primary data has been collected through semi-structured interviews with five representatives from five different charity organizations. All five organizations work with international projects.  

  The result shows that the five organizations have knowledge about how to market to attract and engage Millennials, but they do not apply this knowledge. The result presents four paradoxes. We consider that the perception of these paradoxes, as well as responding to them, determines the charity organizations outcomes and overall ability to attract Millennials. The result also shows that to engage with Millennials and create long-lasting relationships, charity organizations marketing must be innovative, cool, and creative with repetitive messages. Charity organizations also must use the communication channels that Millennials engage with. The result has given rise to the "Interactional Model for Targeting Millennials", which is built on 11 key factors that charity organizations must apply to establish, develop and maintain a relationship with Millennials.

 • Eriksson, Kristian
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Jonsson, Jesper
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Underprissättning, en investerares dröm: En kvantitativ studie av underprissättning beroende av branschtillhörighet och bolagsegenskaper2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Underpricing is a subject that is well documented, there is a lot of different theories that claims special traits of companies that affect underpricing which some of these are age, growth and size of a company. There is also a difference amongst industries and especially the Tech industry which show a higher percentage of underpricing. Baker Mckenzie reports that the number of IPO: s in Sweden will grow in 2017, further one can see that under the year 1980-2011 there was an average underpricing of 27,3 percentage in Swedish companies.

  The study aims to analyze if there is a difference in underpricing within the first day when it comes to the Tech industry and the markets as a whole. The study also intends to prove that there is a significant relationship between underpricing, age, revenue growth, revenue and number of employees.

  Data was collected from databases and was analyzed through a regression analysis and comparing underpricing between the Tech industry and the other companies in the study. These analyzes was used to accept or reject the studies four hypothesizes and answer the questions of the study.

  The analysis and research showed a higher underpricing amongst the Tech industry then the rest of the companies but the study could not prove a significant relationship between underpricing and age, turnover growth, revenue and number of employees. 

 • Thomas, Tomas
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences, Business Studies.
  Poli, Tobil
  Södertörn University, School of Social Sciences, Business Studies.
  Bankernas utmaningar under digitaliseringens framfart: En kvalitativ studie om hur banker hanterar förtroenderelaterade frågor gentemot sina kunder under den digitala utvecklingen2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: The banking industry is facing a digital transformation and the change is taking place at a rapid pace. New market conditions, a changing competitive situation and a changing customer behavior have put the banking industry in front of new challenges and opportunities that banks needs to manage to maintain and strengthen their customers trust towards themselves.

  Purpose: The main purpose of the study is to investigate how banks handles trust-related issues in the context of the increased digitalization in the banking industry. Furthermore, the study aims to create a deeper understanding of robo-advising and its impact on banking customers' trust while the physical contact between banks and customers decreases.

  Method: The study is of a qualitative character and follows an abductive research effort. The study is based on interviews with five respondents with relevant professional roles that concern digitalization and trust within the Swedish banking industry.

  Conclusion: The study's results show that digitalization brings new opportunities and challenges that banks can benefit from, given they handle the digital development properly. The result further indicates that banks need to manage the changing market conditions and constantly respond to customers' expectations.

 • Kebedom, Johanna
  Södertörn University, Teacher Education.
  Förorten och innerstaden, två världar i en värld: En kvalitativ studie om sambandet mellan territoriell stigmatisering och ungdomars syn på skolan2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien har varit att undersöka hur bostadsområdet påverkar synen på skolan. Genom att undersöka hur ungdomar ifrån Husby ser på sitt bostadsområde och på skolan har studien ämnat analysera huruvida det finns ett samband mellan den territoriella stigmatiseringen av Husby och ungdomars syn på skolan. För att kunna undersöka detta har totalt sju semistrukturerade intervjuer med ungdomar ifrån Husby mellan 16 – 18 år genomförts. Intervjuerna har sedan analyserats utifrån territoriell stigmatisering, habitus, kapital och fält, vilka är studiens teoretiska ramverk. Ett intressant resultat som undersökningen har visat är att informanterna tar en tydlig distans ifrån Husby och människorna ifrån Husby när det handlar om skolan –men i annat fall lyfter bostadsområdet som en tillgång, då de enbart tar distans ifrån diskursen om området som kriminellt och problematiskt. I undersökningen framgår också att informanterna uttrycker ett behov av att tillägna sig det som förekommer i innerstadsskolorna, då de exempelvis pekar på vikten av att få perspektiv. Ytterligare visar studien att informanternas tillvaro i innerstadsskolorna präglas av territoriell stigmatisering då samtliga beskriver ett behov av att bevisa sig. 

 • Därndal, Micaela
  Södertörn University, School of Social Sciences, Journalism.
  Kunskap är makt: Det svenska medielandskapet i förändring2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta är en kvalitativ och teoretisk studie, baserad på tidigare forskning. Syftet är att ta reda på hur och varför det svenska medielandskapet har förändrats samt vad konsekvenserna blir av en personaliserad nyhetskonsumtion. Fokus ligger på individ- och samhällsnivå utifrån de fyra vinklarna social, teknisk, ekonomisk och politisk. De teorier som används som referensramar är normativ- och användarteori samt framing theory.

  Resultaten visar att det svenska samhället har individualiserats och därför även medielandskapet. Det sker en kontinuerlig utveckling som kommer att fortsätta, särskilt inom teknikområdet. Konsumenterna har en aktiv roll, både som enskilda aktörer och som medborgare samt är nyhetskonsumtion av stor vikt för att demokratin ska fungera.

  Mina slutsatser är att människan idag är kluven mellan den riktiga verkligheten och den digitala verkligheten på nätet. Konsumenten är en aktiv deltagare och producerar även eget material, vilket kommer att ha en fortsatt viktig roll i medielandskapet. Samtidigt är demokratins funktion hotad av medborgarnas okunskap och de kommersiella nyhetsbolagen som sätter nöje framför nytta, för egen ekonomisk vinning. Likaså är landsbygdens medieskugga ett tecken på vårt segregerade samhälle och tillsammans med urbaniseringen skapar detta problem. 

 • Mekhelif, Bassel
  Södertörn University, School of Culture and Education.
  Vad är det som prövas?: En kartläggning av samstämmighet mellan Lgr 11:s kunskapskrav för ämnet biologi och de nationella proven i biologi för årskurs 62017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  During the spring term of 2013, national exams were conducted for the first time in the Swedish schools for 6th graders. The exams involving the science subjects were however not used as a basis for the student’s grades, but were instead used as trial exams. It did however not take long for criticism to befall upon the notion of national exams. In 2014, The teacher association and Sweden’s student council proposed for the tests to be voluntary for the grades 6 to 9. They felt that the tests were too many and that they had a negative effect on both students and teachers alike. The government decided two years later, 2016, that the national exams should be voluntary. The goal of this essay is to further raise the understanding of the 6th grade biology exam. This examination will present to what extent the biology exam tests the knowledge and skill of the students by comparing the exam against the requirements listed in Lgr 11. In order to accomplish this, text analysis will be used as the method, and Blooms revised taxonomy will be used as the analytical model. With this as a base, two questions have been raised.

  • To what extent is the knowledge and skills tested in the national exams for the 6th grade?
  • How well does the national exam corresponds to the requirements stated in Lgr 11 regarding the knowledge and skills that should be tested in the exams, as well as the extent of these.

  The conclusion shows a high consistency between the requirements stated in Lgr 11 and the national biology exams. However, not all knowledge and skills were being tested equally. The number of questions for each different subject varied. The conclusion also gives biology 6th grade teachers the possibility to make up for the lack of questions in the areas that are currently lacking.

 • Bäckström, Martin
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Lundin, Fredrik
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Röstförstärkande Mekanismer: En studie om svenskt bolagsägande2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The ownership structure in Sweden is characterized by a few controlling owners who often base their ownership of a lower capital investment than in many other countries. The separation of ownership and control is determined by control-boosting mechanisms and is a constantly debated topic. These mechanisms are used to control companies without having to bear the bulk of the capital, and the criticism centers around concerns that companies with control-boosting mechanisms are not managed as well as companies without them. The purpose of the study was to examine the use of control enhancing mechanisms and its effect on the market value of Swedish companies on Nasdaq Stockholm. The study adopted a quantitative form with hypotheses testing. The data collection has been made through annual reports of the sample and then statistically tested in SPSS through multiple regression. The use of vote-strong shares was shown to have a strong positive effect on the value of a company. Minor effects proven came from the difference between the largest owner's voting share and capital contribution, and of the percentage of the total votes held by the largest owner. These two, however, counteracted each other in approximately equal amounts. Not offering their vote-strong shares to on the public exchange is suggested to be strongly negative, but this could not be ascertained. Type of ownership and age were both insignificant in their ability to explain company value.

 • Betzeki, Christina
  et al.
  Södertörn University, School of Natural Sciences, Technology and Environmental Studies, Tourism Studies.
  Bocokic, Jelena
  Södertörn University, School of Natural Sciences, Technology and Environmental Studies, Tourism Studies.
  Hotellbranschens kommunikation av CSR i Sverige och Grekland: En komparativ studie om hur hotell kommunicerar CSR och vilken påverkan de lokala omständigheterna har2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The competitive environment in popular destinations creates a need for hotels to differentiate. Implementing CSR is an option for added value and better relationships with the surrounding community. Hence, the promotion of CSR has a strategic importance. Hotels can both affect and be influenced by the surrounding community, even when it comes to CSR. For example the society may look different in northern and southern Europe, where the countries have socio-cultural and financial differences. Stockholm and Rhodes are two popular destinations in Sweden and Greece, with different local circumstances. The purpose of this paper is to compare how well-established hotels in Rhodes and Stockholm promote CSR. Furthermore, the survey aims to create an understanding of how local circumstances affect the hotel's CSR initiatives. This study consists of six structured interviews, whereof three in each destination, and a text and image analysis of the hotel's websites and social media accounts. The results showed that the majority of the investigated hotels in Rhodes and Stockholm promote their CSR initiatives primarily through social media, in particular Instagram and Facebook. The content of their CSR promotion is mostly about environment-related initiatives. CSR is not a requirement in the hotel industry, only an advantage for the hotel and the surrounding environment. Local circumstances can affect the hotel's implementation and promotion of CSR. The economic aspect has the greatest impact on local residents and affect how hotels adjust their CSR-initatives, particularly in the greek hotels. Moreover, it was found that a CSR policy can’t be standardized internationally as hotels affect and are influenced by the surrounding community.

 • Hoang, Dennis
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences, Business Studies.
  Schnelzer, Jonathan
  Södertörn University, School of Social Sciences, Business Studies.
  Crowdfunding equity i Sverige.: Hur investerare överkommer informationsgapet inför en investering via rationella och emotionella beslutsunderlag2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte: Undersöka vad som påverkar privata investerare inom crowdfunding equity i Sverige i deras investeringsbeslut och hur informationsgapet hanteras.

  Teori: Informationsgap inkluderar, pecking order, asymmetrisk information, negativt urval och moraliskt dilemma som kommer att hanteras tillsammans med beteendekonomi inkluderar flockbeteende, “Word of mouth”, nätverk och legitimitet. Tillsammans med tidigare forskning om crowdfunding equity och finansiella gap.

  Metod: Explorativ studie med 10 kvalitativa intervjuer med privatinvesterare inom crowdfunding equity.

  Slutsats: Resultatet visar att investerare använder emotionella grunder för sina investeringar på då företag inom crowdfunding equity tenderar att ha kortare historik som omöjliggör fullt rationella investeringsbeslut. Empirin tyder på att investerare köper andelar i företag för egen vinning men även på grund av sociala aspekter som ger dem en känsla av att delta. Informationsgapet bryggas genom att investerare tenderar att använda flockbeteende och tredje-parts information för att skapa sin uppfattning om företaget inför en investering. 

 • Lindh, Adam
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences, Business Studies.
  Schylander, Hampus
  Södertörn University, School of Social Sciences, Business Studies.
  Goodwillhanteringens otydlighet: Skapar subjektiviteten utrymme för manipulering?2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In 2005, the new regulations were implemented for how companies using IFRS as a regulatory framework should handle the corporate goodwill. Previous straight-lined depreciation was banned and replaced by an annual review of the goodwill value to see if there was any need for impairment. The rules were introduced to increase comparability between companies and to reduce the importance of the difficult and often resource demanding section. These difficulties open for subjectivity in the treatment of goodwill that allows management to manipulate the accounting for their own gain. Based on previous research, a theoretical framework has been developed and from this the framed questions and hypotheses have been worked out.

  The study focuses on the factors capital structure and company size. The survey was conducted using a systematic random selection of Nasdaq OMX Stockholm, with a total selection of 50 companies. Annual reports were studied to produce key performance indicators which later were calculated and included in statistical tests to answer the hypotheses.

  The result shows that based on observations of differences between companies that makes a goodwill impairment versus not, assumed hypotheses can be confirmed as the empiricism is in relation to the theories. However, this can’t be confirmed by statistical tests, which is too weak of significance level. Factors such as capital structure and company size indicate therefore, based on observations, the basis for the goodwill impairment. This, for example, to influence the result to give benefits to the company. The study shows that the subjective space in goodwill management exists, which means there may be reason to believe that companies goodwill may be overvalued. 

 • Abdalla, Amal
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences, Business Studies.
  Konradsdal, Amanda
  Södertörn University, School of Social Sciences, Business Studies.
  CSR, receptet för en lyckad M&A transaktion?: En kvantitativ studie om hur effekterna av företagens sociala ansvar påverkar M&A transaktioner2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Purpose: The purpose of this study is to examine whether the awareness of social- and environmental factors could be beneficial within M&A transactions in such that companies tend to obtain a higher success in such transactions if they are aware of these factors. The study also examines whether the actual return by the event date strikes higher for the social- and environmental aware companies than the unaware companies, where the event date is when the M&A transaction was due.

  Method: The authors have chosen to use two different methods; the Event Study- and Panel Study methods. The event window consists of five days before- and five days after the due date of the M&A, which makes it a total of 11 days. The estimation window is based on the 30 days before the event window and is examined in order to obtain an expected return of which is not affected by the event. The sample is based on international, Swedish companies which has undergone a M&A with a non- Swedish company, and is connected to the UN’s initiative Global Compact.

  Theory: The authors have chosen to apply the Efficient Market Hypothesis and besides that, a developed model based on a current one, the Merger Management Model. The difference between the models is that the Merger Management Model is based on tangible factors whereas the developed model, Social and Environmental Merger Management Model, is based on intangible factors. The chapter starts with the Efficient Market Hypothesis and then continues with the Merger Management Model and an explanation of the social- and environmental factors. The chapter ends with an explanation of the factors’ impact on companies and culminates onto the developed model.

  Conclusion: The outcome shows that companies of which are aware of social- and environmental risks, have incentives to a higher success rate in M&A transactions than companies that are unaware of these risks. The results of the hypothesis test made in this study strengthens the conclusion since the outcome of the p-value almost reached 64 percent, which means that there most likely is a correlation between the companies’ awareness of the social- and environmental factors and their success in M&A transactions.

 • Almgren, Sofia
  Södertörn University, Teacher Education.
  Hur svårt kan det egentligen vara?: En vetenskaplig essä om kommunikationsproblem mellan hemmet och förskolan2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  My experienced- and scientific based essay describes de communicative issues I experience with a specific couple of parents at my preschool. These issues are also applicable in a more general perspective regarding the communication between the preschool and the home. The reflection helps me to reach a deeper understanding of what communication is and the challenges that can arise when the preschool meets the home. Moreover, the reflection helps me to consider whether it is useful to see this from a power related perspective and what the preschool’s curriculum says about cooperation between the preschool and the home. I am trying to view the problematic issues from the parents’ point of view and thereby attend their position. My aim is to study the meaning of communication between pedagogues and parents in the preschool in order to be able to see the consequences that arise for the child when the communication fails. I also aim to illuminate the power relationship that takes place between parents and pedagogues.

  My question formulations are:

  • Does my dilemma regard power and who possesses the most power in the meeting at the preschool; the pedagogues or the parents?
  • What happens to the child when communication problems arise between pedagogues and parents?

  My conclusion is that it is difficult to really know how another person experience a situation and it is a bit of a chance when one is to interpret. Furthermore, I find that situations of this sort rarely can be solved by stating that there is a right or a wrong. Human relationships consist of grey zones where the specific situation often decides how it is most appropriate to act.

 • Bahrton, Stefan
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Dahlsten, Malin
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Signalera rätt för bäst effekt: En kvantitativ studie om returpolicyer i den digitala kläd- och skobranschen2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Returpolicyn klassas idag som ett slagkraftigt verktyg digitala företag kan nyttja för att öka sin grad av lönsamhet. De riskreducerande tjänster returpolicyn förmedlar har visats vara av extra stor betydelse för digitala kläd- och skoföretag, detta då policyns innehåll mer eller mindre är avgörande för om konsumenten ska våga handla eller ej. För att dessa företag ska kunna påverka konsumentens köpbeteende positivt är det därför viktigt att de lyckas tillhandahålla rätt typer av returtjänster, trots detta har ytterst lite forskning ägnats åt att studera hur konsumenten faktiskt förhåller sig till de olika returtjänster som returpolicyn förmedlar.

  Syfte: Syftet med denna studie är att kartlägga vad konsumenter värderar i en returpolicy vid handel av kläder och skor online.

  Metod: Studien bygger på en deduktiv forskningsansats och en kvantitativ forskningsstrategi. Empiriskt material har insamlats genom en webb-baserad enkätundersökning.

  Slutsats: Studiens resultat påvisar att konsumenter värderar majoriteten av returkomponenterna olika vid handel av kläder och skor online. Vissa returtjänster har således visats vara av större betydelse för konsumenterna då de handlar. Hur pass erfaren konsumenten är av att returnera har inte visats ha en inverkan på dennes attityd.

 • Fagerhov, Jennie
  et al.
  Södertörn University, Teacher Education.
  Soini, Linda
  Södertörn University, Teacher Education.
  "Alla barns rätt till musik": En empirisk undersökning om musik ur förskollärarens perspektiv2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to investigate how much music that appeared for kids in preschool and how music was used.

  We wanted to find the determining factors how much music is offered in preschool, and we also wanted to see if we could find an essence in it. 

  We chose to have a theoretical perspective with a phenomenological basis in our study, where we wanted to look at preschool teachers´ experience of music in their lives and their experience of music in preschool. 

  In our study we have interviewed six preschool teachers. The result of our study shows that music has a place in preschool, but it varies between different preschools. They use music but primarily as a method to learn other subjects than music.

  In our study we can find that education, environment and management are facts that affect the importance of music in preschool. If you are not interested in teaching music in preschool then you will not be comfortable with it either. The most important factors are: the teacher´s own interest, self-confidence and competence.   

 • Hedenstedt, Charlotte
  Södertörn University, Teacher Education.
  "Ingen av dem var riktigt intresserade av henne men båda var intresserade av honom": En analys av genus och maskulinitet i Lena Anderssons roman Egenmäktigt förfarande och den adapterade föreställningen2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this essay is to examine what significance gender has in the novel Egenmäktigt förfarande, written by Lena Andersson, and in the adapted theater. The springboard for the essay topic is a debate about the so-called ”kulturmannen” which took place in the Swedish literature field a couple of years ago.

  My aim has been to shed light to the relationship between the main characters Ester Nilsson and Hugo Rask, to analyze what role their different gender plays. Further I have studied the masculinity of Hugo Rask. The analysis is based on Yvonne Hirdman’s gender theory, Raewyn Connell’s masculinity theory and an adaption theory by Linda Hutcheon. The methods that have been used is literature- and performance analysis of certain selected parts of the novel and theater. The result of my analysis indicate that gender influences the relationship between the two main characters. The male character Hugo Rask has a superior position in relation to Ester Nilsson which can be derived to his gender. Furthermore, I have concluded that Hugo Rask’s masculinity is hegemonic. The theater, which shown in the performance analysis, has an expressed comic image which stresses the unequal interest Ester Nilsson and Hugo Rask have for each other.

 • Ingvaldsson, Anne-Sofie
  Södertörn University, Teacher Education.
  Att stöpas i samma form: En essä om normer, makt och barnsyn i förskolan2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study is to investigate how preschool as a practice and institution, can allow or limita child in his/her social action, thus constructing what is considered normal and deviant in the context of preschool. In my research, I discuss questions concerning norms, power and views on children, as well as their social, cultural and historical influence. I argue that these three aspects (norms,power and the way we see children) are strongly associated with each other, and that their overlapping represents a complex cultural and critical process. I have deliberately chosen to highlight the contrasts in the connotation of these concepts to broaden the understanding and perspectives on what they might imply. By this I mean, for example, that I examined power related governance techniques as authoritarian or as a mutual interaction, an instrumental or a liberalist view on the value of children, and how norms can be understood as constant or contextual, social or individual. In the text, I also highlight how the preschool curriculum can be understood and interpreted from a normative perspective. This paper is based ona specific event from my own experience, where the encounter with the individual child's perspective becomes contradictory to what can be perceived as optimal for the preschool's structure and the need for order. The method of my study is essay writing, which means that I reflecton my own experience, with the help of relevant theoretical works and in meeting with other students and my supervisor. This has allowed me to distance myself from the event and thus have the opportunity to consider it from more than one perspective. The study shows that theoretical and practical knowledge, ability to perspectival view and an increased awareness among the educators are required in order to problematize and critically examine their daily operation, in an effort that the preschool's activities do not continue unreflected and thus contribute to a normalizing society.

 • Kalantzidou, Maria
  Södertörn University, Teacher Education.
  Hållbar utveckling i samhällskunskapsböcker: En läroboksstudie om begreppets framställning i läroböcker för mellanstadiet2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Education for sustainable development is essential for battling current challenges in the world. Sustainable development is a complex issue that should include three dimensions – social, environmental and economic. In this essay, I am analyzing middle school textbooks in civics education and I am focusing on how they are describing sustainable development. The aim for this study is to conclude whether the approach is holistic or not by investigating the content within sustainable development, considering what research and the school curriculum is presenting. To achieve the aim of this study I will be investigating what issues within sustainable development are discussed and how the content is presented.

  The study’s methodological approach is qualitative text analysis and the analyzed material is three textbooks and two workbooks in civics education. The theoretical framework is based on theories on education for sustainable development along with different perspectives on development and sustainability. I’m using the theoretical terms strong and weak sustainability, interpreted by Nerdal (2012) to conclude whether the subject is approached in a holistic manner or not.

  Results show that the textbooks discusses a variety of issues within the different dimensions and that all three are represented in each textbook. Examples of the three dimensions integrating are however barely existent, thus representing a weak sustainability. Despite that, the textbooks can be a great help for teaching sustainable development as long as the teacher deepens some issues.

 • Lawrence, Nicholas
  Södertörn University, School of Culture and Education, Philosophy.
  A Brief Introduction to Transcendental Phenomenology and Conceptual Mathematics2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  By extending Husserl’s own historico-critical study to include the conceptual mathematics of more contemporary times – specifically category theory and its emphatic development since the second half of the 20th century – this paper claims that the delineation between mathematics and philosophy must be completely revisited. It will be contended that Husserl’s phenomenological work was very much influenced by the discoveries and limitations of the formal mathematics being developed at Göttingen during his tenure there and that, subsequently, the rôle he envisaged for his material a priori science is heavily dependent upon his conception of the definite manifold. Motivating these contentions is the idea of a mathematics which would go beyond the constraints of formal ontology and subsequently achieve coherence with the full sense of transcendental phenomenology. While this final point will be by no means proven within the confines of this paper it is hoped that the very fact of opening up for the possibility of such an idea will act as a supporting argument to the overriding thesis that the relationship between mathematics and phenomenology must be problematised. 

 • Gutsch, Maria
  Södertörn University, School of Culture and Education, Swedish Language.
  ”Många gillar ju inte att läsa, men många gillar det också.”: Gymnasiepojkars beskrivning av de textvärldar som de möter under sin fritid samt under svensklektionerna2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Reading comprehension among boys is something that has deteriorated over the years. But is it so that boys do not read or do they just read things that does not count? Today there is an expanded textual concept. This means that even movies, comics, games, music and images counts as text, not just printed words on paper. I therefore want to investigate how boys in upper secondary school describes the text they encounter during their free time as well as the texts they encounter in school during the subject of Swedish. I want to see how their attitude is to these two textworlds. Six interviews with six diffrent boys from a upper secondary school north of Stockholm has been made. They are all in the alignment electricity program and are now in the second grade. They have all been reading the course “Svenska 1, 100p”. At first, the respondents said they did not read or meet text during their free time. They pointed out that they did not read books. When the respondents then learned that text could be more than only books, their answers changed and a textworld was created. The respondents describe the textworld in their free time as primarily screen-based. This is where they create a community with their friends and the texts has also the function to pass time. In the subject “Svenska 1” the respondents describe the textworld as non-screen based. They mean that they mainly read books. On the other hand, they see this as a positive thing as they are confident that the teacher chooses the "right" books and that they will learn something from it. This result shows that boys are reading, but usually not books. In the texts they encounter, one finds mostly male main characters. They are often supernaturally strong and smart and are classified as superheroes.

 • Ohlin, Richard
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences, Business Studies.
  Pettersson, Emma
  Södertörn University, School of Social Sciences, Business Studies.
  "I want every little girl who's told she's bossy to be told instead she has leadership skills": En jämförande kvalitativ studie om kvinnliga chefer i kvinno- och mansdominerade branscher2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna kvalitativa studie behandlar kvinnors ledarskap och hur detta påverkas av om branschen de verkar inom präglas av en kvinnlig eller manlig dominans. Åtta organisationer omfattas av studien, fyra inom kvinnodominerade branscher och fyra inom mansdominerade branscher. Studien utgår från frågeställningen: finns det någon skillnad i hur kvinnliga chefer i kvinnodominerade branscher ser på sitt ledarskap jämfört med kvinnliga chefer i mansdominerade branscher? Syftet med studien är att skapa en djupare förståelse för hur kvinnliga chefer inom kvinno- respektive mansdominerade branscher ser på sitt ledarskap samt att undersöka om könssammansättningen inom branscherna påverkar ledarstilen. Studien baseras på empiri som insamlats genom åtta semistrukturerade intervjuer. Utöver detta har varje chef besvarat personlighetstestet DISC-test, vilket använts som en kompletterande kvantitativ del till jämförelsen mellan cheferna inom de två branscherna. Ledarstilarna transformativt, transaktionellt och laissez-faire har använts som analysverktyg för att utröna om det föreligger skillnad i ledarstil. Resultatet av intervjuerna visar att cheferna inom de båda branscherna till största del är transformativa i sitt ledarskap medan resultatet av DISC-testerna visar på den transaktionella ledarstilen. De slutsatser som kan dras är att kvinnliga chefer inom kvinno- respektive mansdominerade branscher är lika i sitt ledarskap. Hur branschernas könssammansättning ser ut kan inte i denna studie ges någon större betydelse i relation till vilken ledarstil som uppvisas.

 • Rogg, Maria
  Södertörn University, School of Culture and Education, Media and Communication Studies.
  Convergence Citizen: Innovative Designs of Mediated Citizenship: A Case Study of the Swedish Convergence Festival Gather2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis studies citizen identity in the context of convergence festivals. These are large-scale events, curated as interdisciplinary meetings that materialize the knowledge economy and a participatory discourse. As media text constitute subjective reality, citizenship is negotiated in and through them. The employed theoretical framework of civic cultures suggests six interrelated dimensions through which citizenship evolves. The Swedish festival Gather is studied as a case example. Two published texts designed by Gather are studied by employing a social semiotic multimodal discourse analysis. The findings advocate for a widened understanding of citizen identity as a contingent, cultural practice negotiated in everyday life. It concludes that convergence festivals are productive junctions of discourse, intertwining democratic values with the cultivation of novelty. Civic discourses converge with such of connectivity and productivity, naturalizing growth and technology as means for social change. Citizen identity is foremost found in private agency.

 • Cadavid Yani, Kafit
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Torstensson, Johan
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Reklamkapital: En kvantitativ undersökning kring förekomsten av reklamkapital hos svenska varumärken2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Advertising equity is a dimension within brand equity that describes the long-term effects of consumers overall view of a brand’s all previous advertising. This essay will evaluate if the term advertising equity is sustainable by examining if three well known swedish brands have generated advertising equity. Furthermore it will evaluate if the presence of advertising equity affects the consumers’ willingness to approach brands’ future advertising.

 • Widmark, Emil
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Hjorth Stålgren, Angelica
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Hur implementeras styrdokument om jämställdhet inom svensk fotboll?: En undersökning om fotboll och jämställdhet.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: The gender equality issue has been on the agenda for many years and a problem in Swedish sport. Historically, football has been dominated by men, but in recent years the sport has begun to work actively towards a more equal sport. In 2011-2017, RF formulated its most recent gender equality work with different goals, one of which was that both sexes should be represented by 40% on all levels in organizations, but in spite of extensive governance documents, there have been few improvements.

  Aim: The purpose of this survey is to convey an understanding of how gender equality documents are implemented. How they are implemented in Swedish football and how IF Brommapojkarna as an association actively work with the directives.

  Method: A qualitative survey based on semi-structured interviews.

  Conclusion: After completing the survey, we believe that curriculum theory can be applied to the sports movement. Communication between the different bodies is based on the same basic idea, but there are several factors that influence and control. Unlike curriculum theory based on the world of school, it differs in all arenas as sport is based on volunteering.

   

 • Bodin, Saskia
  Södertörn University, School of Social Sciences, Economics.
  WTO Membership and Trade: A Study of the Effect of China's WTO Accession on Chinese Trade2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The remarkable development of China’s economy is often attributed to China’s accession to the WTO and the volume and value of world trade has increased dramatically since the creation of the GATT/WTO. Yet, the efficiency and relevance of the organization in increasing trade are questioned. This study provides an empirical examination of the impact of China’s WTO accession on the Chinese trade, based on country-level trade data during the period 1962-2014. Using the gravity model of trade and several estimation methods the results of this study suggest that China’s accession to the WTO has increased the Chinese trade with the member countries substantially. The findings are in line with theory and consistent with previous literature on the trade effect of China’s WTO accession. The study contributes to advance the knowledge of the WTO’s impact on trade flows in general and to the limited econometric literature on the effect of China’s WTO accession on Chinese trade in particular.

 • Alkstål, Emelie
  Södertörn University, School of Natural Sciences, Technology and Environmental Studies, Development Studies.
  Doing development right; the Rights-based approach: A comparative case study on NGO accountability2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Over the past decades, a convergence between civil and political human rights non governmental organisations (NGOs) and development NGOs have occurred. The fusion of the two disciplines have led to the construction of so called ‘Rights-Based approaches’ (RBA). One principal concept for RBA’s is the question of accountability. Functional accountability is no longer seen as sufficient and more focus on social accountability have advanced. In previous research NGOs are repeatedly questioned for their level of accountability. This comparative qualitative case study therefore aim to examine how three Swedish based NGOs perceive accountability, with the purpose to contribute to the academic discussion of NGO accountability.

  By using grounded theory and selective coding, this study will contribute with new empirical data to the ongoing development of RBA theory. Empirical data is collected through interviews, NGOs official strategies documents and analysed in relation to the empirically grounded theory. The main findings in this comparative case study is that organisations different backgrounds and values influence how they perceive RBA and accountability, and which methods are used to reconcile with accountability claims. The collected empirical data concludes perceptions of accountability mostly focuses on four interconnected key principles; power relations, democracy, transparency and empowerment.

 • Chaudry, Kunwal
  Södertörn University, Teacher Education.
  Den mångetniska förskolan: En kvalitativ studie om föräldrars och pedagogers upplevelser av föräldrasamverkan i segregerade och mångetniska förskolor2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study is to investigate the experiences of parental cooperation between the pre-school teachers and parents in preschools located in multi-ethnic areas. To get a fair picture of the parental cooperation between the pre-school teachers and parents, both the views of the pre-school teachers and the parents have been explored.

  The research question has been explored by using qualitative interviews as the method for data collection. The theoretical approach is hermeneutic and focuses on subjective experience of individuals. The main result is that the parental cooperation between the pre-school teachers and parents works dissatisfactory. The reasons for the dissatisfaction that can be found through the analysis in the study are that there are various factors such as prejudice, ignorance and language barriers that create barriers for good parental cooperation.

  The informants in the study attributes the area to poor characteristics, and the results of the study show a pattern that both parties, i.e., Parents and educators experience a disinterest of parental cooperation from the other party. The study's results also show that prejudices and misunderstandings can lie behind these experiences. Misunderstandings and prejudices in the sense that both parents and educators mean they want to cooperate but that they feel that the opposite party is not interested in this.

   

   

   

 • Lingström, Josefin
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences, Journalism.
  Jedestav, Martin
  Södertörn University, School of Social Sciences, Journalism.
  Polisen i Nackas lokalmedier: En fallstudie om lokaljournalisters förhållningssätt till polisen2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen utgår från frågeställningar vilka tillsammans skapar en bild om hur journalisters relation till polisen ser ut. Frågorna pendlar mellan hur journalister utför kontakten med polisen till hur innehållet i artiklar ser ut och syftar till att skapa en förståelse av relationen mellan aktörerna. Uppsatsen är en fallstudie som utgår från en kvantitativ innehållsanalys, samt intervjuer med journalister. Fallet som valts är Nacka kommun och därför analyseras artiklar från tidningarna Nacka Värmdö posten och Mitt i Nacka, vilka är ortens lokaltidningar. Ämnet i uppsatsen är relativt outforskat, trots det finns det en teori som föreslås av Göran Palm till att användas för att analysera relationen mellan journalister och dess källor. Teorin kallas för det kritiska perspektivet. Uppsatsen utgår också från andra teorier om maktförhållanden samt journalisters relationer till sina källor. Den kvantitativa delen kommer fram till att de flesta artiklarna som publicerats om brott i Nacka är; notiser, okritiska, informerande, neutrala, utan synliga källor och utan kritiskt innehåll. Intervjuerna som gjorts visar att det i stor utsträckning är journalisterna som kontaktar polisen. Resultatet tyder på att polisen i Nacka kommun har mycket makt i medierna. Det gäller i de flesta fallen men teorierna som uppsatsen utgår från används för att bedöma vilken grad av övertag polisen har. Övertaget verkar finnas i en oroväckande hög grad i Nacka kommun, då tidningarna oftast okritiskt använder polisen som källa och sällan använder ett kritiskt öga kontrollerar polisens arbete.

 • Nordlinder Holmberg, Maria
  et al.
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Jando, Karol
  Södertörn University, School of Social Sciences.
  Förändrade förutsättningar för konkurrens mellan aktörer som verkar på den finansiella marknaden: En kvalitativ studie om EU-direktivet Markets in Financial Instruments Directive2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Markets in Financial Instruments Directive I is a directive established by the European Commission that regulate the financial market in Europe as a result of the financial crisis that occurred in 2007. The Directive has been implemented in the European Union and introduced in Sweden in 2007. The financial crisis has laid the foundation of harder regulations and for supervision to be more effective, because of the previous shortcomings on the financial market. Markets in Financial Instruments Directive II were implemented in January 2017, and will be established as a law in Sweden in January 2018. The purpose of MiFID II is to overcome the shortcomings that have been identified in the first directive.

  The purpose of the study is to examine whether the directive can contribute to changing conditions for competition between players on the financial market and the advantages and disadvantages of the directive. The study has a qualitative research strategy, with a focus on semi-structured interviews. A number of players on the financial market have been interviewed both personally and online. Further, information on the directive has been collected from scientific articles, literature and documents from government websites.

  The result of the study shows that all respondents are positive to the directive but that there still are uncertainties about its implementation, how the directive should be interpreted and how all the EU countries should implement the directive in a uniform way. MiFID II aims to continue to improve the competition, but based on the respondents, harder requirements tends to increase barriers to entry, risk of economies of scale, and smaller players to be exposed.

 • Rex, Johannes
  Södertörn University, School of Culture and Education, Philosophy.
  Oändligt Ändlig: Om den ändliga tidens fulländning, en läsning av M. Heideggers Vara och tid2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Through Martin Heideggers critique of the traditional metaphysical understanding of temporality the relationship between the infinite and finite has been set in a new light. Heidegger emphasizes that the human being only inheres in the realm of finitude, but, in his debate with Ernst Cassirer at Davos in 1929, he says that the human being has a certain infinitude in her ontological understanding of being. In this essay I aim to explore the possibilities of this statement by showing how the finitude of Dasein is only finite in respect to an infinite horizon, as in the metaphysical understanding of the temporal existence as rooted in an atemporal essence, but that Heideggers concept of finitude must be understood as a kind of infinite finitude.